Eiendommer med jordskiftesaker i DRAMMEN kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 91
Gnr 1 Bnr 92
Gnr 1 Bnr 93
Gnr 1 Bnr 94
Gnr 1 Bnr 95
Gnr 1 Bnr 96
Gnr 1 Bnr 97
Gnr 1 Bnr 98
Gnr 1
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 135
Gnr 10 Bnr 140
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 72
Gnr 13 Bnr 73
Gnr 13 Bnr 185
Gnr 13 Bnr 194
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 64
Gnr 14 Bnr 67
Gnr 14 Bnr 68
Gnr 14 Bnr 69
Gnr 14 Bnr 70
Gnr 14 Bnr 74
Gnr 14 Bnr 84
Gnr 14 Bnr 89
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 36
Gnr 15 Bnr 176
Gnr 15
Gnr 15 Bnr5000
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 57
Gnr 16 Bnr 351
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 158
Gnr 17 Bnr 161
Gnr 17 Bnr 184
Gnr 17 Bnr 282
Gnr 17 Bnr 308
Gnr 17 Bnr 309
Gnr 17 Bnr 310
Gnr 17 Bnr 311
Gnr 17 Bnr 312
Gnr 17 Bnr 313
Gnr 17 Bnr 315
Gnr 17 Bnr 316
Gnr 17 Bnr 318
Gnr 17 Bnr 330
Gnr 17 Bnr 331
Gnr 17 Bnr 332
Gnr 17 Bnr 334
Gnr 17 Bnr 366
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 171
Gnr 18 Bnr 173
Gnr 18 Bnr 174
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 87
Gnr 19
Gnr 19 Bnr6008
Gnr 20 Bnr 30
Gnr 20 Bnr 106
Gnr 20 Bnr 120
Gnr 20 Bnr 121
Gnr 20 Bnr 122
Gnr 20 Bnr 126
Gnr 20
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 106
Gnr 25 Bnr 107
Gnr 25 Bnr 113
Gnr 25 Bnr 121
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 31
Gnr 26 Bnr 60
Gnr 26 Bnr 61
Gnr 26 Bnr 234
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 12
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 71
Gnr 27 Bnr 114
Gnr 27 Bnr 141
Gnr 27 Bnr 142
Gnr 27 Bnr 177
Gnr 27 Bnr 233
Gnr 27 Bnr 244
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 59
Gnr 28 Bnr 147
Gnr 28 Bnr 148
Gnr 28 Bnr 149
Gnr 28 Bnr 150
Gnr 28 Bnr 151
Gnr 28 Bnr 152
Gnr 28 Bnr 283
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 37
Gnr 29 Bnr 51
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 19
Gnr 34 Bnr 20
Gnr 34
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 13
Gnr 36 Bnr 29
Gnr 36 Bnr 49
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 24
Gnr 38 Bnr 26
Gnr 38 Bnr 27
Gnr 38 Bnr 42
Gnr 38 Bnr 44
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 39 Bnr 31
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 10
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 15
Gnr 40 Bnr 17
Gnr 40 Bnr 18
Gnr 40 Bnr 19
Gnr 40 Bnr 20
Gnr 40 Bnr 21
Gnr 40 Bnr 22
Gnr 40 Bnr 23
Gnr 40 Bnr 24
Gnr 40 Bnr 25
Gnr 40 Bnr 26
Gnr 40 Bnr 30
Gnr 40 Bnr 31
Gnr 40 Bnr 32
Gnr 40 Bnr 33
Gnr 40 Bnr 34
Gnr 40 Bnr 35
Gnr 40 Bnr 36
Gnr 40 Bnr 37
Gnr 40 Bnr 38
Gnr 40 Bnr 40
Gnr 40 Bnr 43
Gnr 40 Bnr 46
Gnr 40 Bnr 50
Gnr 40 Bnr 51
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 13
Gnr 41 Bnr 37
Gnr 41 Bnr 51
Gnr 41 Bnr 58
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 9
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 16
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 19
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47
Gnr 47 Bnr5002
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 20
Gnr 49 Bnr 21
Gnr 49 Bnr 22
Gnr 49 Bnr 24
Gnr 49 Bnr 25
Gnr 49 Bnr 27
Gnr 49 Bnr 28
Gnr 49 Bnr 31
Gnr 49 Bnr 33
Gnr 49 Bnr 35
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 13
Gnr 56 Bnr 14
Gnr 56 Bnr 17
Gnr 56 Bnr 18
Gnr 56 Bnr 20
Gnr 56 Bnr 21
Gnr 56 Bnr 22
Gnr 56 Bnr 25
Gnr 56 Bnr 26
Gnr 56 Bnr 27
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64 Bnr 24
Gnr 64 Bnr 26
Gnr 64 Bnr 27
Gnr 64 Bnr 28
Gnr 64 Bnr 38
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 12
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 17
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72 Bnr 20
Gnr 72 Bnr 21
Gnr 72 Bnr 22
Gnr 72 Bnr 23
Gnr 72 Bnr 25
Gnr 72
Gnr 72 Bnr6000
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 11
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73 Bnr 16
Gnr 73 Bnr 17
Gnr 73 Bnr 18
Gnr 73 Bnr 19
Gnr 73 Bnr 20
Gnr 73 Bnr 22
Gnr 73 Bnr 23
Gnr 73
Gnr 73 Bnr6000
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 10
Gnr 76 Bnr 183
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 10
Gnr 79 Bnr 11
Gnr 79 Bnr 12
Gnr 79 Bnr 13
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79 Bnr 16
Gnr 79 Bnr 17
Gnr 79 Bnr 19
Gnr 79 Bnr 20
Gnr 79 Bnr 23
Gnr 79 Bnr 24
Gnr 79 Bnr 25
Gnr 79 Bnr 26
Gnr 79 Bnr 27
Gnr 79 Bnr 28
Gnr 79 Bnr 29
Gnr 79 Bnr 30
Gnr 79 Bnr 32
Gnr 79 Bnr 34
Gnr 79 Bnr 35
Gnr 79 Bnr 41
Gnr 79 Bnr 45
Gnr 79 Bnr 46
Gnr 79 Bnr 49
Gnr 79 Bnr 50
Gnr 79 Bnr 52
Gnr 79 Bnr 57
Gnr 79 Bnr 58
Gnr 79 Bnr 65
Gnr 79 Bnr 68
Gnr 79 Bnr 70
Gnr 79 Bnr 71
Gnr 79 Bnr 72
Gnr 79 Bnr 82
Gnr 79 Bnr 88
Gnr 79 Bnr 89
Gnr 79 Bnr 99
Gnr 79 Bnr 100
Gnr 79 Bnr 109
Gnr 79 Bnr 111
Gnr 79 Bnr 115
Gnr 79 Bnr 119
Gnr 79 Bnr 123
Gnr 79 Bnr 138
Gnr 79 Bnr 146
Gnr 79 Bnr 147
Gnr 79 Bnr 153
Gnr 79 Bnr 156
Gnr 79 Bnr 160
Gnr 79 Bnr 173
Gnr 79 Bnr 177
Gnr 79 Bnr 179
Gnr 79 Bnr 180
Gnr 79 Bnr 185
Gnr 79 Bnr 186
Gnr 79 Bnr 193
Gnr 79 Bnr 197
Gnr 79 Bnr 200
Gnr 79 Bnr 201
Gnr 79 Bnr 205
Gnr 79 Bnr 208
Gnr 79 Bnr 220
Gnr 79 Bnr 261
Gnr 79 Bnr 264
Gnr 79 Bnr 268
Gnr 79
Gnr 79 Bnr6000
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 7
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80 Bnr 9
Gnr 80 Bnr 10
Gnr 80 Bnr 11
Gnr 80 Bnr 12
Gnr 80 Bnr 13
Gnr 80 Bnr 14
Gnr 80 Bnr 15
Gnr 80 Bnr 16
Gnr 80 Bnr 17
Gnr 80 Bnr 18
Gnr 80 Bnr 19
Gnr 80 Bnr 20
Gnr 80 Bnr 21
Gnr 80 Bnr 22
Gnr 80 Bnr 24
Gnr 80 Bnr 25
Gnr 80 Bnr 26
Gnr 80 Bnr 27
Gnr 80 Bnr 28
Gnr 80 Bnr 29
Gnr 80 Bnr 31
Gnr 80 Bnr 32
Gnr 80 Bnr 33
Gnr 80 Bnr 34
Gnr 80 Bnr 35
Gnr 80 Bnr 36
Gnr 80 Bnr 37
Gnr 80 Bnr 38
Gnr 80 Bnr 39
Gnr 80 Bnr 40
Gnr 80 Bnr 41
Gnr 80 Bnr 42
Gnr 80 Bnr 43
Gnr 80 Bnr 44
Gnr 80 Bnr 59
Gnr 80 Bnr 63
Gnr 80 Bnr 71
Gnr 80 Bnr 76
Gnr 80 Bnr 82
Gnr 80 Bnr 87
Gnr 80 Bnr 105
Gnr 80 Bnr 150
Gnr 80 Bnr 184
Gnr 80 Bnr 185
Gnr 80 Bnr 187
Gnr 80 Bnr 210
Gnr 80 Bnr 215
Gnr 80 Bnr 217
Gnr 80 Bnr 220
Gnr 80 Bnr 221
Gnr 80 Bnr 224
Gnr 80 Bnr 227
Gnr 80 Bnr 230
Gnr 80 Bnr 234
Gnr 80 Bnr 241
Gnr 80 Bnr 250
Gnr 80 Bnr 252
Gnr 80 Bnr 260
Gnr 80 Bnr 262
Gnr 80 Bnr 302
Gnr 80 Bnr 303
Gnr 80 Bnr 383
Gnr 80 Bnr 386
Gnr 80 Bnr 417
Gnr 80 Bnr 418
Gnr 80 Bnr 419
Gnr 80 Bnr 452
Gnr 80 Bnr 453
Gnr 80 Bnr 476
Gnr 80 Bnr 530
Gnr 80 Bnr 636
Gnr 80 Bnr 637
Gnr 80 Bnr 672
Gnr 80 Bnr 673
Gnr 80 Bnr 674
Gnr 80 Bnr 703
Gnr 80 Bnr 736
Gnr 80
Gnr 80 Bnr1065
Gnr 80 Bnr1127
Gnr 80 Bnr1382
Gnr 80 Bnr1383
Gnr 80 Bnr1575
Gnr 80 Bnr1597
Gnr 80 Bnr1610
Gnr 80 Bnr6032
Gnr 80 Bnr6033
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81 Bnr 15
Gnr 81 Bnr 17
Gnr 81 Bnr 34
Gnr 81 Bnr 40
Gnr 81 Bnr 55
Gnr 81 Bnr 58
Gnr 81 Bnr 326
Gnr 81 Bnr 327
Gnr 81 Bnr 328
Gnr 81 Bnr 329
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 12
Gnr 82 Bnr 14
Gnr 82 Bnr 21
Gnr 82 Bnr 24
Gnr 82 Bnr 28
Gnr 82 Bnr 30
Gnr 82 Bnr 31
Gnr 82 Bnr 32
Gnr 82 Bnr 48
Gnr 82 Bnr 71
Gnr 82 Bnr 151
Gnr 82 Bnr 152
Gnr 82 Bnr 154
Gnr 82 Bnr 158
Gnr 82 Bnr 159
Gnr 82 Bnr 160
Gnr 82 Bnr 162
Gnr 82 Bnr 163
Gnr 82 Bnr 171
Gnr 82 Bnr 172
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83 Bnr 17
Gnr 83 Bnr 25
Gnr 83 Bnr 28
Gnr 83 Bnr 31
Gnr 83 Bnr 33
Gnr 83 Bnr 36
Gnr 83 Bnr 38
Gnr 83 Bnr 42
Gnr 83 Bnr 45
Gnr 83 Bnr 47
Gnr 83 Bnr 57
Gnr 83 Bnr 86
Gnr 83
Gnr 83 Bnr6002
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 9
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84 Bnr 11
Gnr 84 Bnr 12
Gnr 84 Bnr 26
Gnr 84 Bnr 28
Gnr 84 Bnr 49
Gnr 84 Bnr 53
Gnr 84 Bnr 92
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 13
Gnr 85 Bnr 15
Gnr 85 Bnr 22
Gnr 85 Bnr 27
Gnr 85 Bnr 69
Gnr 85 Bnr 87
Gnr 85
Gnr 90
Gnr 99 Bnr 999
Gnr 99
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 9
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 13
Gnr 101 Bnr 14
Gnr 101 Bnr 15
Gnr 101 Bnr 16
Gnr 101 Bnr 17
Gnr 101 Bnr 18
Gnr 101 Bnr 20
Gnr 101 Bnr 21
Gnr 101 Bnr 22
Gnr 101 Bnr 23
Gnr 101 Bnr 27
Gnr 101 Bnr 33
Gnr 101 Bnr 37
Gnr 101 Bnr 38
Gnr 101 Bnr 41
Gnr 101 Bnr 42
Gnr 101 Bnr 44
Gnr 101 Bnr 45
Gnr 101 Bnr 46
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 7
Gnr 102 Bnr 18
Gnr 102 Bnr 21
Gnr 102 Bnr 27
Gnr 102 Bnr 33
Gnr 102 Bnr 79
Gnr 102 Bnr 90
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 19
Gnr 104 Bnr 21
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 18
Gnr 105 Bnr 154
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107
Gnr 109 Bnr 23
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 157
Gnr 110 Bnr 159
Gnr 110 Bnr 167
Gnr 110 Bnr 172
Gnr 110 Bnr 183
Gnr 110 Bnr 188
Gnr 110 Bnr 531
Gnr 110
Gnr 110 Bnr5006
Gnr 111 Bnr 246
Gnr 111 Bnr 369
Gnr 111 Bnr 371
Gnr 111 Bnr 616
Gnr 111 Bnr 617
Gnr 111 Bnr 655
Gnr 111
Gnr 111 Bnr5007
Gnr 112 Bnr 162
Gnr 112 Bnr 180
Gnr 112 Bnr 186
Gnr 112 Bnr 194
Gnr 112 Bnr 196
Gnr 112 Bnr 201
Gnr 112 Bnr 233
Gnr 112 Bnr 538
Gnr 112 Bnr 539
Gnr 112 Bnr 541
Gnr 112 Bnr 738
Gnr 112 Bnr 757
Gnr 112 Bnr 802
Gnr 112 Bnr 811
Gnr 112
Gnr 112 Bnr5002
Gnr 113 Bnr 40
Gnr 113 Bnr 46
Gnr 113 Bnr 285
Gnr 113 Bnr 294
Gnr 113 Bnr 295
Gnr 113 Bnr 297
Gnr 113 Bnr 298
Gnr 113 Bnr 299
Gnr 113 Bnr 342
Gnr 113 Bnr 343
Gnr 113 Bnr 432
Gnr 113 Bnr 433
Gnr 113 Bnr 599
Gnr 113 Bnr 600
Gnr 113 Bnr 602
Gnr 113 Bnr 603
Gnr 113 Bnr 650
Gnr 113 Bnr 657
Gnr 113 Bnr 747
Gnr 113 Bnr 761
Gnr 113 Bnr 799
Gnr 113 Bnr 902
Gnr 113 Bnr 976
Gnr 113 Bnr 977
Gnr 113 Bnr 978
Gnr 113 Bnr 980
Gnr 113 Bnr 994
Gnr 113
Gnr 113 Bnr1017
Gnr 113 Bnr1086
Gnr 113 Bnr1088
Gnr 113 Bnr1090
Gnr 113 Bnr1091
Gnr 113 Bnr1098
Gnr 113 Bnr1099
Gnr 113 Bnr1125
Gnr 113 Bnr1129
Gnr 113 Bnr1130
Gnr 113 Bnr1131
Gnr 113 Bnr1135
Gnr 113 Bnr1164
Gnr 113 Bnr1165
Gnr 113 Bnr1166
Gnr 113 Bnr5002
Gnr 113 Bnr5005
Gnr 113 Bnr6003
Gnr 114 Bnr 308
Gnr 114 Bnr 398
Gnr 114 Bnr 399
Gnr 114 Bnr 962
Gnr 114 Bnr 964
Gnr 114 Bnr 966
Gnr 114 Bnr 968
Gnr 114
Gnr 114 Bnr1032
Gnr 114 Bnr1033
Gnr 114 Bnr1106
Gnr 114 Bnr1111
Gnr 114 Bnr1120
Gnr 114 Bnr1121
Gnr 114 Bnr1125
Gnr 114 Bnr1127
Gnr 114 Bnr1130
Gnr 114 Bnr1133
Gnr 114 Bnr1137
Gnr 114 Bnr1139
Gnr 114 Bnr1140
Gnr 114 Bnr1142
Gnr 114 Bnr1146
Gnr 114 Bnr1148
Gnr 114 Bnr1150
Gnr 114 Bnr1152
Gnr 114 Bnr1154
Gnr 114 Bnr1159
Gnr 114 Bnr1160
Gnr 114 Bnr1161
Gnr 114 Bnr1170
Gnr 114 Bnr1322
Gnr 114 Bnr1323
Gnr 114 Bnr1459
Gnr 114 Bnr1460
Gnr 114 Bnr1465
Gnr 114 Bnr1470
Gnr 114 Bnr1473
Gnr 114 Bnr1474
Gnr 114 Bnr1479
Gnr 114 Bnr5005
Gnr 114 Bnr5007
Gnr 114 Bnr5008
Gnr 115 Bnr 210
Gnr 115 Bnr 491
Gnr 115 Bnr 494
Gnr 115 Bnr 505
Gnr 115 Bnr 508
Gnr 115 Bnr 512
Gnr 115 Bnr 514
Gnr 115 Bnr 516
Gnr 115 Bnr 518
Gnr 115 Bnr 520
Gnr 115 Bnr 522
Gnr 115 Bnr 524
Gnr 115 Bnr 525
Gnr 115 Bnr 526
Gnr 115 Bnr 529
Gnr 115 Bnr 531
Gnr 115 Bnr 536
Gnr 115 Bnr 838
Gnr 115 Bnr 950
Gnr 115
Gnr 115 Bnr1000
Gnr 115 Bnr1004
Gnr 115 Bnr1006
Gnr 115 Bnr5007
Gnr 116 Bnr 81
Gnr 116 Bnr 83
Gnr 116 Bnr 93
Gnr 116 Bnr 419
Gnr 116 Bnr 724
Gnr 116 Bnr 728
Gnr 116 Bnr 729
Gnr 116 Bnr 731
Gnr 116 Bnr 733
Gnr 116 Bnr 737
Gnr 116 Bnr 790
Gnr 116 Bnr 839
Gnr 116 Bnr 882
Gnr 116 Bnr 913
Gnr 116 Bnr 914
Gnr 116 Bnr 915
Gnr 116 Bnr 927
Gnr 116
Gnr 116 Bnr1085
Gnr 116 Bnr1110
Gnr 116 Bnr1119
Gnr 116 Bnr1132
Gnr 116 Bnr1134
Gnr 116 Bnr1154
Gnr 116 Bnr1193
Gnr 116 Bnr1378
Gnr 116 Bnr1410
Gnr 116 Bnr1534
Gnr 116 Bnr1759
Gnr 116 Bnr1765
Gnr 116 Bnr1768
Gnr 116 Bnr1842
Gnr 116 Bnr1845
Gnr 116 Bnr1909
Gnr 116 Bnr5001
Gnr 117 Bnr 146
Gnr 117 Bnr 149
Gnr 117 Bnr 151
Gnr 117 Bnr 152
Gnr 117 Bnr 154
Gnr 117 Bnr 158
Gnr 117 Bnr 331
Gnr 117 Bnr 359
Gnr 117 Bnr 501
Gnr 117 Bnr 502
Gnr 117 Bnr 505
Gnr 117 Bnr 506
Gnr 117 Bnr 507
Gnr 117 Bnr 511
Gnr 117 Bnr 514
Gnr 117 Bnr 515
Gnr 117 Bnr 518
Gnr 117 Bnr 519
Gnr 117 Bnr 528
Gnr 117 Bnr 530
Gnr 117 Bnr 539
Gnr 117 Bnr 548
Gnr 117 Bnr 588
Gnr 117 Bnr 590
Gnr 117 Bnr 593
Gnr 117 Bnr 599
Gnr 117 Bnr 600
Gnr 117 Bnr 603
Gnr 117 Bnr 611
Gnr 117 Bnr 614
Gnr 117 Bnr 619
Gnr 117 Bnr 620
Gnr 117 Bnr 621
Gnr 117 Bnr 648
Gnr 117 Bnr 650
Gnr 117 Bnr 655
Gnr 117 Bnr 656
Gnr 117 Bnr 676
Gnr 117 Bnr 738
Gnr 117 Bnr 739
Gnr 117 Bnr 740
Gnr 117 Bnr 754
Gnr 117 Bnr 763
Gnr 117 Bnr 811
Gnr 117 Bnr 831
Gnr 117 Bnr 833
Gnr 117 Bnr 838
Gnr 117 Bnr 841
Gnr 117 Bnr 892
Gnr 117 Bnr 893
Gnr 117 Bnr 898
Gnr 117 Bnr 899
Gnr 117 Bnr 917
Gnr 117 Bnr 922
Gnr 117
Gnr 230
Gnr 244
Gnr 999 Bnr 999
Gnr 999
Gnr 2000