Eiendommer med jordskiftesaker i EIDSBERG kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 45
Gnr 4 Bnr 46
Gnr 4 Bnr 200
Gnr 4 Bnr 257
Gnr 4
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 35
Gnr 11 Bnr 87
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 35
Gnr 12 Bnr 37
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 26
Gnr 13 Bnr 100
Gnr 13 Bnr 101
Gnr 13
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50 Bnr 18
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50 Bnr 26
Gnr 50 Bnr 27
Gnr 50 Bnr 28
Gnr 50 Bnr 29
Gnr 50 Bnr 31
Gnr 50 Bnr 32
Gnr 50 Bnr 37
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 11
Gnr 51 Bnr 14
Gnr 51
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 20
Gnr 53 Bnr 21
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 26
Gnr 53 Bnr 27
Gnr 53 Bnr 28
Gnr 53 Bnr 31
Gnr 53 Bnr 32
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 23
Gnr 54 Bnr 26
Gnr 54 Bnr 38
Gnr 54 Bnr 39
Gnr 54 Bnr 40
Gnr 54 Bnr 44
Gnr 54 Bnr 45
Gnr 54 Bnr 48
Gnr 54 Bnr 49
Gnr 54 Bnr 52
Gnr 54 Bnr 53
Gnr 54 Bnr 54
Gnr 54 Bnr 55
Gnr 54 Bnr 56
Gnr 54 Bnr 57
Gnr 54 Bnr 67
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 88
Gnr 55
Gnr 57 Bnr X
Gnr 57 Bnr 12
Gnr 57 Bnr 30
Gnr 57 Bnr 32
Gnr 57 Bnr 285
Gnr 57 Bnr 287
Gnr 57
Gnr 59 Bnr 27
Gnr 59
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 17
Gnr 69 Bnr 18
Gnr 69 Bnr 19
Gnr 69 Bnr 23
Gnr 69 Bnr 25
Gnr 69 Bnr 26
Gnr 69 Bnr 31
Gnr 69 Bnr 34
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 23
Gnr 71 Bnr 24
Gnr 71 Bnr 25
Gnr 71 Bnr 28
Gnr 71 Bnr 45
Gnr 71 Bnr 47
Gnr 71 Bnr 83
Gnr 71 Bnr 96
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 11
Gnr 82
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 7
Gnr 85 Bnr 10
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85 Bnr 15
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 12
Gnr 87 Bnr 13
Gnr 87 Bnr 14
Gnr 87 Bnr 15
Gnr 87 Bnr 16
Gnr 87 Bnr 17
Gnr 87 Bnr 21
Gnr 87 Bnr 22
Gnr 87 Bnr 24
Gnr 87 Bnr 25
Gnr 87 Bnr 30
Gnr 87 Bnr 39
Gnr 87 Bnr 40
Gnr 87 Bnr 41
Gnr 87 Bnr 43
Gnr 87 Bnr 44
Gnr 87 Bnr 55
Gnr 87 Bnr 56
Gnr 87 Bnr 64
Gnr 87 Bnr 67
Gnr 87 Bnr 73
Gnr 87 Bnr 74
Gnr 87 Bnr 75
Gnr 87 Bnr 76
Gnr 87 Bnr 78
Gnr 87 Bnr 79
Gnr 87 Bnr 90
Gnr 87 Bnr 93
Gnr 87 Bnr 102
Gnr 87 Bnr 103
Gnr 87 Bnr 104
Gnr 87 Bnr 107
Gnr 87 Bnr 110
Gnr 87 Bnr 120
Gnr 87 Bnr 122
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89 Bnr 6
Gnr 89 Bnr 7
Gnr 89 Bnr 9
Gnr 89 Bnr 10
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 13
Gnr 89 Bnr 14
Gnr 89 Bnr 16
Gnr 89 Bnr 17
Gnr 89 Bnr 18
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 99
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 10
Gnr 100 Bnr 11
Gnr 100 Bnr 16
Gnr 100 Bnr 17
Gnr 100 Bnr 18
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 7
Gnr 101 Bnr 9
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 11
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106 Bnr 8
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108 Bnr 6
Gnr 108 Bnr 7
Gnr 108 Bnr 8
Gnr 108 Bnr 10
Gnr 108 Bnr 13
Gnr 108
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 8
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 5
Gnr 129 Bnr 7
Gnr 129 Bnr 8
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 5
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131 Bnr 11
Gnr 131 Bnr 21
Gnr 131 Bnr 26
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 3
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145 Bnr 7
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 8
Gnr 146 Bnr 20
Gnr 146 Bnr 27
Gnr 146 Bnr 35
Gnr 146
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 3
Gnr 150 Bnr 4
Gnr 150 Bnr 9
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 3
Gnr 151 Bnr 13
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 7
Gnr 152 Bnr 10
Gnr 152 Bnr 11
Gnr 152 Bnr 12
Gnr 152 Bnr 13
Gnr 152 Bnr 14
Gnr 152 Bnr 15
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 4
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 6
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 4
Gnr 157 Bnr 6
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 23
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 4
Gnr 164 Bnr 5
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 4
Gnr 166 Bnr 5
Gnr 166 Bnr 6
Gnr 166 Bnr 9
Gnr 166 Bnr 10
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 3
Gnr 167 Bnr 5
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 2
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 6
Gnr 170
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 2
Gnr 173 Bnr 8
Gnr 173 Bnr 14
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 2
Gnr 175 Bnr 5
Gnr 175 Bnr 6
Gnr 175 Bnr 11
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 4
Gnr 176 Bnr 39
Gnr 176
Gnr 179 Bnr 4
Gnr 179 Bnr 10
Gnr 179
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182 Bnr 3
Gnr 182 Bnr 5
Gnr 182 Bnr 13
Gnr 182 Bnr 19
Gnr 182 Bnr 25
Gnr 182 Bnr 31
Gnr 182 Bnr 33
Gnr 182 Bnr 40
Gnr 182 Bnr 77
Gnr 182 Bnr 78
Gnr 182 Bnr 79
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 5
Gnr 185 Bnr 6
Gnr 185 Bnr 8
Gnr 185 Bnr 12
Gnr 185 Bnr 13
Gnr 185 Bnr 14
Gnr 185 Bnr 15
Gnr 185 Bnr 16
Gnr 185 Bnr 17
Gnr 185 Bnr 999
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186 Bnr 6
Gnr 186 Bnr 8
Gnr 186 Bnr 9
Gnr 186 Bnr 10
Gnr 186 Bnr 11
Gnr 186 Bnr 12
Gnr 186 Bnr 13
Gnr 186 Bnr 14
Gnr 186 Bnr 15
Gnr 186 Bnr 17
Gnr 186 Bnr 18
Gnr 186 Bnr 20
Gnr 186 Bnr 21
Gnr 186 Bnr 22
Gnr 186 Bnr 26
Gnr 186 Bnr 28
Gnr 186 Bnr 29
Gnr 186 Bnr 34
Gnr 186 Bnr 36
Gnr 186 Bnr 37
Gnr 186 Bnr 38
Gnr 186 Bnr 39
Gnr 186 Bnr 40
Gnr 186 Bnr 41
Gnr 186 Bnr 43
Gnr 186 Bnr 45
Gnr 186 Bnr 46
Gnr 186 Bnr 47
Gnr 186 Bnr 48
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 4
Gnr 187 Bnr 7
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 15
Gnr 190 Bnr 17
Gnr 190
Gnr 193 Bnr 5
Gnr 193 Bnr 10
Gnr 193 Bnr 12
Gnr 193 Bnr 999
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 5
Gnr 194 Bnr 6
Gnr 194 Bnr 13
Gnr 194 Bnr 15
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 3
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195 Bnr 5
Gnr 195 Bnr 6
Gnr 195 Bnr 8
Gnr 195 Bnr 9
Gnr 195 Bnr 10
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196 Bnr 3
Gnr 196 Bnr 4
Gnr 196 Bnr 5
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197 Bnr 4
Gnr 197 Bnr 6
Gnr 197
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 4
Gnr 199 Bnr 14
Gnr 199 Bnr 16
Gnr 199 Bnr 17
Gnr 199 Bnr 24
Gnr 199 Bnr 25
Gnr 199 Bnr 39
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 4
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 7
Gnr 200 Bnr 8
Gnr 200 Bnr 9
Gnr 200 Bnr 10
Gnr 200 Bnr 12
Gnr 200 Bnr 13
Gnr 200 Bnr 14
Gnr 200 Bnr 17
Gnr 200 Bnr 18
Gnr 200 Bnr 19
Gnr 200 Bnr 22
Gnr 200 Bnr 23
Gnr 200 Bnr 25
Gnr 200 Bnr 26
Gnr 200 Bnr 27
Gnr 200 Bnr 28
Gnr 200 Bnr 31
Gnr 200 Bnr 32
Gnr 200 Bnr 33
Gnr 200 Bnr 38
Gnr 200 Bnr 39
Gnr 200 Bnr 41
Gnr 200 Bnr 43
Gnr 200 Bnr 44
Gnr 200 Bnr 46
Gnr 200 Bnr 47
Gnr 200 Bnr 48
Gnr 200 Bnr 55
Gnr 200 Bnr 56
Gnr 200 Bnr 59
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 5
Gnr 201 Bnr 6
Gnr 201 Bnr 8
Gnr 201 Bnr 9
Gnr 201 Bnr 10
Gnr 201 Bnr 11
Gnr 201 Bnr 12
Gnr 201 Bnr 13
Gnr 201 Bnr 18
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202 Bnr 3
Gnr 202 Bnr 4
Gnr 202 Bnr 5
Gnr 202 Bnr 6
Gnr 202 Bnr 7
Gnr 202 Bnr 14
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203 Bnr 4
Gnr 203 Bnr 5
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 9
Gnr 204 Bnr 20
Gnr 204 Bnr 22
Gnr 204 Bnr 24
Gnr 204 Bnr 26
Gnr 204 Bnr 31
Gnr 204 Bnr 42
Gnr 204 Bnr 61
Gnr 204 Bnr 62
Gnr 204 Bnr 63
Gnr 204 Bnr 76
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 5
Gnr 205 Bnr 8
Gnr 205 Bnr 11
Gnr 205 Bnr 46
Gnr 205 Bnr 47
Gnr 205
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208
Gnr 210 Bnr 5
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 2
Gnr 216 Bnr 4
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 9
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 3
Gnr 217 Bnr 5
Gnr 217 Bnr 6
Gnr 217 Bnr 7
Gnr 217 Bnr 8
Gnr 217 Bnr 10
Gnr 217 Bnr 11
Gnr 217 Bnr 12
Gnr 217 Bnr 13
Gnr 217
Gnr 218 Bnr 1
Gnr 218 Bnr 2
Gnr 218 Bnr 3
Gnr 218 Bnr 5
Gnr 218 Bnr 8
Gnr 218 Bnr 9
Gnr 218 Bnr 10
Gnr 218 Bnr 12
Gnr 218
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 2
Gnr 219 Bnr 3
Gnr 219 Bnr 4
Gnr 219 Bnr 5
Gnr 219 Bnr 6
Gnr 219 Bnr 7
Gnr 219 Bnr 8
Gnr 219 Bnr 10
Gnr 219 Bnr 13
Gnr 219 Bnr 14
Gnr 219 Bnr 15
Gnr 219 Bnr 17
Gnr 219 Bnr 18
Gnr 219 Bnr 20
Gnr 219
Gnr 220 Bnr 3
Gnr 220
Gnr 221 Bnr 1
Gnr 221
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222 Bnr 2
Gnr 222 Bnr 3
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223 Bnr 2
Gnr 223
Gnr 224 Bnr 1
Gnr 224 Bnr 2
Gnr 224 Bnr 3
Gnr 224 Bnr 5
Gnr 224 Bnr 7
Gnr 224 Bnr 8
Gnr 224 Bnr 9
Gnr 224 Bnr 10
Gnr 224 Bnr 11
Gnr 224 Bnr 13
Gnr 224 Bnr 14
Gnr 224 Bnr 15
Gnr 224
Gnr 225 Bnr 1
Gnr 225 Bnr 2
Gnr 225
Gnr 226 Bnr 1
Gnr 226
Gnr 229 Bnr 181
Gnr 229 Bnr 190
Gnr 229 Bnr 228
Gnr 229 Bnr 407
Gnr 229 Bnr 408
Gnr 229 Bnr 409
Gnr 229 Bnr 410
Gnr 229 Bnr 411
Gnr 229 Bnr 413
Gnr 229
Gnr 525 Bnr 2
Gnr 525 Bnr 13
Gnr 525 Bnr 16
Gnr 525 Bnr 19
Gnr 525 Bnr 21
Gnr 525 Bnr 22
Gnr 525 Bnr 998
Gnr 525 Bnr 999
Gnr 525
Gnr E18 Bnr E18
Gnr E18
Gnr E-18
Gnr E-18 BnrE-18