Eiendommer med jordskiftesaker i HURUM kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 40
Gnr 1 Bnr 41
Gnr 1 Bnr 42
Gnr 1 Bnr 43
Gnr 1 Bnr 56
Gnr 1 Bnr 79
Gnr 1 Bnr 116
Gnr 1 Bnr 118
Gnr 1 Bnr 138
Gnr 1 Bnr 139
Gnr 1 Bnr 141
Gnr 1 Bnr 195
Gnr 1 Bnr 197
Gnr 1 Bnr 200
Gnr 1 Bnr 215
Gnr 1 Bnr 221
Gnr 1 Bnr 229
Gnr 1 Bnr 253
Gnr 1 Bnr 256
Gnr 1 Bnr 272
Gnr 1 Bnr 294
Gnr 1 Bnr 296
Gnr 1 Bnr 313
Gnr 1 Bnr 321
Gnr 1 Bnr 323
Gnr 1 Bnr 329
Gnr 1 Bnr 334
Gnr 1 Bnr 345
Gnr 1 Bnr 377
Gnr 1 Bnr 386
Gnr 1 Bnr 430
Gnr 1 Bnr 434
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 22
Gnr 8 Bnr 28
Gnr 8 Bnr 34
Gnr 8 Bnr 45
Gnr 8 Bnr 48
Gnr 8 Bnr 49
Gnr 8 Bnr 52
Gnr 8 Bnr 63
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 22
Gnr 9 Bnr 31
Gnr 9 Bnr 37
Gnr 9 Bnr 54
Gnr 9 Bnr 58
Gnr 9 Bnr 84
Gnr 9 Bnr 103
Gnr 9 Bnr 106
Gnr 9 Bnr 108
Gnr 9 Bnr 124
Gnr 9 Bnr 130
Gnr 9 Bnr 135
Gnr 9 Bnr 139
Gnr 9 Bnr 140
Gnr 9 Bnr 152
Gnr 9 Bnr 158
Gnr 9 Bnr 160
Gnr 9 Bnr 163
Gnr 9 Bnr 164
Gnr 9 Bnr 169
Gnr 9 Bnr 258
Gnr 9 Bnr 302
Gnr 9 Bnr 382
Gnr 9 Bnr 434
Gnr 9 Bnr 508
Gnr 9
Gnr ? Bnr ?
Gnr ?
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 60
Gnr 10 Bnr 62
Gnr 10 Bnr 65
Gnr 10 Bnr 69
Gnr 10 Bnr 77
Gnr 10 Bnr 83
Gnr 10 Bnr 85
Gnr 10 Bnr 93
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 34
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 46
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23 Bnr 24
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 33
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 69
Gnr 23 Bnr 112
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 50
Gnr 24 Bnr 81
Gnr 24 Bnr 90
Gnr 24 Bnr 99
Gnr 24 Bnr 105
Gnr 24 Bnr 111
Gnr 24 Bnr 149
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 18
Gnr 26 Bnr 49
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 20
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 38
Gnr 28 Bnr 43
Gnr 28 Bnr 147
Gnr 28 Bnr 148
Gnr 28 Bnr 149
Gnr 28 Bnr 150
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29 Bnr 48
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 19
Gnr 33 Bnr 20
Gnr 33 Bnr 21
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 167
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35 Bnr 62
Gnr 35 Bnr 63
Gnr 35 Bnr 74
Gnr 35 Bnr 75
Gnr 35 Bnr 84
Gnr 35 Bnr 91
Gnr 35 Bnr 100
Gnr 35 Bnr 101
Gnr 35 Bnr 102
Gnr 35 Bnr 105
Gnr 35 Bnr 127
Gnr 35 Bnr 129
Gnr 35 Bnr 130
Gnr 35 Bnr 141
Gnr 35 Bnr 151
Gnr 35 Bnr 156
Gnr 35 Bnr 164
Gnr 35 Bnr 168
Gnr 35 Bnr 261
Gnr 35 Bnr 278
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 57
Gnr 36 Bnr 523
Gnr 36 Bnr 689
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 27
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 22
Gnr 39 Bnr 24
Gnr 39 Bnr 53
Gnr 39 Bnr 57
Gnr 39 Bnr 60
Gnr 39 Bnr 64
Gnr 39 Bnr 68
Gnr 39 Bnr 73
Gnr 39 Bnr 74
Gnr 39 Bnr 76
Gnr 39 Bnr 77
Gnr 39 Bnr 78
Gnr 39 Bnr 87
Gnr 39 Bnr 93
Gnr 39 Bnr 117
Gnr 39 Bnr 124
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 18
Gnr 43 Bnr 23
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 19
Gnr 45 Bnr 25
Gnr 45 Bnr 29
Gnr 45 Bnr 34
Gnr 45 Bnr 43
Gnr 45 Bnr 98
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 18
Gnr 46 Bnr 20
Gnr 46 Bnr 24
Gnr 46 Bnr 27
Gnr 46 Bnr 33
Gnr 46 Bnr 35
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 16
Gnr 47 Bnr 24
Gnr 47 Bnr 25
Gnr 47 Bnr 29
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 16
Gnr 48 Bnr 19
Gnr 48 Bnr 23
Gnr 48 Bnr 29
Gnr 48 Bnr 30
Gnr 48 Bnr 44
Gnr 48 Bnr 74
Gnr 48 Bnr 75
Gnr 48 Bnr 76
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 11
Gnr 50 Bnr 16
Gnr 50 Bnr 19
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50 Bnr 21
Gnr 50 Bnr 22
Gnr 50 Bnr 23
Gnr 50 Bnr 24
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50 Bnr 26
Gnr 50 Bnr 27
Gnr 50 Bnr 28
Gnr 50 Bnr 29
Gnr 50 Bnr 30
Gnr 50 Bnr 31
Gnr 50 Bnr 32
Gnr 50 Bnr 33
Gnr 50 Bnr 34
Gnr 50 Bnr 35
Gnr 50 Bnr 36
Gnr 50 Bnr 37
Gnr 50 Bnr 38
Gnr 50 Bnr 39
Gnr 50 Bnr 40
Gnr 50 Bnr 41
Gnr 50 Bnr 42
Gnr 50 Bnr 43
Gnr 50 Bnr 44
Gnr 50 Bnr 45
Gnr 50 Bnr 46
Gnr 50 Bnr 47
Gnr 50 Bnr 48
Gnr 50 Bnr 49
Gnr 50 Bnr 50
Gnr 50 Bnr 51
Gnr 50 Bnr 52
Gnr 50 Bnr 53
Gnr 50 Bnr 54
Gnr 50 Bnr 55
Gnr 50 Bnr 56
Gnr 50 Bnr 57
Gnr 50 Bnr 58
Gnr 50 Bnr 59
Gnr 50 Bnr 60
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 13
Gnr 51 Bnr 14
Gnr 51 Bnr 18
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 38
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 29
Gnr 53 Bnr 33
Gnr 53 Bnr 34
Gnr 53 Bnr 38
Gnr 53 Bnr 46
Gnr 53 Bnr 51
Gnr 53 Bnr 55
Gnr 53 Bnr 73
Gnr 53 Bnr 82
Gnr 53 Bnr 87
Gnr 53 Bnr 90
Gnr 53 Bnr 97
Gnr 53 Bnr 100
Gnr 53 Bnr 107
Gnr 53 Bnr 113
Gnr 53 Bnr 115
Gnr 53 Bnr 128
Gnr 53 Bnr 132
Gnr 53 Bnr 144
Gnr 53 Bnr 145
Gnr 53 Bnr 146
Gnr 53 Bnr 157
Gnr 53 Bnr 158
Gnr 53 Bnr 161
Gnr 53 Bnr 164
Gnr 53 Bnr 168
Gnr 53 Bnr 193
Gnr 53 Bnr 221
Gnr 53 Bnr 229
Gnr 53 Bnr 235
Gnr 53 Bnr 236
Gnr 53 Bnr 244
Gnr 53 Bnr 253
Gnr 53 Bnr 260
Gnr 53 Bnr 268
Gnr 53 Bnr 271
Gnr 53 Bnr 272
Gnr 53 Bnr 283
Gnr 53 Bnr 293
Gnr 53 Bnr 294
Gnr 53 Bnr 298
Gnr 53 Bnr 299
Gnr 53 Bnr 302
Gnr 53 Bnr 305
Gnr 53 Bnr 309
Gnr 53 Bnr 315
Gnr 53 Bnr 326
Gnr 53 Bnr 380
Gnr 53 Bnr 381
Gnr 53 Bnr 382
Gnr 53 Bnr 387
Gnr 53 Bnr 388
Gnr 53 Bnr 448
Gnr 53 Bnr 520
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 22
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 24
Gnr 55 Bnr 25
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 27
Gnr 57 Bnr 30
Gnr 57 Bnr 31
Gnr 57 Bnr 60
Gnr 57 Bnr 70
Gnr 57 Bnr 145
Gnr 57 Bnr 146
Gnr 57 Bnr 217
Gnr 57 Bnr 274
Gnr 57 Bnr 716
Gnr 57
Gnr 76 Bnr 12
Gnr 76
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142
Gnr 1023 Bnr 1
Gnr 1023
Gnr 1281 Bnr 1
Gnr 1281