Eiendommer med jordskiftesaker i RØYKEN kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 24
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 18
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 20
Gnr 5 Bnr 21
Gnr 5 Bnr 22
Gnr 5 Bnr 23
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 25
Gnr 5 Bnr 26
Gnr 5 Bnr 27
Gnr 5 Bnr 31
Gnr 5 Bnr 32
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10 Bnr 84
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12 Bnr 34
Gnr 12 Bnr 35
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12 Bnr 43
Gnr 12 Bnr 44
Gnr 12 Bnr 45
Gnr 12 Bnr 46
Gnr 12 Bnr 47
Gnr 12 Bnr 48
Gnr 12 Bnr 49
Gnr 12 Bnr 50
Gnr 12 Bnr 51
Gnr 12 Bnr 52
Gnr 12 Bnr 53
Gnr 12 Bnr 54
Gnr 12 Bnr 55
Gnr 12 Bnr 56
Gnr 12 Bnr 57
Gnr 12 Bnr 58
Gnr 12 Bnr 59
Gnr 12 Bnr 60
Gnr 12 Bnr 61
Gnr 12 Bnr 62
Gnr 12 Bnr 63
Gnr 12 Bnr 64
Gnr 12 Bnr 65
Gnr 12 Bnr 66
Gnr 12 Bnr 67
Gnr 12 Bnr 68
Gnr 12 Bnr 69
Gnr 12 Bnr 70
Gnr 12 Bnr 71
Gnr 12 Bnr 72
Gnr 12 Bnr 73
Gnr 12 Bnr 74
Gnr 12 Bnr 75
Gnr 12 Bnr 76
Gnr 12 Bnr 77
Gnr 12 Bnr 78
Gnr 12 Bnr 79
Gnr 12 Bnr 80
Gnr 12 Bnr 81
Gnr 12 Bnr 82
Gnr 12 Bnr 83
Gnr 12 Bnr 84
Gnr 12 Bnr 85
Gnr 12 Bnr 86
Gnr 12 Bnr 87
Gnr 12 Bnr 88
Gnr 12 Bnr 89
Gnr 12 Bnr 90
Gnr 12 Bnr 91
Gnr 12 Bnr 92
Gnr 12 Bnr 93
Gnr 12 Bnr 94
Gnr 12 Bnr 95
Gnr 12 Bnr 96
Gnr 12 Bnr 97
Gnr 12 Bnr 98
Gnr 12 Bnr 99
Gnr 12 Bnr 100
Gnr 12 Bnr 101
Gnr 12 Bnr 102
Gnr 12 Bnr 103
Gnr 12 Bnr 104
Gnr 12 Bnr 105
Gnr 12 Bnr 106
Gnr 12 Bnr 107
Gnr 12 Bnr 108
Gnr 12 Bnr 109
Gnr 12 Bnr 111
Gnr 12 Bnr 112
Gnr 12 Bnr 113
Gnr 12 Bnr 114
Gnr 12 Bnr 115
Gnr 12 Bnr 116
Gnr 12 Bnr 117
Gnr 12 Bnr 118
Gnr 12 Bnr 119
Gnr 12 Bnr 120
Gnr 12 Bnr 121
Gnr 12 Bnr 122
Gnr 12 Bnr 123
Gnr 12 Bnr 124
Gnr 12 Bnr 125
Gnr 12 Bnr 126
Gnr 12 Bnr 127
Gnr 12 Bnr 128
Gnr 12 Bnr 129
Gnr 12 Bnr 130
Gnr 12 Bnr 131
Gnr 12 Bnr 132
Gnr 12 Bnr 133
Gnr 12 Bnr 134
Gnr 12 Bnr 135
Gnr 12 Bnr 137
Gnr 12 Bnr 139
Gnr 12 Bnr 140
Gnr 12 Bnr 141
Gnr 12 Bnr 142
Gnr 12 Bnr 143
Gnr 12 Bnr 144
Gnr 12 Bnr 145
Gnr 12 Bnr 146
Gnr 12 Bnr 147
Gnr 12 Bnr 148
Gnr 12 Bnr 149
Gnr 12 Bnr 150
Gnr 12 Bnr 151
Gnr 12 Bnr 152
Gnr 12 Bnr 153
Gnr 12 Bnr 154
Gnr 12 Bnr 155
Gnr 12 Bnr 156
Gnr 12 Bnr 157
Gnr 12 Bnr 158
Gnr 12 Bnr 162
Gnr 12 Bnr 163
Gnr 12 Bnr 167
Gnr 12 Bnr 168
Gnr 12 Bnr 169
Gnr 12 Bnr 170
Gnr 12 Bnr 171
Gnr 12 Bnr 172
Gnr 12 Bnr 173
Gnr 12 Bnr 174
Gnr 12 Bnr 176
Gnr 12 Bnr 177
Gnr 12 Bnr 178
Gnr 12 Bnr 180
Gnr 12 Bnr 182
Gnr 12 Bnr 183
Gnr 12 Bnr 185
Gnr 12 Bnr 187
Gnr 12 Bnr 188
Gnr 12 Bnr 189
Gnr 12 Bnr 190
Gnr 12 Bnr 191
Gnr 12 Bnr 192
Gnr 12 Bnr 193
Gnr 12 Bnr 196
Gnr 12 Bnr 198
Gnr 12 Bnr 205
Gnr 12 Bnr 206
Gnr 12 Bnr 207
Gnr 12 Bnr 217
Gnr 12 Bnr 218
Gnr 12 Bnr 219
Gnr 12 Bnr 222
Gnr 12 Bnr 227
Gnr 12 Bnr 228
Gnr 12 Bnr 229
Gnr 12 Bnr 233
Gnr 12 Bnr 236
Gnr 12 Bnr 237
Gnr 12 Bnr 238
Gnr 12 Bnr 239
Gnr 12 Bnr 243
Gnr 12 Bnr 245
Gnr 12 Bnr 249
Gnr 12 Bnr 251
Gnr 12 Bnr 253
Gnr 12 Bnr 256
Gnr 12 Bnr 257
Gnr 12 Bnr 259
Gnr 12 Bnr 266
Gnr 12 Bnr 267
Gnr 12 Bnr 273
Gnr 12 Bnr 277
Gnr 12 Bnr 278
Gnr 12 Bnr 335
Gnr 12 Bnr 336
Gnr 12 Bnr 347
Gnr 12 Bnr 348
Gnr 12 Bnr 349
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 32
Gnr 14 Bnr 36
Gnr 14 Bnr 42
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 15
Gnr 18 Bnr 16
Gnr 18 Bnr 17
Gnr 18 Bnr 18
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 41
Gnr 21 Bnr 42
Gnr 21 Bnr 43
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 19
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 22
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 22
Gnr 35 Bnr 24
Gnr 35 Bnr 27
Gnr 35 Bnr 29
Gnr 35 Bnr 48
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 11
Gnr 36 Bnr 36
Gnr 36 Bnr 43
Gnr 36 Bnr 57
Gnr 36 Bnr 61
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 33
Gnr 37 Bnr 293
Gnr 37 Bnr 924
Gnr 37 Bnr 987
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38 Bnr 35
Gnr 38 Bnr 41
Gnr 38 Bnr 161
Gnr 38 Bnr 162
Gnr 38 Bnr 361
Gnr 38 Bnr 362
Gnr 38 Bnr 381
Gnr 38 Bnr 382
Gnr 38 Bnr 383
Gnr 38 Bnr 384
Gnr 38 Bnr 385
Gnr 38 Bnr 386
Gnr 38 Bnr 387
Gnr 38 Bnr 388
Gnr 38 Bnr 389
Gnr 38 Bnr 390
Gnr 38 Bnr 391
Gnr 38 Bnr 392
Gnr 38 Bnr 393
Gnr 38 Bnr 394
Gnr 38 Bnr 395
Gnr 38 Bnr 396
Gnr 38 Bnr 397
Gnr 38 Bnr 398
Gnr 38 Bnr 402
Gnr 38 Bnr 429
Gnr 38 Bnr 436
Gnr 38 Bnr 460
Gnr 38 Bnr 470
Gnr 38 Bnr 493
Gnr 38 Bnr 497
Gnr 38 Bnr 499
Gnr 38 Bnr 505
Gnr 38 Bnr 506
Gnr 38 Bnr 507
Gnr 38 Bnr 508
Gnr 38 Bnr 509
Gnr 38 Bnr 513
Gnr 38 Bnr 516
Gnr 38 Bnr 519
Gnr 38 Bnr 520
Gnr 38 Bnr 524
Gnr 38 Bnr 525
Gnr 38 Bnr 527
Gnr 38 Bnr 528
Gnr 38 Bnr 536
Gnr 38 Bnr 537
Gnr 38 Bnr 538
Gnr 38 Bnr 588
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 27
Gnr 40 Bnr 34
Gnr 40 Bnr 35
Gnr 40 Bnr 42
Gnr 40 Bnr 99
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 23
Gnr 41 Bnr 24
Gnr 41 Bnr 42
Gnr 41 Bnr 43
Gnr 41 Bnr 44
Gnr 41 Bnr 51
Gnr 41 Bnr 204
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 10
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 15
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 20
Gnr 42 Bnr 25
Gnr 42 Bnr 30
Gnr 42 Bnr 36
Gnr 42 Bnr 39
Gnr 42 Bnr 40
Gnr 42 Bnr 42
Gnr 42 Bnr 43
Gnr 42 Bnr 50
Gnr 42 Bnr 62
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 18
Gnr 43 Bnr 22
Gnr 43 Bnr 28
Gnr 43 Bnr 29
Gnr 43 Bnr 30
Gnr 43 Bnr 34
Gnr 43 Bnr 35
Gnr 43 Bnr 43
Gnr 43 Bnr 47
Gnr 43 Bnr 48
Gnr 43 Bnr 51
Gnr 43 Bnr 52
Gnr 43 Bnr 53
Gnr 43 Bnr 65
Gnr 43 Bnr 67
Gnr 43 Bnr 83
Gnr 43 Bnr 85
Gnr 43 Bnr 91
Gnr 43 Bnr 114
Gnr 43 Bnr 116
Gnr 43 Bnr 120
Gnr 43 Bnr 127
Gnr 43 Bnr 185
Gnr 43 Bnr 210
Gnr 43 Bnr 296
Gnr 43 Bnr 310
Gnr 43 Bnr 312
Gnr 43 Bnr 473
Gnr 43 Bnr 474
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 23
Gnr 46 Bnr 24
Gnr 46 Bnr 87
Gnr 46 Bnr 112
Gnr 46 Bnr 121
Gnr 46 Bnr 149
Gnr 46 Bnr 150
Gnr 46 Bnr 151
Gnr 46 Bnr 152
Gnr 46 Bnr 153
Gnr 46 Bnr 155
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 16
Gnr 47 Bnr 22
Gnr 47 Bnr 23
Gnr 47 Bnr 24
Gnr 47 Bnr 27
Gnr 47 Bnr 32
Gnr 47 Bnr 38
Gnr 47 Bnr 41
Gnr 47 Bnr 43
Gnr 47 Bnr 47
Gnr 47 Bnr 48
Gnr 47 Bnr 55
Gnr 47 Bnr 58
Gnr 47 Bnr 60
Gnr 47 Bnr 67
Gnr 47 Bnr 73
Gnr 47 Bnr 76
Gnr 47 Bnr 78
Gnr 47 Bnr 88
Gnr 47 Bnr 89
Gnr 47 Bnr 92
Gnr 47 Bnr 121
Gnr 47 Bnr 122
Gnr 47 Bnr 128
Gnr 47 Bnr 130
Gnr 47 Bnr 142
Gnr 47 Bnr 150
Gnr 47 Bnr 153
Gnr 47 Bnr 167
Gnr 47 Bnr 169
Gnr 47 Bnr 173
Gnr 47 Bnr 174
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 15
Gnr 48 Bnr 26
Gnr 48 Bnr 32
Gnr 48 Bnr 56
Gnr 48 Bnr 63
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 15
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49 Bnr 17
Gnr 49 Bnr 18
Gnr 49 Bnr 19
Gnr 49 Bnr 20
Gnr 49 Bnr 21
Gnr 49 Bnr 27
Gnr 49 Bnr 29
Gnr 49 Bnr 32
Gnr 49 Bnr 33
Gnr 49 Bnr 34
Gnr 49 Bnr 35
Gnr 49 Bnr 38
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 14
Gnr 50 Bnr 15
Gnr 50 Bnr 18
Gnr 50 Bnr 19
Gnr 50 Bnr 22
Gnr 50 Bnr 23
Gnr 50 Bnr 28
Gnr 50 Bnr 29
Gnr 50 Bnr 34
Gnr 50 Bnr 39
Gnr 50 Bnr 40
Gnr 50 Bnr 49
Gnr 50 Bnr 51
Gnr 50 Bnr 60
Gnr 50 Bnr 73
Gnr 50 Bnr 74
Gnr 50 Bnr 75
Gnr 50 Bnr 76
Gnr 50 Bnr 77
Gnr 50 Bnr 86
Gnr 50 Bnr 87
Gnr 50 Bnr 89
Gnr 50 Bnr 90
Gnr 50 Bnr 91
Gnr 50 Bnr 92
Gnr 50 Bnr 108
Gnr 50 Bnr 120
Gnr 50 Bnr 121
Gnr 50 Bnr 123
Gnr 50 Bnr 136
Gnr 50 Bnr 137
Gnr 50 Bnr 140
Gnr 50 Bnr 146
Gnr 50 Bnr 155
Gnr 50 Bnr 165
Gnr 50 Bnr 173
Gnr 50 Bnr 176
Gnr 50 Bnr 180
Gnr 50 Bnr 203
Gnr 50 Bnr 206
Gnr 50 Bnr 214
Gnr 50 Bnr 217
Gnr 50 Bnr 218
Gnr 50 Bnr 220
Gnr 50 Bnr 221
Gnr 50 Bnr 236
Gnr 50 Bnr 245
Gnr 50 Bnr 257
Gnr 50 Bnr 274
Gnr 50 Bnr 278
Gnr 50 Bnr 286
Gnr 50 Bnr 287
Gnr 50 Bnr 289
Gnr 50 Bnr 292
Gnr 50 Bnr 293
Gnr 50 Bnr 294
Gnr 50 Bnr 295
Gnr 50 Bnr 303
Gnr 50 Bnr 309
Gnr 50 Bnr 310
Gnr 50 Bnr 315
Gnr 50 Bnr 319
Gnr 50 Bnr 320
Gnr 50 Bnr 328
Gnr 50 Bnr 330
Gnr 50 Bnr 331
Gnr 50 Bnr 332
Gnr 50 Bnr 333
Gnr 50 Bnr 334
Gnr 50 Bnr 335
Gnr 50 Bnr 336
Gnr 50 Bnr 337
Gnr 50 Bnr 338
Gnr 50 Bnr 343
Gnr 50 Bnr 344
Gnr 50 Bnr 346
Gnr 50 Bnr 347
Gnr 50 Bnr 348
Gnr 50 Bnr 349
Gnr 50 Bnr 350
Gnr 50 Bnr 351
Gnr 50 Bnr 352
Gnr 50 Bnr 353
Gnr 50 Bnr 355
Gnr 50 Bnr 359
Gnr 50 Bnr 360
Gnr 50 Bnr 364
Gnr 50 Bnr 366
Gnr 50 Bnr 367
Gnr 50 Bnr 368
Gnr 50 Bnr 369
Gnr 50 Bnr 370
Gnr 50 Bnr 371
Gnr 50 Bnr 372
Gnr 50 Bnr 373
Gnr 50 Bnr 374
Gnr 50 Bnr 375
Gnr 50 Bnr 377
Gnr 50 Bnr 378
Gnr 50 Bnr 379
Gnr 50 Bnr 380
Gnr 50 Bnr 381
Gnr 50 Bnr 382
Gnr 50 Bnr 383
Gnr 50 Bnr 384
Gnr 50 Bnr 385
Gnr 50 Bnr 393
Gnr 50 Bnr 394
Gnr 50 Bnr 395
Gnr 50 Bnr 396
Gnr 50 Bnr 397
Gnr 50 Bnr 398
Gnr 50 Bnr 399
Gnr 50 Bnr 400
Gnr 50 Bnr 401
Gnr 50 Bnr 402
Gnr 50 Bnr 403
Gnr 50 Bnr 404
Gnr 50 Bnr 405
Gnr 50 Bnr 407
Gnr 50 Bnr 409
Gnr 50 Bnr 411
Gnr 50 Bnr 412
Gnr 50 Bnr 413
Gnr 50 Bnr 415
Gnr 50 Bnr 416
Gnr 50 Bnr 417
Gnr 50 Bnr 418
Gnr 50 Bnr 419
Gnr 50 Bnr 420
Gnr 50 Bnr 421
Gnr 50 Bnr 422
Gnr 50 Bnr 423
Gnr 50 Bnr 424
Gnr 50 Bnr 425
Gnr 50 Bnr 426
Gnr 50 Bnr 427
Gnr 50 Bnr 428
Gnr 50 Bnr 429
Gnr 50 Bnr 431
Gnr 50 Bnr 433
Gnr 50 Bnr 434
Gnr 50 Bnr 436
Gnr 50 Bnr 437
Gnr 50 Bnr 440
Gnr 50 Bnr 445
Gnr 50 Bnr 446
Gnr 50 Bnr 447
Gnr 50 Bnr 454
Gnr 50 Bnr 465
Gnr 50 Bnr 467
Gnr 50 Bnr 478
Gnr 50 Bnr 480
Gnr 50 Bnr 500
Gnr 50 Bnr 503
Gnr 50 Bnr 514
Gnr 50 Bnr 519
Gnr 50 Bnr 548
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 27
Gnr 51 Bnr 34
Gnr 51 Bnr 41
Gnr 51 Bnr 42
Gnr 51 Bnr 43
Gnr 51 Bnr 46
Gnr 51 Bnr 49
Gnr 51 Bnr 51
Gnr 51 Bnr 90
Gnr 51 Bnr 94
Gnr 51 Bnr 101
Gnr 51 Bnr 108
Gnr 51 Bnr 111
Gnr 51 Bnr 119
Gnr 51 Bnr 121
Gnr 51 Bnr 148
Gnr 51 Bnr 154
Gnr 51 Bnr 155
Gnr 51 Bnr 156
Gnr 51 Bnr 157
Gnr 51 Bnr 160
Gnr 51 Bnr 171
Gnr 51 Bnr 176
Gnr 51 Bnr 177
Gnr 51 Bnr 184
Gnr 51 Bnr 187
Gnr 51 Bnr 188
Gnr 51 Bnr 201
Gnr 51 Bnr 202
Gnr 51 Bnr 204
Gnr 51 Bnr 206
Gnr 51 Bnr 218
Gnr 51 Bnr 219
Gnr 51 Bnr 232
Gnr 51 Bnr 235
Gnr 51 Bnr 265
Gnr 51 Bnr 277
Gnr 51 Bnr 289
Gnr 51 Bnr 304
Gnr 51 Bnr 311
Gnr 51 Bnr 312
Gnr 51 Bnr 313
Gnr 51 Bnr 321
Gnr 51 Bnr 335
Gnr 51 Bnr 353
Gnr 51 Bnr 386
Gnr 51 Bnr 432
Gnr 51 Bnr 461
Gnr 51 Bnr 474
Gnr 51 Bnr 495
Gnr 51 Bnr 514
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 31
Gnr 53 Bnr 34
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 21
Gnr 54 Bnr 80
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 20
Gnr 55 Bnr 24
Gnr 55 Bnr 26
Gnr 55 Bnr 27
Gnr 55 Bnr 28
Gnr 55 Bnr 30
Gnr 55 Bnr 33
Gnr 55 Bnr 34
Gnr 55 Bnr 38
Gnr 55 Bnr 40
Gnr 55 Bnr 42
Gnr 55 Bnr 43
Gnr 55 Bnr 49
Gnr 55 Bnr 53
Gnr 55 Bnr 54
Gnr 55 Bnr 56
Gnr 55 Bnr 57
Gnr 55 Bnr 58
Gnr 55 Bnr 64
Gnr 55 Bnr 67
Gnr 55 Bnr 69
Gnr 55 Bnr 70
Gnr 55 Bnr 75
Gnr 55 Bnr 80
Gnr 55 Bnr 84
Gnr 55 Bnr 85
Gnr 55 Bnr 88
Gnr 55 Bnr 92
Gnr 55 Bnr 93
Gnr 55 Bnr 94
Gnr 55 Bnr 101
Gnr 55 Bnr 102
Gnr 55 Bnr 106
Gnr 55 Bnr 113
Gnr 55 Bnr 116
Gnr 55 Bnr 119
Gnr 55 Bnr 124
Gnr 55 Bnr 126
Gnr 55 Bnr 130
Gnr 55 Bnr 133
Gnr 55 Bnr 134
Gnr 55 Bnr 137
Gnr 55 Bnr 142
Gnr 55 Bnr 147
Gnr 55 Bnr 180
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56 Bnr 13
Gnr 56 Bnr 14
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 16
Gnr 56 Bnr 24
Gnr 56 Bnr 28
Gnr 56 Bnr 32
Gnr 56 Bnr 33
Gnr 56 Bnr 37
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58 Bnr 17
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 21
Gnr 60 Bnr 29
Gnr 60 Bnr 31
Gnr 60 Bnr 33
Gnr 60 Bnr 41
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61 Bnr 10
Gnr 61 Bnr 19
Gnr 61 Bnr 24
Gnr 61 Bnr 40
Gnr 61 Bnr 42
Gnr 61 Bnr 79
Gnr 61 Bnr 91
Gnr 61 Bnr 98
Gnr 61 Bnr 111
Gnr 61 Bnr 112
Gnr 61 Bnr 132
Gnr 61 Bnr 133
Gnr 61 Bnr 135
Gnr 61 Bnr 136
Gnr 61 Bnr 142
Gnr 61 Bnr 143
Gnr 61 Bnr 153
Gnr 61 Bnr 154
Gnr 61 Bnr 155
Gnr 61 Bnr 173
Gnr 61 Bnr 179
Gnr 61 Bnr 184
Gnr 61 Bnr 208
Gnr 61 Bnr 240
Gnr 61 Bnr 255
Gnr 61 Bnr 260
Gnr 61 Bnr 277
Gnr 61 Bnr 287
Gnr 61 Bnr 297
Gnr 61 Bnr 310
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 13
Gnr 65
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74 Bnr 11
Gnr 74 Bnr 12
Gnr 74 Bnr 13
Gnr 74 Bnr 15
Gnr 74 Bnr 20
Gnr 74 Bnr 28
Gnr 74 Bnr 29
Gnr 74 Bnr 30
Gnr 74 Bnr 39
Gnr 74 Bnr 65
Gnr 74 Bnr 77
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 12
Gnr 75 Bnr 15
Gnr 75 Bnr 17
Gnr 75 Bnr 18
Gnr 75 Bnr 19
Gnr 75 Bnr 20
Gnr 75 Bnr 24
Gnr 75 Bnr 26
Gnr 75 Bnr 36
Gnr 75 Bnr 49
Gnr 75 Bnr 64
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 12
Gnr 76 Bnr 16
Gnr 76 Bnr 18
Gnr 76 Bnr 22
Gnr 76 Bnr 26
Gnr 76 Bnr 32
Gnr 76 Bnr 34
Gnr 76 Bnr 36
Gnr 76 Bnr 45
Gnr 76 Bnr 55
Gnr 76 Bnr 61
Gnr 76 Bnr 84
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77 Bnr 15
Gnr 77 Bnr 16
Gnr 77 Bnr 25
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 13
Gnr 79 Bnr 21
Gnr 79 Bnr 23
Gnr 79 Bnr 36
Gnr 79 Bnr 40
Gnr 79 Bnr 58
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80 Bnr 12
Gnr 80 Bnr 13
Gnr 80 Bnr 14
Gnr 80 Bnr 18
Gnr 80 Bnr 19
Gnr 80 Bnr 21
Gnr 80 Bnr 25
Gnr 80 Bnr 42
Gnr 80 Bnr 43
Gnr 80 Bnr 44
Gnr 80 Bnr 75
Gnr 80 Bnr 77
Gnr 80 Bnr 84
Gnr 80 Bnr 90
Gnr 80 Bnr 95
Gnr 80 Bnr 97
Gnr 80 Bnr 98
Gnr 80 Bnr 100
Gnr 80 Bnr 103
Gnr 80 Bnr 106
Gnr 80 Bnr 107
Gnr 80 Bnr 108
Gnr 80 Bnr 109
Gnr 80 Bnr 113
Gnr 80 Bnr 114
Gnr 80 Bnr 115
Gnr 80 Bnr 123
Gnr 80 Bnr 125
Gnr 80 Bnr 132
Gnr 80 Bnr 159
Gnr 80 Bnr 160
Gnr 80 Bnr 161
Gnr 80 Bnr 162
Gnr 80 Bnr 205
Gnr 80 Bnr 211
Gnr 80 Bnr 213
Gnr 80 Bnr 231
Gnr 80 Bnr 232
Gnr 80 Bnr 233
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 11
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 27
Gnr 83 Bnr 28
Gnr 83 Bnr 29
Gnr 83 Bnr 30
Gnr 83 Bnr 31
Gnr 83 Bnr 43
Gnr 83 Bnr 74
Gnr 83 Bnr 75
Gnr 83
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 6
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85 Bnr 23
Gnr 85 Bnr 24
Gnr 85 Bnr 53
Gnr 85 Bnr 82
Gnr 85 Bnr 116
Gnr 85 Bnr 118
Gnr 85 Bnr 119
Gnr 85 Bnr 121
Gnr 85 Bnr 125
Gnr 85 Bnr 193
Gnr 85 Bnr 200
Gnr 85 Bnr 209
Gnr 85 Bnr 351
Gnr 85 Bnr 357
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86
Gnr FV Bnr 11
Gnr FV
Gnr 1282 Bnr 1
Gnr 1282
Gnr 2003 Bnr 1
Gnr 2003
Gnr 2008 Bnr 1
Gnr 2008
Gnr KOM. Bnr VEI
Gnr KOM.