Eiendommer med jordskiftesaker i FREDRIKSTAD kommune:

Gnr
Gnr 701 Bnr 3
Gnr 701 Bnr 4
Gnr 701 Bnr 5
Gnr 701 Bnr 6
Gnr 701 Bnr 7
Gnr 701 Bnr 8
Gnr 701 Bnr 9
Gnr 701 Bnr 11
Gnr 701 Bnr 14
Gnr 701 Bnr 15
Gnr 701 Bnr 18
Gnr 701 Bnr 19
Gnr 701 Bnr 31
Gnr 701 Bnr 37
Gnr 701 Bnr 40
Gnr 701
Gnr 702 Bnr 9
Gnr 702