Eiendommer med jordskiftesaker i KRØDSHERAD kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176 Bnr 2
Gnr 176 Bnr 3
Gnr 176 Bnr 4
Gnr 176 Bnr 5
Gnr 176 Bnr 11
Gnr 176 Bnr 17
Gnr 176 Bnr 19
Gnr 176 Bnr 33
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 6
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180 Bnr 3
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 5
Gnr 180 Bnr 6
Gnr 180 Bnr 7
Gnr 180 Bnr 8
Gnr 180 Bnr 10
Gnr 180 Bnr 11
Gnr 180 Bnr 12
Gnr 180 Bnr 17
Gnr 180 Bnr 20
Gnr 180 Bnr 21
Gnr 180 Bnr 23
Gnr 180 Bnr 25
Gnr 180 Bnr 27
Gnr 180 Bnr 28
Gnr 180 Bnr 29
Gnr 180 Bnr 32
Gnr 180 Bnr 33
Gnr 180 Bnr 37
Gnr 180 Bnr 47
Gnr 180 Bnr 50
Gnr 180 Bnr 54
Gnr 180 Bnr 58
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181 Bnr 14
Gnr 181 Bnr 15
Gnr 181 Bnr 16
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 38
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188 Bnr 9
Gnr 188 Bnr 17
Gnr 188 Bnr 19
Gnr 188 Bnr 27
Gnr 188 Bnr 72
Gnr 188 Bnr 107
Gnr 188 Bnr 113
Gnr 188 Bnr 146
Gnr 188 Bnr 155
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 7
Gnr 190 Bnr 14
Gnr 190 Bnr 20
Gnr 190 Bnr 30
Gnr 190 Bnr 36
Gnr 190 Bnr 37
Gnr 190 Bnr 67
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 4
Gnr 191 Bnr 5
Gnr 191 Bnr 6
Gnr 191 Bnr 7
Gnr 191 Bnr 10
Gnr 191 Bnr 11
Gnr 191 Bnr 14
Gnr 191 Bnr 15
Gnr 191 Bnr 23
Gnr 191 Bnr 24
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197 Bnr 4
Gnr 197 Bnr 5
Gnr 197 Bnr 6
Gnr 197 Bnr 7
Gnr 197 Bnr 9
Gnr 197 Bnr 11
Gnr 197 Bnr 12
Gnr 197 Bnr 15
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198 Bnr 8
Gnr 198 Bnr 9
Gnr 198 Bnr 10
Gnr 198 Bnr 14
Gnr 198 Bnr 20
Gnr 198 Bnr 28
Gnr 198 Bnr 30
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 4
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 6
Gnr 199 Bnr 7
Gnr 199 Bnr 8
Gnr 199 Bnr 9
Gnr 199 Bnr 10
Gnr 199 Bnr 11
Gnr 199 Bnr 12
Gnr 199 Bnr 17
Gnr 199 Bnr 18
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 7
Gnr 200 Bnr 9
Gnr 200
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205 Bnr 2
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 2
Gnr 206 Bnr 9
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 16
Gnr 208 Bnr 18
Gnr 208 Bnr 19
Gnr 208 Bnr 20
Gnr 208 Bnr 21
Gnr 208 Bnr 22
Gnr 208 Bnr 23
Gnr 208 Bnr 24
Gnr 208 Bnr 25
Gnr 208 Bnr 26
Gnr 208 Bnr 27
Gnr 208 Bnr 28
Gnr 208 Bnr 29
Gnr 208 Bnr 30
Gnr 208 Bnr 31
Gnr 208 Bnr 32
Gnr 208 Bnr 33
Gnr 208 Bnr 34
Gnr 208 Bnr 35
Gnr 208 Bnr 36
Gnr 208 Bnr 38
Gnr 208 Bnr 39
Gnr 208 Bnr 40
Gnr 208 Bnr 41
Gnr 208 Bnr 42
Gnr 208 Bnr 43
Gnr 208 Bnr 44
Gnr 208 Bnr 45
Gnr 208 Bnr 46
Gnr 208 Bnr 47
Gnr 208 Bnr 48
Gnr 208 Bnr 49
Gnr 208 Bnr 50
Gnr 208 Bnr 51
Gnr 208 Bnr 52
Gnr 208 Bnr 53
Gnr 208 Bnr 54
Gnr 208 Bnr 55
Gnr 208 Bnr 56
Gnr 208 Bnr 57
Gnr 208 Bnr 58
Gnr 208 Bnr 59
Gnr 208 Bnr 60
Gnr 208 Bnr 61
Gnr 208 Bnr 62
Gnr 208 Bnr 63
Gnr 208 Bnr 64
Gnr 208 Bnr 65
Gnr 208 Bnr 66
Gnr 208 Bnr 67
Gnr 208 Bnr 69
Gnr 208 Bnr 72
Gnr 208 Bnr 74
Gnr 208 Bnr 75
Gnr 208 Bnr 76
Gnr 208 Bnr 77
Gnr 208 Bnr 78
Gnr 208 Bnr 80
Gnr 208 Bnr 81
Gnr 208 Bnr 82
Gnr 208 Bnr 83
Gnr 208 Bnr 84
Gnr 208 Bnr 85
Gnr 208 Bnr 86
Gnr 208 Bnr 88
Gnr 208 Bnr 89
Gnr 208 Bnr 90
Gnr 208 Bnr 91
Gnr 208 Bnr 92
Gnr 208 Bnr 93
Gnr 208 Bnr 94
Gnr 208 Bnr 95
Gnr 208 Bnr 96
Gnr 208 Bnr 98
Gnr 208 Bnr 99
Gnr 208 Bnr 101
Gnr 208 Bnr 102
Gnr 208 Bnr 103
Gnr 208 Bnr 104
Gnr 208 Bnr 111
Gnr 208 Bnr 112
Gnr 208 Bnr 113
Gnr 208 Bnr 114
Gnr 208 Bnr 115
Gnr 208 Bnr 116
Gnr 208 Bnr 119
Gnr 208 Bnr 120
Gnr 208 Bnr 121
Gnr 208 Bnr 125
Gnr 208 Bnr 126
Gnr 208 Bnr 127
Gnr 208 Bnr 128
Gnr 208 Bnr 129
Gnr 208 Bnr 130
Gnr 208 Bnr 131
Gnr 208 Bnr 133
Gnr 208 Bnr 135
Gnr 208 Bnr 137
Gnr 208 Bnr 139
Gnr 208 Bnr 140
Gnr 208 Bnr 141
Gnr 208 Bnr 155
Gnr 208 Bnr 157
Gnr 208 Bnr 158
Gnr 208 Bnr 159
Gnr 208 Bnr 161
Gnr 208 Bnr 163
Gnr 208 Bnr 164
Gnr 208 Bnr 167
Gnr 208 Bnr 172
Gnr 208 Bnr 173
Gnr 208 Bnr 176
Gnr 208 Bnr 180
Gnr 208 Bnr 187
Gnr 208 Bnr 195
Gnr 208 Bnr 220
Gnr 208 Bnr 221
Gnr 208 Bnr 224
Gnr 208 Bnr 225
Gnr 208 Bnr 226
Gnr 208 Bnr 227
Gnr 208 Bnr 228
Gnr 208 Bnr 229
Gnr 208 Bnr 230
Gnr 208 Bnr 231
Gnr 208 Bnr 232
Gnr 208 Bnr 233
Gnr 208 Bnr 234
Gnr 208 Bnr 235
Gnr 208 Bnr 236
Gnr 208 Bnr 237
Gnr 208 Bnr 238
Gnr 208 Bnr 239
Gnr 208 Bnr 242
Gnr 208 Bnr 243
Gnr 208 Bnr 244
Gnr 208 Bnr 245
Gnr 208 Bnr 246
Gnr 208 Bnr 247
Gnr 208 Bnr 248
Gnr 208 Bnr 249
Gnr 208 Bnr 250
Gnr 208 Bnr 251
Gnr 208 Bnr 252
Gnr 208 Bnr 253
Gnr 208 Bnr 254
Gnr 208 Bnr 255
Gnr 208 Bnr 256
Gnr 208 Bnr 257
Gnr 208 Bnr 258
Gnr 208 Bnr 259
Gnr 208 Bnr 260
Gnr 208 Bnr 261
Gnr 208 Bnr 262
Gnr 208 Bnr 263
Gnr 208 Bnr 264
Gnr 208 Bnr 265
Gnr 208 Bnr 266
Gnr 208 Bnr 267
Gnr 208 Bnr 268
Gnr 208 Bnr 269
Gnr 208 Bnr 270
Gnr 208 Bnr 271
Gnr 208 Bnr 272
Gnr 208 Bnr 273
Gnr 208 Bnr 274
Gnr 208 Bnr 275
Gnr 208 Bnr 276
Gnr 208 Bnr 277
Gnr 208 Bnr 278
Gnr 208 Bnr 279
Gnr 208 Bnr 280
Gnr 208 Bnr 281
Gnr 208 Bnr 282
Gnr 208 Bnr 283
Gnr 208 Bnr 284
Gnr 208 Bnr 285
Gnr 208 Bnr 286
Gnr 208 Bnr 287
Gnr 208 Bnr 288
Gnr 208 Bnr 289
Gnr 208 Bnr 290
Gnr 208 Bnr 291
Gnr 208 Bnr 292
Gnr 208 Bnr 293
Gnr 208 Bnr 294
Gnr 208 Bnr 295
Gnr 208 Bnr 296
Gnr 208 Bnr 297
Gnr 208 Bnr 298
Gnr 208 Bnr 299
Gnr 208 Bnr 300
Gnr 208 Bnr 301
Gnr 208 Bnr 302
Gnr 208 Bnr 303
Gnr 208 Bnr 304
Gnr 208 Bnr 305
Gnr 208 Bnr 306
Gnr 208 Bnr 307
Gnr 208 Bnr 308
Gnr 208 Bnr 309
Gnr 208 Bnr 310
Gnr 208 Bnr 311
Gnr 208 Bnr 312
Gnr 208 Bnr 313
Gnr 208 Bnr 314
Gnr 208 Bnr 315
Gnr 208 Bnr 316
Gnr 208 Bnr 317
Gnr 208 Bnr 318
Gnr 208 Bnr 319
Gnr 208 Bnr 320
Gnr 208 Bnr 321
Gnr 208 Bnr 322
Gnr 208 Bnr 323
Gnr 208 Bnr 324
Gnr 208 Bnr 325
Gnr 208 Bnr 326
Gnr 208 Bnr 327
Gnr 208 Bnr 328
Gnr 208 Bnr 329
Gnr 208 Bnr 330
Gnr 208 Bnr 331
Gnr 208 Bnr 332
Gnr 208 Bnr 333
Gnr 208 Bnr 334
Gnr 208 Bnr 335
Gnr 208 Bnr 336
Gnr 208 Bnr 337
Gnr 208 Bnr 338
Gnr 208 Bnr 339
Gnr 208 Bnr 340
Gnr 208 Bnr 341
Gnr 208 Bnr 342
Gnr 208 Bnr 343
Gnr 208 Bnr 344
Gnr 208 Bnr 345
Gnr 208 Bnr 346
Gnr 208 Bnr 347
Gnr 208 Bnr 348
Gnr 208 Bnr 349
Gnr 208 Bnr 350
Gnr 208 Bnr 351
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 4
Gnr 209 Bnr 5
Gnr 209 Bnr 6
Gnr 209 Bnr 7
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 9
Gnr 209 Bnr 10
Gnr 209 Bnr 12
Gnr 209 Bnr 13
Gnr 209 Bnr 16
Gnr 209 Bnr 59
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 5
Gnr 210 Bnr 6
Gnr 210 Bnr 7
Gnr 210 Bnr 10
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210 Bnr 12
Gnr 210 Bnr 13
Gnr 210 Bnr 14
Gnr 210 Bnr 15
Gnr 210 Bnr 17
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211 Bnr 3
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 5
Gnr 211 Bnr 6
Gnr 211 Bnr 7
Gnr 211 Bnr 12
Gnr 211 Bnr 14
Gnr 211 Bnr 19
Gnr 211 Bnr 23
Gnr 211 Bnr 26
Gnr 211 Bnr 27
Gnr 211 Bnr 28
Gnr 211 Bnr 31
Gnr 211 Bnr 33
Gnr 211 Bnr 34
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 6
Gnr 212 Bnr 7
Gnr 212 Bnr 10
Gnr 212 Bnr 11
Gnr 212 Bnr 13
Gnr 212 Bnr 17
Gnr 212 Bnr 19
Gnr 212 Bnr 29
Gnr 212 Bnr 30
Gnr 212 Bnr 35
Gnr 212 Bnr 37
Gnr 212 Bnr 39
Gnr 212 Bnr 40
Gnr 212 Bnr 41
Gnr 212 Bnr 42
Gnr 212 Bnr 47
Gnr 212 Bnr 53
Gnr 212 Bnr 54
Gnr 212 Bnr 55
Gnr 212 Bnr 58
Gnr 212 Bnr 69
Gnr 212 Bnr 70
Gnr 212 Bnr 71
Gnr 212 Bnr 73
Gnr 212 Bnr 74
Gnr 212 Bnr 75
Gnr 212 Bnr 76
Gnr 212 Bnr 77
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213 Bnr 4
Gnr 213 Bnr 5
Gnr 213 Bnr 7
Gnr 213 Bnr 11
Gnr 213 Bnr 18
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214 Bnr 3
Gnr 214 Bnr 4
Gnr 214 Bnr 6
Gnr 214 Bnr 7
Gnr 214 Bnr 10
Gnr 214 Bnr 11
Gnr 214 Bnr 12
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215 Bnr 3
Gnr 215 Bnr 4
Gnr 215 Bnr 5
Gnr 215 Bnr 10
Gnr 215 Bnr 12
Gnr 215 Bnr 14
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 3
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 7
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 9
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 2
Gnr 217 Bnr 3
Gnr 217 Bnr 4
Gnr 217 Bnr 5
Gnr 217 Bnr 6
Gnr 217 Bnr 7
Gnr 217 Bnr 8
Gnr 217 Bnr 10
Gnr 217 Bnr 11
Gnr 217 Bnr 12
Gnr 217 Bnr 16
Gnr 217 Bnr 31
Gnr 217
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 2
Gnr 219 Bnr 3
Gnr 219 Bnr 4
Gnr 219 Bnr 6
Gnr 219
Gnr 221 Bnr 4
Gnr 221 Bnr 9
Gnr 221 Bnr 13
Gnr 221 Bnr 14
Gnr 221 Bnr 15
Gnr 221 Bnr 17
Gnr 221
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222 Bnr 3
Gnr 222 Bnr 9
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223 Bnr 2
Gnr 223 Bnr 3
Gnr 223 Bnr 4
Gnr 223 Bnr 5
Gnr 223 Bnr 6
Gnr 223 Bnr 7
Gnr 223 Bnr 8
Gnr 223 Bnr 9
Gnr 223 Bnr 10
Gnr 223 Bnr 11
Gnr 223 Bnr 12
Gnr 223 Bnr 15
Gnr 223 Bnr 16
Gnr 223 Bnr 17
Gnr 223 Bnr 18
Gnr 223 Bnr 20
Gnr 223 Bnr 21
Gnr 223 Bnr 22
Gnr 223 Bnr 23
Gnr 223 Bnr 24
Gnr 223 Bnr 49
Gnr 223 Bnr 51
Gnr 223 Bnr 53
Gnr 223 Bnr 54
Gnr 223 Bnr 58
Gnr 223 Bnr 64
Gnr 223 Bnr 65
Gnr 223 Bnr 69
Gnr 223
Gnr 224 Bnr 1
Gnr 224 Bnr 3
Gnr 224 Bnr 4
Gnr 224 Bnr 5
Gnr 224 Bnr 6
Gnr 224 Bnr 7
Gnr 224 Bnr 8
Gnr 224 Bnr 9
Gnr 224 Bnr 10
Gnr 224 Bnr 11
Gnr 224 Bnr 12
Gnr 224 Bnr 13
Gnr 224 Bnr 15
Gnr 224
Gnr 225 Bnr 4
Gnr 225
Gnr 2000 Bnr 1
Gnr 2000
Gnr 2192 Bnr 1
Gnr 2192
Gnr 2193 Bnr 1
Gnr 2193