Jordskifterettenes saksarkiv er ute av drift

Grunnet problemer med forbundet jordskifterettenes saksarkiv, har vi dessverre sett oss nødt til å stenge ned arkivet for en periode. Vi jobber med å få opp arkivet på ny løsning, men dette vil dessverre ta noe tid.

Inntil ny løsning er på plass må en kontakte den lokale jordskiftedomstol for å innhente opplysninger om ferdigbehandlede saker. På jordskifte sine sider finner du oversikt over landets jordskifteretter.

Gå tilbake til jordskiftedomstolene.
Gå tilbake til domstol.no.