Eiendommer med jordskiftesaker i FROGN kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 219
Gnr 2 Bnr 220
Gnr 2
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 30
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 126
Gnr 16
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 16
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19 Bnr 21
Gnr 19 Bnr 22
Gnr 19 Bnr 23
Gnr 19 Bnr 24
Gnr 19 Bnr 25
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19 Bnr 28
Gnr 19 Bnr 30
Gnr 19 Bnr 31
Gnr 19 Bnr 34
Gnr 19 Bnr 35
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 37
Gnr 19 Bnr 38
Gnr 19 Bnr 39
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19 Bnr 41
Gnr 19 Bnr 42
Gnr 19 Bnr 44
Gnr 19 Bnr 45
Gnr 19 Bnr 49
Gnr 19 Bnr 50
Gnr 19 Bnr 57
Gnr 19 Bnr 63
Gnr 19 Bnr 71
Gnr 19 Bnr 72
Gnr 19 Bnr 73
Gnr 19 Bnr 75
Gnr 19 Bnr 100
Gnr 19 Bnr 101
Gnr 19 Bnr 102
Gnr 19 Bnr 103
Gnr 19 Bnr 104
Gnr 19 Bnr 110
Gnr 19 Bnr 111
Gnr 19 Bnr 112
Gnr 19 Bnr 113
Gnr 19 Bnr 114
Gnr 19 Bnr 115
Gnr 19 Bnr 119
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20 Bnr 18
Gnr 20 Bnr 19
Gnr 20 Bnr 20
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 22
Gnr 20 Bnr 23
Gnr 20 Bnr 24
Gnr 20 Bnr 25
Gnr 20 Bnr 27
Gnr 20 Bnr 28
Gnr 20 Bnr 29
Gnr 20 Bnr 30
Gnr 20 Bnr 31
Gnr 20 Bnr 32
Gnr 20 Bnr 33
Gnr 20 Bnr 34
Gnr 20 Bnr 35
Gnr 20 Bnr 36
Gnr 20 Bnr 37
Gnr 20 Bnr 38
Gnr 20 Bnr 39
Gnr 20 Bnr 40
Gnr 20 Bnr 41
Gnr 20 Bnr 42
Gnr 20 Bnr 43
Gnr 20 Bnr 44
Gnr 20 Bnr 45
Gnr 20 Bnr 46
Gnr 20 Bnr 47
Gnr 20 Bnr 48
Gnr 20 Bnr 49
Gnr 20 Bnr 50
Gnr 20 Bnr 51
Gnr 20 Bnr 52
Gnr 20 Bnr 53
Gnr 20 Bnr 56
Gnr 20 Bnr 57
Gnr 20 Bnr 58
Gnr 20 Bnr 59
Gnr 20 Bnr 60
Gnr 20 Bnr 61
Gnr 20 Bnr 62
Gnr 20 Bnr 63
Gnr 20 Bnr 64
Gnr 20 Bnr 65
Gnr 20 Bnr 66
Gnr 20 Bnr 67
Gnr 20 Bnr 68
Gnr 20 Bnr 69
Gnr 20 Bnr 70
Gnr 20 Bnr 71
Gnr 20 Bnr 72
Gnr 20 Bnr 73
Gnr 20 Bnr 74
Gnr 20 Bnr 75
Gnr 20 Bnr 76
Gnr 20 Bnr 77
Gnr 20 Bnr 78
Gnr 20 Bnr 79
Gnr 20 Bnr 86
Gnr 20 Bnr 87
Gnr 20 Bnr 88
Gnr 20 Bnr 89
Gnr 20 Bnr 90
Gnr 20 Bnr 91
Gnr 20 Bnr 92
Gnr 20 Bnr 93
Gnr 20 Bnr 94
Gnr 20 Bnr 95
Gnr 20 Bnr 97
Gnr 20 Bnr 98
Gnr 20 Bnr 99
Gnr 20 Bnr 100
Gnr 20 Bnr 101
Gnr 20 Bnr 102
Gnr 20 Bnr 103
Gnr 20 Bnr 104
Gnr 20 Bnr 105
Gnr 20 Bnr 106
Gnr 20 Bnr 107
Gnr 20 Bnr 110
Gnr 20 Bnr 111
Gnr 20 Bnr 112
Gnr 20 Bnr 113
Gnr 20 Bnr 114
Gnr 20 Bnr 115
Gnr 20 Bnr 116
Gnr 20 Bnr 117
Gnr 20 Bnr 118
Gnr 20 Bnr 119
Gnr 20 Bnr 121
Gnr 20 Bnr 122
Gnr 20 Bnr 123
Gnr 20 Bnr 124
Gnr 20 Bnr 125
Gnr 20 Bnr 126
Gnr 20 Bnr 127
Gnr 20 Bnr 128
Gnr 20 Bnr 129
Gnr 20 Bnr 130
Gnr 20 Bnr 131
Gnr 20 Bnr 132
Gnr 20 Bnr 137
Gnr 20 Bnr 140
Gnr 20 Bnr 142
Gnr 20 Bnr 143
Gnr 20 Bnr 146
Gnr 20 Bnr 147
Gnr 20 Bnr 148
Gnr 20 Bnr 155
Gnr 20 Bnr 184
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 20
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22 Bnr 34
Gnr 22 Bnr 38
Gnr 22 Bnr 291
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 13
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 107
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 18
Gnr 44 Bnr 19
Gnr 44 Bnr 20
Gnr 44 Bnr 21
Gnr 44 Bnr 26
Gnr 44 Bnr 27
Gnr 44 Bnr 57
Gnr 44
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 16
Gnr 51 Bnr 19
Gnr 51 Bnr 21
Gnr 51 Bnr 26
Gnr 51 Bnr 31
Gnr 51 Bnr 35
Gnr 51 Bnr 44
Gnr 51 Bnr 48
Gnr 51 Bnr 50
Gnr 51 Bnr 55
Gnr 51 Bnr 60
Gnr 51 Bnr 68
Gnr 51 Bnr 71
Gnr 51 Bnr 77
Gnr 51 Bnr 80
Gnr 51 Bnr 85
Gnr 51 Bnr 95
Gnr 51 Bnr 101
Gnr 51 Bnr 103
Gnr 51 Bnr 106
Gnr 51 Bnr 108
Gnr 51 Bnr 112
Gnr 51 Bnr 119
Gnr 51 Bnr 123
Gnr 51 Bnr 126
Gnr 51 Bnr 127
Gnr 51 Bnr 131
Gnr 51 Bnr 132
Gnr 51 Bnr 133
Gnr 51 Bnr 150
Gnr 51 Bnr 168
Gnr 51 Bnr 172
Gnr 51 Bnr 182
Gnr 51 Bnr 215
Gnr 51 Bnr 220
Gnr 51 Bnr 221
Gnr 51 Bnr 228
Gnr 51 Bnr 245
Gnr 51 Bnr 246
Gnr 51 Bnr 247
Gnr 51 Bnr 248
Gnr 51 Bnr 258
Gnr 51 Bnr 277
Gnr 51 Bnr 278
Gnr 51 Bnr 309
Gnr 51 Bnr 310
Gnr 51 Bnr 311
Gnr 51 Bnr 312
Gnr 51 Bnr 313
Gnr 51 Bnr 314
Gnr 51 Bnr 335
Gnr 51 Bnr 350
Gnr 51 Bnr 355
Gnr 51 Bnr 356
Gnr 51 Bnr 357
Gnr 51 Bnr 358
Gnr 51 Bnr 382
Gnr 51 Bnr 383
Gnr 51 Bnr 384
Gnr 51 Bnr 385
Gnr 51 Bnr 386
Gnr 51 Bnr 387
Gnr 51 Bnr 388
Gnr 51 Bnr 389
Gnr 51 Bnr 390
Gnr 51 Bnr 391
Gnr 51 Bnr 392
Gnr 51 Bnr 395
Gnr 51 Bnr 396
Gnr 51 Bnr 397
Gnr 51 Bnr 398
Gnr 51 Bnr 399
Gnr 51 Bnr 400
Gnr 51 Bnr 401
Gnr 51 Bnr 402
Gnr 51 Bnr 403
Gnr 51 Bnr 404
Gnr 51 Bnr 405
Gnr 51 Bnr 406
Gnr 51 Bnr 407
Gnr 51 Bnr 408
Gnr 51 Bnr 409
Gnr 51 Bnr 410
Gnr 51 Bnr 411
Gnr 51 Bnr 424
Gnr 51 Bnr 434
Gnr 51 Bnr 451
Gnr 51 Bnr 459
Gnr 51 Bnr 460
Gnr 51 Bnr 462
Gnr 51 Bnr 463
Gnr 51 Bnr 464
Gnr 51 Bnr 473
Gnr 51 Bnr 476
Gnr 51 Bnr 477
Gnr 51 Bnr 488
Gnr 51 Bnr 522
Gnr 51 Bnr 525
Gnr 51
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 38
Gnr 54 Bnr 53
Gnr 54 Bnr 70
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 18
Gnr 58 Bnr 23
Gnr 58 Bnr 37
Gnr 58 Bnr 63
Gnr 58 Bnr 64
Gnr 58 Bnr 102
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 17
Gnr 59 Bnr 19
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59 Bnr 23
Gnr 59 Bnr 24
Gnr 59 Bnr 26
Gnr 59 Bnr 28
Gnr 59 Bnr 29
Gnr 59 Bnr 30
Gnr 59 Bnr 31
Gnr 59 Bnr 32
Gnr 59 Bnr 33
Gnr 59 Bnr 34
Gnr 59 Bnr 35
Gnr 59 Bnr 36
Gnr 59 Bnr 78
Gnr 59 Bnr 83
Gnr 59 Bnr 84
Gnr 59 Bnr 368
Gnr 59 Bnr 389
Gnr 59 Bnr 602
Gnr 59 Bnr 620
Gnr 59 Bnr 621
Gnr 59 Bnr 622
Gnr 59 Bnr 737
Gnr 59 Bnr 738
Gnr 59 Bnr 775
Gnr 59 Bnr 953
Gnr 59
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 42
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63 Bnr 20
Gnr 63 Bnr 23
Gnr 63 Bnr 25
Gnr 63 Bnr 36
Gnr 63 Bnr 38
Gnr 63 Bnr 45
Gnr 63 Bnr 46
Gnr 63 Bnr 47
Gnr 63 Bnr 48
Gnr 63 Bnr 49
Gnr 63 Bnr 50
Gnr 63 Bnr 51
Gnr 63 Bnr 52
Gnr 63 Bnr 53
Gnr 63 Bnr 54
Gnr 63 Bnr 55
Gnr 63 Bnr 111
Gnr 63 Bnr 113
Gnr 63 Bnr 244
Gnr 63 Bnr 283
Gnr 63 Bnr 304
Gnr 63 Bnr 539
Gnr 63 Bnr 541
Gnr 63 Bnr 573
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 15
Gnr 69 Bnr 23
Gnr 69 Bnr 47
Gnr 69 Bnr 65
Gnr 69 Bnr 68
Gnr 69 Bnr 80
Gnr 69 Bnr 81
Gnr 69 Bnr 147
Gnr 69 Bnr 158
Gnr 69 Bnr 239
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 69
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71 Bnr 31
Gnr 71 Bnr 32
Gnr 71 Bnr 33
Gnr 71 Bnr 52
Gnr 71 Bnr 57
Gnr 71 Bnr 73
Gnr 71 Bnr 74
Gnr 71 Bnr 105
Gnr 71 Bnr 120
Gnr 71 Bnr 136
Gnr 71 Bnr 143
Gnr 71 Bnr 146
Gnr 71 Bnr 157
Gnr 71 Bnr 165
Gnr 71 Bnr 192
Gnr 71 Bnr 333
Gnr 71 Bnr 338
Gnr 71 Bnr 356
Gnr 71 Bnr 454
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 31
Gnr 72
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 22
Gnr 81 Bnr 76
Gnr 81 Bnr 103
Gnr 81 Bnr 153
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82
Gnr 86 Bnr 00
Gnr 86 Bnr 15
Gnr 86 Bnr 17
Gnr 86 Bnr 34
Gnr 86 Bnr 35
Gnr 86 Bnr 36
Gnr 86 Bnr 37
Gnr 86 Bnr 43
Gnr 86 Bnr 78
Gnr 86 Bnr 79
Gnr 86 Bnr 95
Gnr 86 Bnr 112
Gnr 86 Bnr 113
Gnr 86 Bnr 114
Gnr 86 Bnr 118
Gnr 86 Bnr 120
Gnr 86 Bnr 121
Gnr 86 Bnr 149
Gnr 86 Bnr 153
Gnr 86 Bnr 154
Gnr 86 Bnr 181
Gnr 86 Bnr 189
Gnr 86 Bnr 195
Gnr 86 Bnr 209
Gnr 86 Bnr 297
Gnr 86 Bnr 301
Gnr 86 Bnr 314
Gnr 86 Bnr 327
Gnr 86 Bnr 328
Gnr 86 Bnr 334
Gnr 86 Bnr 350
Gnr 86 Bnr 440
Gnr 86 Bnr 491
Gnr 86 Bnr 512
Gnr 86 Bnr 550
Gnr 86 Bnr 559
Gnr 86 Bnr 564
Gnr 86 Bnr 586
Gnr 86 Bnr 612
Gnr 86 Bnr 630
Gnr 86 Bnr 667
Gnr 86 Bnr 696
Gnr 86 Bnr 714
Gnr 86 Bnr 780
Gnr 86 Bnr 889
Gnr 86