Eiendommer med jordskiftesaker i ENEBAKK kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 304
Gnr 4 Bnr 311
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 118
Gnr 5 Bnr 119
Gnr 5 Bnr 156
Gnr 5 Bnr 222
Gnr 5 Bnr 382
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 54
Gnr 6 Bnr 189
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 41
Gnr 7 Bnr 51
Gnr 7 Bnr 86
Gnr 7 Bnr 88
Gnr 7 Bnr 89
Gnr 7 Bnr 126
Gnr 7 Bnr 131
Gnr 7 Bnr 181
Gnr 7 Bnr 182
Gnr 7 Bnr 187
Gnr 7 Bnr 191
Gnr 7 Bnr 264
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 40
Gnr 15 Bnr 45
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 11
Gnr 16 Bnr 33
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21
Gnr 26
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 21
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 37
Gnr 72 Bnr 39
Gnr 72 Bnr 40
Gnr 72 Bnr 41
Gnr 72 Bnr 45
Gnr 72 Bnr 48
Gnr 72 Bnr 49
Gnr 72 Bnr 55
Gnr 72 Bnr 56
Gnr 72 Bnr 57
Gnr 72 Bnr 58
Gnr 72 Bnr 59
Gnr 72 Bnr 62
Gnr 72 Bnr 63
Gnr 72 Bnr 65
Gnr 72 Bnr 69
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 14
Gnr 83 Bnr 25
Gnr 83 Bnr 32
Gnr 83 Bnr 42
Gnr 83 Bnr 43
Gnr 83 Bnr 47
Gnr 83 Bnr 64
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 7
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 239
Gnr 90 Bnr 335
Gnr 90 Bnr 336
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91 Bnr 15
Gnr 91 Bnr 45
Gnr 91 Bnr 50
Gnr 91 Bnr 57
Gnr 91 Bnr 76
Gnr 91 Bnr 85
Gnr 91 Bnr 86
Gnr 91 Bnr 94
Gnr 91 Bnr 97
Gnr 91 Bnr 99
Gnr 91 Bnr 123
Gnr 91 Bnr 143
Gnr 91 Bnr 160
Gnr 91 Bnr 169
Gnr 91 Bnr 177
Gnr 91 Bnr 182
Gnr 91 Bnr 214
Gnr 91 Bnr 215
Gnr 91 Bnr 217
Gnr 91 Bnr 246
Gnr 91 Bnr 250
Gnr 91 Bnr 253
Gnr 91 Bnr 255
Gnr 91 Bnr 301
Gnr 91 Bnr 326
Gnr 91 Bnr 349
Gnr 91 Bnr 356
Gnr 91 Bnr 364
Gnr 91 Bnr 367
Gnr 91 Bnr 379
Gnr 91 Bnr 384
Gnr 91 Bnr 408
Gnr 91 Bnr 419
Gnr 91 Bnr 490
Gnr 91 Bnr 497
Gnr 91 Bnr 498
Gnr 91 Bnr 526
Gnr 91 Bnr 529
Gnr 91 Bnr 549
Gnr 91 Bnr 566
Gnr 91 Bnr 567
Gnr 91 Bnr 575
Gnr 91 Bnr 665
Gnr 91 Bnr 743
Gnr 91
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94 Bnr 23
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 9
Gnr 103 Bnr 10
Gnr 103 Bnr 13
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104 Bnr 8
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104 Bnr 10
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 13
Gnr 104 Bnr 16
Gnr 104 Bnr 22
Gnr 104 Bnr 23
Gnr 104 Bnr 24
Gnr 104 Bnr 25
Gnr 104 Bnr 26
Gnr 104 Bnr 27
Gnr 104 Bnr 28
Gnr 104 Bnr 29
Gnr 104 Bnr 30
Gnr 104 Bnr 31
Gnr 104 Bnr 32
Gnr 104 Bnr 33
Gnr 104 Bnr 34
Gnr 104 Bnr 35
Gnr 104 Bnr 37
Gnr 104 Bnr 39
Gnr 104 Bnr 40
Gnr 104 Bnr 41
Gnr 104 Bnr 43
Gnr 104 Bnr 45
Gnr 104 Bnr 46
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 7
Gnr 107 Bnr 9
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 6
Gnr 108 Bnr 7
Gnr 108 Bnr 8
Gnr 108 Bnr 14
Gnr 108 Bnr 32
Gnr 108 Bnr 44
Gnr 108 Bnr 46
Gnr 108 Bnr 47
Gnr 108 Bnr 53
Gnr 108 Bnr 117
Gnr 108 Bnr 123
Gnr 108
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115 Bnr 9
Gnr 115 Bnr 10
Gnr 115 Bnr 12
Gnr 115 Bnr 17
Gnr 115 Bnr 21
Gnr 115 Bnr 28
Gnr 115 Bnr 31
Gnr 115 Bnr 33
Gnr 115 Bnr 46
Gnr 115 Bnr 57
Gnr 115 Bnr 67
Gnr 115 Bnr 188
Gnr 115 Bnr 317
Gnr 115 Bnr 318
Gnr 115 Bnr 319
Gnr 115 Bnr 320
Gnr 115 Bnr 321
Gnr 115 Bnr 322
Gnr 115 Bnr 323
Gnr 115
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 8
Gnr 118 Bnr 16
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 25
Gnr 126 Bnr 26
Gnr 126 Bnr 54
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 24
Gnr 127 Bnr 82
Gnr 127