Eiendommer med jordskiftesaker i MOSS kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 736
Gnr 1 Bnr 738
Gnr 1 Bnr 889
Gnr 1 Bnr 919
Gnr 1 Bnr 921
Gnr 1
Gnr 1 Bnr1018
Gnr 1 Bnr2028
Gnr 1 Bnr2080
Gnr 1 Bnr2271
Gnr 1 Bnr2274
Gnr 1 Bnr2705
Gnr 1 Bnr2707
Gnr 1 Bnr2819
Gnr 1 Bnr2820
Gnr 1 Bnr2821
Gnr 1 Bnr2827
Gnr 1 Bnr2829
Gnr 1 Bnr2838
Gnr 1 Bnr2840
Gnr 1 Bnr2862
Gnr 1 Bnr2866
Gnr 1 Bnr2870
Gnr 1 Bnr2871
Gnr 1 Bnr2874
Gnr 1 Bnr2882
Gnr 1 Bnr2918
Gnr 1 Bnr2942
Gnr 1 Bnr2946
Gnr 1 Bnr2949
Gnr 1 Bnr2995
Gnr 1 Bnr3042
Gnr 1 Bnr3064
Gnr 1 Bnr3096
Gnr 1 Bnr3097
Gnr 1 Bnr3099
Gnr 1 Bnr3196
Gnr 1 Bnr3210
Gnr 1 Bnr3212
Gnr 1 Bnr3213
Gnr 1 Bnr3214
Gnr 1 Bnr3285
Gnr 1 Bnr3286
Gnr 1 Bnr3287
Gnr 1 Bnr3288
Gnr 1 Bnr3289
Gnr 1 Bnr3300
Gnr 1 Bnr3301
Gnr 1 Bnr3302
Gnr 1 Bnr3303
Gnr 1 Bnr3306
Gnr 1 Bnr3745
Gnr 1 Bnr3759
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2 Bnr 548
Gnr 2 Bnr 554
Gnr 2 Bnr 559
Gnr 2 Bnr 560
Gnr 2 Bnr 561
Gnr 2
Gnr 2 Bnr1430
Gnr 2 Bnr1432
Gnr 2 Bnr1775
Gnr 2 Bnr1777
Gnr 2 Bnr1779
Gnr 2 Bnr1780
Gnr 2 Bnr1783
Gnr 2 Bnr2540
Gnr 2 Bnr2719
Gnr 3 Bnr 583
Gnr 3
Gnr 3 Bnr1067
Gnr 3 Bnr1069
Gnr 3 Bnr1184
Gnr 3 Bnr1258
Gnr 3 Bnr1260
Gnr 3 Bnr1261
Gnr 3 Bnr1673
Gnr 3 Bnr1676
Gnr 3 Bnr1677
Gnr 3 Bnr1679
Gnr 3 Bnr1774
Gnr 3 Bnr1899
Gnr 3 Bnr1903
Gnr 3 Bnr1910
Gnr 3 Bnr1967
Gnr 3 Bnr1977
Gnr 3 Bnr1982
Gnr 3 Bnr2026
Gnr 3 Bnr2051
Gnr 3 Bnr2052
Gnr 3 Bnr2053
Gnr 3 Bnr2055
Gnr 3 Bnr2057
Gnr 3 Bnr2058
Gnr 3 Bnr2079
Gnr 3 Bnr2089
Gnr 3 Bnr2099
Gnr 3 Bnr2101
Gnr 3 Bnr2881
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89