Eiendommer med jordskiftesaker i SEL kommune:

Gnr
Gnr 156 Bnr 3
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172 Bnr 3
Gnr 172 Bnr 4
Gnr 172 Bnr 5
Gnr 172 Bnr 23
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 3
Gnr 173 Bnr 6
Gnr 173 Bnr 7
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176 Bnr 2
Gnr 176 Bnr 4
Gnr 176 Bnr 6
Gnr 176 Bnr 18
Gnr 176 Bnr 19
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177 Bnr 4
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177 Bnr 10
Gnr 177 Bnr 11
Gnr 177 Bnr 12
Gnr 177 Bnr 15
Gnr 177 Bnr 19
Gnr 177 Bnr 37
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 6
Gnr 178 Bnr 7
Gnr 178 Bnr 9
Gnr 178 Bnr 10
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 3
Gnr 179 Bnr 4
Gnr 179 Bnr 6
Gnr 179 Bnr 9
Gnr 179 Bnr 12
Gnr 179 Bnr 14
Gnr 179 Bnr 15
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 5
Gnr 180 Bnr 6
Gnr 180 Bnr 7
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 3
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181 Bnr 5
Gnr 181 Bnr 6
Gnr 181 Bnr 7
Gnr 181 Bnr 8
Gnr 181 Bnr 9
Gnr 181 Bnr 10
Gnr 181 Bnr 11
Gnr 181 Bnr 12
Gnr 181 Bnr 20
Gnr 181 Bnr 22
Gnr 181 Bnr 23
Gnr 181 Bnr 24
Gnr 181 Bnr 25
Gnr 181 Bnr 26
Gnr 181 Bnr 27
Gnr 181 Bnr 28
Gnr 181 Bnr 32
Gnr 181 Bnr 33
Gnr 181 Bnr 34
Gnr 181 Bnr 36
Gnr 181 Bnr 38
Gnr 181 Bnr 39
Gnr 181 Bnr 40
Gnr 181 Bnr 41
Gnr 181 Bnr 44
Gnr 181 Bnr 45
Gnr 181 Bnr 47
Gnr 181 Bnr 48
Gnr 181 Bnr 49
Gnr 181 Bnr 51
Gnr 181 Bnr 55
Gnr 181 Bnr 56
Gnr 181 Bnr 57
Gnr 181 Bnr 61
Gnr 181 Bnr 62
Gnr 181 Bnr 70
Gnr 181 Bnr 71
Gnr 181 Bnr 72
Gnr 181 Bnr 73
Gnr 181 Bnr 74
Gnr 181 Bnr 77
Gnr 181 Bnr 85
Gnr 181 Bnr 86
Gnr 181 Bnr 89
Gnr 181 Bnr 90
Gnr 181 Bnr 94
Gnr 181 Bnr 95
Gnr 181 Bnr 103
Gnr 181 Bnr 108
Gnr 181 Bnr 109
Gnr 181 Bnr 110
Gnr 181 Bnr 111
Gnr 181 Bnr 115
Gnr 181 Bnr 116
Gnr 181 Bnr 123
Gnr 181 Bnr 126
Gnr 181 Bnr 127
Gnr 181 Bnr 129
Gnr 181 Bnr 130
Gnr 181 Bnr 131
Gnr 181 Bnr 132
Gnr 181 Bnr 134
Gnr 181 Bnr 137
Gnr 181 Bnr 139
Gnr 181 Bnr 141
Gnr 181 Bnr 142
Gnr 181 Bnr 145
Gnr 181 Bnr 146
Gnr 181 Bnr 147
Gnr 181 Bnr 148
Gnr 181 Bnr 152
Gnr 181 Bnr 153
Gnr 181 Bnr 162
Gnr 181 Bnr 163
Gnr 181 Bnr 168
Gnr 181 Bnr 169
Gnr 181 Bnr 173
Gnr 181 Bnr 179
Gnr 181 Bnr 180
Gnr 181 Bnr 182
Gnr 181 Bnr 185
Gnr 181 Bnr 189
Gnr 181 Bnr 194
Gnr 181 Bnr 195
Gnr 181 Bnr 196
Gnr 181 Bnr 197
Gnr 181 Bnr 198
Gnr 181 Bnr 199
Gnr 181 Bnr 200
Gnr 181 Bnr 201
Gnr 181 Bnr 202
Gnr 181 Bnr 203
Gnr 181 Bnr 204
Gnr 181 Bnr 205
Gnr 181 Bnr 206
Gnr 181 Bnr 207
Gnr 181 Bnr 208
Gnr 181 Bnr 209
Gnr 181 Bnr 210
Gnr 181 Bnr 211
Gnr 181 Bnr 212
Gnr 181 Bnr 213
Gnr 181 Bnr 214
Gnr 181 Bnr 215
Gnr 181 Bnr 216
Gnr 181 Bnr 217
Gnr 181 Bnr 218
Gnr 181 Bnr 219
Gnr 181 Bnr 220
Gnr 181 Bnr 221
Gnr 181 Bnr 222
Gnr 181 Bnr 223
Gnr 181 Bnr 224
Gnr 181 Bnr 225
Gnr 181 Bnr 226
Gnr 181 Bnr 227
Gnr 181 Bnr 228
Gnr 181 Bnr 229
Gnr 181 Bnr 230
Gnr 181 Bnr 231
Gnr 181 Bnr 234
Gnr 181 Bnr 237
Gnr 181 Bnr 238
Gnr 181 Bnr 242
Gnr 181 Bnr 243
Gnr 181 Bnr 244
Gnr 181 Bnr 245
Gnr 181 Bnr 246
Gnr 181 Bnr 247
Gnr 181 Bnr 248
Gnr 181 Bnr 249
Gnr 181 Bnr 252
Gnr 181 Bnr 253
Gnr 181 Bnr 254
Gnr 181 Bnr 255
Gnr 181 Bnr 258
Gnr 181 Bnr 260
Gnr 181 Bnr 261
Gnr 181 Bnr 262
Gnr 181 Bnr 263
Gnr 181 Bnr 264
Gnr 181 Bnr 265
Gnr 181 Bnr 266
Gnr 181 Bnr 267
Gnr 181 Bnr 268
Gnr 181 Bnr 269
Gnr 181 Bnr 270
Gnr 181 Bnr 271
Gnr 181 Bnr 272
Gnr 181 Bnr 273
Gnr 181 Bnr 274
Gnr 181 Bnr 275
Gnr 181 Bnr 276
Gnr 181 Bnr 277
Gnr 181 Bnr 278
Gnr 181 Bnr 279
Gnr 181 Bnr 280
Gnr 181 Bnr 281
Gnr 181 Bnr 282
Gnr 181 Bnr 283
Gnr 181 Bnr 284
Gnr 181 Bnr 285
Gnr 181 Bnr 286
Gnr 181 Bnr 287
Gnr 181 Bnr 288
Gnr 181 Bnr 290
Gnr 181 Bnr 291
Gnr 181 Bnr 292
Gnr 181 Bnr 293
Gnr 181 Bnr 294
Gnr 181 Bnr 295
Gnr 181 Bnr 296
Gnr 181 Bnr 298
Gnr 181 Bnr 302
Gnr 181 Bnr 303
Gnr 181 Bnr 304
Gnr 181 Bnr 305
Gnr 181 Bnr 306
Gnr 181 Bnr 307
Gnr 181 Bnr 308
Gnr 181 Bnr 309
Gnr 181 Bnr 310
Gnr 181 Bnr 311
Gnr 181 Bnr 312
Gnr 181 Bnr 313
Gnr 181 Bnr 314
Gnr 181 Bnr 315
Gnr 181 Bnr 316
Gnr 181 Bnr 317
Gnr 181 Bnr 318
Gnr 181 Bnr 319
Gnr 181 Bnr 320
Gnr 181 Bnr 321
Gnr 181 Bnr 322
Gnr 181 Bnr 323
Gnr 181 Bnr 324
Gnr 181 Bnr 325
Gnr 181 Bnr 326
Gnr 181 Bnr 327
Gnr 181 Bnr 328
Gnr 181 Bnr 329
Gnr 181 Bnr 330
Gnr 181 Bnr 331
Gnr 181 Bnr 332
Gnr 181 Bnr 339
Gnr 181 Bnr 341
Gnr 181 Bnr 343
Gnr 181 Bnr 344
Gnr 181 Bnr 350
Gnr 181 Bnr 355
Gnr 181 Bnr 357
Gnr 181 Bnr 358
Gnr 181 Bnr 359
Gnr 181 Bnr 360
Gnr 181 Bnr 361
Gnr 181 Bnr 364
Gnr 181 Bnr 365
Gnr 181 Bnr 367
Gnr 181 Bnr 370
Gnr 181 Bnr 373
Gnr 181 Bnr 374
Gnr 181 Bnr 375
Gnr 181 Bnr 376
Gnr 181 Bnr 377
Gnr 181 Bnr 379
Gnr 181 Bnr 382
Gnr 181 Bnr 383
Gnr 181 Bnr 384
Gnr 181 Bnr 385
Gnr 181 Bnr 387
Gnr 181 Bnr 388
Gnr 181 Bnr 389
Gnr 181 Bnr 390
Gnr 181 Bnr 397
Gnr 181 Bnr 398
Gnr 181 Bnr 399
Gnr 181 Bnr 400
Gnr 181 Bnr 401
Gnr 181 Bnr 402
Gnr 181 Bnr 403
Gnr 181 Bnr 404
Gnr 181 Bnr 405
Gnr 181 Bnr 406
Gnr 181 Bnr 408
Gnr 181 Bnr 409
Gnr 181 Bnr 410
Gnr 181 Bnr 411
Gnr 181 Bnr 412
Gnr 181 Bnr 415
Gnr 181 Bnr 416
Gnr 181 Bnr 417
Gnr 181 Bnr 418
Gnr 181 Bnr 419
Gnr 181 Bnr 420
Gnr 181 Bnr 421
Gnr 181 Bnr 422
Gnr 181 Bnr 423
Gnr 181 Bnr 424
Gnr 181 Bnr 425
Gnr 181 Bnr 426
Gnr 181 Bnr 427
Gnr 181 Bnr 428
Gnr 181 Bnr 430
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182 Bnr 5
Gnr 182 Bnr 6
Gnr 182 Bnr 7
Gnr 182 Bnr 8
Gnr 182 Bnr 9
Gnr 182 Bnr 11
Gnr 182 Bnr 12
Gnr 182 Bnr 13
Gnr 182 Bnr 20
Gnr 182 Bnr 24
Gnr 182 Bnr 27
Gnr 182 Bnr 29
Gnr 182 Bnr 48
Gnr 182 Bnr 96
Gnr 182 Bnr 146
Gnr 182 Bnr 163
Gnr 182 Bnr 164
Gnr 182 Bnr 165
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183 Bnr 7
Gnr 183 Bnr 8
Gnr 183 Bnr 9
Gnr 183 Bnr 11
Gnr 183 Bnr 14
Gnr 183 Bnr 15
Gnr 183 Bnr 16
Gnr 183 Bnr 17
Gnr 183 Bnr 23
Gnr 183 Bnr 39
Gnr 183 Bnr 49
Gnr 183 Bnr 65
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184 Bnr 7
Gnr 184 Bnr 8
Gnr 184 Bnr 9
Gnr 184 Bnr 39
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185 Bnr 5
Gnr 185 Bnr 6
Gnr 185 Bnr 7
Gnr 185 Bnr 8
Gnr 185 Bnr 20
Gnr 185 Bnr 24
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186 Bnr 6
Gnr 186 Bnr 7
Gnr 186 Bnr 8
Gnr 186 Bnr 9
Gnr 186 Bnr 10
Gnr 186 Bnr 11
Gnr 186 Bnr 12
Gnr 186 Bnr 13
Gnr 186 Bnr 14
Gnr 186 Bnr 15
Gnr 186 Bnr 21
Gnr 186 Bnr 22
Gnr 186 Bnr 24
Gnr 186 Bnr 28
Gnr 186 Bnr 29
Gnr 186 Bnr 32
Gnr 186 Bnr 34
Gnr 186 Bnr 42
Gnr 186 Bnr 43
Gnr 186 Bnr 53
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 4
Gnr 187 Bnr 5
Gnr 187 Bnr 6
Gnr 187 Bnr 7
Gnr 187 Bnr 14
Gnr 187 Bnr 15
Gnr 187 Bnr 20
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 7
Gnr 188 Bnr 8
Gnr 188 Bnr 21
Gnr 188 Bnr 23
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 5
Gnr 189 Bnr 6
Gnr 189 Bnr 7
Gnr 189 Bnr 8
Gnr 189 Bnr 9
Gnr 189 Bnr 12
Gnr 189 Bnr 16
Gnr 189 Bnr 17
Gnr 189 Bnr 18
Gnr 189 Bnr 22
Gnr 189 Bnr 24
Gnr 189 Bnr 25
Gnr 189 Bnr 29
Gnr 189 Bnr 43
Gnr 189 Bnr 71
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 5
Gnr 190 Bnr 7
Gnr 190 Bnr 8
Gnr 190 Bnr 9
Gnr 190 Bnr 10
Gnr 190 Bnr 11
Gnr 190 Bnr 12
Gnr 190 Bnr 13
Gnr 190 Bnr 14
Gnr 190 Bnr 15
Gnr 190 Bnr 18
Gnr 190 Bnr 25
Gnr 190 Bnr 32
Gnr 190 Bnr 33
Gnr 190 Bnr 37
Gnr 190 Bnr 39
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 7
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 2
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 4
Gnr 192 Bnr 11
Gnr 192 Bnr 20
Gnr 192 Bnr 23
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 5
Gnr 193 Bnr 6
Gnr 193 Bnr 7
Gnr 193 Bnr 8
Gnr 193 Bnr 9
Gnr 193 Bnr 11
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 5
Gnr 194 Bnr 6
Gnr 194 Bnr 8
Gnr 194 Bnr 9
Gnr 194 Bnr 10
Gnr 194 Bnr 11
Gnr 194 Bnr 12
Gnr 194 Bnr 13
Gnr 194 Bnr 14
Gnr 194 Bnr 15
Gnr 194 Bnr 17
Gnr 194 Bnr 18
Gnr 194 Bnr 19
Gnr 194 Bnr 21
Gnr 194 Bnr 22
Gnr 194 Bnr 23
Gnr 194 Bnr 26
Gnr 194 Bnr 39
Gnr 194 Bnr 40
Gnr 194 Bnr 45
Gnr 194 Bnr 46
Gnr 194 Bnr 49
Gnr 194 Bnr 52
Gnr 194 Bnr 53
Gnr 194 Bnr 66
Gnr 194 Bnr 74
Gnr 194 Bnr 76
Gnr 194 Bnr 80
Gnr 194 Bnr 81
Gnr 194 Bnr 172
Gnr 194 Bnr 194
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 3
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195 Bnr 5
Gnr 195 Bnr 9
Gnr 195 Bnr 10
Gnr 195 Bnr 35
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196 Bnr 4
Gnr 196 Bnr 5
Gnr 196 Bnr 6
Gnr 196 Bnr 22
Gnr 196 Bnr 24
Gnr 196 Bnr 29
Gnr 196 Bnr 51
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197 Bnr 5
Gnr 197 Bnr 6
Gnr 197 Bnr 7
Gnr 197 Bnr 8
Gnr 197 Bnr 9
Gnr 197 Bnr 10
Gnr 197 Bnr 20
Gnr 197 Bnr 32
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 5
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200 Bnr 4
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 11
Gnr 200 Bnr 13
Gnr 200 Bnr 14
Gnr 200 Bnr 15
Gnr 200 Bnr 19
Gnr 200 Bnr 20
Gnr 200 Bnr 27
Gnr 200 Bnr 37
Gnr 200 Bnr 38
Gnr 200 Bnr 39
Gnr 200 Bnr 46
Gnr 200 Bnr 47
Gnr 200 Bnr 49
Gnr 200 Bnr 57
Gnr 200 Bnr 60
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 9
Gnr 201 Bnr 10
Gnr 201 Bnr 13
Gnr 201 Bnr 32
Gnr 201 Bnr 38
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203 Bnr 6
Gnr 203 Bnr 8
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 5
Gnr 206
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 18
Gnr 209 Bnr 19
Gnr 209 Bnr 22
Gnr 209 Bnr 49
Gnr 209 Bnr 55
Gnr 209 Bnr 77
Gnr 209 Bnr 101
Gnr 209 Bnr 103
Gnr 209 Bnr 106
Gnr 209 Bnr 107
Gnr 209 Bnr 108
Gnr 209
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211 Bnr 3
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 6
Gnr 211 Bnr 8
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 6
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 3
Gnr 213 Bnr 5
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214 Bnr 4
Gnr 214 Bnr 5
Gnr 214 Bnr 6
Gnr 214 Bnr 7
Gnr 214 Bnr 13
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215 Bnr 4
Gnr 215 Bnr 5
Gnr 215 Bnr 6
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 2
Gnr 216 Bnr 3
Gnr 216 Bnr 4
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 9
Gnr 216 Bnr 10
Gnr 216 Bnr 11
Gnr 216 Bnr 12
Gnr 216 Bnr 13
Gnr 216 Bnr 14
Gnr 216 Bnr 15
Gnr 216 Bnr 16
Gnr 216 Bnr 18
Gnr 216 Bnr 21
Gnr 216 Bnr 22
Gnr 216 Bnr 23
Gnr 216 Bnr 25
Gnr 216 Bnr 28
Gnr 216 Bnr 29
Gnr 216 Bnr 33
Gnr 216 Bnr 34
Gnr 216 Bnr 35
Gnr 216 Bnr 40
Gnr 216 Bnr 41
Gnr 216 Bnr 44
Gnr 216 Bnr 45
Gnr 216 Bnr 49
Gnr 216 Bnr 53
Gnr 216 Bnr 54
Gnr 216 Bnr 56
Gnr 216 Bnr 75
Gnr 216 Bnr 77
Gnr 216 Bnr 78
Gnr 216 Bnr 86
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 6
Gnr 217 Bnr 7
Gnr 217 Bnr 8
Gnr 217 Bnr 9
Gnr 217 Bnr 10
Gnr 217 Bnr 11
Gnr 217 Bnr 12
Gnr 217 Bnr 14
Gnr 217 Bnr 15
Gnr 217 Bnr 20
Gnr 217 Bnr 22
Gnr 217 Bnr 87
Gnr 217
Gnr 218 Bnr 1
Gnr 218 Bnr 3
Gnr 218 Bnr 7
Gnr 218 Bnr 9
Gnr 218 Bnr 10
Gnr 218 Bnr 16
Gnr 218 Bnr 20
Gnr 218 Bnr 29
Gnr 218 Bnr 51
Gnr 218
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 11
Gnr 219 Bnr 18
Gnr 219 Bnr 33
Gnr 219
Gnr 220 Bnr 1
Gnr 220 Bnr 2
Gnr 220 Bnr 11
Gnr 220 Bnr 21
Gnr 220 Bnr 27
Gnr 220 Bnr 28
Gnr 220 Bnr 33
Gnr 220 Bnr 51
Gnr 220 Bnr 61
Gnr 220 Bnr 67
Gnr 220 Bnr 68
Gnr 220 Bnr 85
Gnr 220 Bnr 94
Gnr 220 Bnr 96
Gnr 220 Bnr 97
Gnr 220 Bnr 107
Gnr 220 Bnr 119
Gnr 220 Bnr 132
Gnr 220 Bnr 136
Gnr 220 Bnr 141
Gnr 220 Bnr 180
Gnr 220 Bnr 207
Gnr 220 Bnr 225
Gnr 220 Bnr 246
Gnr 220 Bnr 254
Gnr 220 Bnr 258
Gnr 220 Bnr 266
Gnr 220 Bnr 281
Gnr 220 Bnr 291
Gnr 220 Bnr 300
Gnr 220 Bnr 318
Gnr 220 Bnr 323
Gnr 220
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222 Bnr 5
Gnr 222 Bnr 48
Gnr 222 Bnr 67
Gnr 222 Bnr 68
Gnr 222 Bnr 71
Gnr 222 Bnr 72
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223 Bnr 2
Gnr 223 Bnr 19
Gnr 223 Bnr 24
Gnr 223
Gnr 224 Bnr 1
Gnr 224 Bnr 2
Gnr 224 Bnr 3
Gnr 224 Bnr 10
Gnr 224 Bnr 21
Gnr 224 Bnr 24
Gnr 224 Bnr 27
Gnr 224 Bnr 28
Gnr 224 Bnr 31
Gnr 224 Bnr 32
Gnr 224 Bnr 41
Gnr 224 Bnr 43
Gnr 224 Bnr 44
Gnr 224
Gnr 225 Bnr 1
Gnr 225 Bnr 2
Gnr 225 Bnr 3
Gnr 225 Bnr 4
Gnr 225 Bnr 5
Gnr 225 Bnr 6
Gnr 225 Bnr 7
Gnr 225 Bnr 10
Gnr 225 Bnr 12
Gnr 225 Bnr 13
Gnr 225 Bnr 14
Gnr 225 Bnr 17
Gnr 225 Bnr 26
Gnr 225 Bnr 27
Gnr 225 Bnr 30
Gnr 225 Bnr 34
Gnr 225 Bnr 35
Gnr 225 Bnr 36
Gnr 225 Bnr 56
Gnr 225 Bnr 72
Gnr 225
Gnr 226 Bnr 1
Gnr 226 Bnr 2
Gnr 226
Gnr 227 Bnr 1
Gnr 227 Bnr 2
Gnr 227 Bnr 3
Gnr 227 Bnr 4
Gnr 227 Bnr 5
Gnr 227 Bnr 15
Gnr 227 Bnr 21
Gnr 227 Bnr 32
Gnr 227
Gnr 228 Bnr 1
Gnr 228 Bnr 2
Gnr 228 Bnr 6
Gnr 228 Bnr 8
Gnr 228 Bnr 13
Gnr 228
Gnr 229 Bnr 1
Gnr 229 Bnr 5
Gnr 229 Bnr 19
Gnr 229 Bnr 30
Gnr 229 Bnr 33
Gnr 229 Bnr 34
Gnr 229
Gnr 230 Bnr 1
Gnr 230
Gnr 231 Bnr 1
Gnr 231 Bnr 2
Gnr 231 Bnr 3
Gnr 231 Bnr 20
Gnr 231 Bnr 24
Gnr 231 Bnr 48
Gnr 231
Gnr 232 Bnr 1
Gnr 232 Bnr 3
Gnr 232 Bnr 32
Gnr 232 Bnr 51
Gnr 232 Bnr 57
Gnr 232 Bnr 60
Gnr 232 Bnr 63
Gnr 232 Bnr 66
Gnr 232
Gnr 233 Bnr 1
Gnr 233 Bnr 2
Gnr 233 Bnr 3
Gnr 233 Bnr 14
Gnr 233 Bnr 24
Gnr 233
Gnr 234 Bnr 1
Gnr 234
Gnr 235 Bnr 1
Gnr 235
Gnr 236 Bnr 1
Gnr 236
Gnr 237 Bnr 1
Gnr 237
Gnr 238 Bnr 1
Gnr 238 Bnr 2
Gnr 238
Gnr 240 Bnr 1
Gnr 240
Gnr 241 Bnr 1
Gnr 241
Gnr 242 Bnr 1
Gnr 242 Bnr 6
Gnr 242 Bnr 18
Gnr 242 Bnr 28
Gnr 242
Gnr 243 Bnr 1
Gnr 243
Gnr 244 Bnr 1
Gnr 244
Gnr 245 Bnr 1
Gnr 245 Bnr 2
Gnr 245
Gnr 246 Bnr 1
Gnr 246 Bnr 17
Gnr 246 Bnr 102
Gnr 246 Bnr 103
Gnr 246
Gnr 247 Bnr 1
Gnr 247
Gnr 248 Bnr 1
Gnr 248
Gnr 249 Bnr 1
Gnr 249
Gnr 250 Bnr 1
Gnr 250
Gnr 251 Bnr 1
Gnr 251 Bnr 4
Gnr 251 Bnr 8
Gnr 251 Bnr 13
Gnr 251 Bnr 20
Gnr 251 Bnr 35
Gnr 251 Bnr 47
Gnr 251 Bnr 53
Gnr 251 Bnr 117
Gnr 251
Gnr 252 Bnr 1
Gnr 252 Bnr 81
Gnr 252
Gnr 253 Bnr 1
Gnr 253 Bnr 2
Gnr 253 Bnr 3
Gnr 253 Bnr 11
Gnr 253 Bnr 12
Gnr 253 Bnr 19
Gnr 253 Bnr 21
Gnr 253 Bnr 23
Gnr 253 Bnr 43
Gnr 253 Bnr 56
Gnr 253 Bnr 58
Gnr 253 Bnr 97
Gnr 253
Gnr 254 Bnr 1
Gnr 254
Gnr 255 Bnr 1
Gnr 255 Bnr 2
Gnr 255 Bnr 3
Gnr 255 Bnr 4
Gnr 255 Bnr 7
Gnr 255 Bnr 8
Gnr 255 Bnr 10
Gnr 255
Gnr 256 Bnr 1
Gnr 256 Bnr 2
Gnr 256 Bnr 7
Gnr 256 Bnr 8
Gnr 256 Bnr 18
Gnr 256
Gnr 257 Bnr 1
Gnr 257 Bnr 2
Gnr 257 Bnr 3
Gnr 257
Gnr 258 Bnr 1
Gnr 258 Bnr 2
Gnr 258 Bnr 3
Gnr 258 Bnr 5
Gnr 258 Bnr 7
Gnr 258
Gnr 259 Bnr 1
Gnr 259 Bnr 2
Gnr 259 Bnr 3
Gnr 259
Gnr 260 Bnr 1
Gnr 260 Bnr 2
Gnr 260
Gnr 261 Bnr 1
Gnr 261 Bnr 2
Gnr 261 Bnr 3
Gnr 261 Bnr 5
Gnr 261 Bnr 6
Gnr 261 Bnr 7
Gnr 261 Bnr 8
Gnr 261 Bnr 10
Gnr 261 Bnr 11
Gnr 261 Bnr 12
Gnr 261 Bnr 16
Gnr 261 Bnr 17
Gnr 261 Bnr 20
Gnr 261 Bnr 25
Gnr 261 Bnr 33
Gnr 261
Gnr 262 Bnr 1
Gnr 262 Bnr 2
Gnr 262 Bnr 3
Gnr 262 Bnr 4
Gnr 262 Bnr 6
Gnr 262 Bnr 7
Gnr 262 Bnr 42
Gnr 262
Gnr 263 Bnr 1
Gnr 263 Bnr 2
Gnr 263 Bnr 6
Gnr 263
Gnr 264 Bnr 1
Gnr 264 Bnr 2
Gnr 264
Gnr 265 Bnr 1
Gnr 265 Bnr 2
Gnr 265 Bnr 3
Gnr 265 Bnr 7
Gnr 265
Gnr 266 Bnr 1
Gnr 266 Bnr 3
Gnr 266 Bnr 14
Gnr 266
Gnr 267 Bnr 1
Gnr 267 Bnr 6
Gnr 267
Gnr 268 Bnr 1
Gnr 268 Bnr 2
Gnr 268 Bnr 3
Gnr 268 Bnr 4
Gnr 268 Bnr 5
Gnr 268 Bnr 6
Gnr 268 Bnr 7
Gnr 268 Bnr 8
Gnr 268 Bnr 9
Gnr 268 Bnr 12
Gnr 268 Bnr 13
Gnr 268 Bnr 14
Gnr 268 Bnr 19
Gnr 268 Bnr 20
Gnr 268 Bnr 24
Gnr 268 Bnr 25
Gnr 268 Bnr 29
Gnr 268 Bnr 31
Gnr 268 Bnr 35
Gnr 268 Bnr 39
Gnr 268 Bnr 42
Gnr 268 Bnr 43
Gnr 268 Bnr 71
Gnr 268 Bnr 73
Gnr 268 Bnr 75
Gnr 268 Bnr 81
Gnr 268 Bnr 82
Gnr 268 Bnr 100
Gnr 268
Gnr 269 Bnr 1
Gnr 269 Bnr 2
Gnr 269 Bnr 3
Gnr 269 Bnr 4
Gnr 269 Bnr 5
Gnr 269 Bnr 6
Gnr 269 Bnr 7
Gnr 269 Bnr 8
Gnr 269 Bnr 9
Gnr 269 Bnr 10
Gnr 269 Bnr 12
Gnr 269 Bnr 13
Gnr 269 Bnr 14
Gnr 269 Bnr 15
Gnr 269 Bnr 16
Gnr 269 Bnr 17
Gnr 269 Bnr 20
Gnr 269 Bnr 21
Gnr 269 Bnr 22
Gnr 269 Bnr 27
Gnr 269 Bnr 29
Gnr 269 Bnr 30
Gnr 269 Bnr 31
Gnr 269 Bnr 32
Gnr 269 Bnr 34
Gnr 269 Bnr 36
Gnr 269 Bnr 38
Gnr 269 Bnr 39
Gnr 269 Bnr 40
Gnr 269 Bnr 50
Gnr 269 Bnr 59
Gnr 269 Bnr 73
Gnr 269 Bnr 74
Gnr 269 Bnr 75
Gnr 269 Bnr 77
Gnr 269 Bnr 93
Gnr 269 Bnr 99
Gnr 269
Gnr 270 Bnr 1
Gnr 270 Bnr 2
Gnr 270 Bnr 4
Gnr 270 Bnr 6
Gnr 270 Bnr 8
Gnr 270 Bnr 9
Gnr 270 Bnr 10
Gnr 270 Bnr 12
Gnr 270 Bnr 14
Gnr 270 Bnr 16
Gnr 270 Bnr 28
Gnr 270 Bnr 59
Gnr 270 Bnr 65
Gnr 270 Bnr 67
Gnr 270 Bnr 90
Gnr 270 Bnr 91
Gnr 270 Bnr 114
Gnr 270 Bnr 116
Gnr 270 Bnr 128
Gnr 270
Gnr 271 Bnr 1
Gnr 271 Bnr 2
Gnr 271 Bnr 3
Gnr 271 Bnr 4
Gnr 271 Bnr 5
Gnr 271 Bnr 6
Gnr 271 Bnr 7
Gnr 271 Bnr 11
Gnr 271 Bnr 13
Gnr 271 Bnr 18
Gnr 271 Bnr 24
Gnr 271
Gnr 272 Bnr 1
Gnr 272 Bnr 2
Gnr 272 Bnr 3
Gnr 272 Bnr 4
Gnr 272 Bnr 5
Gnr 272 Bnr 6
Gnr 272 Bnr 9
Gnr 272 Bnr 10
Gnr 272 Bnr 11
Gnr 272 Bnr 12
Gnr 272 Bnr 13
Gnr 272 Bnr 19
Gnr 272 Bnr 20
Gnr 272 Bnr 23
Gnr 272 Bnr 51
Gnr 272
Gnr 273 Bnr 1
Gnr 273 Bnr 2
Gnr 273 Bnr 3
Gnr 273 Bnr 4
Gnr 273 Bnr 6
Gnr 273 Bnr 7
Gnr 273 Bnr 9
Gnr 273 Bnr 10
Gnr 273 Bnr 11
Gnr 273 Bnr 12
Gnr 273 Bnr 13
Gnr 273 Bnr 14
Gnr 273 Bnr 15
Gnr 273 Bnr 16
Gnr 273 Bnr 17
Gnr 273 Bnr 18
Gnr 273 Bnr 19
Gnr 273 Bnr 22
Gnr 273 Bnr 29
Gnr 273 Bnr 30
Gnr 273 Bnr 32
Gnr 273 Bnr 35
Gnr 273 Bnr 146
Gnr 273 Bnr 147
Gnr 273
Gnr 274 Bnr 1
Gnr 274 Bnr 2
Gnr 274 Bnr 3
Gnr 274 Bnr 4
Gnr 274 Bnr 6
Gnr 274 Bnr 10
Gnr 274 Bnr 15
Gnr 274 Bnr 16
Gnr 274 Bnr 17
Gnr 274 Bnr 21
Gnr 274 Bnr 23
Gnr 274 Bnr 108
Gnr 274 Bnr 109
Gnr 274 Bnr 110
Gnr 274 Bnr 151
Gnr 274 Bnr 152
Gnr 274
Gnr 275 Bnr 1
Gnr 275 Bnr 2
Gnr 275 Bnr 3
Gnr 275 Bnr 4
Gnr 275 Bnr 5
Gnr 275 Bnr 17
Gnr 275 Bnr 50
Gnr 275 Bnr 52
Gnr 275
Gnr 276 Bnr 1
Gnr 276 Bnr 2
Gnr 276 Bnr 3
Gnr 276 Bnr 4
Gnr 276 Bnr 5
Gnr 276 Bnr 6
Gnr 276 Bnr 10
Gnr 276 Bnr 21
Gnr 276
Gnr 277 Bnr 1
Gnr 277 Bnr 2
Gnr 277 Bnr 3
Gnr 277 Bnr 4
Gnr 277 Bnr 5
Gnr 277 Bnr 6
Gnr 277 Bnr 11
Gnr 277 Bnr 43
Gnr 277
Gnr 278 Bnr 1
Gnr 278
Gnr 279 Bnr 1
Gnr 279 Bnr 2
Gnr 279 Bnr 3
Gnr 279 Bnr 14
Gnr 279 Bnr 26
Gnr 279 Bnr 33
Gnr 279 Bnr 47
Gnr 279
Gnr 280 Bnr 1
Gnr 280
Gnr 281 Bnr 1
Gnr 281 Bnr 2
Gnr 281 Bnr 3
Gnr 281 Bnr 4
Gnr 281 Bnr 25
Gnr 281
Gnr 282 Bnr 1
Gnr 282 Bnr 2
Gnr 282
Gnr 283 Bnr 1
Gnr 283
Gnr 284 Bnr 1
Gnr 284
Gnr 286 Bnr 1
Gnr 286
Gnr 288 Bnr 5
Gnr 288
Gnr 289 Bnr 1
Gnr 289
Gnr 290 Bnr 1
Gnr 290
Gnr 291 Bnr 1
Gnr 291
Gnr 292 Bnr 2
Gnr 292
Gnr 293 Bnr 1
Gnr 293
Gnr 298 Bnr 1
Gnr 298
Gnr 299 Bnr 1
Gnr 299 Bnr 3
Gnr 299 Bnr 4
Gnr 299
Gnr 300 Bnr 1
Gnr 300
Gnr 301 Bnr 2
Gnr 301 Bnr 3
Gnr 301
Gnr 304 Bnr 1
Gnr 304 Bnr 2
Gnr 304
Gnr 305 Bnr 1
Gnr 305
Gnr 306 Bnr 1
Gnr 306
Gnr 307 Bnr 1
Gnr 307 Bnr 4
Gnr 307 Bnr 1,3
Gnr 307
Gnr 308 Bnr 1
Gnr 308 Bnr 2
Gnr 308 Bnr 3
Gnr 308 Bnr 25
Gnr 308 Bnr 26
Gnr 308 Bnr 50
Gnr 308 Bnr 95
Gnr 308 Bnr 99
Gnr 308
Gnr 309 Bnr 1
Gnr 309 Bnr 2
Gnr 309 Bnr 3
Gnr 309 Bnr 10
Gnr 309 Bnr 11
Gnr 309
Gnr 310 Bnr 1
Gnr 310
Gnr 311 Bnr 1
Gnr 311
Gnr 313 Bnr 1
Gnr 313 Bnr 2
Gnr 313 Bnr 4
Gnr 313 Bnr 7
Gnr 313 Bnr 11
Gnr 313 Bnr 14
Gnr 313 Bnr 21
Gnr 313
Gnr 314 Bnr 1
Gnr 314 Bnr 2
Gnr 314
Gnr 315 Bnr 1
Gnr 315 Bnr 2
Gnr 315 Bnr 3
Gnr 315 Bnr 5
Gnr 315 Bnr 6
Gnr 315 Bnr 8
Gnr 315
Gnr 316 Bnr 1
Gnr 316 Bnr 7
Gnr 316
Gnr 317 Bnr 1
Gnr 317 Bnr 3
Gnr 317
Gnr 319 Bnr 1
Gnr 319 Bnr 2
Gnr 319 Bnr 3
Gnr 319 Bnr 18
Gnr 319 Bnr 33
Gnr 319
Gnr 320 Bnr 1
Gnr 320
Gnr 321 Bnr 2
Gnr 321 Bnr 3
Gnr 321 Bnr 4
Gnr 321 Bnr 5
Gnr 321 Bnr 6
Gnr 321 Bnr 19
Gnr 321
Gnr 328 Bnr 1
Gnr 328
Gnr 329 Bnr 1
Gnr 329
Gnr 331 Bnr 1
Gnr 331 Bnr 8
Gnr 331 Bnr 9
Gnr 331 Bnr 10
Gnr 331 Bnr 11
Gnr 331 Bnr 13
Gnr 331 Bnr 14
Gnr 331 Bnr 15
Gnr 331 Bnr 32
Gnr 331 Bnr 41
Gnr 331 Bnr 42
Gnr 331
Gnr 334 Bnr 1
Gnr 334
Gnr 336 Bnr 4
Gnr 336
Gnr 339 Bnr 2
Gnr 339
Gnr 340 Bnr 10
Gnr 340
Gnr 341 Bnr 2
Gnr 341
Gnr 342 Bnr 1
Gnr 342
Gnr 343 Bnr 1
Gnr 343
Gnr 348 Bnr 1
Gnr 348 Bnr 5
Gnr 348 Bnr 7
Gnr 348
Gnr 349 Bnr 1
Gnr 349
Gnr 354 Bnr 1
Gnr 354
Gnr 370 Bnr 7
Gnr 370