Eiendommer med jordskiftesaker i SØR-AURDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 31
Gnr 1 Bnr 33
Gnr 1 Bnr 35
Gnr 1 Bnr 37
Gnr 1 Bnr 47
Gnr 1 Bnr 51
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 56
Gnr 7 Bnr 100
Gnr 7 Bnr 119
Gnr 7 Bnr 123
Gnr 7 Bnr 124
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 110
Gnr 8 Bnr 111
Gnr 8 Bnr 154
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 16
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9 Bnr 20
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 26
Gnr 9 Bnr 66
Gnr 9 Bnr 68
Gnr 9 Bnr 69
Gnr 9 Bnr 77
Gnr 9 Bnr 94
Gnr 9 Bnr 102
Gnr 9 Bnr 103
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 32
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11 Bnr 38
Gnr 11 Bnr 39
Gnr 11 Bnr 41
Gnr 11 Bnr 45
Gnr 11 Bnr 46
Gnr 11 Bnr 47
Gnr 11 Bnr 48
Gnr 11 Bnr 59
Gnr 11 Bnr 61
Gnr 11 Bnr 63
Gnr 11 Bnr 68
Gnr 11 Bnr 69
Gnr 11 Bnr 72
Gnr 11 Bnr 80
Gnr 11 Bnr 84
Gnr 11 Bnr 104
Gnr 11 Bnr 109
Gnr 11 Bnr 111
Gnr 11 Bnr 135
Gnr 11 Bnr 153
Gnr 11 Bnr 156
Gnr 11 Bnr 157
Gnr 11 Bnr 166
Gnr 11 Bnr 246
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 48
Gnr 12 Bnr 50
Gnr 12 Bnr 60
Gnr 12 Bnr 70
Gnr 12 Bnr 73
Gnr 12 Bnr 88
Gnr 12 Bnr 92
Gnr 12 Bnr 96
Gnr 12 Bnr 122
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 19
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 25
Gnr 13 Bnr 26
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 28
Gnr 13 Bnr 29
Gnr 13 Bnr 30
Gnr 13 Bnr 31
Gnr 13 Bnr 32
Gnr 13 Bnr 33
Gnr 13 Bnr 34
Gnr 13 Bnr 35
Gnr 13 Bnr 36
Gnr 13 Bnr 37
Gnr 13 Bnr 38
Gnr 13 Bnr 39
Gnr 13 Bnr 40
Gnr 13 Bnr 41
Gnr 13 Bnr 43
Gnr 13 Bnr 44
Gnr 13 Bnr 45
Gnr 13 Bnr 51
Gnr 13 Bnr 62
Gnr 13 Bnr 63
Gnr 13 Bnr 66
Gnr 13 Bnr 68
Gnr 13 Bnr 70
Gnr 13 Bnr 74
Gnr 13 Bnr 75
Gnr 13 Bnr 76
Gnr 13 Bnr 77
Gnr 13 Bnr 78
Gnr 13 Bnr 88
Gnr 13 Bnr 89
Gnr 13 Bnr 90
Gnr 13 Bnr 91
Gnr 13 Bnr 92
Gnr 13 Bnr 93
Gnr 13 Bnr 94
Gnr 13 Bnr 96
Gnr 13 Bnr 97
Gnr 13 Bnr 105
Gnr 13 Bnr 115
Gnr 13 Bnr 116
Gnr 13 Bnr 119
Gnr 13 Bnr 121
Gnr 13 Bnr 122
Gnr 13 Bnr 124
Gnr 13 Bnr 126
Gnr 13 Bnr 129
Gnr 13 Bnr 134
Gnr 13 Bnr 143
Gnr 13 Bnr 154
Gnr 13 Bnr 155
Gnr 13 Bnr 157
Gnr 13 Bnr 167
Gnr 13 Bnr 170
Gnr 13 Bnr 174
Gnr 13 Bnr 183
Gnr 13 Bnr 184
Gnr 13 Bnr 195
Gnr 13 Bnr 197
Gnr 13 Bnr 200
Gnr 13 Bnr 204
Gnr 13 Bnr 219
Gnr 13 Bnr 222
Gnr 13 Bnr 223
Gnr 13 Bnr 224
Gnr 13 Bnr 225
Gnr 13 Bnr 234
Gnr 13 Bnr 247
Gnr 13 Bnr 248
Gnr 13 Bnr 252
Gnr 13 Bnr 256
Gnr 13 Bnr 257
Gnr 13 Bnr 260
Gnr 13 Bnr 261
Gnr 13 Bnr 262
Gnr 13 Bnr 263
Gnr 13 Bnr 264
Gnr 13 Bnr 265
Gnr 13 Bnr 266
Gnr 13 Bnr 267
Gnr 13 Bnr 268
Gnr 13 Bnr 269
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 25
Gnr 14 Bnr 27
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 34
Gnr 14 Bnr 37
Gnr 14 Bnr 38
Gnr 14 Bnr 49
Gnr 14 Bnr 50
Gnr 14 Bnr 51
Gnr 14 Bnr 53
Gnr 14 Bnr 92
Gnr 14 Bnr 98
Gnr 14 Bnr 99
Gnr 14 Bnr 103
Gnr 14 Bnr 155
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 49
Gnr 15 Bnr 50
Gnr 15 Bnr 72
Gnr 15 Bnr 107
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 18
Gnr 22 Bnr 19
Gnr 22 Bnr 20
Gnr 22 Bnr 23
Gnr 22 Bnr 24
Gnr 22 Bnr 25
Gnr 22 Bnr 26
Gnr 22 Bnr 31
Gnr 22 Bnr 32
Gnr 22 Bnr 39
Gnr 22 Bnr 41
Gnr 22 Bnr 43
Gnr 22 Bnr 44
Gnr 22 Bnr 46
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 18
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 44
Gnr 26 Bnr 45
Gnr 26 Bnr 46
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 17
Gnr 27 Bnr 18
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 20
Gnr 27 Bnr 29
Gnr 27 Bnr 40
Gnr 27 Bnr 61
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 27
Gnr 28 Bnr 28
Gnr 28 Bnr 29
Gnr 28 Bnr 30
Gnr 28 Bnr 31
Gnr 28 Bnr 34
Gnr 28 Bnr 35
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 21
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30 Bnr 15
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30 Bnr 19
Gnr 30 Bnr 20
Gnr 30 Bnr 21
Gnr 30 Bnr 22
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30 Bnr 32
Gnr 30 Bnr 34
Gnr 30 Bnr 37
Gnr 30 Bnr 57
Gnr 30 Bnr 75
Gnr 30 Bnr 76
Gnr 30 Bnr 98
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32 Bnr 17
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 22
Gnr 32 Bnr 35
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 15
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 17
Gnr 33 Bnr 18
Gnr 33 Bnr 19
Gnr 33 Bnr 21
Gnr 33 Bnr 23
Gnr 33 Bnr 26
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36 Bnr 11
Gnr 36 Bnr 17
Gnr 36 Bnr 20
Gnr 36 Bnr 30
Gnr 36 Bnr 53
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 25
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39 Bnr 13
Gnr 39 Bnr 14
Gnr 39 Bnr 15
Gnr 39 Bnr 17
Gnr 39 Bnr 19
Gnr 39 Bnr 32
Gnr 39 Bnr 34
Gnr 39 Bnr 35
Gnr 39 Bnr 40
Gnr 39 Bnr 43
Gnr 39 Bnr 47
Gnr 39 Bnr 48
Gnr 39 Bnr 56
Gnr 39 Bnr 60
Gnr 39 Bnr 63
Gnr 39 Bnr 113
Gnr 39 Bnr 114
Gnr 39 Bnr 115
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 10
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 15
Gnr 48 Bnr 16
Gnr 48 Bnr 18
Gnr 48 Bnr 19
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 21
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 23
Gnr 48 Bnr 24
Gnr 48 Bnr 26
Gnr 48 Bnr 27
Gnr 48 Bnr 29
Gnr 48 Bnr 30
Gnr 48 Bnr 31
Gnr 48 Bnr 32
Gnr 48 Bnr 33
Gnr 48 Bnr 35
Gnr 48 Bnr 36
Gnr 48 Bnr 37
Gnr 48 Bnr 38
Gnr 48 Bnr 39
Gnr 48 Bnr 40
Gnr 48 Bnr 41
Gnr 48 Bnr 43
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 11
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 14
Gnr 50 Bnr 15
Gnr 50 Bnr 16
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50 Bnr 18
Gnr 50 Bnr 19
Gnr 50 Bnr 22
Gnr 50 Bnr 23
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50 Bnr 26
Gnr 50 Bnr 27
Gnr 50 Bnr 35
Gnr 50 Bnr 75
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 14
Gnr 51 Bnr 15
Gnr 51 Bnr 18
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 24
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 21
Gnr 53 Bnr 28
Gnr 53 Bnr 62
Gnr 53 Bnr 63
Gnr 53 Bnr 64
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 21
Gnr 54 Bnr 22
Gnr 54 Bnr 23
Gnr 54 Bnr 24
Gnr 54 Bnr 33
Gnr 54 Bnr 39
Gnr 54 Bnr 43
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 20
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67 Bnr 9
Gnr 67 Bnr 11
Gnr 67 Bnr 12
Gnr 67 Bnr 13
Gnr 67 Bnr 16
Gnr 67 Bnr 34
Gnr 67 Bnr 41
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 9
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 16
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71 Bnr 12
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71 Bnr 28
Gnr 71 Bnr 30
Gnr 71 Bnr 33
Gnr 71 Bnr 37
Gnr 71 Bnr 39
Gnr 71 Bnr 47
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 13
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 17
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72 Bnr 22
Gnr 72 Bnr 25
Gnr 72 Bnr 30
Gnr 72 Bnr 33
Gnr 72 Bnr 39
Gnr 72 Bnr 40
Gnr 72 Bnr 42
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 16
Gnr 73 Bnr 17
Gnr 73 Bnr 18
Gnr 73 Bnr 24
Gnr 73 Bnr 25
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74 Bnr 11
Gnr 74 Bnr 12
Gnr 74 Bnr 13
Gnr 74 Bnr 14
Gnr 74 Bnr 15
Gnr 74 Bnr 16
Gnr 74 Bnr 18
Gnr 74 Bnr 19
Gnr 74 Bnr 20
Gnr 74 Bnr 21
Gnr 74 Bnr 23
Gnr 74 Bnr 24
Gnr 74 Bnr 26
Gnr 74 Bnr 27
Gnr 74 Bnr 28
Gnr 74 Bnr 30
Gnr 74 Bnr 32
Gnr 74 Bnr 33
Gnr 74 Bnr 35
Gnr 74 Bnr 36
Gnr 74 Bnr 37
Gnr 74 Bnr 39
Gnr 74 Bnr 40
Gnr 74 Bnr 41
Gnr 74 Bnr 42
Gnr 74 Bnr 43
Gnr 74 Bnr 45
Gnr 74 Bnr 46
Gnr 74 Bnr 60
Gnr 74 Bnr 62
Gnr 74 Bnr 69
Gnr 74 Bnr 74
Gnr 74 Bnr 79
Gnr 74 Bnr 80
Gnr 74 Bnr 88
Gnr 74 Bnr 89
Gnr 74 Bnr 96
Gnr 74 Bnr 112
Gnr 74 Bnr 117
Gnr 74 Bnr 122
Gnr 74 Bnr 147
Gnr 74 Bnr 148
Gnr 74 Bnr 153
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 11
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 10
Gnr 76 Bnr 11
Gnr 76 Bnr 13
Gnr 76 Bnr 14
Gnr 76 Bnr 15
Gnr 76 Bnr 24
Gnr 76 Bnr 88
Gnr 76 Bnr 105
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 8
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78 Bnr 10
Gnr 78 Bnr 14
Gnr 78 Bnr 30
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 17
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 16
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 12
Gnr 82 Bnr 29
Gnr 82 Bnr 30
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83 Bnr 14
Gnr 83 Bnr 15
Gnr 83 Bnr 16
Gnr 83 Bnr 21
Gnr 83 Bnr 27
Gnr 83 Bnr 28
Gnr 83 Bnr 115
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84 Bnr 11
Gnr 84 Bnr 12
Gnr 84 Bnr 17
Gnr 84 Bnr 65
Gnr 84 Bnr 66
Gnr 84 Bnr 92
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 19
Gnr 86 Bnr 28
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 9
Gnr 87 Bnr 15
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 7
Gnr 88 Bnr 9
Gnr 88 Bnr 10
Gnr 88 Bnr 25
Gnr 88 Bnr 27
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 6
Gnr 89 Bnr 8
Gnr 89 Bnr 11
Gnr 89 Bnr 14
Gnr 89 Bnr 15
Gnr 89 Bnr 16
Gnr 89 Bnr 22
Gnr 89 Bnr 24
Gnr 89 Bnr 26
Gnr 89 Bnr 30
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 12
Gnr 90 Bnr 14
Gnr 90 Bnr 16
Gnr 90 Bnr 17
Gnr 90 Bnr 18
Gnr 90 Bnr 19
Gnr 90 Bnr 23
Gnr 90 Bnr 27
Gnr 90 Bnr 29
Gnr 90 Bnr 49
Gnr 90 Bnr 151
Gnr 90 Bnr 174
Gnr 90 Bnr 183
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 18
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 29
Gnr 93 Bnr 30
Gnr 93 Bnr 31
Gnr 93 Bnr 32
Gnr 93 Bnr 33
Gnr 93 Bnr 34
Gnr 93 Bnr 35
Gnr 93 Bnr 36
Gnr 93 Bnr 37
Gnr 93 Bnr 38
Gnr 93 Bnr 39
Gnr 93 Bnr 40
Gnr 93 Bnr 41
Gnr 93 Bnr 42
Gnr 93 Bnr 43
Gnr 93 Bnr 44
Gnr 93 Bnr 45
Gnr 93 Bnr 50
Gnr 93 Bnr 51
Gnr 93 Bnr 52
Gnr 93 Bnr 53
Gnr 93 Bnr 54
Gnr 93 Bnr 55
Gnr 93 Bnr 57
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95 Bnr 8
Gnr 95 Bnr 11
Gnr 95 Bnr 12
Gnr 95 Bnr 13
Gnr 95 Bnr 14
Gnr 95 Bnr 15
Gnr 95 Bnr 16
Gnr 95 Bnr 17
Gnr 95 Bnr 18
Gnr 95 Bnr 25
Gnr 95 Bnr 26
Gnr 95 Bnr 27
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96 Bnr 11
Gnr 96 Bnr 14
Gnr 96 Bnr 15
Gnr 96 Bnr 16
Gnr 96 Bnr 18
Gnr 96 Bnr 39
Gnr 96 Bnr 41
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 6
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97 Bnr 9
Gnr 97 Bnr 10
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 5
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 7
Gnr 98 Bnr 11
Gnr 98 Bnr 12
Gnr 98 Bnr 13
Gnr 98 Bnr 14
Gnr 98 Bnr 15
Gnr 98 Bnr 16
Gnr 98 Bnr 17
Gnr 98 Bnr 18
Gnr 98 Bnr 19
Gnr 98 Bnr 22
Gnr 98 Bnr 25
Gnr 98 Bnr 27
Gnr 98 Bnr 32
Gnr 98 Bnr 38
Gnr 98 Bnr 41
Gnr 98 Bnr 48
Gnr 98 Bnr 49
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 14
Gnr 99 Bnr 26
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 13
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 7
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101 Bnr 9
Gnr 101 Bnr 14
Gnr 101 Bnr 23
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102 Bnr 9
Gnr 102 Bnr 23
Gnr 102 Bnr 25
Gnr 102 Bnr 29
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 12
Gnr 103 Bnr 15
Gnr 103 Bnr 16
Gnr 103 Bnr 17
Gnr 103 Bnr 18
Gnr 103 Bnr 19
Gnr 103 Bnr 20
Gnr 103 Bnr 27
Gnr 103 Bnr 28
Gnr 103 Bnr 29
Gnr 103 Bnr 30
Gnr 103 Bnr 31
Gnr 103 Bnr 32
Gnr 103 Bnr 40
Gnr 103 Bnr 43
Gnr 103 Bnr 48
Gnr 103 Bnr 52
Gnr 103 Bnr 53
Gnr 103 Bnr 54
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 9
Gnr 124 Bnr 14
Gnr 124 Bnr 16
Gnr 124
Gnr 9002 Bnr 1
Gnr 9002