Eiendommer med jordskiftesaker i NORE OG UVDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9
Gnr X Bnr X
Gnr X
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17 Bnr 44
Gnr 17 Bnr 88
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 37
Gnr 18 Bnr 40
Gnr 18 Bnr 60
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 14
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 22
Gnr 27 Bnr 23
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27 Bnr 25
Gnr 27 Bnr 26
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 21
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45 Bnr 12
Gnr 45 Bnr 13
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 15
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 17
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 17
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 21
Gnr 48 Bnr 28
Gnr 48 Bnr 39
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 13
Gnr 56 Bnr 14
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 16
Gnr 56 Bnr 17
Gnr 56 Bnr 18
Gnr 56 Bnr 19
Gnr 56 Bnr 20
Gnr 56 Bnr 22
Gnr 56 Bnr 23
Gnr 56 Bnr 24
Gnr 56 Bnr 25
Gnr 56 Bnr 28
Gnr 56 Bnr 31
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 14
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61 Bnr 10
Gnr 61 Bnr 14
Gnr 61 Bnr 17
Gnr 61 Bnr 18
Gnr 61 Bnr 19
Gnr 61 Bnr 20
Gnr 61 Bnr 23
Gnr 61 Bnr 24
Gnr 61 Bnr 27
Gnr 61 Bnr 31
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 10
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 11
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 13
Gnr 68 Bnr 14
Gnr 68 Bnr 15
Gnr 68 Bnr 18
Gnr 68 Bnr 21
Gnr 68 Bnr 22
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 9
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 15
Gnr 80 Bnr 16
Gnr 80 Bnr 17
Gnr 80 Bnr 19
Gnr 80 Bnr 23
Gnr 80 Bnr 35
Gnr 80 Bnr 36
Gnr 80 Bnr 37
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 6
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 9
Gnr 92 Bnr 10
Gnr 92 Bnr 11
Gnr 92 Bnr 13
Gnr 92 Bnr 20
Gnr 92 Bnr 22
Gnr 92 Bnr 23
Gnr 92 Bnr 25
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 8
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 12
Gnr 93 Bnr 13
Gnr 93 Bnr 14
Gnr 93 Bnr 15
Gnr 93 Bnr 16
Gnr 93 Bnr 18
Gnr 93 Bnr 19
Gnr 93 Bnr 22
Gnr 93 Bnr 26
Gnr 93 Bnr 30
Gnr 93 Bnr 36
Gnr 93 Bnr 40
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 5
Gnr 94 Bnr 8
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 8
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96 Bnr 7
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96 Bnr 9
Gnr 96 Bnr 13
Gnr 96 Bnr 15
Gnr 96 Bnr 17
Gnr 96 Bnr 19
Gnr 96 Bnr 22
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 6
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 5
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 18
Gnr 110 Bnr 24
Gnr 110 Bnr 25
Gnr 110 Bnr 47
Gnr 110 Bnr 98
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 14
Gnr 111 Bnr 20
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 7
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 7
Gnr 118 Bnr 26
Gnr 118 Bnr 56
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 7
Gnr 122 Bnr 8
Gnr 122 Bnr 9
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 9
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 10
Gnr 124 Bnr 11
Gnr 124 Bnr 12
Gnr 124 Bnr 14
Gnr 124 Bnr 16
Gnr 124 Bnr 18
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125 Bnr 7
Gnr 125 Bnr 8
Gnr 125 Bnr 10
Gnr 125 Bnr 13
Gnr 125 Bnr 16
Gnr 125 Bnr 17
Gnr 125 Bnr 22
Gnr 125 Bnr 23
Gnr 125 Bnr 27
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 6
Gnr 126 Bnr 9
Gnr 126 Bnr 13
Gnr 126 Bnr 14
Gnr 126 Bnr 15
Gnr 126 Bnr 16
Gnr 126 Bnr 17
Gnr 126 Bnr 18
Gnr 126 Bnr 23
Gnr 126 Bnr 26
Gnr 126 Bnr 27
Gnr 126 Bnr 29
Gnr 126 Bnr 33
Gnr 126 Bnr 37
Gnr 126 Bnr 46
Gnr 126 Bnr 47
Gnr 126 Bnr 48
Gnr 126 Bnr 55
Gnr 126 Bnr 56
Gnr 126 Bnr 59
Gnr 126 Bnr 67
Gnr 126
Gnr 126 Bnr2 1
Gnr 127 Bnr 18
Gnr 127
Gnr 128
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132 Bnr 10
Gnr 132 Bnr 38
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 7
Gnr 134 Bnr 8
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 5
Gnr 137 Bnr 6
Gnr 137 Bnr 8
Gnr 137 Bnr 9
Gnr 137 Bnr 18
Gnr 137 Bnr 19
Gnr 137 Bnr 27
Gnr 137 Bnr 29
Gnr 137 Bnr 34
Gnr 137 Bnr 44
Gnr 137 Bnr 45
Gnr 137 Bnr 51
Gnr 137 Bnr 68
Gnr 137 Bnr 72
Gnr 137 Bnr 73
Gnr 137 Bnr 74
Gnr 137 Bnr 86
Gnr 137 Bnr 87
Gnr 137 Bnr 166
Gnr 137 Bnr 167
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138 Bnr 4
Gnr 138 Bnr 7
Gnr 138 Bnr 12
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 11
Gnr 140 Bnr 15
Gnr 140 Bnr 16
Gnr 140 Bnr 17
Gnr 140 Bnr 19
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 9
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 7
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142 Bnr 11
Gnr 142 Bnr 12
Gnr 142 Bnr 13
Gnr 142 Bnr 14
Gnr 142 Bnr 15
Gnr 142 Bnr 16
Gnr 142 Bnr 21
Gnr 142 Bnr 29
Gnr 142 Bnr 32
Gnr 142 Bnr 37
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 3
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143 Bnr 6
Gnr 143 Bnr 7
Gnr 143 Bnr 8
Gnr 143 Bnr 12
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 6
Gnr 144 Bnr 11
Gnr 144 Bnr 12
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145 Bnr 4
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 7
Gnr 145 Bnr 8
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 3
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147 Bnr 4
Gnr 147 Bnr 5
Gnr 147 Bnr 6
Gnr 147 Bnr 7
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148 Bnr 3
Gnr 148 Bnr 4
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 2
Gnr 149 Bnr 4
Gnr 149 Bnr 6
Gnr 149 Bnr 7
Gnr 149 Bnr 8
Gnr 149 Bnr 10
Gnr 149 Bnr 11
Gnr 149 Bnr 24
Gnr 149 Bnr 28
Gnr 149 Bnr 37
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 3
Gnr 150 Bnr 4
Gnr 150 Bnr 5
Gnr 150 Bnr 6
Gnr 150 Bnr 9
Gnr 150 Bnr 11
Gnr 150 Bnr 12
Gnr 150 Bnr 13
Gnr 150 Bnr 18
Gnr 150 Bnr 24
Gnr 150 Bnr 28
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 2
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154 Bnr 5
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 3
Gnr 155 Bnr 4
Gnr 155 Bnr 5
Gnr 155 Bnr 6
Gnr 155 Bnr 7
Gnr 155 Bnr 8
Gnr 155 Bnr 9
Gnr 155 Bnr 10
Gnr 155 Bnr 12
Gnr 155 Bnr 13
Gnr 155 Bnr 14
Gnr 155 Bnr 15
Gnr 155 Bnr 21
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 3
Gnr 156 Bnr 5
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157 Bnr 3
Gnr 157 Bnr 9
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 3
Gnr 158 Bnr 8
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 12
Gnr 159 Bnr 13
Gnr 159 Bnr 14
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160 Bnr 2
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160 Bnr 4
Gnr 160 Bnr 6
Gnr 160 Bnr 8
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 5
Gnr 161 Bnr 7
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 2
Gnr 163 Bnr 3
Gnr 163 Bnr 7
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 6
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165 Bnr 3
Gnr 165 Bnr 4
Gnr 165 Bnr 5
Gnr 165 Bnr 6
Gnr 165 Bnr 7
Gnr 165 Bnr 8
Gnr 165 Bnr 12
Gnr 165 Bnr 15
Gnr 165 Bnr 16
Gnr 165 Bnr 21
Gnr 165 Bnr 26
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 2
Gnr 168 Bnr 3
Gnr 168 Bnr 4
Gnr 168 Bnr 5
Gnr 168 Bnr 6
Gnr 168 Bnr 7
Gnr 168 Bnr 8
Gnr 168 Bnr 9
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169 Bnr 5
Gnr 169 Bnr 6
Gnr 169 Bnr 15
Gnr 169 Bnr 16
Gnr 169 Bnr 17
Gnr 169 Bnr 18
Gnr 169 Bnr 19
Gnr 169 Bnr 20
Gnr 169 Bnr 23
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 3
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172 Bnr 3
Gnr 172 Bnr 12
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 3
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 5
Gnr 174 Bnr 28
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 5
Gnr 175 Bnr 11
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 3
Gnr 179 Bnr 5
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180 Bnr 3
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 5
Gnr 180 Bnr 6
Gnr 180 Bnr 7
Gnr 180 Bnr 8
Gnr 180 Bnr 9
Gnr 180 Bnr 10
Gnr 180 Bnr 11
Gnr 180 Bnr 13
Gnr 180 Bnr 19
Gnr 180 Bnr 25
Gnr 180 Bnr 75
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181 Bnr 5
Gnr 181 Bnr 6
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182 Bnr 3
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183 Bnr 6
Gnr 183 Bnr 7
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184 Bnr 3
Gnr 184 Bnr 5
Gnr 184 Bnr 7
Gnr 184 Bnr 8
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 2
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187 Bnr 4
Gnr 187 Bnr 6
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 15
Gnr 190 Bnr 16
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 5
Gnr 191 Bnr 11
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 5
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 5
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 3
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196 Bnr 3
Gnr 196 Bnr 4
Gnr 196 Bnr 5
Gnr 196 Bnr 7
Gnr 196 Bnr 11
Gnr 196 Bnr 13
Gnr 196 Bnr 14
Gnr 196 Bnr 15
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197 Bnr 4
Gnr 197 Bnr 9
Gnr 197 Bnr 13
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 5
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198 Bnr 7
Gnr 198 Bnr 8
Gnr 198 Bnr 9
Gnr 198 Bnr 10
Gnr 198 Bnr 13
Gnr 198 Bnr 19
Gnr 198 Bnr 20
Gnr 198 Bnr 21
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 8
Gnr 199 Bnr 26
Gnr 199 Bnr 33
Gnr 199 Bnr 34
Gnr 199 Bnr 35
Gnr 199 Bnr 36
Gnr 199 Bnr 44
Gnr 199 Bnr 48
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 4
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 7
Gnr 200 Bnr 8
Gnr 200 Bnr 9
Gnr 200 Bnr 10
Gnr 200 Bnr 11
Gnr 200 Bnr 12
Gnr 200 Bnr 13
Gnr 200 Bnr 14
Gnr 200 Bnr 15
Gnr 200 Bnr 16
Gnr 200 Bnr 18
Gnr 200 Bnr 23
Gnr 200 Bnr 24
Gnr 200 Bnr 25
Gnr 200 Bnr 26
Gnr 200 Bnr 27
Gnr 200 Bnr 28
Gnr 200 Bnr 29
Gnr 200 Bnr 32
Gnr 200 Bnr 40
Gnr 200 Bnr 45
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 2
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202 Bnr 3
Gnr 202 Bnr 5
Gnr 202 Bnr 6
Gnr 202 Bnr 7
Gnr 202 Bnr 8
Gnr 202 Bnr 9
Gnr 202 Bnr 16
Gnr 202 Bnr 19
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 4
Gnr 203 Bnr 5
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203 Bnr 13
Gnr 203 Bnr 14
Gnr 203 Bnr 15
Gnr 203 Bnr 18
Gnr 203 Bnr 20
Gnr 203 Bnr 21
Gnr 203 Bnr 26
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204 Bnr 6
Gnr 204 Bnr 8
Gnr 204 Bnr 11
Gnr 204 Bnr 14
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 2
Gnr 206 Bnr 3
Gnr 206 Bnr 5
Gnr 206 Bnr 6
Gnr 206 Bnr 9
Gnr 206 Bnr 14
Gnr 206 Bnr 26
Gnr 206 Bnr 29
Gnr 206 Bnr 31
Gnr 206 Bnr 32
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207 Bnr 3
Gnr 207 Bnr 7
Gnr 207 Bnr 8
Gnr 207 Bnr 9
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 8
Gnr 210 Bnr 9
Gnr 210 Bnr 10
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 7
Gnr 212 Bnr 8
Gnr 212 Bnr 9
Gnr 212 Bnr 10
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213 Bnr 3
Gnr 213 Bnr 4
Gnr 213 Bnr 5
Gnr 213 Bnr 7
Gnr 213 Bnr 11
Gnr 213 Bnr 13
Gnr 213 Bnr 17
Gnr 213 Bnr 29
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214 Bnr 6
Gnr 214
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 23
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 8
Gnr 217
Gnr FV. Bnr 122
Gnr FV.
Gnr 1008 Bnr 1
Gnr 1008
Gnr 1040 Bnr 1
Gnr 1040
Gnr 2120 Bnr 1
Gnr 2120
Gnr 2122 Bnr 1
Gnr 2122