Eiendommer med jordskiftesaker i HORTEN kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 63
Gnr 2 Bnr 137
Gnr 2 Bnr 250
Gnr 2 Bnr 275
Gnr 2 Bnr 570
Gnr 2 Bnr 756
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 32
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9
Gnr 00 Bnr 0
Gnr 00
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 46
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 179
Gnr 13 Bnr 181
Gnr 13 Bnr 203
Gnr 13 Bnr 206
Gnr 13 Bnr 212
Gnr 13 Bnr 213
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 37
Gnr 15 Bnr 72
Gnr 15
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 16
Gnr 19 Bnr 34
Gnr 19 Bnr 39
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19 Bnr 106
Gnr 19 Bnr 140
Gnr 19 Bnr 245
Gnr 19 Bnr 247
Gnr 19 Bnr 266
Gnr 19 Bnr 276
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 23
Gnr 20 Bnr 29
Gnr 20 Bnr 30
Gnr 20 Bnr 32
Gnr 20 Bnr 91
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35 Bnr 16
Gnr 35 Bnr 19
Gnr 35 Bnr 21
Gnr 35 Bnr 22
Gnr 35 Bnr 23
Gnr 35 Bnr 25
Gnr 35 Bnr 26
Gnr 35 Bnr 27
Gnr 35 Bnr 30
Gnr 35 Bnr 31
Gnr 35 Bnr 32
Gnr 35 Bnr 33
Gnr 35 Bnr 34
Gnr 35 Bnr 36
Gnr 35 Bnr 46
Gnr 35 Bnr 47
Gnr 35 Bnr 50
Gnr 35 Bnr 51
Gnr 35 Bnr 56
Gnr 35 Bnr 58
Gnr 35 Bnr 59
Gnr 35 Bnr 61
Gnr 35 Bnr 62
Gnr 35 Bnr 63
Gnr 35 Bnr 64
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37 Bnr 18
Gnr 37 Bnr 19
Gnr 37 Bnr 21
Gnr 37 Bnr 22
Gnr 37 Bnr 29
Gnr 37 Bnr 32
Gnr 37 Bnr 33
Gnr 37 Bnr 34
Gnr 37 Bnr 35
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 12
Gnr 38 Bnr 16
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 18
Gnr 40 Bnr 50
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 25
Gnr 42 Bnr 30
Gnr 42 Bnr 36
Gnr 42 Bnr 38
Gnr 42 Bnr 42
Gnr 42 Bnr 43
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 12
Gnr 45 Bnr 13
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 15
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 17
Gnr 45 Bnr 19
Gnr 45 Bnr 20
Gnr 45 Bnr 26
Gnr 45 Bnr 27
Gnr 45 Bnr 56
Gnr 45 Bnr 69
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 23
Gnr 46 Bnr 77
Gnr 46
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 18
Gnr 48 Bnr 27
Gnr 48 Bnr 147
Gnr 48 Bnr 148
Gnr 48 Bnr 153
Gnr 48 Bnr 154
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 26
Gnr 49 Bnr 27
Gnr 49 Bnr 31
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 14
Gnr 50 Bnr 21
Gnr 50 Bnr 22
Gnr 50 Bnr 23
Gnr 50 Bnr 29
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 11
Gnr 51 Bnr 16
Gnr 51 Bnr 17
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 22
Gnr 54 Bnr 26
Gnr 54 Bnr 30
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 11
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 13
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 8
Gnr 68 Bnr 11
Gnr 68 Bnr 34
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70 Bnr 10
Gnr 70 Bnr 11
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 20
Gnr 72 Bnr 24
Gnr 72 Bnr 43
Gnr 72 Bnr 78
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 8
Gnr 78 Bnr 12
Gnr 78 Bnr 13
Gnr 78 Bnr 14
Gnr 78
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 10
Gnr 81 Bnr 11
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 14
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 10
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 14
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96 Bnr 10
Gnr 96 Bnr 12
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 5
Gnr 98 Bnr 7
Gnr 98 Bnr 9
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 11
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99 Bnr 13
Gnr 99 Bnr 15
Gnr 99 Bnr 16
Gnr 99 Bnr 17
Gnr 99 Bnr 18
Gnr 99 Bnr 21
Gnr 99 Bnr 22
Gnr 99 Bnr 24
Gnr 99 Bnr 29
Gnr 99 Bnr 35
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 11
Gnr 100 Bnr 12
Gnr 100 Bnr 15
Gnr 100 Bnr 18
Gnr 100 Bnr 113
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 9
Gnr 101 Bnr 19
Gnr 101 Bnr 23
Gnr 101 Bnr 26
Gnr 101 Bnr 32
Gnr 101 Bnr 34
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102 Bnr 9
Gnr 102 Bnr 13
Gnr 102 Bnr 15
Gnr 102 Bnr 26
Gnr 102 Bnr 33
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 8
Gnr 103 Bnr 9
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106 Bnr 8
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 8
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 14
Gnr 111 Bnr 15
Gnr 111 Bnr 16
Gnr 111 Bnr 21
Gnr 111 Bnr 22
Gnr 111 Bnr 34
Gnr 111 Bnr 40
Gnr 111
Gnr 113 Bnr 9
Gnr 113 Bnr 10
Gnr 113 Bnr 24
Gnr 113 Bnr 28
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 14
Gnr 114 Bnr 17
Gnr 114 Bnr 23
Gnr 114 Bnr 26
Gnr 114
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 10
Gnr 124 Bnr 11
Gnr 124 Bnr 14
Gnr 124 Bnr 44
Gnr 124 Bnr 47
Gnr 124 Bnr 48
Gnr 124 Bnr 50
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 20
Gnr 125 Bnr 21
Gnr 125 Bnr 36
Gnr 125 Bnr 38
Gnr 125 Bnr 80
Gnr 125 Bnr 113
Gnr 125 Bnr 173
Gnr 125 Bnr 213
Gnr 125 Bnr 242
Gnr 125 Bnr 254
Gnr 125 Bnr 262
Gnr 125 Bnr 295
Gnr 125 Bnr 324
Gnr 125 Bnr 349
Gnr 125 Bnr 367
Gnr 125
Gnr 128 Bnr 203
Gnr 128 Bnr 317
Gnr 128 Bnr 373
Gnr 128 Bnr 511
Gnr 128 Bnr 524
Gnr 128 Bnr 527
Gnr 128 Bnr 543
Gnr 128 Bnr 557
Gnr 128 Bnr 572
Gnr 128 Bnr 585
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 290
Gnr 129 Bnr 305
Gnr 129 Bnr 316
Gnr 129 Bnr 342
Gnr 129 Bnr 352
Gnr 129 Bnr 427
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 326
Gnr 130 Bnr 422
Gnr 130 Bnr 432
Gnr 130 Bnr 433
Gnr 130
Gnr KOM Bnr VEG
Gnr KOM
Gnr 9018 Bnr 1
Gnr 9018
Gnr 9019 Bnr 3
Gnr 9019 Bnr 4
Gnr 9019 Bnr 5
Gnr 9019
Gnr 9306 Bnr 1
Gnr 9306 Bnr 2
Gnr 9306 Bnr 3
Gnr 9306
Gnr 9310 Bnr 1
Gnr 9310
Gnr 9650 Bnr 1
Gnr 9650
Gnr 9665 Bnr 4
Gnr 9665
Gnr 9666 Bnr 2
Gnr 9666
Gnr 9670 Bnr 1
Gnr 9670 Bnr 2
Gnr 9670
Gnr 9680 Bnr 1
Gnr 9680