Eiendommer med jordskiftesaker i ETNEDAL kommune:

Gnr
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 34
Gnr 14
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 12
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 19
Gnr 28 Bnr 23
Gnr 28 Bnr 24
Gnr 28 Bnr 25
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28 Bnr 28
Gnr 28 Bnr 29
Gnr 28 Bnr 30
Gnr 28 Bnr 31
Gnr 28 Bnr 32
Gnr 28 Bnr 33
Gnr 28 Bnr 35
Gnr 28 Bnr 36
Gnr 28 Bnr 37
Gnr 28 Bnr 38
Gnr 28 Bnr 39
Gnr 28 Bnr 45
Gnr 28 Bnr 47
Gnr 28 Bnr 49
Gnr 28 Bnr 57
Gnr 28 Bnr 59
Gnr 28 Bnr 62
Gnr 28 Bnr 63
Gnr 28 Bnr 64
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 13
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 31
Gnr 29 Bnr 32
Gnr 29 Bnr 35
Gnr 29 Bnr 36
Gnr 29 Bnr 38
Gnr 29 Bnr 48
Gnr 29 Bnr 49
Gnr 29 Bnr 50
Gnr 29 Bnr 51
Gnr 29 Bnr 52
Gnr 29 Bnr 58
Gnr 29 Bnr 59
Gnr 29 Bnr 60
Gnr 29 Bnr 68
Gnr 29 Bnr 69
Gnr 29 Bnr 71
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30 Bnr 15
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 19
Gnr 30 Bnr 20
Gnr 30 Bnr 21
Gnr 30 Bnr 22
Gnr 30 Bnr 23
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30 Bnr 25
Gnr 30 Bnr 27
Gnr 30 Bnr 28
Gnr 30 Bnr 31
Gnr 30 Bnr 38
Gnr 30 Bnr 40
Gnr 30 Bnr 43
Gnr 30 Bnr 44
Gnr 30 Bnr 78
Gnr 30 Bnr 122
Gnr 30 Bnr 123
Gnr 30 Bnr 125
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 13
Gnr 31 Bnr 14
Gnr 31 Bnr 15
Gnr 31 Bnr 16
Gnr 31 Bnr 17
Gnr 31 Bnr 18
Gnr 31 Bnr 19
Gnr 31 Bnr 20
Gnr 31 Bnr 21
Gnr 31 Bnr 22
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31 Bnr 25
Gnr 31 Bnr 26
Gnr 31 Bnr 27
Gnr 31 Bnr 28
Gnr 31 Bnr 30
Gnr 31 Bnr 32
Gnr 31 Bnr 41
Gnr 31 Bnr 42
Gnr 31 Bnr 45
Gnr 31 Bnr 59
Gnr 31 Bnr 75
Gnr 31 Bnr 167
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 13
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 17
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 25
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 27
Gnr 32 Bnr 29
Gnr 32 Bnr 32
Gnr 32 Bnr 44
Gnr 32 Bnr 48
Gnr 32 Bnr 49
Gnr 32 Bnr 57
Gnr 32 Bnr 89
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 15
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 17
Gnr 33 Bnr 18
Gnr 33 Bnr 19
Gnr 33 Bnr 20
Gnr 33 Bnr 21
Gnr 33 Bnr 22
Gnr 33 Bnr 23
Gnr 33 Bnr 24
Gnr 33 Bnr 25
Gnr 33 Bnr 27
Gnr 33 Bnr 28
Gnr 33 Bnr 29
Gnr 33 Bnr 30
Gnr 33 Bnr 31
Gnr 33 Bnr 33
Gnr 33 Bnr 36
Gnr 33 Bnr 37
Gnr 33 Bnr 38
Gnr 33 Bnr 41
Gnr 33 Bnr 42
Gnr 33 Bnr 44
Gnr 33 Bnr 45
Gnr 33 Bnr 47
Gnr 33 Bnr 50
Gnr 33 Bnr 53
Gnr 33 Bnr 54
Gnr 33 Bnr 57
Gnr 33 Bnr 58
Gnr 33 Bnr 59
Gnr 33 Bnr 60
Gnr 33 Bnr 74
Gnr 33 Bnr 75
Gnr 33 Bnr 111
Gnr 33 Bnr 112
Gnr 33 Bnr 113
Gnr 33 Bnr 114
Gnr 33 Bnr 115
Gnr 33 Bnr 123
Gnr 33 Bnr 125
Gnr 33 Bnr 126
Gnr 33 Bnr 127
Gnr 33 Bnr 130
Gnr 33 Bnr 135
Gnr 33 Bnr 138
Gnr 33 Bnr 139
Gnr 33 Bnr 156
Gnr 33 Bnr 161
Gnr 33 Bnr 162
Gnr 33 Bnr 163
Gnr 33 Bnr 164
Gnr 33 Bnr 165
Gnr 33 Bnr 199
Gnr 33 Bnr 200
Gnr 33 Bnr 201
Gnr 33 Bnr 202
Gnr 33 Bnr 203
Gnr 33 Bnr 204
Gnr 33 Bnr 205
Gnr 33 Bnr 206
Gnr 33 Bnr 207
Gnr 33 Bnr 208
Gnr 33 Bnr 209
Gnr 33 Bnr 210
Gnr 33 Bnr 211
Gnr 33 Bnr 212
Gnr 33 Bnr 213
Gnr 33 Bnr 214
Gnr 33 Bnr 215
Gnr 33 Bnr 216
Gnr 33 Bnr 217
Gnr 33 Bnr 218
Gnr 33 Bnr 219
Gnr 33 Bnr 220
Gnr 33 Bnr 222
Gnr 33 Bnr 223
Gnr 33 Bnr 224
Gnr 33 Bnr 225
Gnr 33 Bnr 226
Gnr 33 Bnr 227
Gnr 33 Bnr 228
Gnr 33 Bnr 229
Gnr 33 Bnr 230
Gnr 33 Bnr 231
Gnr 33 Bnr 232
Gnr 33 Bnr 233
Gnr 33 Bnr 234
Gnr 33 Bnr 235
Gnr 33 Bnr 236
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 11
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 13
Gnr 34 Bnr 14
Gnr 34 Bnr 15
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 18
Gnr 34 Bnr 19
Gnr 34 Bnr 21
Gnr 34 Bnr 22
Gnr 34 Bnr 23
Gnr 34 Bnr 24
Gnr 34 Bnr 25
Gnr 34 Bnr 35
Gnr 34 Bnr 111
Gnr 34 Bnr 112
Gnr 34 Bnr 113
Gnr 34 Bnr 114
Gnr 34 Bnr 115
Gnr 34 Bnr 116
Gnr 34 Bnr 117
Gnr 34 Bnr 118
Gnr 34 Bnr 119
Gnr 34 Bnr 120
Gnr 34 Bnr 121
Gnr 34 Bnr 122
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35 Bnr 19
Gnr 35 Bnr 22
Gnr 35 Bnr 26
Gnr 35 Bnr 27
Gnr 35 Bnr 28
Gnr 35 Bnr 35
Gnr 35 Bnr 36
Gnr 35 Bnr 37
Gnr 35 Bnr 38
Gnr 35 Bnr 39
Gnr 35 Bnr 40
Gnr 35 Bnr 41
Gnr 35 Bnr 42
Gnr 35 Bnr 43
Gnr 35 Bnr 44
Gnr 35 Bnr 45
Gnr 35 Bnr 46
Gnr 35 Bnr 47
Gnr 35 Bnr 48
Gnr 35 Bnr 49
Gnr 35 Bnr 50
Gnr 35 Bnr 51
Gnr 35 Bnr 52
Gnr 35 Bnr 53
Gnr 35 Bnr 54
Gnr 35 Bnr 55
Gnr 35 Bnr 56
Gnr 35 Bnr 57
Gnr 35 Bnr 58
Gnr 35 Bnr 59
Gnr 35 Bnr 60
Gnr 35 Bnr 61
Gnr 35 Bnr 62
Gnr 35 Bnr 64
Gnr 35 Bnr 65
Gnr 35 Bnr 66
Gnr 35 Bnr 67
Gnr 35 Bnr 70
Gnr 35 Bnr 71
Gnr 35 Bnr 73
Gnr 35 Bnr 74
Gnr 35 Bnr 75
Gnr 35 Bnr 77
Gnr 35 Bnr 78
Gnr 35 Bnr 79
Gnr 35 Bnr 80
Gnr 35 Bnr 81
Gnr 35 Bnr 107
Gnr 35 Bnr 108
Gnr 35 Bnr 109
Gnr 35 Bnr 115
Gnr 35 Bnr 116
Gnr 35 Bnr 117
Gnr 35 Bnr 118
Gnr 35 Bnr 119
Gnr 35 Bnr 123
Gnr 35 Bnr 124
Gnr 35 Bnr 125
Gnr 35 Bnr 126
Gnr 35 Bnr 127
Gnr 35 Bnr 128
Gnr 35 Bnr 129
Gnr 35 Bnr 134
Gnr 35 Bnr 135
Gnr 35 Bnr 136
Gnr 35 Bnr 137
Gnr 35 Bnr 142
Gnr 35 Bnr 143
Gnr 35 Bnr 151
Gnr 35 Bnr 152
Gnr 35 Bnr 157
Gnr 35 Bnr 170
Gnr 35 Bnr 171
Gnr 35
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 112 Bnr 8
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112 Bnr 14
Gnr 112 Bnr 15
Gnr 112 Bnr 16
Gnr 112 Bnr 17
Gnr 112 Bnr 21
Gnr 112 Bnr 22
Gnr 112 Bnr 25
Gnr 112 Bnr 26
Gnr 112 Bnr 33
Gnr 112 Bnr 38
Gnr 112 Bnr 54
Gnr 112 Bnr 72
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113 Bnr 9
Gnr 113 Bnr 20
Gnr 113 Bnr 31
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 6
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114 Bnr 11
Gnr 114 Bnr 12
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114 Bnr 15
Gnr 114 Bnr 16
Gnr 114 Bnr 17
Gnr 114 Bnr 18
Gnr 114 Bnr 19
Gnr 114 Bnr 20
Gnr 114 Bnr 21
Gnr 114 Bnr 22
Gnr 114 Bnr 24
Gnr 114 Bnr 25
Gnr 114 Bnr 26
Gnr 114 Bnr 30
Gnr 114 Bnr 31
Gnr 114 Bnr 32
Gnr 114 Bnr 33
Gnr 114 Bnr 43
Gnr 114 Bnr 44
Gnr 114 Bnr 54
Gnr 114 Bnr 74
Gnr 114 Bnr 87
Gnr 114 Bnr 101
Gnr 114 Bnr 112
Gnr 114 Bnr 122
Gnr 114 Bnr 134
Gnr 114 Bnr 194
Gnr 114 Bnr 205
Gnr 114 Bnr 206
Gnr 114 Bnr 433
Gnr 114 Bnr 434
Gnr 114 Bnr 435
Gnr 114 Bnr 436
Gnr 114 Bnr 437
Gnr 114 Bnr 438
Gnr 114 Bnr 439
Gnr 114 Bnr 443
Gnr 114 Bnr 444
Gnr 114 Bnr 445
Gnr 114 Bnr 446
Gnr 114 Bnr 447
Gnr 114 Bnr 448
Gnr 114 Bnr 449
Gnr 114 Bnr 450
Gnr 114 Bnr 451
Gnr 114 Bnr 640
Gnr 114 Bnr 649
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115 Bnr 11
Gnr 115 Bnr 12
Gnr 115 Bnr 17
Gnr 115 Bnr 18
Gnr 115 Bnr 23
Gnr 115 Bnr 25
Gnr 115 Bnr 32
Gnr 115 Bnr 52
Gnr 115 Bnr 66
Gnr 115 Bnr 90
Gnr 115 Bnr 97
Gnr 115 Bnr 100
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 5
Gnr 116 Bnr 6
Gnr 116 Bnr 7
Gnr 116 Bnr 10
Gnr 116 Bnr 11
Gnr 116 Bnr 16
Gnr 116 Bnr 21
Gnr 116 Bnr 22
Gnr 116 Bnr 23
Gnr 116 Bnr 36
Gnr 116 Bnr 37
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 8
Gnr 117 Bnr 9
Gnr 117 Bnr 13
Gnr 117 Bnr 14
Gnr 117 Bnr 16
Gnr 117 Bnr 18
Gnr 117 Bnr 24
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118 Bnr 6
Gnr 118 Bnr 7
Gnr 118 Bnr 8
Gnr 118 Bnr 9
Gnr 118 Bnr 11
Gnr 118 Bnr 12
Gnr 118 Bnr 14
Gnr 118 Bnr 15
Gnr 118 Bnr 16
Gnr 118 Bnr 18
Gnr 118 Bnr 20
Gnr 118 Bnr 22
Gnr 118 Bnr 24
Gnr 118 Bnr 29
Gnr 118 Bnr 32
Gnr 118 Bnr 33
Gnr 118 Bnr 34
Gnr 118 Bnr 43
Gnr 118 Bnr 63
Gnr 118 Bnr 78
Gnr 118 Bnr 84
Gnr 118
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120 Bnr 8
Gnr 120 Bnr 9
Gnr 120 Bnr 10
Gnr 120 Bnr 12
Gnr 120 Bnr 13
Gnr 120 Bnr 14
Gnr 120 Bnr 15
Gnr 120 Bnr 16
Gnr 120 Bnr 17
Gnr 120 Bnr 18
Gnr 120 Bnr 20
Gnr 120 Bnr 21
Gnr 120 Bnr 22
Gnr 120 Bnr 23
Gnr 120 Bnr 24
Gnr 120 Bnr 26
Gnr 120 Bnr 27
Gnr 120 Bnr 30
Gnr 120 Bnr 32
Gnr 120 Bnr 35
Gnr 120 Bnr 36
Gnr 120 Bnr 37
Gnr 120 Bnr 38
Gnr 120 Bnr 41
Gnr 120 Bnr 42
Gnr 120 Bnr 44
Gnr 120 Bnr 47
Gnr 120 Bnr 48
Gnr 120 Bnr 49
Gnr 120 Bnr 51
Gnr 120 Bnr 54
Gnr 120 Bnr 56
Gnr 120 Bnr 57
Gnr 120 Bnr 61
Gnr 120 Bnr 67
Gnr 120 Bnr 73
Gnr 120 Bnr 75
Gnr 120 Bnr 77
Gnr 120 Bnr 80
Gnr 120 Bnr 81
Gnr 120 Bnr 82
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 6
Gnr 123 Bnr 8
Gnr 123 Bnr 9
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123 Bnr 11
Gnr 123 Bnr 12
Gnr 123 Bnr 14
Gnr 123 Bnr 16
Gnr 123 Bnr 18
Gnr 123 Bnr 19
Gnr 123 Bnr 20
Gnr 123 Bnr 21
Gnr 123 Bnr 22
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 9
Gnr 124 Bnr 10
Gnr 124 Bnr 11
Gnr 124 Bnr 15
Gnr 124 Bnr 16
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 4
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 6
Gnr 126 Bnr 7
Gnr 126 Bnr 8
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 15
Gnr 126 Bnr 16
Gnr 126 Bnr 48
Gnr 126 Bnr 63
Gnr 126 Bnr 75
Gnr 126 Bnr 86
Gnr 126 Bnr 98
Gnr 126 Bnr 190
Gnr 126 Bnr 195
Gnr 126 Bnr 196
Gnr 126 Bnr 197
Gnr 126 Bnr 199
Gnr 126 Bnr 210
Gnr 126 Bnr 216
Gnr 126 Bnr 217
Gnr 126 Bnr 218
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 11
Gnr 127 Bnr 12
Gnr 127 Bnr 14
Gnr 127 Bnr 15
Gnr 127 Bnr 16
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128 Bnr 6
Gnr 128 Bnr 7
Gnr 128 Bnr 10
Gnr 128 Bnr 12
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131 Bnr 15
Gnr 131
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 23
Gnr 133
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 8
Gnr 135 Bnr 18
Gnr 135 Bnr 19
Gnr 135 Bnr 23
Gnr 135 Bnr 47
Gnr 135 Bnr 48
Gnr 135 Bnr 49
Gnr 135 Bnr 50
Gnr 135 Bnr 72
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 9
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 15
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138 Bnr 3
Gnr 138 Bnr 4
Gnr 138 Bnr 5
Gnr 138 Bnr 6
Gnr 138 Bnr 7
Gnr 138 Bnr 8
Gnr 138 Bnr 12
Gnr 138 Bnr 13
Gnr 138 Bnr 14
Gnr 138 Bnr 15
Gnr 138 Bnr 16
Gnr 138 Bnr 18
Gnr 138 Bnr 19
Gnr 138 Bnr 34
Gnr 138 Bnr 36
Gnr 138 Bnr 37
Gnr 138 Bnr 38
Gnr 138 Bnr 39
Gnr 138 Bnr 42
Gnr 138 Bnr 46
Gnr 138 Bnr 60
Gnr 138 Bnr 61
Gnr 138 Bnr 76
Gnr 138 Bnr 77
Gnr 138 Bnr 78
Gnr 138 Bnr 79
Gnr 138 Bnr 81
Gnr 138 Bnr 83
Gnr 138 Bnr 90
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 5
Gnr 139 Bnr 14
Gnr 139 Bnr 18
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 9
Gnr 140 Bnr 13
Gnr 140 Bnr 70
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141 Bnr 7
Gnr 141 Bnr 10
Gnr 141 Bnr 12
Gnr 141 Bnr 13
Gnr 141 Bnr 15
Gnr 141 Bnr 22
Gnr 141 Bnr 23
Gnr 141 Bnr 25
Gnr 141 Bnr 26
Gnr 141 Bnr 28
Gnr 141 Bnr 33
Gnr 141 Bnr 35
Gnr 141 Bnr 36
Gnr 141 Bnr 41
Gnr 141 Bnr 42
Gnr 141 Bnr 43
Gnr 141 Bnr 44
Gnr 141 Bnr 47
Gnr 141 Bnr 48
Gnr 141 Bnr 52
Gnr 141 Bnr 55
Gnr 141 Bnr 71
Gnr 141 Bnr 72
Gnr 141 Bnr 90
Gnr 141 Bnr 190
Gnr 141 Bnr 191
Gnr 141 Bnr 192
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 3
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152