Eiendommer med jordskiftesaker i NANNESTAD kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 45
Gnr 6 Bnr 56
Gnr 6 Bnr 72
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 23
Gnr 9
Gnr X Bnr X
Gnr X
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 34
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 34
Gnr 13 Bnr 39
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 25
Gnr 14 Bnr 32
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 69
Gnr 26 Bnr 76
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 14
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27 Bnr 28
Gnr 27 Bnr 74
Gnr 27 Bnr 86
Gnr 27 Bnr 262
Gnr 27 Bnr 263
Gnr 27 Bnr 305
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 30
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 20
Gnr 32 Bnr 29
Gnr 32 Bnr 39
Gnr 32 Bnr 42
Gnr 32 Bnr 49
Gnr 32 Bnr 59
Gnr 32 Bnr 63
Gnr 32 Bnr 95
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 23
Gnr 36 Bnr 27
Gnr 36 Bnr 28
Gnr 36 Bnr 29
Gnr 36 Bnr 33
Gnr 36 Bnr 36
Gnr 36 Bnr 37
Gnr 36 Bnr 40
Gnr 36 Bnr 50
Gnr 36 Bnr 53
Gnr 36 Bnr 55
Gnr 36 Bnr 60
Gnr 36 Bnr 63
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37 Bnr 20
Gnr 37 Bnr 21
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 19
Gnr 39 Bnr 26
Gnr 39 Bnr 27
Gnr 39 Bnr 31
Gnr 39 Bnr 35
Gnr 39 Bnr 41
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 10
Gnr 40 Bnr 11
Gnr 40 Bnr 12
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 14
Gnr 40 Bnr 15
Gnr 40 Bnr 16
Gnr 40 Bnr 17
Gnr 40 Bnr 19
Gnr 40 Bnr 20
Gnr 40 Bnr 22
Gnr 40 Bnr 23
Gnr 40 Bnr 24
Gnr 40 Bnr 25
Gnr 40 Bnr 26
Gnr 40 Bnr 28
Gnr 40 Bnr 29
Gnr 40 Bnr 30
Gnr 40 Bnr 33
Gnr 40 Bnr 34
Gnr 40 Bnr 35
Gnr 40 Bnr 37
Gnr 40 Bnr 38
Gnr 40 Bnr 39
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 10
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 21
Gnr 42 Bnr 24
Gnr 42 Bnr 30
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 16
Gnr 43 Bnr 17
Gnr 43 Bnr 32
Gnr 43 Bnr 34
Gnr 43 Bnr 36
Gnr 43 Bnr 37
Gnr 43 Bnr 42
Gnr 43 Bnr 43
Gnr 43 Bnr 44
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 15
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 14
Gnr 59 Bnr 40
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 35
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61 Bnr 157
Gnr 61 Bnr 158
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 30
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 18
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 14
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 17
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 24
Gnr 73 Bnr 28
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 30
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 10
Gnr 76 Bnr 12
Gnr 76 Bnr 13
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 18
Gnr 79 Bnr 21
Gnr 79 Bnr 33
Gnr 79
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 10
Gnr 81 Bnr 11
Gnr 81 Bnr 28
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 16
Gnr 82 Bnr 36
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 22
Gnr 84 Bnr 24
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86 Bnr 13
Gnr 86 Bnr 18
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 12
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 7
Gnr 89 Bnr 13
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 13
Gnr 95 Bnr 78
Gnr 95 Bnr 79
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96 Bnr 12
Gnr 96 Bnr 13
Gnr 96 Bnr 14
Gnr 96 Bnr 17
Gnr 96 Bnr 25
Gnr 96 Bnr 28
Gnr 96 Bnr 31
Gnr 96 Bnr 32
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 9
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 11
Gnr 99
Gnr RV Bnr 120
Gnr RV Bnr 174
Gnr RV Bnr 176
Gnr RV
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 7
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 9
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 18
Gnr 103 Bnr 19
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105 Bnr 11
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 7
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 21
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 12
Gnr 112 Bnr 15
Gnr 112 Bnr 23
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 10
Gnr 116 Bnr 13
Gnr 116 Bnr 14
Gnr 116 Bnr 18
Gnr 116 Bnr 33
Gnr 116 Bnr 36
Gnr 116
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 10
Gnr 122 Bnr 11
Gnr 122 Bnr 13
Gnr 122 Bnr 16
Gnr 122 Bnr 17
Gnr 122 Bnr 27
Gnr 122 Bnr 38
Gnr 122 Bnr 47
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123 Bnr 14
Gnr 123 Bnr 20
Gnr 123 Bnr 49
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 17
Gnr 124 Bnr 33
Gnr 124 Bnr 35
Gnr 124 Bnr 80
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 6
Gnr 127 Bnr 12
Gnr 127
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131 Bnr 10
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132 Bnr 6
Gnr 132 Bnr 9
Gnr 132 Bnr 12
Gnr 132
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 4
Gnr 134 Bnr 6
Gnr 134 Bnr 8
Gnr 134 Bnr 9
Gnr 134 Bnr 10
Gnr 134 Bnr 12
Gnr 134 Bnr 13
Gnr 134 Bnr 20
Gnr 134 Bnr 21
Gnr 134 Bnr 23
Gnr 134 Bnr 28
Gnr 134 Bnr 35
Gnr 134 Bnr 39
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 6
Gnr 135 Bnr 7
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 5
Gnr 136 Bnr 7
Gnr 136 Bnr 8
Gnr 136 Bnr 9
Gnr 136 Bnr 10
Gnr 136 Bnr 12
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 5
Gnr 137 Bnr 7
Gnr 137 Bnr 9
Gnr 137 Bnr 11
Gnr 137 Bnr 12
Gnr 137 Bnr 16
Gnr 137 Bnr 17
Gnr 137 Bnr 18
Gnr 137 Bnr 19
Gnr 137 Bnr 20
Gnr 137 Bnr 21
Gnr 137 Bnr 22
Gnr 137 Bnr 23
Gnr 137 Bnr 24
Gnr 137 Bnr 26
Gnr 137 Bnr 30
Gnr 137 Bnr 32
Gnr 137
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 11
Gnr 139 Bnr 30
Gnr 139 Bnr 114
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 7
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 8
Gnr 143 Bnr 10
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 14
Gnr 144 Bnr 36
Gnr 144 Bnr 37
Gnr 144 Bnr 38
Gnr 144 Bnr 39
Gnr 144 Bnr 45
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 7
Gnr 145 Bnr 9
Gnr 145 Bnr 11
Gnr 145 Bnr 13
Gnr 145 Bnr 16
Gnr 145 Bnr 17
Gnr 145
Gnr 147 Bnr 10
Gnr 147 Bnr 13
Gnr 147 Bnr 22
Gnr 147 Bnr 24
Gnr 147
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 4
Gnr 149 Bnr 6
Gnr 149 Bnr 9
Gnr 149 Bnr 42
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 8
Gnr 150 Bnr 13
Gnr 150 Bnr 15
Gnr 150 Bnr 17
Gnr 150 Bnr 19
Gnr 150 Bnr 32
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 3
Gnr 151 Bnr 4
Gnr 151 Bnr 5
Gnr 151 Bnr 7
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 3
Gnr 152 Bnr 4
Gnr 152 Bnr 5
Gnr 152 Bnr 6
Gnr 152 Bnr 7
Gnr 152 Bnr 8
Gnr 152 Bnr 9
Gnr 152 Bnr 10
Gnr 152 Bnr 11
Gnr 152 Bnr 12
Gnr 152 Bnr 13
Gnr 152 Bnr 14
Gnr 152 Bnr 15
Gnr 152 Bnr 16
Gnr 152 Bnr 17
Gnr 152 Bnr 18
Gnr 152 Bnr 22
Gnr 152 Bnr 24
Gnr 152 Bnr 32
Gnr 152 Bnr 36
Gnr 152 Bnr 37
Gnr 152 Bnr 38
Gnr 152 Bnr 39
Gnr 152 Bnr 40
Gnr 152 Bnr 41
Gnr 152 Bnr 42
Gnr 152 Bnr 44
Gnr 152 Bnr 45
Gnr 152 Bnr 47
Gnr 152 Bnr 48
Gnr 152 Bnr 53
Gnr 152
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155
Gnr 160 Bnr 2
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160 Bnr 6
Gnr 160
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165