Eiendommer med jordskiftesaker i HOLE kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 100 Bnr 100
Gnr 100
Gnr 179 Bnr 5
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 3
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 8
Gnr 180 Bnr 11
Gnr 180 Bnr 13
Gnr 180 Bnr 18
Gnr 180 Bnr 24
Gnr 180 Bnr 36
Gnr 180 Bnr 46
Gnr 180 Bnr 49
Gnr 180 Bnr 50
Gnr 180 Bnr 52
Gnr 180 Bnr 56
Gnr 180 Bnr 66
Gnr 180 Bnr 69
Gnr 180 Bnr 136
Gnr 180 Bnr 144
Gnr 180 Bnr 145
Gnr 180 Bnr 148
Gnr 180 Bnr 149
Gnr 180 Bnr 150
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181 Bnr 5
Gnr 181 Bnr 6
Gnr 181 Bnr 7
Gnr 181 Bnr 8
Gnr 181 Bnr 11
Gnr 181 Bnr 12
Gnr 181 Bnr 14
Gnr 181 Bnr 20
Gnr 181 Bnr 21
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 3
Gnr 182 Bnr 4
Gnr 182 Bnr 5
Gnr 182 Bnr 6
Gnr 182 Bnr 7
Gnr 182 Bnr 8
Gnr 182 Bnr 9
Gnr 182 Bnr 13
Gnr 182 Bnr 15
Gnr 182 Bnr 16
Gnr 182 Bnr 17
Gnr 182 Bnr 21
Gnr 182 Bnr 22
Gnr 182 Bnr 23
Gnr 182 Bnr 25
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 8
Gnr 183 Bnr 9
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 3
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185 Bnr 5
Gnr 185 Bnr 6
Gnr 185 Bnr 7
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186 Bnr 4
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186 Bnr 7
Gnr 186 Bnr 10
Gnr 186 Bnr 11
Gnr 186 Bnr 12
Gnr 186 Bnr 13
Gnr 186 Bnr 15
Gnr 186 Bnr 16
Gnr 186 Bnr 17
Gnr 186 Bnr 18
Gnr 186 Bnr 19
Gnr 186 Bnr 20
Gnr 186 Bnr 21
Gnr 186 Bnr 24
Gnr 186 Bnr 30
Gnr 186 Bnr 31
Gnr 186 Bnr 32
Gnr 186 Bnr 33
Gnr 186 Bnr 34
Gnr 186 Bnr 35
Gnr 186 Bnr 36
Gnr 186 Bnr 37
Gnr 186 Bnr 38
Gnr 186 Bnr 41
Gnr 186 Bnr 43
Gnr 186 Bnr 46
Gnr 186 Bnr 47
Gnr 186 Bnr 48
Gnr 186 Bnr 51
Gnr 186 Bnr 52
Gnr 186 Bnr 53
Gnr 186 Bnr 56
Gnr 186 Bnr 57
Gnr 186 Bnr 62
Gnr 186 Bnr 70
Gnr 186 Bnr 71
Gnr 186 Bnr 72
Gnr 186 Bnr 73
Gnr 186 Bnr 74
Gnr 186 Bnr 76
Gnr 186 Bnr 79
Gnr 186 Bnr 84
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187 Bnr 5
Gnr 187 Bnr 8
Gnr 187 Bnr 9
Gnr 187 Bnr 10
Gnr 187 Bnr 11
Gnr 187 Bnr 12
Gnr 187 Bnr 13
Gnr 187 Bnr 16
Gnr 187 Bnr 18
Gnr 187 Bnr 19
Gnr 187 Bnr 20
Gnr 187 Bnr 21
Gnr 187 Bnr 22
Gnr 187 Bnr 23
Gnr 187 Bnr 27
Gnr 187 Bnr 32
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 5
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188 Bnr 7
Gnr 188 Bnr 16
Gnr 188 Bnr 20
Gnr 188 Bnr 21
Gnr 188 Bnr 22
Gnr 188 Bnr 23
Gnr 188 Bnr 28
Gnr 188 Bnr 39
Gnr 188 Bnr 47
Gnr 188 Bnr 58
Gnr 188 Bnr 67
Gnr 188 Bnr 105
Gnr 188 Bnr 116
Gnr 188 Bnr 124
Gnr 188 Bnr 125
Gnr 188 Bnr 126
Gnr 188 Bnr 128
Gnr 188 Bnr 130
Gnr 188 Bnr 132
Gnr 188 Bnr 133
Gnr 188 Bnr 134
Gnr 188 Bnr 136
Gnr 188 Bnr 148
Gnr 188 Bnr 157
Gnr 188 Bnr 304
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 8
Gnr 189 Bnr 9
Gnr 189 Bnr 12
Gnr 189 Bnr 15
Gnr 189 Bnr 21
Gnr 189 Bnr 26
Gnr 189 Bnr 27
Gnr 189 Bnr 28
Gnr 189 Bnr 29
Gnr 189 Bnr 30
Gnr 189 Bnr 31
Gnr 189 Bnr 32
Gnr 189 Bnr 34
Gnr 189 Bnr 39
Gnr 189 Bnr 40
Gnr 189 Bnr 41
Gnr 189 Bnr 42
Gnr 189 Bnr 44
Gnr 189 Bnr 46
Gnr 189 Bnr 49
Gnr 189 Bnr 57
Gnr 189 Bnr 58
Gnr 189 Bnr 66
Gnr 189 Bnr 67
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 5
Gnr 190 Bnr 6
Gnr 190 Bnr 7
Gnr 190 Bnr 8
Gnr 190 Bnr 9
Gnr 190 Bnr 10
Gnr 190 Bnr 12
Gnr 190 Bnr 15
Gnr 190 Bnr 16
Gnr 190 Bnr 19
Gnr 190 Bnr 20
Gnr 190 Bnr 24
Gnr 190 Bnr 31
Gnr 190 Bnr 32
Gnr 190 Bnr 33
Gnr 190 Bnr 34
Gnr 190 Bnr 36
Gnr 190 Bnr 40
Gnr 190 Bnr 46
Gnr 190 Bnr 48
Gnr 190 Bnr 49
Gnr 190 Bnr 50
Gnr 190 Bnr 51
Gnr 190 Bnr 53
Gnr 190 Bnr 56
Gnr 190 Bnr 57
Gnr 190 Bnr 58
Gnr 190 Bnr 59
Gnr 190 Bnr 62
Gnr 190 Bnr 64
Gnr 190 Bnr 94
Gnr 190 Bnr 107
Gnr 190 Bnr 108
Gnr 190 Bnr 125
Gnr 190 Bnr 126
Gnr 190 Bnr 128
Gnr 190 Bnr 176
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 5
Gnr 191 Bnr 12
Gnr 191 Bnr 16
Gnr 191 Bnr 17
Gnr 191 Bnr 21
Gnr 191 Bnr 27
Gnr 191 Bnr 35
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 2
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 7
Gnr 192 Bnr 8
Gnr 192 Bnr 9
Gnr 192 Bnr 10
Gnr 192 Bnr 11
Gnr 192 Bnr 13
Gnr 192 Bnr 14
Gnr 192 Bnr 18
Gnr 192 Bnr 20
Gnr 192 Bnr 33
Gnr 192 Bnr 34
Gnr 192 Bnr 36
Gnr 192 Bnr 48
Gnr 192 Bnr 50
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 8
Gnr 193 Bnr 9
Gnr 193 Bnr 70
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 5
Gnr 194 Bnr 6
Gnr 194 Bnr 7
Gnr 194 Bnr 8
Gnr 194 Bnr 10
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195 Bnr 5
Gnr 195 Bnr 6
Gnr 195 Bnr 7
Gnr 195 Bnr 8
Gnr 195 Bnr 9
Gnr 195 Bnr 10
Gnr 195 Bnr 11
Gnr 195 Bnr 13
Gnr 195 Bnr 14
Gnr 195 Bnr 15
Gnr 195 Bnr 16
Gnr 195 Bnr 20
Gnr 195 Bnr 23
Gnr 195 Bnr 26
Gnr 195 Bnr 27
Gnr 195 Bnr 29
Gnr 195 Bnr 30
Gnr 195 Bnr 31
Gnr 195 Bnr 32
Gnr 195 Bnr 33
Gnr 195 Bnr 39
Gnr 195 Bnr 42
Gnr 195
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197 Bnr 4
Gnr 197 Bnr 5
Gnr 197 Bnr 6
Gnr 197 Bnr 7
Gnr 197 Bnr 9
Gnr 197 Bnr 11
Gnr 197 Bnr 12
Gnr 197 Bnr 15
Gnr 197 Bnr 23
Gnr 197 Bnr 27
Gnr 197 Bnr 34
Gnr 197 Bnr 36
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 5
Gnr 198 Bnr 11
Gnr 198 Bnr 18
Gnr 198 Bnr 43
Gnr 198 Bnr 51
Gnr 198 Bnr 53
Gnr 198 Bnr 56
Gnr 198 Bnr 57
Gnr 198 Bnr 58
Gnr 198 Bnr 59
Gnr 198 Bnr 63
Gnr 198 Bnr 64
Gnr 198 Bnr 65
Gnr 198 Bnr 66
Gnr 198 Bnr 67
Gnr 198 Bnr 68
Gnr 198 Bnr 69
Gnr 198 Bnr 70
Gnr 198 Bnr 71
Gnr 198 Bnr 72
Gnr 198 Bnr 73
Gnr 198 Bnr 74
Gnr 198 Bnr 75
Gnr 198 Bnr 76
Gnr 198 Bnr 77
Gnr 198 Bnr 78
Gnr 198 Bnr 79
Gnr 198 Bnr 80
Gnr 198 Bnr 81
Gnr 198 Bnr 82
Gnr 198 Bnr 83
Gnr 198 Bnr 84
Gnr 198 Bnr 85
Gnr 198 Bnr 86
Gnr 198 Bnr 87
Gnr 198 Bnr 88
Gnr 198 Bnr 89
Gnr 198 Bnr 90
Gnr 198 Bnr 91
Gnr 198 Bnr 92
Gnr 198 Bnr 93
Gnr 198 Bnr 94
Gnr 198 Bnr 95
Gnr 198 Bnr 96
Gnr 198 Bnr 97
Gnr 198 Bnr 98
Gnr 198 Bnr 99
Gnr 198 Bnr 100
Gnr 198 Bnr 101
Gnr 198 Bnr 102
Gnr 198 Bnr 103
Gnr 198 Bnr 104
Gnr 198 Bnr 105
Gnr 198 Bnr 106
Gnr 198 Bnr 107
Gnr 198 Bnr 108
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 4
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 6
Gnr 199 Bnr 7
Gnr 199 Bnr 8
Gnr 199 Bnr 9
Gnr 199 Bnr 10
Gnr 199 Bnr 12
Gnr 199 Bnr 13
Gnr 199 Bnr 16
Gnr 199 Bnr 23
Gnr 199 Bnr 37
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 8
Gnr 200 Bnr 10
Gnr 200 Bnr 11
Gnr 200 Bnr 13
Gnr 200 Bnr 17
Gnr 200 Bnr 21
Gnr 200 Bnr 25
Gnr 200 Bnr 26
Gnr 200 Bnr 29
Gnr 200 Bnr 30
Gnr 200 Bnr 32
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 2
Gnr 201 Bnr 3
Gnr 201 Bnr 5
Gnr 201 Bnr 6
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202 Bnr 3
Gnr 202 Bnr 4
Gnr 202 Bnr 5
Gnr 202 Bnr 6
Gnr 202 Bnr 8
Gnr 202 Bnr 9
Gnr 202 Bnr 12
Gnr 202 Bnr 15
Gnr 202 Bnr 17
Gnr 202 Bnr 18
Gnr 202 Bnr 22
Gnr 202 Bnr 23
Gnr 202 Bnr 24
Gnr 202 Bnr 25
Gnr 202 Bnr 27
Gnr 202 Bnr 30
Gnr 202 Bnr 31
Gnr 202 Bnr 37
Gnr 202 Bnr 39
Gnr 202 Bnr 40
Gnr 202 Bnr 43
Gnr 202 Bnr 44
Gnr 202 Bnr 45
Gnr 202 Bnr 46
Gnr 202 Bnr 47
Gnr 202 Bnr 56
Gnr 202 Bnr 59
Gnr 202 Bnr 61
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203 Bnr 4
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203 Bnr 9
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204 Bnr 5
Gnr 204 Bnr 6
Gnr 204 Bnr 7
Gnr 204 Bnr 11
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205 Bnr 2
Gnr 205 Bnr 4
Gnr 205 Bnr 8
Gnr 205 Bnr 9
Gnr 205 Bnr 11
Gnr 205 Bnr 12
Gnr 205 Bnr 14
Gnr 205 Bnr 15
Gnr 205 Bnr 16
Gnr 205 Bnr 17
Gnr 205 Bnr 24
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207 Bnr 2
Gnr 207 Bnr 4
Gnr 207 Bnr 5
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 3
Gnr 208 Bnr 4
Gnr 208 Bnr 5
Gnr 208 Bnr 6
Gnr 208 Bnr 7
Gnr 208 Bnr 8
Gnr 208 Bnr 9
Gnr 208 Bnr 10
Gnr 208 Bnr 11
Gnr 208 Bnr 12
Gnr 208 Bnr 13
Gnr 208 Bnr 14
Gnr 208 Bnr 15
Gnr 208 Bnr 16
Gnr 208 Bnr 18
Gnr 208 Bnr 19
Gnr 208 Bnr 20
Gnr 208 Bnr 21
Gnr 208 Bnr 22
Gnr 208 Bnr 23
Gnr 208 Bnr 26
Gnr 208 Bnr 29
Gnr 208 Bnr 30
Gnr 208 Bnr 31
Gnr 208 Bnr 32
Gnr 208 Bnr 36
Gnr 208 Bnr 40
Gnr 208 Bnr 42
Gnr 208 Bnr 44
Gnr 208 Bnr 49
Gnr 208 Bnr 51
Gnr 208 Bnr 56
Gnr 208 Bnr 64
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 4
Gnr 209 Bnr 6
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 10
Gnr 209 Bnr 12
Gnr 209 Bnr 15
Gnr 209 Bnr 16
Gnr 209 Bnr 17
Gnr 209 Bnr 18
Gnr 209 Bnr 22
Gnr 209 Bnr 23
Gnr 209 Bnr 24
Gnr 209 Bnr 25
Gnr 209 Bnr 26
Gnr 209 Bnr 27
Gnr 209 Bnr 31
Gnr 209 Bnr 39
Gnr 209 Bnr 40
Gnr 209 Bnr 50
Gnr 209 Bnr 56
Gnr 209 Bnr 57
Gnr 209 Bnr 58
Gnr 209 Bnr 61
Gnr 209 Bnr 88
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 6
Gnr 210 Bnr 7
Gnr 210 Bnr 8
Gnr 210 Bnr 9
Gnr 210 Bnr 10
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210 Bnr 12
Gnr 210 Bnr 13
Gnr 210 Bnr 14
Gnr 210 Bnr 15
Gnr 210 Bnr 18
Gnr 210 Bnr 20
Gnr 210 Bnr 25
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211 Bnr 3
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 5
Gnr 211 Bnr 6
Gnr 211 Bnr 7
Gnr 211 Bnr 8
Gnr 211 Bnr 16
Gnr 211 Bnr 17
Gnr 211 Bnr 19
Gnr 211 Bnr 20
Gnr 211 Bnr 21
Gnr 211 Bnr 22
Gnr 211 Bnr 23
Gnr 211 Bnr 24
Gnr 211 Bnr 25
Gnr 211 Bnr 27
Gnr 211 Bnr 28
Gnr 211 Bnr 30
Gnr 211 Bnr 41
Gnr 211 Bnr 42
Gnr 211 Bnr 45
Gnr 211 Bnr 46
Gnr 211 Bnr 47
Gnr 211 Bnr 48
Gnr 211 Bnr 49
Gnr 211 Bnr 50
Gnr 211 Bnr 51
Gnr 211 Bnr 52
Gnr 211 Bnr 53
Gnr 211 Bnr 54
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 6
Gnr 212 Bnr 8
Gnr 212 Bnr 9
Gnr 212 Bnr 10
Gnr 212 Bnr 12
Gnr 212 Bnr 13
Gnr 212 Bnr 14
Gnr 212 Bnr 16
Gnr 212 Bnr 17
Gnr 212 Bnr 18
Gnr 212 Bnr 19
Gnr 212 Bnr 20
Gnr 212 Bnr 25
Gnr 212 Bnr 26
Gnr 212 Bnr 33
Gnr 212 Bnr 46
Gnr 212 Bnr 63
Gnr 212 Bnr 64
Gnr 212 Bnr 65
Gnr 212 Bnr 66
Gnr 212 Bnr 67
Gnr 212
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214 Bnr 4
Gnr 214 Bnr 5
Gnr 214 Bnr 6
Gnr 214 Bnr 7
Gnr 214 Bnr 9
Gnr 214 Bnr 11
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215 Bnr 3
Gnr 215 Bnr 4
Gnr 215 Bnr 5
Gnr 215 Bnr 6
Gnr 215 Bnr 7
Gnr 215 Bnr 8
Gnr 215 Bnr 9
Gnr 215 Bnr 10
Gnr 215 Bnr 11
Gnr 215 Bnr 12
Gnr 215 Bnr 13
Gnr 215 Bnr 14
Gnr 215 Bnr 15
Gnr 215 Bnr 16
Gnr 215 Bnr 17
Gnr 215 Bnr 18
Gnr 215 Bnr 19
Gnr 215 Bnr 20
Gnr 215 Bnr 21
Gnr 215 Bnr 22
Gnr 215 Bnr 23
Gnr 215 Bnr 24
Gnr 215 Bnr 25
Gnr 215 Bnr 32
Gnr 215 Bnr 66
Gnr 215 Bnr 67
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 2
Gnr 216 Bnr 3
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 7
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 10
Gnr 216 Bnr 16
Gnr 216 Bnr 23
Gnr 216 Bnr 31
Gnr 216 Bnr 38
Gnr 216 Bnr 40
Gnr 216 Bnr 52
Gnr 216 Bnr 74
Gnr 216 Bnr 81
Gnr 216 Bnr 82
Gnr 216 Bnr 85
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 2
Gnr 217 Bnr 3
Gnr 217 Bnr 4
Gnr 217 Bnr 6
Gnr 217 Bnr 9
Gnr 217 Bnr 12
Gnr 217 Bnr 13
Gnr 217 Bnr 15
Gnr 217 Bnr 16
Gnr 217 Bnr 17
Gnr 217 Bnr 18
Gnr 217 Bnr 19
Gnr 217 Bnr 20
Gnr 217 Bnr 21
Gnr 217 Bnr 22
Gnr 217 Bnr 25
Gnr 217 Bnr 28
Gnr 217 Bnr 33
Gnr 217 Bnr 34
Gnr 217 Bnr 35
Gnr 217 Bnr 36
Gnr 217 Bnr 37
Gnr 217 Bnr 38
Gnr 217 Bnr 39
Gnr 217 Bnr 42
Gnr 217 Bnr 43
Gnr 217 Bnr 45
Gnr 217 Bnr 46
Gnr 217 Bnr 48
Gnr 217 Bnr 49
Gnr 217 Bnr 50
Gnr 217 Bnr 51
Gnr 217 Bnr 54
Gnr 217 Bnr 57
Gnr 217 Bnr 59
Gnr 217 Bnr 60
Gnr 217 Bnr 63
Gnr 217 Bnr 66
Gnr 217 Bnr 67
Gnr 217 Bnr 71
Gnr 217 Bnr 106
Gnr 217 Bnr 107
Gnr 217 Bnr 109
Gnr 217
Gnr 218 Bnr 1
Gnr 218 Bnr 2
Gnr 218 Bnr 3
Gnr 218 Bnr 4
Gnr 218 Bnr 5
Gnr 218 Bnr 6
Gnr 218 Bnr 7
Gnr 218 Bnr 8
Gnr 218 Bnr 9
Gnr 218 Bnr 10
Gnr 218 Bnr 11
Gnr 218 Bnr 12
Gnr 218 Bnr 13
Gnr 218 Bnr 14
Gnr 218 Bnr 15
Gnr 218 Bnr 16
Gnr 218 Bnr 17
Gnr 218 Bnr 19
Gnr 218 Bnr 20
Gnr 218 Bnr 21
Gnr 218 Bnr 22
Gnr 218 Bnr 23
Gnr 218 Bnr 24
Gnr 218 Bnr 27
Gnr 218 Bnr 28
Gnr 218 Bnr 29
Gnr 218 Bnr 30
Gnr 218 Bnr 31
Gnr 218 Bnr 32
Gnr 218 Bnr 34
Gnr 218 Bnr 39
Gnr 218 Bnr 41
Gnr 218 Bnr 46
Gnr 218 Bnr 47
Gnr 218 Bnr 61
Gnr 218 Bnr 66
Gnr 218 Bnr 74
Gnr 218 Bnr 75
Gnr 218 Bnr 76
Gnr 218 Bnr 82
Gnr 218 Bnr 96
Gnr 218 Bnr 97
Gnr 218 Bnr 98
Gnr 218 Bnr 105
Gnr 218 Bnr 108
Gnr 218 Bnr 112
Gnr 218 Bnr 117
Gnr 218 Bnr 118
Gnr 218 Bnr 119
Gnr 218 Bnr 120
Gnr 218 Bnr 123
Gnr 218 Bnr 124
Gnr 218 Bnr 125
Gnr 218 Bnr 126
Gnr 218 Bnr 129
Gnr 218 Bnr 130
Gnr 218 Bnr 131
Gnr 218 Bnr 132
Gnr 218 Bnr 135
Gnr 218 Bnr 150
Gnr 218 Bnr 159
Gnr 218 Bnr 160
Gnr 218 Bnr 161
Gnr 218 Bnr 171
Gnr 218 Bnr 173
Gnr 218 Bnr 174
Gnr 218 Bnr 175
Gnr 218 Bnr 185
Gnr 218
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 2
Gnr 219 Bnr 3
Gnr 219 Bnr 4
Gnr 219 Bnr 5
Gnr 219 Bnr 6
Gnr 219 Bnr 7
Gnr 219 Bnr 8
Gnr 219 Bnr 9
Gnr 219 Bnr 13
Gnr 219 Bnr 14
Gnr 219
Gnr 220 Bnr 1
Gnr 220 Bnr 2
Gnr 220 Bnr 3
Gnr 220 Bnr 4
Gnr 220
Gnr 221 Bnr 1
Gnr 221 Bnr 2
Gnr 221 Bnr 3
Gnr 221 Bnr 4
Gnr 221 Bnr 6
Gnr 221 Bnr 7
Gnr 221 Bnr 8
Gnr 221 Bnr 9
Gnr 221 Bnr 10
Gnr 221 Bnr 12
Gnr 221 Bnr 16
Gnr 221 Bnr 17
Gnr 221 Bnr 18
Gnr 221 Bnr 19
Gnr 221 Bnr 20
Gnr 221 Bnr 22
Gnr 221 Bnr 23
Gnr 221 Bnr 25
Gnr 221 Bnr 26
Gnr 221 Bnr 27
Gnr 221 Bnr 28
Gnr 221 Bnr 29
Gnr 221 Bnr 32
Gnr 221 Bnr 33
Gnr 221 Bnr 37
Gnr 221 Bnr 38
Gnr 221 Bnr 41
Gnr 221 Bnr 48
Gnr 221 Bnr 55
Gnr 221 Bnr 62
Gnr 221 Bnr 81
Gnr 221 Bnr 82
Gnr 221 Bnr 85
Gnr 221 Bnr 87
Gnr 221
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222 Bnr 2
Gnr 222 Bnr 3
Gnr 222 Bnr 4
Gnr 222 Bnr 6
Gnr 222 Bnr 7
Gnr 222 Bnr 8
Gnr 222 Bnr 9
Gnr 222 Bnr 10
Gnr 222 Bnr 11
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223 Bnr 2
Gnr 223 Bnr 3
Gnr 223 Bnr 4
Gnr 223 Bnr 5
Gnr 223 Bnr 11
Gnr 223 Bnr 12
Gnr 223 Bnr 13
Gnr 223 Bnr 16
Gnr 223 Bnr 18
Gnr 223 Bnr 19
Gnr 223 Bnr 20
Gnr 223 Bnr 24
Gnr 223 Bnr 27
Gnr 223
Gnr 224 Bnr 1
Gnr 224 Bnr 2
Gnr 224 Bnr 4
Gnr 224 Bnr 5
Gnr 224 Bnr 6
Gnr 224 Bnr 7
Gnr 224 Bnr 8
Gnr 224 Bnr 12
Gnr 224 Bnr 13
Gnr 224 Bnr 16
Gnr 224 Bnr 17
Gnr 224 Bnr 20
Gnr 224 Bnr 37
Gnr 224 Bnr 38
Gnr 224 Bnr 39
Gnr 224 Bnr 40
Gnr 224 Bnr 41
Gnr 224 Bnr 42
Gnr 224
Gnr 225 Bnr 1
Gnr 225 Bnr 7
Gnr 225 Bnr 8
Gnr 225 Bnr 10
Gnr 225 Bnr 11
Gnr 225 Bnr 12
Gnr 225 Bnr 13
Gnr 225 Bnr 15
Gnr 225 Bnr 17
Gnr 225 Bnr 25
Gnr 225 Bnr 26
Gnr 225 Bnr 27
Gnr 225 Bnr 28
Gnr 225 Bnr 39
Gnr 225 Bnr 43
Gnr 225 Bnr 46
Gnr 225 Bnr 47
Gnr 225 Bnr 49
Gnr 225 Bnr 52
Gnr 225 Bnr 57
Gnr 225 Bnr 64
Gnr 225 Bnr 67
Gnr 225 Bnr 68
Gnr 225 Bnr 69
Gnr 225 Bnr 70
Gnr 225 Bnr 71
Gnr 225 Bnr 72
Gnr 225 Bnr 73
Gnr 225 Bnr 77
Gnr 225 Bnr 78
Gnr 225 Bnr 79
Gnr 225 Bnr 80
Gnr 225 Bnr 81
Gnr 225 Bnr 82
Gnr 225 Bnr 83
Gnr 225 Bnr 84
Gnr 225
Gnr 226 Bnr 1
Gnr 226 Bnr 2
Gnr 226 Bnr 5
Gnr 226
Gnr 227 Bnr 2
Gnr 227 Bnr 7
Gnr 227
Gnr 228 Bnr 2
Gnr 228 Bnr 3
Gnr 228 Bnr 4
Gnr 228 Bnr 6
Gnr 228 Bnr 8
Gnr 228 Bnr 9
Gnr 228 Bnr 12
Gnr 228 Bnr 13
Gnr 228 Bnr 15
Gnr 228 Bnr 16
Gnr 228 Bnr 17
Gnr 228 Bnr 18
Gnr 228 Bnr 19
Gnr 228 Bnr 20
Gnr 228 Bnr 21
Gnr 228 Bnr 22
Gnr 228 Bnr 23
Gnr 228 Bnr 25
Gnr 228 Bnr 27
Gnr 228 Bnr 30
Gnr 228 Bnr 31
Gnr 228 Bnr 32
Gnr 228 Bnr 33
Gnr 228 Bnr 34
Gnr 228 Bnr 37
Gnr 228 Bnr 38
Gnr 228 Bnr 40
Gnr 228 Bnr 41
Gnr 228
Gnr 229 Bnr 1
Gnr 229 Bnr 2
Gnr 229 Bnr 3
Gnr 229 Bnr 5
Gnr 229 Bnr 6
Gnr 229 Bnr 9
Gnr 229 Bnr 10
Gnr 229 Bnr 11
Gnr 229 Bnr 12
Gnr 229 Bnr 25
Gnr 229
Gnr 230 Bnr 2
Gnr 230 Bnr 3
Gnr 230 Bnr 5
Gnr 230 Bnr 6
Gnr 230 Bnr 9
Gnr 230 Bnr 10
Gnr 230 Bnr 11
Gnr 230 Bnr 13
Gnr 230 Bnr 25
Gnr 230
Gnr 231 Bnr 1
Gnr 231 Bnr 2
Gnr 231 Bnr 3
Gnr 231 Bnr 4
Gnr 231 Bnr 5
Gnr 231 Bnr 6
Gnr 231 Bnr 7
Gnr 231 Bnr 8
Gnr 231 Bnr 9
Gnr 231 Bnr 10
Gnr 231 Bnr 11
Gnr 231 Bnr 12
Gnr 231 Bnr 14
Gnr 231 Bnr 15
Gnr 231 Bnr 17
Gnr 231 Bnr 18
Gnr 231 Bnr 19
Gnr 231 Bnr 21
Gnr 231 Bnr 22
Gnr 231 Bnr 23
Gnr 231 Bnr 29
Gnr 231 Bnr 30
Gnr 231 Bnr 31
Gnr 231 Bnr 32
Gnr 231 Bnr 35
Gnr 231 Bnr 38
Gnr 231 Bnr 39
Gnr 231 Bnr 40
Gnr 231 Bnr 49
Gnr 231 Bnr 50
Gnr 231 Bnr 51
Gnr 231 Bnr 53
Gnr 231 Bnr 54
Gnr 231 Bnr 60
Gnr 231 Bnr 66
Gnr 231 Bnr 75
Gnr 231 Bnr 81
Gnr 231 Bnr 112
Gnr 231 Bnr 113
Gnr 231 Bnr 127
Gnr 231 Bnr 151
Gnr 231 Bnr 152
Gnr 231 Bnr 153
Gnr 231 Bnr 154
Gnr 231 Bnr 155
Gnr 231 Bnr 156
Gnr 231 Bnr 157
Gnr 231 Bnr 163
Gnr 231 Bnr 164
Gnr 231 Bnr 165
Gnr 231 Bnr 166
Gnr 231 Bnr 183
Gnr 231 Bnr 184
Gnr 231 Bnr 185
Gnr 231 Bnr 306
Gnr 231 Bnr 307
Gnr 231 Bnr 308
Gnr 231 Bnr 309
Gnr 231
Gnr 232 Bnr 1
Gnr 232 Bnr 2
Gnr 232 Bnr 3
Gnr 232
Gnr 233 Bnr 1
Gnr 233
Gnr 234 Bnr 1
Gnr 234 Bnr 2
Gnr 234 Bnr 4
Gnr 234 Bnr 5
Gnr 234 Bnr 6
Gnr 234 Bnr 9
Gnr 234 Bnr 10
Gnr 234 Bnr 25
Gnr 234 Bnr 26
Gnr 234 Bnr 27
Gnr 234 Bnr 28
Gnr 234 Bnr 30
Gnr 234 Bnr 33
Gnr 234 Bnr 34
Gnr 234 Bnr 36
Gnr 234 Bnr 37
Gnr 234 Bnr 40
Gnr 234 Bnr 41
Gnr 234 Bnr 95
Gnr 234
Gnr 236 Bnr 1
Gnr 236 Bnr 2
Gnr 236 Bnr 3
Gnr 236 Bnr 4
Gnr 236 Bnr 5
Gnr 236 Bnr 6
Gnr 236 Bnr 7
Gnr 236 Bnr 8
Gnr 236 Bnr 9
Gnr 236 Bnr 10
Gnr 236 Bnr 11
Gnr 236 Bnr 12
Gnr 236 Bnr 13
Gnr 236 Bnr 14
Gnr 236 Bnr 15
Gnr 236 Bnr 16
Gnr 236 Bnr 19
Gnr 236 Bnr 20
Gnr 236 Bnr 21
Gnr 236 Bnr 23
Gnr 236 Bnr 24
Gnr 236 Bnr 26
Gnr 236 Bnr 27
Gnr 236 Bnr 28
Gnr 236 Bnr 29
Gnr 236 Bnr 30
Gnr 236 Bnr 31
Gnr 236 Bnr 34
Gnr 236 Bnr 37
Gnr 236 Bnr 41
Gnr 236 Bnr 52
Gnr 236 Bnr 57
Gnr 236 Bnr 59
Gnr 236 Bnr 61
Gnr 236 Bnr 65
Gnr 236 Bnr 67
Gnr 236 Bnr 78
Gnr 236 Bnr 82
Gnr 236 Bnr 83
Gnr 236 Bnr 84
Gnr 236 Bnr 86
Gnr 236 Bnr 92
Gnr 236 Bnr 94
Gnr 236 Bnr 95
Gnr 236 Bnr 98
Gnr 236 Bnr 110
Gnr 236 Bnr 123
Gnr 236 Bnr 125
Gnr 236 Bnr 127
Gnr 236 Bnr 129
Gnr 236 Bnr 131
Gnr 236 Bnr 135
Gnr 236 Bnr 137
Gnr 236 Bnr 138
Gnr 236 Bnr 146
Gnr 236 Bnr 149
Gnr 236 Bnr 157
Gnr 236 Bnr 159
Gnr 236 Bnr 160
Gnr 236 Bnr 164
Gnr 236 Bnr 179
Gnr 236
Gnr 237 Bnr 1
Gnr 237
Gnr 238 Bnr 1
Gnr 238 Bnr 7
Gnr 238 Bnr 17
Gnr 238 Bnr 18
Gnr 238 Bnr 25
Gnr 238 Bnr 48
Gnr 238 Bnr 49
Gnr 238 Bnr 58
Gnr 238 Bnr 61
Gnr 238
Gnr 239 Bnr 1
Gnr 239 Bnr 3
Gnr 239 Bnr 11
Gnr 239 Bnr 14
Gnr 239 Bnr 18
Gnr 239
Gnr 240 Bnr 1
Gnr 240 Bnr 2
Gnr 240
Gnr 241 Bnr 1
Gnr 241 Bnr 2
Gnr 241
Gnr 242 Bnr 1
Gnr 242 Bnr 2
Gnr 242 Bnr 3
Gnr 242
Gnr 243 Bnr 1
Gnr 243 Bnr 3
Gnr 243 Bnr 5
Gnr 243 Bnr 9
Gnr 243
Gnr 1068 Bnr 1
Gnr 1068
Gnr 2158 Bnr 1
Gnr 2158
Gnr 2160 Bnr 1
Gnr 2160
Gnr 2161 Bnr 1
Gnr 2161