Eiendommer med jordskiftesaker i NES kommune:

Gnr
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 49
Gnr 12 Bnr 52
Gnr 12 Bnr 54
Gnr 12 Bnr 60
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 37
Gnr 15
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18
Gnr 19
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 19
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22 Bnr 22
Gnr 22 Bnr 23
Gnr 22 Bnr 24
Gnr 22 Bnr 25
Gnr 22 Bnr 26
Gnr 22 Bnr 41
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23 Bnr 59
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 20
Gnr 28 Bnr 21
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 15
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30 Bnr 20
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 21
Gnr 33 Bnr 28
Gnr 33
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 22
Gnr 46 Bnr 23
Gnr 46 Bnr 29
Gnr 46 Bnr 30
Gnr 46 Bnr 31
Gnr 46 Bnr 32
Gnr 46 Bnr 42
Gnr 46 Bnr 44
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 18
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 24
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 21
Gnr 51 Bnr 31
Gnr 51 Bnr 40
Gnr 51 Bnr 54
Gnr 51
Gnr 52
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 17
Gnr 64 Bnr 27
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 20
Gnr 65
Gnr 66
Gnr 67
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 12
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 11
Gnr 75 Bnr 15
Gnr 75 Bnr 18
Gnr 75 Bnr 23
Gnr 75 Bnr 24
Gnr 75 Bnr 41
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 18
Gnr 76
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 38
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 229
Gnr 79 Bnr 230
Gnr 79
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 23
Gnr 81
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 10
Gnr 98 Bnr 15
Gnr 98 Bnr 16
Gnr 98 Bnr 19
Gnr 98
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 19
Gnr 102
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 10
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107 Bnr 11
Gnr 107 Bnr 14
Gnr 107
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109 Bnr 11
Gnr 109
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111 Bnr 7
Gnr 111 Bnr 9
Gnr 111 Bnr 11
Gnr 111 Bnr 18
Gnr 111 Bnr 22
Gnr 111 Bnr 26
Gnr 111 Bnr 34
Gnr 111 Bnr 39
Gnr 111 Bnr 40
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 11
Gnr 112 Bnr 12
Gnr 112 Bnr 13
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113 Bnr 8
Gnr 113 Bnr 9
Gnr 113 Bnr 12
Gnr 113 Bnr 13
Gnr 113 Bnr 18
Gnr 113 Bnr 21
Gnr 113 Bnr 24
Gnr 113 Bnr 25
Gnr 113 Bnr 26
Gnr 113 Bnr 27
Gnr 113 Bnr 30
Gnr 113 Bnr 35
Gnr 113 Bnr 39
Gnr 113
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 22
Gnr 119 Bnr 26
Gnr 119 Bnr 27
Gnr 119 Bnr 38
Gnr 119 Bnr 40
Gnr 119 Bnr 42
Gnr 119 Bnr 43
Gnr 119 Bnr 44
Gnr 119 Bnr 52
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 25
Gnr 120 Bnr 26
Gnr 120 Bnr 83
Gnr 120 Bnr 85
Gnr 120 Bnr 89
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 63
Gnr 121 Bnr 64
Gnr 121 Bnr 69
Gnr 121 Bnr 70
Gnr 121 Bnr 71
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 9
Gnr 122
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 7
Gnr 124 Bnr 25
Gnr 124 Bnr 58
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 7
Gnr 125 Bnr 8
Gnr 125 Bnr 9
Gnr 125 Bnr 14
Gnr 125 Bnr 17
Gnr 125 Bnr 45
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 21
Gnr 126 Bnr 37
Gnr 126 Bnr 40
Gnr 126 Bnr 51
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 12
Gnr 127 Bnr 15
Gnr 127 Bnr 20
Gnr 127 Bnr 30
Gnr 127 Bnr 37
Gnr 127 Bnr 56
Gnr 127 Bnr 61
Gnr 127 Bnr 64
Gnr 127 Bnr 76
Gnr 127 Bnr 78
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 5
Gnr 128 Bnr 7
Gnr 128 Bnr 9
Gnr 128 Bnr 10
Gnr 128 Bnr 12
Gnr 128 Bnr 15
Gnr 128 Bnr 17
Gnr 128 Bnr 20
Gnr 128 Bnr 22
Gnr 128 Bnr 25
Gnr 128 Bnr 26
Gnr 128 Bnr 32
Gnr 128 Bnr 38
Gnr 128 Bnr 42
Gnr 128 Bnr 46
Gnr 128 Bnr 47
Gnr 128 Bnr 57
Gnr 128 Bnr 68
Gnr 128 Bnr 77
Gnr 128 Bnr 96
Gnr 128 Bnr 104
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 3
Gnr 129 Bnr 8
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 4
Gnr 131 Bnr 34
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132 Bnr 10
Gnr 132 Bnr 16
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 5
Gnr 136 Bnr 7
Gnr 136 Bnr 11
Gnr 136 Bnr 14
Gnr 136 Bnr 15
Gnr 136 Bnr 24
Gnr 136 Bnr 28
Gnr 136 Bnr 30
Gnr 136 Bnr 33
Gnr 136 Bnr 35
Gnr 136 Bnr 41
Gnr 136 Bnr 42
Gnr 136 Bnr 52
Gnr 136 Bnr 57
Gnr 136 Bnr 58
Gnr 136 Bnr 72
Gnr 136 Bnr 74
Gnr 136 Bnr 75
Gnr 136 Bnr 77
Gnr 136 Bnr 80
Gnr 136 Bnr 82
Gnr 136 Bnr 89
Gnr 136 Bnr 91
Gnr 136 Bnr 92
Gnr 136 Bnr 93
Gnr 136 Bnr 94
Gnr 136 Bnr 95
Gnr 136 Bnr 104
Gnr 136 Bnr 106
Gnr 136 Bnr 110
Gnr 136 Bnr 114
Gnr 136 Bnr 117
Gnr 136 Bnr 120
Gnr 136 Bnr 122
Gnr 136 Bnr 126
Gnr 136 Bnr 127
Gnr 136 Bnr 130
Gnr 136 Bnr 134
Gnr 136 Bnr 138
Gnr 136 Bnr 150
Gnr 136 Bnr 162
Gnr 136 Bnr 163
Gnr 136 Bnr 175
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 5
Gnr 137 Bnr 9
Gnr 137 Bnr 14
Gnr 137 Bnr 24
Gnr 137 Bnr 25
Gnr 137 Bnr 31
Gnr 137
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 8
Gnr 140 Bnr 17
Gnr 140 Bnr 22
Gnr 140 Bnr 24
Gnr 140 Bnr 26
Gnr 140 Bnr 31
Gnr 140
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 21
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143 Bnr 6
Gnr 143 Bnr 8
Gnr 143 Bnr 9
Gnr 143 Bnr 15
Gnr 143 Bnr 16
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 2
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147 Bnr 4
Gnr 147 Bnr 6
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 9
Gnr 149 Bnr 11
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 14
Gnr 150 Bnr 23
Gnr 150 Bnr 27
Gnr 150 Bnr 31
Gnr 150 Bnr 32
Gnr 150 Bnr 33
Gnr 150 Bnr 34
Gnr 150 Bnr 35
Gnr 150 Bnr 36
Gnr 150 Bnr 37
Gnr 150 Bnr 39
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 4
Gnr 151 Bnr 5
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 3
Gnr 152 Bnr 4
Gnr 152 Bnr 5
Gnr 152 Bnr 18
Gnr 152 Bnr 25
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 3
Gnr 153 Bnr 5
Gnr 153 Bnr 12
Gnr 153 Bnr 15
Gnr 153 Bnr 16
Gnr 153 Bnr 29
Gnr 153 Bnr 34
Gnr 153
Gnr 156 Bnr 6
Gnr 156 Bnr 8
Gnr 156 Bnr 14
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158 Bnr 7
Gnr 158 Bnr 12
Gnr 158 Bnr 21
Gnr 158 Bnr 26
Gnr 158 Bnr 27
Gnr 158 Bnr 28
Gnr 158 Bnr 29
Gnr 158 Bnr 30
Gnr 158 Bnr 31
Gnr 158 Bnr 37
Gnr 158 Bnr 38
Gnr 158 Bnr 41
Gnr 158 Bnr 42
Gnr 158 Bnr 44
Gnr 158 Bnr 46
Gnr 158
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 3
Gnr 161 Bnr 8
Gnr 161 Bnr 10
Gnr 161 Bnr 19
Gnr 161 Bnr 21
Gnr 161 Bnr 25
Gnr 161 Bnr 30
Gnr 161 Bnr 53
Gnr 161 Bnr 62
Gnr 161
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163 Bnr 5
Gnr 163 Bnr 7
Gnr 163 Bnr 11
Gnr 163 Bnr 14
Gnr 163 Bnr 15
Gnr 163 Bnr 18
Gnr 163 Bnr 21
Gnr 163 Bnr 22
Gnr 163 Bnr 23
Gnr 163 Bnr 29
Gnr 163 Bnr 42
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 8
Gnr 165 Bnr 9
Gnr 165 Bnr 10
Gnr 165 Bnr 11
Gnr 165 Bnr 12
Gnr 165 Bnr 13
Gnr 165 Bnr 14
Gnr 165 Bnr 15
Gnr 165 Bnr 16
Gnr 165 Bnr 17
Gnr 165 Bnr 18
Gnr 165 Bnr 19
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 7
Gnr 166 Bnr 9
Gnr 166 Bnr 34
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 4
Gnr 167 Bnr 5
Gnr 167 Bnr 6
Gnr 167 Bnr 46
Gnr 167 Bnr 66
Gnr 167 Bnr 134
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 74
Gnr 168 Bnr 77
Gnr 168 Bnr 81
Gnr 168 Bnr 124
Gnr 168 Bnr 126
Gnr 168 Bnr 127
Gnr 168 Bnr 129
Gnr 168 Bnr 151
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169 Bnr 10
Gnr 169 Bnr 12
Gnr 169 Bnr 37
Gnr 169 Bnr 38
Gnr 169 Bnr 47
Gnr 169 Bnr 48
Gnr 169 Bnr 49
Gnr 169 Bnr 166
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 3
Gnr 170 Bnr 4
Gnr 170 Bnr 7
Gnr 170 Bnr 13
Gnr 170 Bnr 14
Gnr 170 Bnr 17
Gnr 170 Bnr 18
Gnr 170 Bnr 19
Gnr 170 Bnr 21
Gnr 170 Bnr 23
Gnr 170 Bnr 24
Gnr 170 Bnr 25
Gnr 170 Bnr 28
Gnr 170 Bnr 36
Gnr 170 Bnr 41
Gnr 170 Bnr 50
Gnr 170 Bnr 51
Gnr 170 Bnr 132
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171 Bnr 2
Gnr 171 Bnr 4
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 6
Gnr 172 Bnr 7
Gnr 172 Bnr 12
Gnr 172 Bnr 14
Gnr 172 Bnr 23
Gnr 172 Bnr 47
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 2
Gnr 173 Bnr 4
Gnr 173 Bnr 5
Gnr 173 Bnr 6
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 6
Gnr 174 Bnr 9
Gnr 174 Bnr 12
Gnr 174 Bnr 13
Gnr 174 Bnr 14
Gnr 174 Bnr 41
Gnr 174 Bnr 43
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175 Bnr 9
Gnr 175 Bnr 16
Gnr 175 Bnr 21
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 2
Gnr 176 Bnr 3
Gnr 176 Bnr 5
Gnr 176 Bnr 14
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177 Bnr 4
Gnr 177 Bnr 7
Gnr 177 Bnr 8
Gnr 177 Bnr 9
Gnr 177 Bnr 10
Gnr 177 Bnr 11
Gnr 177 Bnr 14
Gnr 177 Bnr 16
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 24
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 11
Gnr 179 Bnr 17
Gnr 179 Bnr 22
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183 Bnr 6
Gnr 183 Bnr 8
Gnr 183 Bnr 9
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184 Bnr 3
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 2
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186 Bnr 4
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186 Bnr 6
Gnr 186 Bnr 10
Gnr 186 Bnr 22
Gnr 186 Bnr 23
Gnr 186 Bnr 25
Gnr 186 Bnr 38
Gnr 186 Bnr 42
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 6
Gnr 189 Bnr 8
Gnr 189 Bnr 9
Gnr 189 Bnr 10
Gnr 189 Bnr 14
Gnr 189 Bnr 15
Gnr 189 Bnr 17
Gnr 189 Bnr 19
Gnr 189 Bnr 22
Gnr 189 Bnr 23
Gnr 189 Bnr 24
Gnr 189 Bnr 28
Gnr 189 Bnr 30
Gnr 189 Bnr 31
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 5
Gnr 190 Bnr 8
Gnr 190 Bnr 30
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 4
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 2
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 4
Gnr 192 Bnr 6
Gnr 192 Bnr 7
Gnr 192 Bnr 8
Gnr 192 Bnr 9
Gnr 192 Bnr 10
Gnr 192 Bnr 11
Gnr 192 Bnr 12
Gnr 192 Bnr 13
Gnr 192 Bnr 15
Gnr 192 Bnr 16
Gnr 192 Bnr 22
Gnr 192 Bnr 23
Gnr 192 Bnr 33
Gnr 192 Bnr 34
Gnr 192 Bnr 41
Gnr 192 Bnr 42
Gnr 192 Bnr 47
Gnr 192 Bnr 48
Gnr 192 Bnr 52
Gnr 192 Bnr 55
Gnr 192 Bnr 56
Gnr 192 Bnr 64
Gnr 192 Bnr 65
Gnr 192 Bnr 77
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 7
Gnr 194 Bnr 13
Gnr 194 Bnr 14
Gnr 194 Bnr 16
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 6
Gnr 195 Bnr 8
Gnr 195 Bnr 14
Gnr 195 Bnr 19
Gnr 195 Bnr 38
Gnr 195 Bnr 52
Gnr 195 Bnr 53
Gnr 195 Bnr 58
Gnr 195 Bnr 59
Gnr 195 Bnr 63
Gnr 195 Bnr 72
Gnr 195 Bnr 73
Gnr 195 Bnr 74
Gnr 195 Bnr 75
Gnr 195 Bnr 76
Gnr 195 Bnr 77
Gnr 195 Bnr 78
Gnr 195 Bnr 109
Gnr 195 Bnr 110
Gnr 195 Bnr 138
Gnr 195 Bnr 250
Gnr 195
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 11
Gnr 198 Bnr 23
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 64
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 12
Gnr 200 Bnr 21
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 4
Gnr 201 Bnr 7
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 11
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205 Bnr 2
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 2
Gnr 206 Bnr 3
Gnr 206 Bnr 5
Gnr 206 Bnr 7
Gnr 206 Bnr 9
Gnr 206 Bnr 20
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207 Bnr 2
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 3
Gnr 208 Bnr 4
Gnr 208 Bnr 5
Gnr 208 Bnr 9
Gnr 208 Bnr 11
Gnr 208 Bnr 16
Gnr 208 Bnr 24
Gnr 208 Bnr 25
Gnr 208 Bnr 26
Gnr 208 Bnr 27
Gnr 208 Bnr 28
Gnr 208 Bnr 29
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 5
Gnr 209 Bnr 6
Gnr 209 Bnr 7
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 10
Gnr 209 Bnr 12
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 5
Gnr 210 Bnr 7
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 5
Gnr 211 Bnr 6
Gnr 211 Bnr 7
Gnr 211 Bnr 8
Gnr 211 Bnr 11
Gnr 211 Bnr 12
Gnr 211 Bnr 13
Gnr 211 Bnr 14
Gnr 211
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 3
Gnr 214
Gnr 218
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219
Gnr 220 Bnr 3
Gnr 220 Bnr 4
Gnr 220 Bnr 11
Gnr 220 Bnr 12
Gnr 220 Bnr 16
Gnr 220 Bnr 17
Gnr 220
Gnr 225 Bnr 3
Gnr 225 Bnr 6
Gnr 225
Gnr 227
Gnr 228 Bnr 2
Gnr 228 Bnr 4
Gnr 228 Bnr 5
Gnr 228 Bnr 27
Gnr 228 Bnr 28
Gnr 228
Gnr 229 Bnr 1
Gnr 229
Gnr 231 Bnr 2
Gnr 231 Bnr 3
Gnr 231 Bnr 4
Gnr 231
Gnr 235 Bnr 2
Gnr 235 Bnr 18
Gnr 235
Gnr 237 Bnr 19
Gnr 237 Bnr 23
Gnr 237
Gnr 239 Bnr 9
Gnr 239 Bnr 10
Gnr 239
Gnr 245 Bnr 39
Gnr 245