Eiendommer med jordskiftesaker i VESTBY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 823
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 20
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24
Gnr 26
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 9
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 126
Gnr 64 Bnr 127
Gnr 64 Bnr 128
Gnr 64 Bnr 129
Gnr 64 Bnr 130
Gnr 64 Bnr 131
Gnr 64 Bnr 141
Gnr 64 Bnr 142
Gnr 64 Bnr 162
Gnr 64 Bnr 183
Gnr 64 Bnr 191
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 11
Gnr 86 Bnr 14
Gnr 86 Bnr 15
Gnr 86 Bnr 18
Gnr 86 Bnr 22
Gnr 86 Bnr 23
Gnr 86 Bnr 24
Gnr 86 Bnr 27
Gnr 86 Bnr 28
Gnr 86 Bnr 30
Gnr 86 Bnr 33
Gnr 86 Bnr 37
Gnr 86 Bnr 38
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 22
Gnr 87
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 14
Gnr 99 Bnr 20
Gnr 99 Bnr 23
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 11
Gnr 100 Bnr 18
Gnr 100 Bnr 19
Gnr 100 Bnr 20
Gnr 100 Bnr 26
Gnr 100 Bnr 33
Gnr 100 Bnr 82
Gnr 100
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 9
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105 Bnr 13
Gnr 105 Bnr 14
Gnr 105 Bnr 15
Gnr 105 Bnr 16
Gnr 105 Bnr 17
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 4
Gnr 115
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121 Bnr 11
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 39
Gnr 131 Bnr 40
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 4
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132 Bnr 6
Gnr 132 Bnr 9
Gnr 132 Bnr 12
Gnr 132 Bnr 14
Gnr 132 Bnr 35
Gnr 132 Bnr 41
Gnr 132 Bnr 44
Gnr 132 Bnr 61
Gnr 132 Bnr 65
Gnr 132 Bnr 67
Gnr 132 Bnr 82
Gnr 132 Bnr 83
Gnr 132 Bnr 84
Gnr 132 Bnr 85
Gnr 132 Bnr 86
Gnr 132 Bnr 109
Gnr 132 Bnr 111
Gnr 132 Bnr 115
Gnr 132 Bnr 117
Gnr 132 Bnr 131
Gnr 132 Bnr 132
Gnr 132 Bnr 136
Gnr 132 Bnr 144
Gnr 132 Bnr 145
Gnr 132 Bnr 159
Gnr 132 Bnr 163
Gnr 132 Bnr 174
Gnr 132 Bnr 175
Gnr 132 Bnr 182
Gnr 132 Bnr 187
Gnr 132 Bnr 190
Gnr 132 Bnr 191
Gnr 132 Bnr 210
Gnr 132 Bnr 281
Gnr 132 Bnr 393
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 41
Gnr 133 Bnr 83
Gnr 133 Bnr 96
Gnr 133 Bnr 99
Gnr 133 Bnr 106
Gnr 133 Bnr 120
Gnr 133 Bnr 640
Gnr 133
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 10
Gnr 135 Bnr 86
Gnr 135 Bnr 159
Gnr 135 Bnr 160
Gnr 135 Bnr 220
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136
Gnr 143 Bnr 11
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 6
Gnr 144 Bnr 25
Gnr 144 Bnr 62
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 7
Gnr 149 Bnr 9
Gnr 149
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 3
Gnr 151 Bnr 4
Gnr 151 Bnr 5
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 24
Gnr 152 Bnr 64
Gnr 152 Bnr 66
Gnr 152 Bnr 77
Gnr 152 Bnr 96
Gnr 152
Gnr 157 Bnr 3
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 9
Gnr 158 Bnr 14
Gnr 158 Bnr 19
Gnr 158 Bnr 22
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 13
Gnr 159 Bnr 14
Gnr 159 Bnr 15
Gnr 159 Bnr 32
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 31
Gnr 160 Bnr 218
Gnr 160
Gnr 165 Bnr 30
Gnr 165
Gnr 167 Bnr 8
Gnr 167