Eiendommer med jordskiftesaker i KRØDSHERAD kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176 Bnr 2
Gnr 176 Bnr 3
Gnr 176 Bnr 4
Gnr 176 Bnr 5
Gnr 176 Bnr 11
Gnr 176 Bnr 17
Gnr 176 Bnr 19
Gnr 176 Bnr 33
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 6
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180 Bnr 3
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 5
Gnr 180 Bnr 6
Gnr 180 Bnr 7
Gnr 180 Bnr 8
Gnr 180 Bnr 10
Gnr 180 Bnr 11
Gnr 180 Bnr 12
Gnr 180 Bnr 17
Gnr 180 Bnr 20
Gnr 180 Bnr 21
Gnr 180 Bnr 23
Gnr 180 Bnr 25
Gnr 180 Bnr 27
Gnr 180 Bnr 28
Gnr 180 Bnr 29
Gnr 180 Bnr 32
Gnr 180 Bnr 33
Gnr 180 Bnr 37
Gnr 180 Bnr 47
Gnr 180 Bnr 50
Gnr 180 Bnr 54
Gnr 180 Bnr 58
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181 Bnr 14
Gnr 181 Bnr 15
Gnr 181 Bnr 16
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 38
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188 Bnr 9
Gnr 188 Bnr 17
Gnr 188 Bnr 19
Gnr 188 Bnr 27
Gnr 188 Bnr 72
Gnr 188 Bnr 107
Gnr 188 Bnr 113
Gnr 188 Bnr 146
Gnr 188 Bnr 155
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 7
Gnr 190 Bnr 14
Gnr 190 Bnr 20
Gnr 190 Bnr 30
Gnr 190 Bnr 36
Gnr 190 Bnr 37
Gnr 190 Bnr 67
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 4
Gnr 191 Bnr 5
Gnr 191 Bnr 6
Gnr 191 Bnr 7
Gnr 191 Bnr 10
Gnr 191 Bnr 11
Gnr 191 Bnr 14
Gnr 191 Bnr 15
Gnr 191 Bnr 23
Gnr 191 Bnr 24
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197 Bnr 4
Gnr 197 Bnr 5
Gnr 197 Bnr 6
Gnr 197 Bnr 7
Gnr 197 Bnr 9
Gnr 197 Bnr 11
Gnr 197 Bnr 12
Gnr 197 Bnr 15
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198 Bnr 8
Gnr 198 Bnr 9
Gnr 198 Bnr 10
Gnr 198 Bnr 14
Gnr 198 Bnr 20
Gnr 198 Bnr 28
Gnr 198 Bnr 30
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 4
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 6
Gnr 199 Bnr 7
Gnr 199 Bnr 8
Gnr 199 Bnr 9
Gnr 199 Bnr 10
Gnr 199 Bnr 11
Gnr 199 Bnr 12
Gnr 199 Bnr 17
Gnr 199 Bnr 18
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 7
Gnr 200 Bnr 9
Gnr 200
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205 Bnr 2
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 2
Gnr 206 Bnr 9
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 16
Gnr 208 Bnr 99
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 4
Gnr 209 Bnr 5
Gnr 209 Bnr 6
Gnr 209 Bnr 7
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 9
Gnr 209 Bnr 10
Gnr 209 Bnr 12
Gnr 209 Bnr 13
Gnr 209 Bnr 16
Gnr 209 Bnr 59
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 5
Gnr 210 Bnr 6
Gnr 210 Bnr 7
Gnr 210 Bnr 10
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210 Bnr 12
Gnr 210 Bnr 13
Gnr 210 Bnr 14
Gnr 210 Bnr 15
Gnr 210 Bnr 17
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211 Bnr 3
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 5
Gnr 211 Bnr 6
Gnr 211 Bnr 7
Gnr 211 Bnr 12
Gnr 211 Bnr 14
Gnr 211 Bnr 19
Gnr 211 Bnr 23
Gnr 211 Bnr 26
Gnr 211 Bnr 27
Gnr 211 Bnr 28
Gnr 211 Bnr 31
Gnr 211 Bnr 33
Gnr 211 Bnr 34
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 6
Gnr 212 Bnr 7
Gnr 212 Bnr 10
Gnr 212 Bnr 11
Gnr 212 Bnr 13
Gnr 212 Bnr 17
Gnr 212 Bnr 19
Gnr 212 Bnr 29
Gnr 212 Bnr 30
Gnr 212 Bnr 35
Gnr 212 Bnr 37
Gnr 212 Bnr 39
Gnr 212 Bnr 40
Gnr 212 Bnr 41
Gnr 212 Bnr 42
Gnr 212 Bnr 47
Gnr 212 Bnr 53
Gnr 212 Bnr 54
Gnr 212 Bnr 55
Gnr 212 Bnr 58
Gnr 212 Bnr 69
Gnr 212 Bnr 70
Gnr 212 Bnr 71
Gnr 212 Bnr 73
Gnr 212 Bnr 74
Gnr 212 Bnr 75
Gnr 212 Bnr 76
Gnr 212 Bnr 77
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213 Bnr 4
Gnr 213 Bnr 5
Gnr 213 Bnr 7
Gnr 213 Bnr 11
Gnr 213 Bnr 18
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214 Bnr 3
Gnr 214 Bnr 4
Gnr 214 Bnr 6
Gnr 214 Bnr 7
Gnr 214 Bnr 10
Gnr 214 Bnr 11
Gnr 214 Bnr 12
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215 Bnr 3
Gnr 215 Bnr 4
Gnr 215 Bnr 5
Gnr 215 Bnr 10
Gnr 215 Bnr 12
Gnr 215 Bnr 14
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 3
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 7
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 9
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 2
Gnr 217 Bnr 3
Gnr 217 Bnr 4
Gnr 217 Bnr 5
Gnr 217 Bnr 6
Gnr 217 Bnr 7
Gnr 217 Bnr 8
Gnr 217 Bnr 10
Gnr 217 Bnr 11
Gnr 217 Bnr 12
Gnr 217 Bnr 16
Gnr 217 Bnr 31
Gnr 217
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 2
Gnr 219 Bnr 3
Gnr 219 Bnr 4
Gnr 219 Bnr 6
Gnr 219
Gnr 221 Bnr 4
Gnr 221 Bnr 9
Gnr 221 Bnr 13
Gnr 221 Bnr 14
Gnr 221 Bnr 15
Gnr 221 Bnr 17
Gnr 221
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222 Bnr 3
Gnr 222 Bnr 9
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223 Bnr 2
Gnr 223 Bnr 3
Gnr 223 Bnr 4
Gnr 223 Bnr 5
Gnr 223 Bnr 6
Gnr 223 Bnr 7
Gnr 223 Bnr 8
Gnr 223 Bnr 9
Gnr 223 Bnr 10
Gnr 223 Bnr 11
Gnr 223 Bnr 12
Gnr 223 Bnr 15
Gnr 223 Bnr 16
Gnr 223 Bnr 17
Gnr 223 Bnr 18
Gnr 223 Bnr 20
Gnr 223 Bnr 21
Gnr 223 Bnr 22
Gnr 223 Bnr 23
Gnr 223 Bnr 24
Gnr 223 Bnr 49
Gnr 223 Bnr 51
Gnr 223 Bnr 53
Gnr 223 Bnr 54
Gnr 223 Bnr 58
Gnr 223 Bnr 64
Gnr 223 Bnr 65
Gnr 223 Bnr 69
Gnr 223
Gnr 224 Bnr 1
Gnr 224 Bnr 3
Gnr 224 Bnr 4
Gnr 224 Bnr 5
Gnr 224 Bnr 6
Gnr 224 Bnr 7
Gnr 224 Bnr 8
Gnr 224 Bnr 9
Gnr 224 Bnr 10
Gnr 224 Bnr 11
Gnr 224 Bnr 12
Gnr 224 Bnr 13
Gnr 224 Bnr 15
Gnr 224
Gnr 225 Bnr 4
Gnr 225
Gnr 2000 Bnr 1
Gnr 2000
Gnr 2192 Bnr 1
Gnr 2192
Gnr 2193 Bnr 1
Gnr 2193