Eiendommer med jordskiftesaker i SIGDAL kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 17
Gnr 5 Bnr 22
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 30
Gnr 8 Bnr 33
Gnr 8 Bnr 34
Gnr 8 Bnr 36
Gnr 8 Bnr 37
Gnr 8 Bnr 38
Gnr 8 Bnr 39
Gnr 8 Bnr 43
Gnr 8 Bnr 47
Gnr 8 Bnr 53
Gnr 8 Bnr 55
Gnr 8 Bnr 58
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 20
Gnr 15 Bnr 21
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15 Bnr 23
Gnr 15 Bnr 24
Gnr 15 Bnr 25
Gnr 15 Bnr 26
Gnr 15 Bnr 27
Gnr 15 Bnr 28
Gnr 15 Bnr 32
Gnr 15 Bnr 43
Gnr 15 Bnr 47
Gnr 15 Bnr 50
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 17
Gnr 18 Bnr 21
Gnr 18 Bnr 24
Gnr 18 Bnr 25
Gnr 18 Bnr 26
Gnr 18 Bnr 28
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23 Bnr 29
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 58
Gnr 23 Bnr 59
Gnr 23 Bnr 65
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 21
Gnr 27 Bnr 22
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 15
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28 Bnr 18
Gnr 28 Bnr 19
Gnr 28 Bnr 21
Gnr 28 Bnr 23
Gnr 28 Bnr 24
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 22
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 19
Gnr 35 Bnr 30
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 46
Gnr 36 Bnr 70
Gnr 36 Bnr 71
Gnr 36 Bnr 72
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 12
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 12
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67 Bnr 6
Gnr 67 Bnr 7
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71 Bnr 12
Gnr 71 Bnr 13
Gnr 71 Bnr 14
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71 Bnr 16
Gnr 71 Bnr 17
Gnr 71 Bnr 19
Gnr 71 Bnr 20
Gnr 71 Bnr 21
Gnr 71 Bnr 24
Gnr 71 Bnr 25
Gnr 71 Bnr 26
Gnr 71 Bnr 36
Gnr 71 Bnr 37
Gnr 71 Bnr 41
Gnr 71 Bnr 46
Gnr 71 Bnr 51
Gnr 71 Bnr 60
Gnr 71 Bnr 64
Gnr 71 Bnr 70
Gnr 71 Bnr 72
Gnr 71 Bnr 73
Gnr 71 Bnr 81
Gnr 71 Bnr 94
Gnr 71 Bnr 97
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74 Bnr 13
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 21
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80 Bnr 10
Gnr 80 Bnr 16
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81 Bnr 20
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 7
Gnr 94 Bnr 9
Gnr 94 Bnr 13
Gnr 94 Bnr 27
Gnr 94 Bnr 28
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99
Gnr FV Bnr 134
Gnr FV
Gnr RV Bnr 287
Gnr RV
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 9
Gnr 103 Bnr 11
Gnr 103 Bnr 16
Gnr 103 Bnr 17
Gnr 103 Bnr 20
Gnr 103 Bnr 21
Gnr 103 Bnr 25
Gnr 103 Bnr 29
Gnr 103 Bnr 31
Gnr 103 Bnr 37
Gnr 103 Bnr 39
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 9
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109 Bnr 20
Gnr 109 Bnr 34
Gnr 109 Bnr 35
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 9
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111 Bnr 7
Gnr 111 Bnr 10
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 5
Gnr 118 Bnr 11
Gnr 118 Bnr 16
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 7
Gnr 123 Bnr 8
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 10
Gnr 125 Bnr 15
Gnr 125 Bnr 18
Gnr 125 Bnr 32
Gnr 125 Bnr 63
Gnr 125 Bnr 66
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 6
Gnr 127 Bnr 7
Gnr 127 Bnr 9
Gnr 127 Bnr 11
Gnr 127 Bnr 18
Gnr 127 Bnr 21
Gnr 127 Bnr 23
Gnr 127 Bnr 29
Gnr 127 Bnr 97
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 3
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 5
Gnr 129 Bnr 6
Gnr 129 Bnr 7
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 5
Gnr 130 Bnr 6
Gnr 130 Bnr 7
Gnr 130 Bnr 8
Gnr 130 Bnr 13
Gnr 130 Bnr 14
Gnr 130 Bnr 17
Gnr 130 Bnr 18
Gnr 130 Bnr 20
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 5
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133 Bnr 4
Gnr 133 Bnr 5
Gnr 133 Bnr 6
Gnr 133 Bnr 7
Gnr 133 Bnr 8
Gnr 133 Bnr 9
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 3
Gnr 134 Bnr 4
Gnr 134 Bnr 6
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 5
Gnr 136 Bnr 6
Gnr 136 Bnr 7
Gnr 136 Bnr 44
Gnr 136 Bnr 47
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 6
Gnr 140 Bnr 8
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141 Bnr 8
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142 Bnr 12
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143 Bnr 6
Gnr 143 Bnr 7
Gnr 143 Bnr 8
Gnr 143 Bnr 9
Gnr 143 Bnr 11
Gnr 143 Bnr 12
Gnr 143 Bnr 13
Gnr 143 Bnr 15
Gnr 143 Bnr 16
Gnr 143 Bnr 20
Gnr 143 Bnr 22
Gnr 143 Bnr 23
Gnr 143 Bnr 39
Gnr 143 Bnr 42
Gnr 143 Bnr 43
Gnr 143 Bnr 56
Gnr 143 Bnr 80
Gnr 143 Bnr 84
Gnr 143 Bnr 85
Gnr 143 Bnr 86
Gnr 143 Bnr 190
Gnr 143 Bnr 196
Gnr 143 Bnr 220
Gnr 143 Bnr 221
Gnr 143 Bnr 222
Gnr 143 Bnr 226
Gnr 143 Bnr 227
Gnr 143 Bnr 228
Gnr 143 Bnr 229
Gnr 143 Bnr 321
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 13
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145 Bnr 4
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 8
Gnr 145 Bnr 30
Gnr 145 Bnr 108
Gnr 145 Bnr 149
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 4
Gnr 146 Bnr 5
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 2
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147 Bnr 4
Gnr 147 Bnr 8
Gnr 147 Bnr 15
Gnr 147 Bnr 16
Gnr 147 Bnr 18
Gnr 147 Bnr 22
Gnr 147 Bnr 23
Gnr 147 Bnr 24
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 2
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 26
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 4
Gnr 151 Bnr 17
Gnr 151 Bnr 22
Gnr 151 Bnr 28
Gnr 151 Bnr 29
Gnr 151 Bnr 34
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 3
Gnr 152 Bnr 11
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 15
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 3
Gnr 155 Bnr 4
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 2
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160 Bnr 2
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160 Bnr 4
Gnr 160 Bnr 5
Gnr 160 Bnr 7
Gnr 160 Bnr 8
Gnr 160 Bnr 9
Gnr 160 Bnr 12
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 2
Gnr 163 Bnr 3
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 5
Gnr 164 Bnr 6
Gnr 164 Bnr 7
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165 Bnr 4
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 5
Gnr 166 Bnr 8
Gnr 166 Bnr 9
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 4
Gnr 167 Bnr 5
Gnr 167 Bnr 6
Gnr 167 Bnr 8
Gnr 167 Bnr 301
Gnr 167 Bnr 346
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 2
Gnr 168 Bnr 3
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169 Bnr 5
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 3
Gnr 170 Bnr 5
Gnr 170 Bnr 6
Gnr 170 Bnr 7
Gnr 170 Bnr 9
Gnr 170 Bnr 11
Gnr 170 Bnr 13
Gnr 170 Bnr 18
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171 Bnr 2
Gnr 171 Bnr 4
Gnr 171 Bnr 5
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 5
Gnr 174 Bnr 6
Gnr 174 Bnr 7
Gnr 174 Bnr 8
Gnr 174
Gnr 1287 Bnr 1
Gnr 1287
Gnr 2131 Bnr 1
Gnr 2131
Gnr 2133 Bnr 1
Gnr 2133
Gnr 2151 Bnr 0
Gnr 2151 Bnr 1
Gnr 2151
Gnr TOMT Bnr 25
Gnr TOMT