Eiendommer med jordskiftesaker i L├śRENSKOG kommune:

Gnr
Gnr 2
Gnr 81
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83
Gnr 85 Bnr 14
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 15
Gnr 90 Bnr 16
Gnr 90 Bnr 17
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91 Bnr 24
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 10
Gnr 92 Bnr 11
Gnr 92 Bnr 13
Gnr 92 Bnr 14
Gnr 92 Bnr 16
Gnr 92 Bnr 18
Gnr 92 Bnr 19
Gnr 92
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 6
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97 Bnr 10
Gnr 97
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 26
Gnr 99 Bnr 81
Gnr 99 Bnr 137
Gnr 99 Bnr 197
Gnr 99 Bnr 329
Gnr 99 Bnr 375
Gnr 99 Bnr 665
Gnr 99
Gnr 102
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104 Bnr 91
Gnr 104 Bnr 113
Gnr 104 Bnr 363
Gnr 104 Bnr 467
Gnr 104 Bnr 487
Gnr 104 Bnr 494
Gnr 104 Bnr 590
Gnr 104 Bnr 730
Gnr 104 Bnr 731
Gnr 104
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 71
Gnr 107 Bnr 82
Gnr 107 Bnr 83
Gnr 107 Bnr 112
Gnr 107 Bnr 238
Gnr 107 Bnr 247
Gnr 107 Bnr 351
Gnr 107 Bnr 368
Gnr 107 Bnr 512
Gnr 107 Bnr 563
Gnr 107 Bnr 675
Gnr 107 Bnr 882
Gnr 107 Bnr 942
Gnr 107
Gnr 107 Bnr1177
Gnr 107 Bnr2148
Gnr 107 Bnr2149
Gnr 107 Bnr2150
Gnr 107 Bnr2151
Gnr 108 Bnr 17
Gnr 108 Bnr 19
Gnr 108 Bnr 28
Gnr 108 Bnr 29
Gnr 108 Bnr 48
Gnr 108 Bnr 49
Gnr 108 Bnr 129
Gnr 108 Bnr 167
Gnr 108 Bnr 469
Gnr 108 Bnr 493
Gnr 108
Gnr 109
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 31
Gnr 111 Bnr 53
Gnr 111 Bnr 60
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 26
Gnr 113 Bnr 221
Gnr 113
Gnr 202 Bnr 13
Gnr 202