Eiendommer med jordskiftesaker i STOR-ELVDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 35
Gnr 1 Bnr 36
Gnr 1 Bnr 37
Gnr 1 Bnr 56
Gnr 1 Bnr 67
Gnr 1 Bnr 94
Gnr 1 Bnr 102
Gnr 1 Bnr 105
Gnr 1 Bnr 111
Gnr 1 Bnr 120
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 56
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 21
Gnr 4 Bnr 23
Gnr 4 Bnr 24
Gnr 4 Bnr 26
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 29
Gnr 4 Bnr 45
Gnr 4 Bnr 59
Gnr 4 Bnr 72
Gnr 4 Bnr 75
Gnr 4 Bnr 77
Gnr 4 Bnr 79
Gnr 4 Bnr 83
Gnr 4 Bnr 101
Gnr 4 Bnr 104
Gnr 4 Bnr 120
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 22
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6 Bnr 30
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 43
Gnr 6 Bnr 50
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6 Bnr 56
Gnr 6 Bnr 59
Gnr 6 Bnr 65
Gnr 6 Bnr 91
Gnr 6 Bnr 92
Gnr 6 Bnr 116
Gnr 6 Bnr 120
Gnr 6 Bnr 124
Gnr 6 Bnr 132
Gnr 6 Bnr 149
Gnr 6 Bnr 170
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 55
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 23
Gnr 9 Bnr 24
Gnr 9 Bnr 30
Gnr 9 Bnr 32
Gnr 9 Bnr 33
Gnr 9 Bnr 38
Gnr 9 Bnr 40
Gnr 9 Bnr 42
Gnr 9 Bnr 52
Gnr 9 Bnr 53
Gnr 9 Bnr 55
Gnr 9 Bnr 56
Gnr 9 Bnr 61
Gnr 9 Bnr 69
Gnr 9 Bnr 73
Gnr 9 Bnr 77
Gnr 9 Bnr 78
Gnr 9 Bnr 90
Gnr 9 Bnr 98
Gnr 9 Bnr 101
Gnr 9 Bnr 102
Gnr 9 Bnr 112
Gnr 9 Bnr 123
Gnr 9 Bnr 129
Gnr 9
Gnr X Bnr X
Gnr X
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10 Bnr 29
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10 Bnr 36
Gnr 10 Bnr 37
Gnr 10 Bnr 38
Gnr 10 Bnr 42
Gnr 10 Bnr 48
Gnr 10 Bnr 55
Gnr 10 Bnr 68
Gnr 10 Bnr 74
Gnr 10 Bnr 88
Gnr 10 Bnr 98
Gnr 10 Bnr 100
Gnr 10 Bnr 102
Gnr 10 Bnr 103
Gnr 10 Bnr 104
Gnr 10 Bnr 105
Gnr 10 Bnr 106
Gnr 10 Bnr 109
Gnr 10 Bnr 118
Gnr 10 Bnr 119
Gnr 10 Bnr 130
Gnr 10 Bnr 131
Gnr 10 Bnr 140
Gnr 10 Bnr 141
Gnr 10 Bnr 142
Gnr 10 Bnr 143
Gnr 10 Bnr 144
Gnr 10 Bnr 153
Gnr 10 Bnr 158
Gnr 10 Bnr 163
Gnr 10 Bnr 166
Gnr 10 Bnr 167
Gnr 10 Bnr 168
Gnr 10 Bnr 173
Gnr 10 Bnr 177
Gnr 10 Bnr 179
Gnr 10 Bnr 186
Gnr 10 Bnr 187
Gnr 10 Bnr 194
Gnr 10 Bnr 200
Gnr 10 Bnr 202
Gnr 10 Bnr 204
Gnr 10 Bnr 211
Gnr 10 Bnr 215
Gnr 10 Bnr 216
Gnr 10 Bnr 218
Gnr 10 Bnr 220
Gnr 10 Bnr 223
Gnr 10 Bnr 225
Gnr 10 Bnr 231
Gnr 10 Bnr 235
Gnr 10 Bnr 236
Gnr 10 Bnr 237
Gnr 10 Bnr 238
Gnr 10 Bnr 243
Gnr 10 Bnr 247
Gnr 10 Bnr 253
Gnr 10 Bnr 255
Gnr 10 Bnr 261
Gnr 10 Bnr 262
Gnr 10 Bnr 263
Gnr 10 Bnr 264
Gnr 10 Bnr 276
Gnr 10 Bnr 277
Gnr 10 Bnr 280
Gnr 10 Bnr 284
Gnr 10 Bnr 292
Gnr 10 Bnr 293
Gnr 10 Bnr 296
Gnr 10 Bnr 315
Gnr 10 Bnr 317
Gnr 10 Bnr 322
Gnr 10 Bnr 350
Gnr 10 Bnr 356
Gnr 10 Bnr 358
Gnr 10 Bnr 368
Gnr 10 Bnr 369
Gnr 10 Bnr 371
Gnr 10 Bnr 376
Gnr 10 Bnr 379
Gnr 10 Bnr 383
Gnr 10 Bnr 384
Gnr 10 Bnr 387
Gnr 10 Bnr 389
Gnr 10 Bnr 390
Gnr 10 Bnr 394
Gnr 10 Bnr 400
Gnr 10 Bnr 401
Gnr 10 Bnr 402
Gnr 10 Bnr 403
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 43
Gnr 11 Bnr 44
Gnr 11 Bnr 45
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 34
Gnr 12 Bnr 58
Gnr 12 Bnr 65
Gnr 12 Bnr 68
Gnr 12 Bnr 69
Gnr 12 Bnr 73
Gnr 12 Bnr 77
Gnr 12 Bnr 81
Gnr 12 Bnr 82
Gnr 12 Bnr 85
Gnr 12 Bnr 86
Gnr 12 Bnr 92
Gnr 12 Bnr 93
Gnr 12 Bnr 94
Gnr 12 Bnr 100
Gnr 12 Bnr 101
Gnr 12 Bnr 109
Gnr 12 Bnr 112
Gnr 12 Bnr 116
Gnr 12 Bnr 134
Gnr 12 Bnr 137
Gnr 12 Bnr 150
Gnr 12 Bnr 151
Gnr 12 Bnr 191
Gnr 12 Bnr 207
Gnr 12 Bnr 213
Gnr 12 Bnr 216
Gnr 12 Bnr 225
Gnr 12 Bnr 236
Gnr 12 Bnr 254
Gnr 12 Bnr 255
Gnr 12 Bnr 256
Gnr 12 Bnr 257
Gnr 12 Bnr 258
Gnr 12 Bnr 261
Gnr 12 Bnr 269
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 33
Gnr 13 Bnr 36
Gnr 13 Bnr 38
Gnr 13 Bnr 39
Gnr 13 Bnr 41
Gnr 13 Bnr 42
Gnr 13 Bnr 48
Gnr 13 Bnr 49
Gnr 13 Bnr 50
Gnr 13 Bnr 51
Gnr 13 Bnr 53
Gnr 13 Bnr 55
Gnr 13 Bnr 58
Gnr 13 Bnr 66
Gnr 13 Bnr 77
Gnr 13 Bnr 78
Gnr 13 Bnr 79
Gnr 13 Bnr 81
Gnr 13 Bnr 84
Gnr 13 Bnr 95
Gnr 13 Bnr 96
Gnr 13 Bnr 97
Gnr 13 Bnr 98
Gnr 13 Bnr 101
Gnr 13 Bnr 102
Gnr 13 Bnr 112
Gnr 13 Bnr 115
Gnr 13 Bnr 117
Gnr 13 Bnr 119
Gnr 13 Bnr 120
Gnr 13 Bnr 122
Gnr 13 Bnr 124
Gnr 13 Bnr 125
Gnr 13 Bnr 126
Gnr 13 Bnr 127
Gnr 13 Bnr 134
Gnr 13 Bnr 140
Gnr 13 Bnr 144
Gnr 13 Bnr 145
Gnr 13 Bnr 162
Gnr 13 Bnr 164
Gnr 13 Bnr 168
Gnr 13 Bnr 169
Gnr 13 Bnr 170
Gnr 13 Bnr 177
Gnr 13 Bnr 180
Gnr 13 Bnr 181
Gnr 13
Gnr 13 Bnr1416
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 23
Gnr 14 Bnr 27
Gnr 14 Bnr 30
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 36
Gnr 14 Bnr 40
Gnr 14 Bnr 41
Gnr 14 Bnr 46
Gnr 14 Bnr 49
Gnr 14 Bnr 52
Gnr 14 Bnr 53
Gnr 14 Bnr 54
Gnr 14 Bnr 57
Gnr 14 Bnr 58
Gnr 14 Bnr 60
Gnr 14 Bnr 63
Gnr 14 Bnr 66
Gnr 14 Bnr 67
Gnr 14 Bnr 69
Gnr 14 Bnr 77
Gnr 14 Bnr 85
Gnr 14 Bnr 87
Gnr 14 Bnr 90
Gnr 14 Bnr 91
Gnr 14 Bnr 93
Gnr 14 Bnr 94
Gnr 14 Bnr 95
Gnr 14 Bnr 100
Gnr 14 Bnr 103
Gnr 14 Bnr 104
Gnr 14 Bnr 105
Gnr 14 Bnr 116
Gnr 14 Bnr 117
Gnr 14 Bnr 119
Gnr 14 Bnr 120
Gnr 14 Bnr 129
Gnr 14 Bnr 131
Gnr 14 Bnr 132
Gnr 14 Bnr 133
Gnr 14 Bnr 136
Gnr 14 Bnr 140
Gnr 14 Bnr 141
Gnr 14 Bnr 143
Gnr 14 Bnr 144
Gnr 14 Bnr 145
Gnr 14 Bnr 148
Gnr 14 Bnr 153
Gnr 14 Bnr 157
Gnr 14 Bnr 159
Gnr 14 Bnr 160
Gnr 14 Bnr 161
Gnr 14 Bnr 163
Gnr 14 Bnr 165
Gnr 14 Bnr 166
Gnr 14 Bnr 168
Gnr 14 Bnr 172
Gnr 14 Bnr 181
Gnr 14 Bnr 182
Gnr 14 Bnr 187
Gnr 14 Bnr 189
Gnr 14 Bnr 192
Gnr 14 Bnr 193
Gnr 14 Bnr 195
Gnr 14 Bnr 198
Gnr 14 Bnr 199
Gnr 14 Bnr 206
Gnr 14 Bnr 214
Gnr 14 Bnr 215
Gnr 14 Bnr 216
Gnr 14 Bnr 217
Gnr 14 Bnr 218
Gnr 14 Bnr 231
Gnr 14 Bnr 232
Gnr 14 Bnr 238
Gnr 14 Bnr 240
Gnr 14 Bnr 246
Gnr 14 Bnr 254
Gnr 14 Bnr 260
Gnr 14 Bnr 271
Gnr 14 Bnr 281
Gnr 14 Bnr 286
Gnr 14 Bnr 294
Gnr 14 Bnr 298
Gnr 14 Bnr 309
Gnr 14 Bnr 310
Gnr 14 Bnr 313
Gnr 14 Bnr 337
Gnr 14 Bnr 343
Gnr 14 Bnr 344
Gnr 14 Bnr 350
Gnr 14 Bnr 351
Gnr 14 Bnr 352
Gnr 14 Bnr 358
Gnr 14 Bnr 380
Gnr 14 Bnr 403
Gnr 14 Bnr 407
Gnr 14 Bnr 408
Gnr 14 Bnr 409
Gnr 14 Bnr 410
Gnr 14 Bnr 415
Gnr 14 Bnr 417
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 42
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 17
Gnr 16 Bnr 25
Gnr 16 Bnr 41
Gnr 16 Bnr 48
Gnr 16 Bnr 49
Gnr 16 Bnr 50
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17 Bnr 26
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 30
Gnr 17 Bnr 31
Gnr 17 Bnr 32
Gnr 17 Bnr 38
Gnr 17 Bnr 46
Gnr 17 Bnr 47
Gnr 17 Bnr 52
Gnr 17 Bnr 53
Gnr 17 Bnr 55
Gnr 17 Bnr 61
Gnr 17 Bnr 65
Gnr 17 Bnr 74
Gnr 17 Bnr 83
Gnr 17 Bnr 84
Gnr 17 Bnr 85
Gnr 17 Bnr 93
Gnr 17 Bnr 96
Gnr 17 Bnr 97
Gnr 17 Bnr 106
Gnr 17 Bnr 108
Gnr 17 Bnr 112
Gnr 17 Bnr 113
Gnr 17 Bnr 123
Gnr 17 Bnr 129
Gnr 17 Bnr 134
Gnr 17 Bnr 136
Gnr 17 Bnr 140
Gnr 17 Bnr 141
Gnr 17 Bnr 142
Gnr 17 Bnr 144
Gnr 17 Bnr 145
Gnr 17 Bnr 148
Gnr 17 Bnr 149
Gnr 17 Bnr 150
Gnr 17 Bnr 151
Gnr 17 Bnr 153
Gnr 17 Bnr 155
Gnr 17 Bnr 156
Gnr 17 Bnr 157
Gnr 17 Bnr 158
Gnr 17 Bnr 159
Gnr 17 Bnr 160
Gnr 17 Bnr 163
Gnr 17 Bnr 164
Gnr 17 Bnr 165
Gnr 17 Bnr 167
Gnr 17 Bnr 168
Gnr 17 Bnr 170
Gnr 17 Bnr 172
Gnr 17 Bnr 177
Gnr 17 Bnr 181
Gnr 17 Bnr 182
Gnr 17 Bnr 193
Gnr 17 Bnr 201
Gnr 17 Bnr 216
Gnr 17 Bnr 219
Gnr 17 Bnr 223
Gnr 17 Bnr 240
Gnr 17 Bnr 253
Gnr 17 Bnr 255
Gnr 17 Bnr 274
Gnr 17 Bnr 282
Gnr 17 Bnr 302
Gnr 17 Bnr 326
Gnr 17 Bnr 334
Gnr 17 Bnr 344
Gnr 17 Bnr 354
Gnr 17 Bnr 367
Gnr 17 Bnr 369
Gnr 17 Bnr 402
Gnr 17 Bnr 403
Gnr 17 Bnr 404
Gnr 17 Bnr 478
Gnr 17 Bnr 589
Gnr 17 Bnr 591
Gnr 17 Bnr 611
Gnr 17 Bnr 628
Gnr 17 Bnr 638
Gnr 17 Bnr 676
Gnr 17 Bnr 690
Gnr 17 Bnr 701
Gnr 17 Bnr 704
Gnr 17 Bnr 718
Gnr 17 Bnr 752
Gnr 17 Bnr 770
Gnr 17 Bnr 772
Gnr 17 Bnr 773
Gnr 17 Bnr 905
Gnr 17 Bnr 906
Gnr 17 Bnr 907
Gnr 17 Bnr 908
Gnr 17
Gnr 17 Bnr1090
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 21
Gnr 19 Bnr 24
Gnr 19 Bnr 27
Gnr 19 Bnr 30
Gnr 19 Bnr 33
Gnr 19 Bnr 34
Gnr 19 Bnr 38
Gnr 19 Bnr 42
Gnr 19 Bnr 44
Gnr 19 Bnr 46
Gnr 19 Bnr 48
Gnr 19 Bnr 49
Gnr 19 Bnr 62
Gnr 19 Bnr 100
Gnr 19 Bnr 131
Gnr 19 Bnr 136
Gnr 19 Bnr 137
Gnr 19 Bnr 139
Gnr 19 Bnr 141
Gnr 19 Bnr 143
Gnr 19 Bnr 146
Gnr 19 Bnr 147
Gnr 19 Bnr 157
Gnr 19 Bnr 169
Gnr 19 Bnr 173
Gnr 19 Bnr 197
Gnr 19 Bnr 205
Gnr 19 Bnr 206
Gnr 19 Bnr 209
Gnr 19 Bnr 210
Gnr 19 Bnr 239
Gnr 19 Bnr 243
Gnr 19 Bnr 244
Gnr 19 Bnr 248
Gnr 19 Bnr 254
Gnr 19 Bnr 285
Gnr 19 Bnr 306
Gnr 19 Bnr 308
Gnr 19 Bnr 321
Gnr 19 Bnr 330
Gnr 19 Bnr 355
Gnr 19 Bnr 392
Gnr 19 Bnr 398
Gnr 19 Bnr 405
Gnr 19 Bnr 408
Gnr 19 Bnr 409
Gnr 19 Bnr 410
Gnr 19 Bnr 424
Gnr 19 Bnr 440
Gnr 19 Bnr 444
Gnr 19 Bnr 458
Gnr 19 Bnr 459
Gnr 19 Bnr 460
Gnr 19 Bnr 472
Gnr 19 Bnr 475
Gnr 19 Bnr 476
Gnr 19 Bnr 479
Gnr 19 Bnr 501
Gnr 19 Bnr 510
Gnr 19 Bnr 529
Gnr 19 Bnr 535
Gnr 19 Bnr 536
Gnr 19 Bnr 582
Gnr 19 Bnr 583
Gnr 19 Bnr 584
Gnr 19 Bnr 585
Gnr 19 Bnr 586
Gnr 19 Bnr 587
Gnr 19 Bnr 599
Gnr 19 Bnr 600
Gnr 19 Bnr 648
Gnr 19 Bnr 699
Gnr 19 Bnr 782
Gnr 19 Bnr 785
Gnr 19 Bnr 832
Gnr 19 Bnr 873
Gnr 19 Bnr 885
Gnr 19 Bnr 886
Gnr 19 Bnr 932
Gnr 19 Bnr 934
Gnr 19 Bnr 954
Gnr 19 Bnr 958
Gnr 19 Bnr 971
Gnr 19 Bnr 985
Gnr 19 Bnr 999
Gnr 19
Gnr 19 Bnr1006
Gnr 19 Bnr1011
Gnr 19 Bnr1015
Gnr 19 Bnr1031
Gnr 19 Bnr1140
Gnr 19 Bnr1272
Gnr 19 Bnr1314
Gnr 19 Bnr1336
Gnr 19 Bnr1377
Gnr 19 Bnr1511
Gnr 19 Bnr1514
Gnr 19 Bnr1536
Gnr 19 Bnr1537
Gnr 19 Bnr1538
Gnr 19 Bnr1539
Gnr 19 Bnr1571
Gnr 19 Bnr1572
Gnr 19 Bnr1633
Gnr 19 Bnr1634
Gnr 19 Bnr1679
Gnr 19 Bnr1716
Gnr 19 Bnr1723
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22 Bnr 22
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 34
Gnr 27 Bnr 35
Gnr 27 Bnr 51
Gnr 27 Bnr 56
Gnr 27 Bnr 62
Gnr 27 Bnr 89
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 18
Gnr 33 Bnr 19
Gnr 33 Bnr 20
Gnr 33 Bnr 24
Gnr 33 Bnr 26
Gnr 33 Bnr 28
Gnr 33 Bnr 55
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 14
Gnr 46 Bnr 15
Gnr 46 Bnr 16
Gnr 46 Bnr 24
Gnr 46 Bnr 27
Gnr 46 Bnr 31
Gnr 46 Bnr 56
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 21
Gnr 47 Bnr 22
Gnr 47 Bnr 23
Gnr 47 Bnr 43
Gnr 47
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 19
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 26
Gnr 54 Bnr 27
Gnr 54 Bnr 31
Gnr 54 Bnr 53
Gnr 54 Bnr 55
Gnr 54 Bnr 60
Gnr 54 Bnr 70
Gnr 54 Bnr 71
Gnr 54 Bnr 72
Gnr 54 Bnr 89
Gnr 54 Bnr 99
Gnr 54 Bnr 131
Gnr 54 Bnr 251
Gnr 54
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79 Bnr 20
Gnr 79 Bnr 21
Gnr 79 Bnr 31
Gnr 79 Bnr 35
Gnr 79 Bnr 36
Gnr 79 Bnr 37
Gnr 79
Gnr 83 Bnr 26
Gnr 83
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94