Eiendommer med jordskiftesaker i NEDRE EIKER kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 24
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 40
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 50
Gnr 3 Bnr 52
Gnr 3 Bnr 61
Gnr 3 Bnr 69
Gnr 3 Bnr 72
Gnr 3 Bnr 74
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 17
Gnr 5 Bnr 18
Gnr 5 Bnr 20
Gnr 5 Bnr 22
Gnr 5 Bnr 23
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 25
Gnr 5 Bnr 26
Gnr 5 Bnr 28
Gnr 5 Bnr 30
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6 Bnr 25
Gnr 6 Bnr 26
Gnr 6 Bnr 29
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 32
Gnr 6 Bnr 35
Gnr 6 Bnr 38
Gnr 6 Bnr 39
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 32
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 20
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 25
Gnr 10 Bnr 28
Gnr 10 Bnr 47
Gnr 10 Bnr 50
Gnr 10 Bnr 56
Gnr 10 Bnr 57
Gnr 10 Bnr 58
Gnr 10 Bnr 59
Gnr 10 Bnr 60
Gnr 10 Bnr 72
Gnr 10 Bnr 83
Gnr 10 Bnr 84
Gnr 10 Bnr 101
Gnr 10 Bnr 121
Gnr 10 Bnr 132
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 36
Gnr 11 Bnr 37
Gnr 11 Bnr 38
Gnr 11 Bnr 39
Gnr 11 Bnr 40
Gnr 11 Bnr 41
Gnr 11 Bnr 48
Gnr 11 Bnr 49
Gnr 11 Bnr 54
Gnr 11 Bnr 55
Gnr 11 Bnr 58
Gnr 11 Bnr 59
Gnr 11 Bnr 60
Gnr 11 Bnr 61
Gnr 11 Bnr 62
Gnr 11 Bnr 68
Gnr 11 Bnr 71
Gnr 11 Bnr 76
Gnr 11 Bnr 77
Gnr 11 Bnr 78
Gnr 11 Bnr 79
Gnr 11 Bnr 80
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 72
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 32
Gnr 13 Bnr 34
Gnr 13 Bnr 38
Gnr 13 Bnr 40
Gnr 13 Bnr 44
Gnr 13 Bnr 46
Gnr 13 Bnr 47
Gnr 13 Bnr 52
Gnr 13 Bnr 144
Gnr 13 Bnr 145
Gnr 13 Bnr 146
Gnr 13 Bnr 147
Gnr 13 Bnr 148
Gnr 13 Bnr 149
Gnr 13 Bnr 150
Gnr 13 Bnr 152
Gnr 13 Bnr 155
Gnr 13 Bnr 157
Gnr 13 Bnr 158
Gnr 13 Bnr 159
Gnr 13 Bnr 192
Gnr 13 Bnr 193
Gnr 13 Bnr 194
Gnr 13 Bnr 196
Gnr 13 Bnr 207
Gnr 13 Bnr 210
Gnr 13 Bnr 211
Gnr 13 Bnr 242
Gnr 13 Bnr 244
Gnr 13 Bnr 256
Gnr 13 Bnr 258
Gnr 13 Bnr 308
Gnr 13 Bnr 338
Gnr 13 Bnr 347
Gnr 13 Bnr 349
Gnr 13 Bnr 378
Gnr 13 Bnr 443
Gnr 13 Bnr 515
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 23
Gnr 14 Bnr 24
Gnr 14 Bnr 25
Gnr 14 Bnr 26
Gnr 14 Bnr 32
Gnr 14 Bnr 35
Gnr 14 Bnr 56
Gnr 14 Bnr 60
Gnr 14 Bnr 62
Gnr 14 Bnr 66
Gnr 14 Bnr 67
Gnr 14 Bnr 70
Gnr 14 Bnr 71
Gnr 14 Bnr 78
Gnr 14 Bnr 80
Gnr 14 Bnr 95
Gnr 14 Bnr 127
Gnr 14 Bnr 128
Gnr 14 Bnr 129
Gnr 14 Bnr 133
Gnr 14 Bnr 144
Gnr 14 Bnr 180
Gnr 14 Bnr 184
Gnr 14 Bnr 185
Gnr 14 Bnr 186
Gnr 14 Bnr 187
Gnr 14 Bnr 199
Gnr 14 Bnr 209
Gnr 14 Bnr 210
Gnr 14 Bnr 218
Gnr 14 Bnr 221
Gnr 14 Bnr 222
Gnr 14 Bnr 223
Gnr 14 Bnr 228
Gnr 14 Bnr 240
Gnr 14 Bnr 249
Gnr 14 Bnr 302
Gnr 14 Bnr 307
Gnr 14 Bnr 310
Gnr 14 Bnr 364
Gnr 14 Bnr 413
Gnr 14 Bnr 424
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 21
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15 Bnr 23
Gnr 15 Bnr 26
Gnr 15 Bnr 53
Gnr 15 Bnr 56
Gnr 15 Bnr 69
Gnr 15 Bnr 88
Gnr 15 Bnr 145
Gnr 15 Bnr 190
Gnr 15 Bnr 322
Gnr 15 Bnr 440
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 11
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 15
Gnr 16 Bnr 18
Gnr 16 Bnr 19
Gnr 16 Bnr 23
Gnr 16 Bnr 26
Gnr 16 Bnr 33
Gnr 16 Bnr 34
Gnr 16 Bnr 35
Gnr 16 Bnr 57
Gnr 16 Bnr 59
Gnr 16 Bnr 127
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 45
Gnr 18 Bnr 46
Gnr 18 Bnr 49
Gnr 18 Bnr 52
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 24
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 39
Gnr 23 Bnr 46
Gnr 23 Bnr 82
Gnr 23 Bnr 197
Gnr 23 Bnr 268
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28 Bnr 18
Gnr 28 Bnr 21
Gnr 28 Bnr 27
Gnr 28 Bnr 42
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 13
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 25
Gnr 29 Bnr 27
Gnr 29 Bnr 68
Gnr 29 Bnr 69
Gnr 29 Bnr 70
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30 Bnr 34
Gnr 30
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 27
Gnr 32 Bnr 32
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 46
Gnr 33 Bnr 47
Gnr 33 Bnr 82
Gnr 33 Bnr 191
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 14
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 29
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36 Bnr 65
Gnr 36 Bnr 70
Gnr 36 Bnr 97
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 21
Gnr 37 Bnr 26
Gnr 37 Bnr 41
Gnr 37 Bnr 61
Gnr 37 Bnr 70
Gnr 37 Bnr 82
Gnr 37 Bnr 90
Gnr 37 Bnr 103
Gnr 37 Bnr 133
Gnr 37 Bnr 136
Gnr 37 Bnr 153
Gnr 37 Bnr 157
Gnr 37 Bnr 164
Gnr 37 Bnr 188
Gnr 37 Bnr 190
Gnr 37 Bnr 199
Gnr 37 Bnr 213
Gnr 37 Bnr 235
Gnr 37 Bnr 236
Gnr 37 Bnr 305
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38 Bnr 22
Gnr 38 Bnr 35
Gnr 38 Bnr 39
Gnr 38 Bnr 43
Gnr 38 Bnr 44
Gnr 38 Bnr 48
Gnr 38 Bnr 49
Gnr 38 Bnr 50
Gnr 38 Bnr 59
Gnr 38 Bnr 61
Gnr 38 Bnr 68
Gnr 38 Bnr 69
Gnr 38 Bnr 70
Gnr 38 Bnr 72
Gnr 38 Bnr 76
Gnr 38 Bnr 129
Gnr 38 Bnr 156
Gnr 38 Bnr 183
Gnr 38 Bnr 196
Gnr 38 Bnr 198
Gnr 38 Bnr 212
Gnr 38 Bnr 225
Gnr 38 Bnr 231
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 16
Gnr 39 Bnr 24
Gnr 39
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 237
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 137
Gnr 42 Bnr 141
Gnr 42 Bnr 142
Gnr 42
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45 Bnr 33
Gnr 45 Bnr 61
Gnr 45 Bnr 95
Gnr 45 Bnr 128
Gnr 45 Bnr 136
Gnr 45 Bnr 140
Gnr 45 Bnr 149
Gnr 45 Bnr 152
Gnr 45 Bnr 156
Gnr 45 Bnr 190
Gnr 45 Bnr 197
Gnr 45 Bnr 201
Gnr 45 Bnr 202
Gnr 45 Bnr 203
Gnr 45 Bnr 215
Gnr 45 Bnr 216
Gnr 45 Bnr 220
Gnr 45 Bnr 222
Gnr 45 Bnr 225
Gnr 45 Bnr 227
Gnr 45 Bnr 228
Gnr 45 Bnr 229
Gnr 45 Bnr 260
Gnr 45 Bnr 263
Gnr 45 Bnr 265
Gnr 45 Bnr 266
Gnr 45 Bnr 307
Gnr 45 Bnr 500
Gnr 45 Bnr 501
Gnr 45 Bnr 543
Gnr 45 Bnr 924
Gnr 45 Bnr 954
Gnr 45 Bnr 967
Gnr 45 Bnr 968
Gnr 45 Bnr 989
Gnr 45
Gnr 45 Bnr1253
Gnr 46 Bnr 52
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 48
Gnr 47 Bnr 55
Gnr 47 Bnr 56
Gnr 47 Bnr 114
Gnr 47 Bnr 133
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 14
Gnr 50 Bnr 16
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50 Bnr 22
Gnr 50 Bnr 24
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50 Bnr 75
Gnr 50 Bnr 82
Gnr 50
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101
Gnr 107 Bnr 16
Gnr 107
Gnr 281 Bnr 2
Gnr 281
Gnr NEK
Gnr 1076 Bnr 1
Gnr 1076
Gnr 1134 Bnr 1
Gnr 1134
Gnr 1283 Bnr 1
Gnr 1283
Gnr 2036 Bnr 1
Gnr 2036
Gnr 2054 Bnr 1
Gnr 2054
Gnr 9990
Gnr 9990 Bnr9990
Gnr FEGA