Eiendommer med jordskiftesaker i RINGSAKER kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 128
Gnr 1 Bnr 131
Gnr 1 Bnr 196
Gnr 1
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 89
Gnr 10
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 33
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 51
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 27
Gnr 27 Bnr 30
Gnr 27
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64
Gnr 66 Bnr 8
Gnr 66
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94
Gnr 94 Bnr1,2,
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 5
Gnr 127 Bnr 7
Gnr 127 Bnr 8
Gnr 127 Bnr 9
Gnr 127 Bnr 12
Gnr 127 Bnr 18
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128
Gnr 130 Bnr 9
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141 Bnr 7
Gnr 141 Bnr 8
Gnr 141 Bnr 20
Gnr 141
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 7
Gnr 144
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148
Gnr 152 Bnr 8
Gnr 152
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 2
Gnr 154
Gnr 157 Bnr 4
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 3
Gnr 167
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 3
Gnr 170
Gnr 173 Bnr 1-3
Gnr 173
Gnr 175 Bnr 4
Gnr 175 Bnr 6
Gnr 175 Bnr 11
Gnr 175 Bnr 75
Gnr 175
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 17
Gnr 180 Bnr 18
Gnr 180 Bnr 19
Gnr 180 Bnr 20
Gnr 180
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187 Bnr 4
Gnr 187
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 6
Gnr 189 Bnr 7
Gnr 189
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 4
Gnr 192 Bnr 8
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 8
Gnr 198
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 11
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 7
Gnr 212 Bnr 8
Gnr 212 Bnr 14
Gnr 212 Bnr 47
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 10
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 6
Gnr 214 Bnr 25
Gnr 214 Bnr 27
Gnr 214 Bnr 32
Gnr 214 Bnr 33
Gnr 214 Bnr 34
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219
Gnr 220 Bnr 3
Gnr 220 Bnr 4
Gnr 220
Gnr 221 Bnr 1
Gnr 221 Bnr 2
Gnr 221 Bnr 11
Gnr 221
Gnr 222 Bnr 2
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223
Gnr 237 Bnr 1
Gnr 237
Gnr 238 Bnr 2
Gnr 238
Gnr 245 Bnr 12
Gnr 245 Bnr 17
Gnr 245 Bnr 39
Gnr 245
Gnr 246 Bnr 3
Gnr 246 Bnr 6
Gnr 246 Bnr 53
Gnr 246
Gnr 247 Bnr 1
Gnr 247 Bnr 5
Gnr 247
Gnr 248 Bnr 1
Gnr 248 Bnr 7
Gnr 248
Gnr 249 Bnr 1
Gnr 249 Bnr 4
Gnr 249 Bnr 5
Gnr 249 Bnr 6
Gnr 249 Bnr 8
Gnr 249
Gnr 250 Bnr 1
Gnr 250 Bnr 49
Gnr 250
Gnr 256 Bnr 2
Gnr 256
Gnr 258 Bnr 1
Gnr 258 Bnr 3
Gnr 258
Gnr 259 Bnr 3
Gnr 259
Gnr 260 Bnr 1
Gnr 260
Gnr 264 Bnr 1
Gnr 264 Bnr 4
Gnr 264 Bnr 7
Gnr 264 Bnr 14
Gnr 264 Bnr 43
Gnr 264
Gnr 266 Bnr 2
Gnr 266
Gnr 267 Bnr 1
Gnr 267 Bnr 2
Gnr 267 Bnr 10
Gnr 267 Bnr 15
Gnr 267
Gnr 268 Bnr 1
Gnr 268 Bnr 2
Gnr 268 Bnr 4
Gnr 268
Gnr 270 Bnr 1
Gnr 270 Bnr 2
Gnr 270 Bnr 3
Gnr 270 Bnr 4
Gnr 270 Bnr 5
Gnr 270 Bnr 6
Gnr 270 Bnr 7
Gnr 270 Bnr 8
Gnr 270 Bnr 9
Gnr 270
Gnr 272 Bnr 7
Gnr 272
Gnr 275 Bnr 1
Gnr 275 Bnr 2
Gnr 275 Bnr 3
Gnr 275
Gnr 277 Bnr 1
Gnr 277 Bnr 2
Gnr 277
Gnr 302 Bnr 1
Gnr 302 Bnr 14
Gnr 302 Bnr 20
Gnr 302
Gnr 303 Bnr 2
Gnr 303
Gnr 308 Bnr 1
Gnr 308 Bnr 2
Gnr 308 Bnr 3
Gnr 308 Bnr 7
Gnr 308 Bnr 11
Gnr 308 Bnr 13
Gnr 308 Bnr 14
Gnr 308 Bnr 17
Gnr 308
Gnr 308 Bnr3, 5
Gnr 311 Bnr 1
Gnr 311
Gnr 321 Bnr 1
Gnr 321
Gnr 323 Bnr 3
Gnr 323
Gnr 325 Bnr 1
Gnr 325
Gnr 335 Bnr 3
Gnr 335 Bnr 5
Gnr 335 Bnr 6
Gnr 335 Bnr 10
Gnr 335 Bnr 12
Gnr 335 Bnr 23
Gnr 335
Gnr 337 Bnr 1
Gnr 337 Bnr 12
Gnr 337 Bnr 16
Gnr 337
Gnr 347 Bnr 1
Gnr 347 Bnr 8
Gnr 347 Bnr 14
Gnr 347
Gnr 348 Bnr 1
Gnr 348 Bnr 5
Gnr 348
Gnr 352 Bnr 1
Gnr 352
Gnr 355 Bnr 1
Gnr 355
Gnr 358 Bnr 2
Gnr 358 Bnr 4
Gnr 358
Gnr 359 Bnr 1
Gnr 359
Gnr 360 Bnr 4
Gnr 360 Bnr 5
Gnr 360
Gnr 362 Bnr 2
Gnr 362 Bnr 6
Gnr 362
Gnr 363 Bnr 2
Gnr 363 Bnr 12
Gnr 363
Gnr 365 Bnr 2
Gnr 365 Bnr 7
Gnr 365
Gnr 368 Bnr 1
Gnr 368
Gnr 369 Bnr 1
Gnr 369
Gnr 370 Bnr 3
Gnr 370
Gnr 372 Bnr 1
Gnr 372
Gnr 375 Bnr 2
Gnr 375
Gnr 378 Bnr 3
Gnr 378 Bnr 8
Gnr 378 Bnr 11
Gnr 378
Gnr 381 Bnr 4
Gnr 381
Gnr 383 Bnr 1
Gnr 383 Bnr 4
Gnr 383 Bnr 23
Gnr 383 Bnr 24
Gnr 383 Bnr 28
Gnr 383 Bnr 31
Gnr 383
Gnr 386 Bnr 2
Gnr 386
Gnr 389 Bnr 2
Gnr 389 Bnr 4
Gnr 389
Gnr 390 Bnr 1
Gnr 390 Bnr 2
Gnr 390
Gnr 391 Bnr 1
Gnr 391 Bnr 2
Gnr 391 Bnr 4
Gnr 391
Gnr 392 Bnr 1
Gnr 392
Gnr 393 Bnr 1
Gnr 393 Bnr 7
Gnr 393
Gnr 397 Bnr 1
Gnr 397 Bnr 2
Gnr 397 Bnr 3
Gnr 397
Gnr 398 Bnr 8
Gnr 398
Gnr 403 Bnr 2
Gnr 403
Gnr 404 Bnr 1
Gnr 404
Gnr 406 Bnr 1
Gnr 406
Gnr 407 Bnr 3
Gnr 407
Gnr 408 Bnr 1
Gnr 408
Gnr 410 Bnr 1
Gnr 410
Gnr 411 Bnr 1
Gnr 411
Gnr 412 Bnr 1
Gnr 412 Bnr 8
Gnr 412 Bnr 14
Gnr 412 Bnr 16
Gnr 412 Bnr 22
Gnr 412 Bnr 43
Gnr 412 Bnr 118
Gnr 412 Bnr 120
Gnr 412 Bnr 121
Gnr 412 Bnr 122
Gnr 412 Bnr 123
Gnr 412 Bnr 124
Gnr 412
Gnr 415 Bnr 1
Gnr 415 Bnr 6
Gnr 415
Gnr 416 Bnr 1
Gnr 416
Gnr 423 Bnr 1
Gnr 423 Bnr 3
Gnr 423 Bnr 7
Gnr 423
Gnr 424 Bnr 1
Gnr 424 Bnr 2
Gnr 424 Bnr 5
Gnr 424
Gnr 425 Bnr 1
Gnr 425 Bnr 3
Gnr 425 Bnr 5
Gnr 425
Gnr 426 Bnr 1
Gnr 426 Bnr 2
Gnr 426 Bnr 5
Gnr 426 Bnr 6
Gnr 426 Bnr 8
Gnr 426 Bnr 9
Gnr 426 Bnr 10
Gnr 426 Bnr 11
Gnr 426 Bnr 12
Gnr 426 Bnr 15
Gnr 426 Bnr 17
Gnr 426 Bnr 18
Gnr 426
Gnr 427 Bnr 1
Gnr 427 Bnr 6
Gnr 427 Bnr 7
Gnr 427 Bnr 8
Gnr 427 Bnr 16
Gnr 427 Bnr 36
Gnr 427 Bnr 62
Gnr 427 Bnr 63
Gnr 427 Bnr 65
Gnr 427 Bnr 66
Gnr 427 Bnr 68
Gnr 427 Bnr 69
Gnr 427 Bnr 71
Gnr 427 Bnr 74
Gnr 427 Bnr 79
Gnr 427 Bnr 80
Gnr 427 Bnr 89
Gnr 427 Bnr 90
Gnr 427 Bnr 91
Gnr 427 Bnr 104
Gnr 427 Bnr 115
Gnr 427 Bnr 116
Gnr 427
Gnr 428 Bnr 2
Gnr 428 Bnr 3
Gnr 428 Bnr 5
Gnr 428 Bnr 6
Gnr 428 Bnr 7
Gnr 428
Gnr 433 Bnr 1
Gnr 433
Gnr 434 Bnr 1
Gnr 434 Bnr 9
Gnr 434 Bnr 20
Gnr 434
Gnr 435 Bnr 3
Gnr 435
Gnr 437 Bnr 1
Gnr 437
Gnr 438 Bnr 1
Gnr 438
Gnr 439 Bnr 1
Gnr 439
Gnr 440 Bnr 1
Gnr 440
Gnr 441 Bnr 1
Gnr 441 Bnr 2
Gnr 441 Bnr 3
Gnr 441 Bnr 4
Gnr 441
Gnr 442 Bnr 1
Gnr 442
Gnr 443 Bnr 2
Gnr 443
Gnr 445 Bnr 1
Gnr 445 Bnr 2
Gnr 445
Gnr 448 Bnr 1
Gnr 448 Bnr 2
Gnr 448 Bnr 3
Gnr 448 Bnr 5
Gnr 448 Bnr 6
Gnr 448 Bnr 7
Gnr 448 Bnr 9
Gnr 448 Bnr 11
Gnr 448 Bnr 13
Gnr 448 Bnr 15
Gnr 448
Gnr 449 Bnr 2
Gnr 449 Bnr 3
Gnr 449
Gnr 450 Bnr 14
Gnr 450 Bnr 17
Gnr 450 Bnr 28
Gnr 450 Bnr 36
Gnr 450
Gnr 451 Bnr 1
Gnr 451 Bnr 3
Gnr 451
Gnr 453 Bnr 4
Gnr 453
Gnr 454 Bnr 1
Gnr 454
Gnr 457 Bnr 1
Gnr 457 Bnr 3
Gnr 457
Gnr 458 Bnr 1
Gnr 458 Bnr 2
Gnr 458 Bnr 3
Gnr 458 Bnr 4
Gnr 458 Bnr 7
Gnr 458 Bnr 11
Gnr 458
Gnr 471 Bnr 1
Gnr 471 Bnr 2
Gnr 471
Gnr 473 Bnr 1
Gnr 473 Bnr 2
Gnr 473 Bnr 3
Gnr 473 Bnr 5
Gnr 473 Bnr 7
Gnr 473
Gnr 476 Bnr 1
Gnr 476
Gnr 477 Bnr 1
Gnr 477
Gnr 478 Bnr 1
Gnr 478 Bnr 13
Gnr 478
Gnr 489 Bnr 5
Gnr 489
Gnr 491 Bnr 1
Gnr 491 Bnr 26
Gnr 491
Gnr 495 Bnr 1
Gnr 495
Gnr 496 Bnr 1
Gnr 496 Bnr 2
Gnr 496 Bnr 3
Gnr 496 Bnr 4
Gnr 496 Bnr 5
Gnr 496 Bnr 6
Gnr 496 Bnr 7
Gnr 496 Bnr 8
Gnr 496 Bnr 10
Gnr 496
Gnr 497 Bnr 1
Gnr 497 Bnr 4
Gnr 497
Gnr 500 Bnr 1
Gnr 500 Bnr 2
Gnr 500
Gnr 505 Bnr 1
Gnr 505 Bnr 3
Gnr 505 Bnr 4
Gnr 505 Bnr 5
Gnr 505 Bnr 11
Gnr 505 Bnr 12
Gnr 505 Bnr 13
Gnr 505 Bnr 14
Gnr 505 Bnr 15
Gnr 505 Bnr 16
Gnr 505 Bnr 17
Gnr 505
Gnr 506 Bnr 3
Gnr 506 Bnr 6
Gnr 506 Bnr 7
Gnr 506 Bnr 8
Gnr 506
Gnr 507 Bnr 1
Gnr 507 Bnr 3
Gnr 507 Bnr 15
Gnr 507 Bnr 21
Gnr 507 Bnr 26
Gnr 507 Bnr 32
Gnr 507
Gnr 508 Bnr 4
Gnr 508 Bnr 5
Gnr 508
Gnr 511 Bnr 3
Gnr 511
Gnr 515 Bnr 1
Gnr 515
Gnr 516 Bnr 1
Gnr 516 Bnr 2
Gnr 516
Gnr 520 Bnr 1
Gnr 520 Bnr 3
Gnr 520
Gnr 527 Bnr 1
Gnr 527 Bnr 168
Gnr 527 Bnr 169
Gnr 527 Bnr 170
Gnr 527
Gnr 539 Bnr 1
Gnr 539
Gnr 549 Bnr 1
Gnr 549
Gnr 550 Bnr 1
Gnr 550
Gnr 567 Bnr 1
Gnr 567
Gnr 568 Bnr 1
Gnr 568 Bnr 20
Gnr 568 Bnr 21
Gnr 568 Bnr 35
Gnr 568 Bnr 37
Gnr 568 Bnr 62
Gnr 568 Bnr 63
Gnr 568 Bnr 66
Gnr 568 Bnr 85
Gnr 568 Bnr 86
Gnr 568 Bnr 87
Gnr 568 Bnr 88
Gnr 568 Bnr 89
Gnr 568 Bnr 90
Gnr 568 Bnr 91
Gnr 568 Bnr 92
Gnr 568 Bnr 96
Gnr 568 Bnr 101
Gnr 568 Bnr 102
Gnr 568 Bnr 104
Gnr 568 Bnr 107
Gnr 568 Bnr 112
Gnr 568 Bnr 113
Gnr 568 Bnr 115
Gnr 568 Bnr 119
Gnr 568 Bnr 125
Gnr 568 Bnr 126
Gnr 568 Bnr 127
Gnr 568
Gnr 569 Bnr 2
Gnr 569 Bnr 6
Gnr 569 Bnr 7
Gnr 569 Bnr 8
Gnr 569 Bnr 10
Gnr 569 Bnr 15
Gnr 569
Gnr 570 Bnr 26
Gnr 570 Bnr 27
Gnr 570
Gnr 571 Bnr 2
Gnr 571
Gnr 572 Bnr 1
Gnr 572 Bnr 5
Gnr 572 Bnr 6
Gnr 572
Gnr 577 Bnr 1
Gnr 577 Bnr 4
Gnr 577 Bnr 16
Gnr 577
Gnr 582 Bnr 1
Gnr 582
Gnr 586 Bnr 1
Gnr 586
Gnr 587 Bnr 1
Gnr 587 Bnr 3
Gnr 587
Gnr 589 Bnr 3
Gnr 589 Bnr 4
Gnr 589 Bnr 5
Gnr 589
Gnr 594 Bnr 1
Gnr 594 Bnr 2
Gnr 594 Bnr 4
Gnr 594
Gnr 595 Bnr 1
Gnr 595 Bnr 2
Gnr 595 Bnr 4
Gnr 595 Bnr 5
Gnr 595 Bnr 6
Gnr 595 Bnr 7
Gnr 595 Bnr 8
Gnr 595 Bnr 9
Gnr 595 Bnr 10
Gnr 595 Bnr 11
Gnr 595
Gnr 596 Bnr 1
Gnr 596 Bnr 2
Gnr 596 Bnr 3
Gnr 596 Bnr 4
Gnr 596 Bnr 5
Gnr 596
Gnr 602 Bnr 1
Gnr 602 Bnr 3
Gnr 602 Bnr 5
Gnr 602 Bnr 9
Gnr 602 Bnr 20
Gnr 602 Bnr 23
Gnr 602 Bnr 24
Gnr 602 Bnr 25
Gnr 602
Gnr 608 Bnr 1
Gnr 608
Gnr 609 Bnr 1
Gnr 609 Bnr 2
Gnr 609 Bnr 8
Gnr 609 Bnr 9
Gnr 609
Gnr 610 Bnr 2
Gnr 610 Bnr 3
Gnr 610
Gnr 611 Bnr 1
Gnr 611 Bnr 2
Gnr 611 Bnr 4
Gnr 611
Gnr 615 Bnr 1
Gnr 615 Bnr 3
Gnr 615
Gnr 616 Bnr 5
Gnr 616 Bnr 7
Gnr 616
Gnr 619 Bnr 1
Gnr 619 Bnr 3
Gnr 619 Bnr 4
Gnr 619 Bnr 5
Gnr 619
Gnr 627 Bnr 1
Gnr 627
Gnr 628 Bnr 3
Gnr 628 Bnr 14
Gnr 628
Gnr 629 Bnr 4
Gnr 629 Bnr 13
Gnr 629
Gnr 630 Bnr 2
Gnr 630
Gnr 634 Bnr 4
Gnr 634
Gnr 635 Bnr 3
Gnr 635 Bnr 15
Gnr 635
Gnr 645 Bnr 1
Gnr 645
Gnr 647 Bnr 1
Gnr 647
Gnr 648 Bnr 1
Gnr 648
Gnr 649 Bnr 1
Gnr 649
Gnr 658 Bnr 3
Gnr 658
Gnr 660 Bnr 4
Gnr 660 Bnr 6
Gnr 660 Bnr 19
Gnr 660 Bnr 23
Gnr 660 Bnr 27
Gnr 660 Bnr 35
Gnr 660
Gnr 661 Bnr 4
Gnr 661
Gnr 662 Bnr 1
Gnr 662
Gnr 670 Bnr 3
Gnr 670
Gnr 671 Bnr 3
Gnr 671 Bnr 4
Gnr 671 Bnr 6
Gnr 671 Bnr 7
Gnr 671 Bnr 8
Gnr 671
Gnr 676 Bnr 1
Gnr 676
Gnr 678 Bnr 1
Gnr 678 Bnr 4
Gnr 678
Gnr 683 Bnr 1
Gnr 683
Gnr 690 Bnr 13
Gnr 690 Bnr 18
Gnr 690
Gnr 691 Bnr 1
Gnr 691 Bnr 2
Gnr 691
Gnr 692 Bnr 7
Gnr 692 Bnr 8
Gnr 692 Bnr 9
Gnr 692 Bnr 10
Gnr 692
Gnr 697 Bnr 2
Gnr 697 Bnr 3
Gnr 697 Bnr 21
Gnr 697 Bnr 27
Gnr 697 Bnr 58
Gnr 697 Bnr 83
Gnr 697
Gnr 700 Bnr 3
Gnr 700 Bnr 10
Gnr 700 Bnr 19
Gnr 700
Gnr 701 Bnr 2
Gnr 701 Bnr 3
Gnr 701 Bnr 5
Gnr 701 Bnr 16
Gnr 701
Gnr 720 Bnr 1
Gnr 720 Bnr 3
Gnr 720
Gnr 721 Bnr 1
Gnr 721
Gnr 726 Bnr 1
Gnr 726
Gnr 727 Bnr 1
Gnr 727 Bnr 3
Gnr 727 Bnr 5
Gnr 727
Gnr 728 Bnr 1
Gnr 728 Bnr 4
Gnr 728 Bnr 9
Gnr 728
Gnr 729 Bnr 1
Gnr 729 Bnr 14
Gnr 729
Gnr 732 Bnr 1
Gnr 732 Bnr 14
Gnr 732
Gnr 733 Bnr 14
Gnr 733 Bnr 15
Gnr 733 Bnr 16
Gnr 733
Gnr 742 Bnr 4
Gnr 742 Bnr 6
Gnr 742
Gnr 743 Bnr 1
Gnr 743
Gnr 744 Bnr 16
Gnr 744
Gnr 749 Bnr 1
Gnr 749
Gnr 753 Bnr 1
Gnr 753 Bnr 15
Gnr 753
Gnr 754 Bnr 1
Gnr 754 Bnr 4
Gnr 754 Bnr 9
Gnr 754
Gnr 755 Bnr 34
Gnr 755 Bnr 52
Gnr 755 Bnr 54
Gnr 755 Bnr 63
Gnr 755 Bnr 82
Gnr 755
Gnr 757 Bnr 1
Gnr 757 Bnr 7
Gnr 757 Bnr 9
Gnr 757 Bnr 15
Gnr 757
Gnr 762 Bnr 1
Gnr 762 Bnr 19
Gnr 762
Gnr 765 Bnr 1
Gnr 765
Gnr 766 Bnr 1
Gnr 766 Bnr 2
Gnr 766 Bnr 27
Gnr 766 Bnr 47
Gnr 766
Gnr 767 Bnr 1
Gnr 767 Bnr 38
Gnr 767 Bnr 39
Gnr 767
Gnr 770 Bnr 1
Gnr 770 Bnr 3
Gnr 770 Bnr 15
Gnr 770 Bnr 34
Gnr 770
Gnr 771 Bnr 12
Gnr 771 Bnr 28
Gnr 771
Gnr 772 Bnr 13
Gnr 772
Gnr 774 Bnr 1
Gnr 774 Bnr 7
Gnr 774 Bnr 18
Gnr 774 Bnr 19
Gnr 774 Bnr 33
Gnr 774
Gnr 775 Bnr 2
Gnr 775 Bnr 3
Gnr 775 Bnr 5
Gnr 775 Bnr 7
Gnr 775 Bnr 9
Gnr 775 Bnr 23
Gnr 775 Bnr 33
Gnr 775 Bnr 34
Gnr 775 Bnr 41
Gnr 775
Gnr 781 Bnr 1
Gnr 781 Bnr 4
Gnr 781
Gnr 783 Bnr 1
Gnr 783
Gnr 787
Gnr 788 Bnr 5
Gnr 788
Gnr 789 Bnr 1
Gnr 789 Bnr 3
Gnr 789 Bnr 4
Gnr 789 Bnr 9
Gnr 789 Bnr 10
Gnr 789
Gnr 790 Bnr 228
Gnr 790 Bnr 328
Gnr 790 Bnr 368
Gnr 790
Gnr 793 Bnr 3
Gnr 793 Bnr 16
Gnr 793
Gnr 795 Bnr 1
Gnr 795
Gnr 800 Bnr 1
Gnr 800 Bnr 5
Gnr 800 Bnr 10
Gnr 800 Bnr 48
Gnr 800
Gnr 801 Bnr 1
Gnr 801
Gnr 802 Bnr 4
Gnr 802 Bnr 52
Gnr 802 Bnr 69
Gnr 802
Gnr 803 Bnr 1
Gnr 803 Bnr 3
Gnr 803 Bnr 11
Gnr 803 Bnr 14
Gnr 803 Bnr 19
Gnr 803 Bnr 20
Gnr 803
Gnr 807 Bnr 1
Gnr 807 Bnr 4
Gnr 807
Gnr 809 Bnr 1
Gnr 809 Bnr 5
Gnr 809
Gnr 810 Bnr 1
Gnr 810
Gnr 814 Bnr 1
Gnr 814 Bnr 38
Gnr 814 Bnr 85
Gnr 814
Gnr 815 Bnr 1
Gnr 815
Gnr 816 Bnr 1
Gnr 816
Gnr 817 Bnr 1
Gnr 817
Gnr 819 Bnr 18
Gnr 819
Gnr 821 Bnr 10
Gnr 821
Gnr 823 Bnr 14
Gnr 823 Bnr 28
Gnr 823
Gnr 824 Bnr 12
Gnr 824
Gnr 826 Bnr 6
Gnr 826
Gnr 827 Bnr 9
Gnr 827
Gnr 829 Bnr 1
Gnr 829
Gnr 882 Bnr 6
Gnr 882
Gnr 885 Bnr 1
Gnr 885
Gnr 903 Bnr 3
Gnr 903