Eiendommer med jordskiftesaker i FOLLDAL kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 00 Bnr 00
Gnr 00
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 17
Gnr 47 Bnr 31
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 16
Gnr 48 Bnr 17
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 21
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 23
Gnr 48 Bnr 24
Gnr 48 Bnr 25
Gnr 48 Bnr 27
Gnr 48 Bnr 31
Gnr 48 Bnr 32
Gnr 48 Bnr 39
Gnr 48 Bnr 46
Gnr 48 Bnr 47
Gnr 48 Bnr 48
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 20
Gnr 52 Bnr 21
Gnr 52 Bnr 24
Gnr 52 Bnr 28
Gnr 52 Bnr 29
Gnr 52 Bnr 34
Gnr 52 Bnr 36
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 22
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 26
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 24
Gnr 54 Bnr 25
Gnr 54 Bnr 26
Gnr 54 Bnr 27
Gnr 54 Bnr 30
Gnr 54 Bnr 31
Gnr 54 Bnr 32
Gnr 54 Bnr 35
Gnr 54 Bnr 36
Gnr 54 Bnr 37
Gnr 54 Bnr 40
Gnr 54 Bnr 64
Gnr 54 Bnr 66
Gnr 54 Bnr 70
Gnr 54 Bnr 71
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 18
Gnr 55 Bnr 19
Gnr 55 Bnr 20
Gnr 55 Bnr 22
Gnr 55 Bnr 24
Gnr 55 Bnr 25
Gnr 55 Bnr 26
Gnr 55 Bnr 27
Gnr 55 Bnr 28
Gnr 55 Bnr 33
Gnr 55 Bnr 34
Gnr 55 Bnr 36
Gnr 55 Bnr 38
Gnr 55 Bnr 41
Gnr 55 Bnr 42
Gnr 55 Bnr 44
Gnr 55 Bnr 45
Gnr 55 Bnr 46
Gnr 55 Bnr 48
Gnr 55 Bnr 49
Gnr 55 Bnr 51
Gnr 55 Bnr 52
Gnr 55 Bnr 53
Gnr 55 Bnr 54
Gnr 55 Bnr 55
Gnr 55 Bnr 57
Gnr 55 Bnr 58
Gnr 55 Bnr 59
Gnr 55 Bnr 62
Gnr 55 Bnr 67
Gnr 55 Bnr 97
Gnr 55 Bnr 99
Gnr 55 Bnr 101
Gnr 55 Bnr 104
Gnr 55 Bnr 105
Gnr 55 Bnr 106
Gnr 55 Bnr 107
Gnr 55 Bnr 108
Gnr 55 Bnr 109
Gnr 55 Bnr 112
Gnr 55 Bnr 165
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 13
Gnr 56 Bnr 19
Gnr 56 Bnr 51
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 14
Gnr 57 Bnr 16
Gnr 57 Bnr 17
Gnr 57 Bnr 18
Gnr 57 Bnr 19
Gnr 57 Bnr 23
Gnr 57 Bnr 25
Gnr 57 Bnr 26
Gnr 57 Bnr 27
Gnr 57 Bnr 28
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58 Bnr 16
Gnr 58 Bnr 17
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 11
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 18
Gnr 79 Bnr 20
Gnr 79 Bnr 22
Gnr 79 Bnr 24
Gnr 79
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 14
Gnr 81 Bnr 19
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 7
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 14
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 17
Gnr 105
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 7
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 29
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111 Bnr 9
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 11
Gnr 114 Bnr 12
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 4
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 16
Gnr 117 Bnr 30
Gnr 117 Bnr 32
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 6
Gnr 118 Bnr 8
Gnr 118 Bnr 11
Gnr 118 Bnr 17
Gnr 118 Bnr 21
Gnr 118 Bnr 29
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 8
Gnr 120 Bnr 9
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 50
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130 Bnr 6
Gnr 130 Bnr 7
Gnr 130 Bnr 9
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 6
Gnr 134 Bnr 9
Gnr 134 Bnr 11
Gnr 134 Bnr 12
Gnr 134 Bnr 26
Gnr 134 Bnr 27
Gnr 134 Bnr 28
Gnr 134 Bnr 35
Gnr 134
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 6
Gnr 139 Bnr 13
Gnr 139 Bnr 14
Gnr 139 Bnr 15
Gnr 139 Bnr 18
Gnr 139 Bnr 19
Gnr 139 Bnr 22
Gnr 139 Bnr 24
Gnr 139 Bnr 26
Gnr 139 Bnr 28
Gnr 139 Bnr 32
Gnr 139 Bnr 36
Gnr 139 Bnr 40
Gnr 139 Bnr 44
Gnr 139 Bnr 51
Gnr 139 Bnr 53
Gnr 139 Bnr 74
Gnr 139 Bnr 77
Gnr 139 Bnr 87
Gnr 139
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142 Bnr 9
Gnr 142 Bnr 10
Gnr 142 Bnr 13
Gnr 142 Bnr 14
Gnr 142 Bnr 15
Gnr 142 Bnr 66
Gnr 142 Bnr 67
Gnr 142 Bnr 68
Gnr 142 Bnr 81
Gnr 142
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 7
Gnr 145
Gnr 148 Bnr 9
Gnr 148
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 5
Gnr 151 Bnr 10
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 3
Gnr 167
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170
Gnr 172 Bnr 6
Gnr 172 Bnr 7
Gnr 172
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 6
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222
Gnr 226 Bnr 1
Gnr 226
Gnr 228 Bnr 2
Gnr 228 Bnr 3
Gnr 228 Bnr 4
Gnr 228
Gnr 230 Bnr 1
Gnr 230
Gnr 231 Bnr 1
Gnr 231
Gnr 232 Bnr 34
Gnr 232
Gnr 240 Bnr 1
Gnr 240 Bnr 3
Gnr 240 Bnr 4
Gnr 240 Bnr 5
Gnr 240 Bnr 6
Gnr 240 Bnr 7
Gnr 240 Bnr 8
Gnr 240 Bnr 9
Gnr 240 Bnr 10
Gnr 240
Gnr 241 Bnr 1
Gnr 241
Gnr RV. Bnr 27
Gnr RV.
Gnr RV27 Bnr 0
Gnr RV27