Eiendommer med jordskiftesaker i JEVNAKER kommune:

Gnr
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 8
Gnr 119 Bnr 9
Gnr 119 Bnr 10
Gnr 119 Bnr 16
Gnr 119 Bnr 34
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 33
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 3
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 5
Gnr 129 Bnr 21
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 5
Gnr 137 Bnr 6
Gnr 137 Bnr 9
Gnr 137 Bnr 11
Gnr 137 Bnr 16
Gnr 137 Bnr 18
Gnr 137 Bnr 23
Gnr 137 Bnr 24
Gnr 137 Bnr 25
Gnr 137 Bnr 26
Gnr 137
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 5
Gnr 139 Bnr 6
Gnr 139 Bnr 12
Gnr 139 Bnr 13
Gnr 139 Bnr 25
Gnr 139 Bnr 33
Gnr 139 Bnr 37
Gnr 139 Bnr 46
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 7
Gnr 140 Bnr 8
Gnr 140 Bnr 9
Gnr 140 Bnr 12
Gnr 140 Bnr 14
Gnr 140 Bnr 15
Gnr 140 Bnr 18
Gnr 140 Bnr 19
Gnr 140 Bnr 22
Gnr 140 Bnr 45
Gnr 140 Bnr 46
Gnr 140 Bnr 47
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 27
Gnr 141 Bnr 126
Gnr 141 Bnr 135
Gnr 141 Bnr 148
Gnr 141 Bnr 183
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 7
Gnr 142 Bnr 34
Gnr 142 Bnr 49
Gnr 142 Bnr 69
Gnr 142 Bnr 73
Gnr 142 Bnr 74
Gnr 142 Bnr 75
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 109
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 113
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 6
Gnr 150 Bnr 13
Gnr 150 Bnr 49
Gnr 150 Bnr 66
Gnr 150 Bnr 172
Gnr 150 Bnr 319
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 14
Gnr 151 Bnr 129
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 4
Gnr 152 Bnr 6
Gnr 152 Bnr 13
Gnr 152 Bnr 14
Gnr 152 Bnr 36
Gnr 152 Bnr 45
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 2
Gnr 153 Bnr 18
Gnr 153 Bnr 49
Gnr 153
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 4
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 3
Gnr 159 Bnr 7
Gnr 159 Bnr 8
Gnr 159 Bnr 9
Gnr 159 Bnr 10
Gnr 159 Bnr 14
Gnr 159 Bnr 15
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160 Bnr 19
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161 Bnr 5
Gnr 161 Bnr 6
Gnr 161 Bnr 7
Gnr 161 Bnr 9
Gnr 161 Bnr 26
Gnr 161 Bnr 31
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162 Bnr 5
Gnr 162 Bnr 6
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 2
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163 Bnr 5
Gnr 163 Bnr 7
Gnr 163 Bnr 8
Gnr 163 Bnr 11
Gnr 163 Bnr 16
Gnr 163 Bnr 22
Gnr 163 Bnr 23
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 6
Gnr 164 Bnr 7
Gnr 164 Bnr 27
Gnr 164 Bnr 40
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 0
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 5
Gnr 170
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 2
Gnr 178
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 3
Gnr 206 Bnr 7
Gnr 206