Eiendommer med jordskiftesaker i RØMSKOG kommune:

Gnr
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 14
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 19
Gnr 67 Bnr 23
Gnr 67 Bnr 51
Gnr 67
Gnr 69 Bnr 9
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 9
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 12
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 11
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 11
Gnr 75 Bnr 19
Gnr 75 Bnr 28
Gnr 75
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77