Eiendommer med jordskiftesaker i RÆLINGEN kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 7
Gnr 80 Bnr 9
Gnr 80 Bnr 14
Gnr 80 Bnr 39
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 10
Gnr 81 Bnr 20
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 35
Gnr 82 Bnr 133
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 51
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 42
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 11
Gnr 86 Bnr 14
Gnr 86 Bnr 30
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 9
Gnr 87 Bnr 10
Gnr 87 Bnr 11
Gnr 87 Bnr 12
Gnr 87 Bnr 24
Gnr 87 Bnr 25
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 7
Gnr 89 Bnr 10
Gnr 89 Bnr 11
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 13
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 9
Gnr 92 Bnr 13
Gnr 92 Bnr 14
Gnr 92 Bnr 15
Gnr 92 Bnr 17
Gnr 92 Bnr 20
Gnr 92 Bnr 21
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 7
Gnr 94 Bnr 9
Gnr 94 Bnr 15
Gnr 94 Bnr 16
Gnr 94 Bnr 17
Gnr 94 Bnr 18
Gnr 94 Bnr 19
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97 Bnr 9
Gnr 97 Bnr 22
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 10
Gnr 98 Bnr 19
Gnr 98 Bnr 24
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 11
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99 Bnr 13
Gnr 99 Bnr 14
Gnr 99
Gnr RV Bnr 120
Gnr RV
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 12
Gnr 101 Bnr 19
Gnr 101 Bnr 31
Gnr 101 Bnr 182
Gnr 101 Bnr 194
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 7
Gnr 102 Bnr 357
Gnr 102 Bnr 358
Gnr 102 Bnr 359
Gnr 102 Bnr 360
Gnr 102
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 7
Gnr 104 Bnr 8
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104 Bnr 10
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 12
Gnr 104 Bnr 13
Gnr 104 Bnr 31
Gnr 104 Bnr 71
Gnr 104 Bnr 72
Gnr 104 Bnr 235
Gnr 104 Bnr 248
Gnr 104 Bnr 335
Gnr 104 Bnr 378
Gnr 104 Bnr 507
Gnr 104 Bnr 691
Gnr 104 Bnr 720
Gnr 104 Bnr 731
Gnr 104
Gnr 106 Bnr 192
Gnr 106
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125