Eiendommer med jordskiftesaker i OPPEGÅRD kommune:

Gnr
Gnr 32 Bnr 48
Gnr 32 Bnr 68
Gnr 32
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 18
Gnr 35 Bnr 147
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 317
Gnr 38 Bnr 616
Gnr 38
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 42
Gnr 40
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 27
Gnr 44 Bnr 30
Gnr 44 Bnr 44
Gnr 44 Bnr 73
Gnr 44 Bnr 84
Gnr 44 Bnr 163
Gnr 44 Bnr 173
Gnr 44 Bnr 268
Gnr 44 Bnr 277
Gnr 44 Bnr 281
Gnr 44 Bnr 314
Gnr 44 Bnr 346
Gnr 44 Bnr 446
Gnr 44 Bnr 447
Gnr 44
Gnr 46
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 23
Gnr 48 Bnr 32
Gnr 48 Bnr 39
Gnr 48