Eiendommer med jordskiftesaker i HOBØL kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 59
Gnr 5 Bnr 120
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 19
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 28
Gnr 13 Bnr 32
Gnr 13 Bnr 33
Gnr 13 Bnr 49
Gnr 13 Bnr 53
Gnr 13 Bnr 54
Gnr 13 Bnr 56
Gnr 13 Bnr 70
Gnr 13 Bnr 72
Gnr 13 Bnr 139
Gnr 13 Bnr 141
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33
Gnr 36 Bnr 29
Gnr 36 Bnr 60
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 15
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 20
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 10
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 14
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 9
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 11
Gnr 75
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 25
Gnr 88 Bnr 26
Gnr 88 Bnr 35
Gnr 88 Bnr 36
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 23
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96 Bnr 11
Gnr 96 Bnr 12
Gnr 96 Bnr 14
Gnr 96 Bnr 19
Gnr 96 Bnr 25
Gnr 96 Bnr 34
Gnr 96 Bnr 38
Gnr 96 Bnr 43
Gnr 96 Bnr 47
Gnr 96
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 14
Gnr 99 Bnr 15
Gnr 99 Bnr 16
Gnr 99 Bnr 17
Gnr 99 Bnr 24
Gnr 99 Bnr 25
Gnr 99 Bnr 35
Gnr 99 Bnr 41
Gnr 99
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 14
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 8
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 14
Gnr 106 Bnr 29
Gnr 106
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 8
Gnr 111 Bnr 10
Gnr 111 Bnr 14
Gnr 111 Bnr 15
Gnr 111 Bnr 16
Gnr 111 Bnr 17
Gnr 111 Bnr 19
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 11
Gnr 113 Bnr 12
Gnr 113 Bnr 14
Gnr 113 Bnr 19
Gnr 113 Bnr 20
Gnr 113 Bnr 21
Gnr 113 Bnr 22
Gnr 113 Bnr 24
Gnr 113 Bnr 27
Gnr 113 Bnr 30
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 10
Gnr 117 Bnr 12
Gnr 117 Bnr 14
Gnr 117 Bnr 17
Gnr 117 Bnr 20
Gnr 117 Bnr 31
Gnr 117
Gnr 538 Bnr 8
Gnr 538 Bnr 9
Gnr 538 Bnr 10
Gnr 538 Bnr 22
Gnr 538 Bnr 23
Gnr 538 Bnr 24
Gnr 538 Bnr 25
Gnr 538 Bnr 26
Gnr 538 Bnr 27
Gnr 538 Bnr 28
Gnr 538 Bnr 29
Gnr 538 Bnr 59
Gnr 538 Bnr 60
Gnr 538