Eiendommer med jordskiftesaker i SANDE kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0 Bnr 00
Gnr 0 Bnr 000
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 33
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 39
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 43
Gnr 2 Bnr 45
Gnr 2 Bnr 50
Gnr 2 Bnr 59
Gnr 2 Bnr 60
Gnr 2 Bnr 68
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 31
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3 Bnr 40
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 42
Gnr 3 Bnr 45
Gnr 3 Bnr 48
Gnr 3 Bnr 49
Gnr 3 Bnr 50
Gnr 3 Bnr 51
Gnr 3 Bnr 53
Gnr 3 Bnr 57
Gnr 3 Bnr 58
Gnr 3 Bnr 59
Gnr 3 Bnr 60
Gnr 3 Bnr 61
Gnr 3 Bnr 64
Gnr 3 Bnr 65
Gnr 3 Bnr 66
Gnr 3 Bnr 67
Gnr 3 Bnr 68
Gnr 3 Bnr 70
Gnr 3 Bnr 81
Gnr 3 Bnr 82
Gnr 3 Bnr 84
Gnr 3 Bnr 90
Gnr 3 Bnr 103
Gnr 3 Bnr 104
Gnr 3 Bnr 105
Gnr 3 Bnr 109
Gnr 3 Bnr 116
Gnr 3 Bnr 117
Gnr 3 Bnr 118
Gnr 3 Bnr 119
Gnr 3 Bnr 124
Gnr 3 Bnr 127
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 28
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 28
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 23
Gnr 18 Bnr 35
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 33
Gnr 19 Bnr 35
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19 Bnr 42
Gnr 19 Bnr 43
Gnr 19 Bnr 44
Gnr 19 Bnr 47
Gnr 19 Bnr 48
Gnr 19 Bnr 51
Gnr 19 Bnr 53
Gnr 19 Bnr 55
Gnr 19 Bnr 58
Gnr 19 Bnr 59
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 26
Gnr 20 Bnr 27
Gnr 20 Bnr 28
Gnr 20 Bnr 30
Gnr 20 Bnr 42
Gnr 20 Bnr 43
Gnr 20 Bnr 45
Gnr 20 Bnr 46
Gnr 20 Bnr 47
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 43
Gnr 21 Bnr 45
Gnr 21 Bnr 51
Gnr 21 Bnr 77
Gnr 21 Bnr 80
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 19
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 21
Gnr 24 Bnr 26
Gnr 24 Bnr 27
Gnr 24 Bnr 28
Gnr 24 Bnr 34
Gnr 24 Bnr 36
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 13
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 11
Gnr 40 Bnr 12
Gnr 40 Bnr 19
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 15
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 20
Gnr 41 Bnr 21
Gnr 41 Bnr 26
Gnr 41 Bnr 29
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 15
Gnr 48 Bnr 16
Gnr 48 Bnr 25
Gnr 48 Bnr 26
Gnr 48 Bnr 27
Gnr 48 Bnr 28
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 15
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 18
Gnr 51 Bnr 19
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 21
Gnr 51 Bnr 24
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 19
Gnr 52 Bnr 20
Gnr 52 Bnr 21
Gnr 52 Bnr 24
Gnr 52 Bnr 25
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 19
Gnr 53 Bnr 20
Gnr 53 Bnr 22
Gnr 53 Bnr 23
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 30
Gnr 53 Bnr 33
Gnr 53 Bnr 37
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 17
Gnr 56 Bnr 21
Gnr 56 Bnr 31
Gnr 56 Bnr 36
Gnr 56 Bnr 38
Gnr 56 Bnr 39
Gnr 56 Bnr 41
Gnr 56 Bnr 43
Gnr 56 Bnr 44
Gnr 56 Bnr 46
Gnr 56 Bnr 53
Gnr 56 Bnr 55
Gnr 56 Bnr 56
Gnr 56 Bnr 63
Gnr 56 Bnr 67
Gnr 56 Bnr 69
Gnr 56 Bnr 73
Gnr 56 Bnr 95
Gnr 56 Bnr 96
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 10
Gnr 57 Bnr 11
Gnr 57 Bnr 19
Gnr 57 Bnr 20
Gnr 57 Bnr 27
Gnr 57 Bnr 29
Gnr 57 Bnr 31
Gnr 57 Bnr 33
Gnr 57 Bnr 34
Gnr 57 Bnr 38
Gnr 57 Bnr 39
Gnr 57 Bnr 43
Gnr 57 Bnr 45
Gnr 57 Bnr 46
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 10
Gnr 59 Bnr 11
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 16
Gnr 59 Bnr 17
Gnr 59 Bnr 20
Gnr 59 Bnr 21
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59 Bnr 23
Gnr 59 Bnr 25
Gnr 59 Bnr 51
Gnr 59 Bnr 62
Gnr 59 Bnr 63
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 10
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 13
Gnr 60 Bnr 15
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 16
Gnr 62 Bnr 18
Gnr 62 Bnr 20
Gnr 62 Bnr 21
Gnr 62 Bnr 23
Gnr 62 Bnr 26
Gnr 62 Bnr 39
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 16
Gnr 63 Bnr 18
Gnr 63 Bnr 21
Gnr 63 Bnr 22
Gnr 63 Bnr 23
Gnr 63 Bnr 26
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 10
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64 Bnr 12
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65 Bnr 17
Gnr 65 Bnr 20
Gnr 65 Bnr 30
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 16
Gnr 66 Bnr 21
Gnr 66 Bnr 22
Gnr 66 Bnr 53
Gnr 66 Bnr 57
Gnr 66 Bnr 59
Gnr 66 Bnr 60
Gnr 66 Bnr 66
Gnr 66 Bnr 68
Gnr 66 Bnr 82
Gnr 66 Bnr 84
Gnr 66 Bnr 90
Gnr 66 Bnr 95
Gnr 66 Bnr 98
Gnr 66 Bnr 99
Gnr 66 Bnr 105
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67 Bnr 11
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 16
Gnr 70 Bnr 27
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 9
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71 Bnr 16
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 13
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72 Bnr 23
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 20
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 10
Gnr 78 Bnr 12
Gnr 78 Bnr 15
Gnr 78 Bnr 16
Gnr 78 Bnr 17
Gnr 78 Bnr 19
Gnr 78 Bnr 23
Gnr 78 Bnr 29
Gnr 78 Bnr 30
Gnr 78 Bnr 35
Gnr 78 Bnr 48
Gnr 78 Bnr 85
Gnr 78
Gnr 80 Bnr 13
Gnr 80 Bnr 18
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83 Bnr 16
Gnr 83 Bnr 17
Gnr 83 Bnr 19
Gnr 83 Bnr 24
Gnr 83 Bnr 26
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85 Bnr 12
Gnr 85 Bnr 14
Gnr 85 Bnr 16
Gnr 85 Bnr 18
Gnr 85 Bnr 21
Gnr 85 Bnr 22
Gnr 85 Bnr 24
Gnr 85 Bnr 25
Gnr 85 Bnr 26
Gnr 85 Bnr 27
Gnr 85 Bnr 33
Gnr 85 Bnr 35
Gnr 85 Bnr 36
Gnr 85 Bnr 37
Gnr 85 Bnr 39
Gnr 85 Bnr 49
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 10
Gnr 87 Bnr 14
Gnr 87 Bnr 15
Gnr 87 Bnr 17
Gnr 87 Bnr 18
Gnr 87 Bnr 19
Gnr 87 Bnr 22
Gnr 87 Bnr 23
Gnr 87 Bnr 27
Gnr 87 Bnr 28
Gnr 87 Bnr 30
Gnr 87
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 8
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 13
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 7
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 10
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 12
Gnr 90 Bnr 13
Gnr 90 Bnr 18
Gnr 90 Bnr 21
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 16
Gnr 91 Bnr 17
Gnr 91 Bnr 18
Gnr 91 Bnr 20
Gnr 91 Bnr 21
Gnr 91 Bnr 24
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 17
Gnr 92 Bnr 22
Gnr 92 Bnr 23
Gnr 92 Bnr 26
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94 Bnr 5
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 7
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95 Bnr 7
Gnr 95 Bnr 9
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96 Bnr 7
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 9
Gnr 102 Bnr 10
Gnr 102 Bnr 11
Gnr 102 Bnr 12
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104 Bnr 12
Gnr 104 Bnr 18
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105 Bnr 12
Gnr 105 Bnr 13
Gnr 105 Bnr 15
Gnr 105 Bnr 37
Gnr 105 Bnr 38
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106 Bnr 8
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106 Bnr 10
Gnr 106 Bnr 12
Gnr 106 Bnr 13
Gnr 106 Bnr 17
Gnr 106 Bnr 21
Gnr 106 Bnr 30
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 5
Gnr 107 Bnr 10
Gnr 107 Bnr 15
Gnr 107 Bnr 16
Gnr 107 Bnr 18
Gnr 107 Bnr 19
Gnr 107 Bnr 21
Gnr 107 Bnr 25
Gnr 107 Bnr 26
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108 Bnr 6
Gnr 108 Bnr 8
Gnr 108 Bnr 10
Gnr 108 Bnr 11
Gnr 108 Bnr 13
Gnr 108 Bnr 14
Gnr 108 Bnr 16
Gnr 108 Bnr 20
Gnr 108 Bnr 23
Gnr 108 Bnr 24
Gnr 108 Bnr 26
Gnr 108 Bnr 27
Gnr 108 Bnr 35
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 11
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110 Bnr 15
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 17
Gnr 110 Bnr 18
Gnr 110 Bnr 19
Gnr 110 Bnr 23
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 16
Gnr 114 Bnr 17
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 4
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 9
Gnr 115 Bnr 10
Gnr 115 Bnr 16
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 7
Gnr 116 Bnr 8
Gnr 116 Bnr 11
Gnr 116 Bnr 13
Gnr 116 Bnr 15
Gnr 116 Bnr 17
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121 Bnr 7
Gnr 121 Bnr 9
Gnr 121 Bnr 16
Gnr 121 Bnr 19
Gnr 121 Bnr 20
Gnr 121 Bnr 21
Gnr 121 Bnr 25
Gnr 121 Bnr 29
Gnr 121 Bnr 36
Gnr 121 Bnr 50
Gnr 121 Bnr 51
Gnr 121 Bnr 54
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 6
Gnr 123 Bnr 7
Gnr 123 Bnr 8
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 6
Gnr 125 Bnr 8
Gnr 125 Bnr 11
Gnr 125 Bnr 14
Gnr 125 Bnr 16
Gnr 125 Bnr 21
Gnr 125 Bnr 24
Gnr 125 Bnr 25
Gnr 125 Bnr 26
Gnr 125 Bnr 27
Gnr 125 Bnr 32
Gnr 125 Bnr 33
Gnr 125 Bnr 36
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 6
Gnr 126 Bnr 7
Gnr 126 Bnr 9
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 12
Gnr 126 Bnr 14
Gnr 126 Bnr 47
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 8
Gnr 127 Bnr 12
Gnr 127 Bnr 25
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128 Bnr 4
Gnr 128 Bnr 5
Gnr 128 Bnr 6
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 7
Gnr 130 Bnr 10
Gnr 130 Bnr 17
Gnr 130 Bnr 26
Gnr 130 Bnr 28
Gnr 130 Bnr 46
Gnr 130 Bnr 50
Gnr 130 Bnr 51
Gnr 130 Bnr 62
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 4
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131 Bnr 11
Gnr 131 Bnr 13
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133 Bnr 6
Gnr 133 Bnr 8
Gnr 133 Bnr 9
Gnr 133 Bnr 11
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 6
Gnr 135 Bnr 8
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 5
Gnr 136 Bnr 6
Gnr 136 Bnr 7
Gnr 136 Bnr 8
Gnr 136 Bnr 9
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138 Bnr 3
Gnr 138 Bnr 4
Gnr 138 Bnr 5
Gnr 138 Bnr 6
Gnr 138 Bnr 7
Gnr 138 Bnr 9
Gnr 138 Bnr 10
Gnr 138 Bnr 12
Gnr 138 Bnr 13
Gnr 138 Bnr 15
Gnr 138 Bnr 16
Gnr 138 Bnr 17
Gnr 138 Bnr 19
Gnr 138 Bnr 20
Gnr 138 Bnr 22
Gnr 138 Bnr 23
Gnr 138 Bnr 26
Gnr 138 Bnr 27
Gnr 138 Bnr 29
Gnr 138 Bnr 33
Gnr 138 Bnr 34
Gnr 138 Bnr 35
Gnr 138 Bnr 40
Gnr 138 Bnr 45
Gnr 138 Bnr 48
Gnr 138 Bnr 49
Gnr 138 Bnr 52
Gnr 138 Bnr 53
Gnr 138 Bnr 55
Gnr 138 Bnr 57
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 6
Gnr 140 Bnr 9
Gnr 140 Bnr 27
Gnr 140 Bnr 34
Gnr 140 Bnr 100
Gnr 140 Bnr 105
Gnr 140 Bnr 106
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141 Bnr 7
Gnr 141 Bnr 8
Gnr 141 Bnr 10
Gnr 141 Bnr 11
Gnr 141 Bnr 12
Gnr 141 Bnr 13
Gnr 141 Bnr 14
Gnr 141 Bnr 15
Gnr 141 Bnr 16
Gnr 141 Bnr 19
Gnr 141 Bnr 20
Gnr 141 Bnr 21
Gnr 141 Bnr 22
Gnr 141 Bnr 26
Gnr 141 Bnr 46
Gnr 141 Bnr 72
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 7
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142 Bnr 9
Gnr 142 Bnr 10
Gnr 142 Bnr 11
Gnr 142 Bnr 12
Gnr 142 Bnr 13
Gnr 142 Bnr 14
Gnr 142 Bnr 15
Gnr 142 Bnr 16
Gnr 142 Bnr 17
Gnr 142 Bnr 18
Gnr 142 Bnr 19
Gnr 142 Bnr 20
Gnr 142 Bnr 21
Gnr 142 Bnr 22
Gnr 142 Bnr 23
Gnr 142 Bnr 24
Gnr 142 Bnr 25
Gnr 142 Bnr 26
Gnr 142 Bnr 27
Gnr 142 Bnr 28
Gnr 142 Bnr 29
Gnr 142 Bnr 30
Gnr 142 Bnr 31
Gnr 142 Bnr 32
Gnr 142 Bnr 33
Gnr 142 Bnr 34
Gnr 142 Bnr 35
Gnr 142 Bnr 36
Gnr 142 Bnr 37
Gnr 142 Bnr 38
Gnr 142 Bnr 39
Gnr 142 Bnr 40
Gnr 142 Bnr 41
Gnr 142 Bnr 46
Gnr 142 Bnr 48
Gnr 142 Bnr 58
Gnr 142 Bnr 61
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 9
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 10
Gnr 144 Bnr 18
Gnr 144 Bnr 19
Gnr 144 Bnr 23
Gnr 144 Bnr 25
Gnr 144 Bnr 27
Gnr 144 Bnr 37
Gnr 144 Bnr 58
Gnr 144 Bnr 59
Gnr 144 Bnr 64
Gnr 144 Bnr 71
Gnr 144 Bnr 72
Gnr 144 Bnr 73
Gnr 144 Bnr 74
Gnr 144 Bnr 85
Gnr 144 Bnr 86
Gnr 144 Bnr 87
Gnr 144 Bnr 88
Gnr 144 Bnr 90
Gnr 144 Bnr 91
Gnr 144 Bnr 97
Gnr 144 Bnr 98
Gnr 144 Bnr 106
Gnr 144 Bnr 110
Gnr 144 Bnr 113
Gnr 144 Bnr 127
Gnr 144 Bnr 130
Gnr 144 Bnr 131
Gnr 144 Bnr 136
Gnr 144 Bnr 204
Gnr 144 Bnr 261
Gnr 144 Bnr 300
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145 Bnr 4
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145 Bnr 7
Gnr 145 Bnr 11
Gnr 145 Bnr 12
Gnr 145 Bnr 13
Gnr 145 Bnr 25
Gnr 145 Bnr 36
Gnr 145 Bnr 40
Gnr 145 Bnr 49
Gnr 145 Bnr 50
Gnr 145 Bnr 57
Gnr 145 Bnr 65
Gnr 145 Bnr 66
Gnr 145 Bnr 78
Gnr 145 Bnr 92
Gnr 145 Bnr 108
Gnr 145 Bnr 152
Gnr 145
Gnr 147 Bnr 2
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147 Bnr 4
Gnr 147
Gnr 160 Bnr 2
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160 Bnr 4
Gnr 160 Bnr 7
Gnr 160 Bnr 8
Gnr 160 Bnr 9
Gnr 160 Bnr 10
Gnr 160 Bnr 11
Gnr 160 Bnr 14
Gnr 160 Bnr 15
Gnr 160 Bnr 17
Gnr 160 Bnr 18
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161 Bnr 3
Gnr 161 Bnr 4
Gnr 161 Bnr 5
Gnr 161 Bnr 6
Gnr 161 Bnr 7
Gnr 161
Gnr 2081 Bnr 1
Gnr 2081 Bnr 4
Gnr 2081 Bnr 6
Gnr 2081 Bnr 7
Gnr 2081 Bnr 8
Gnr 2081 Bnr 9
Gnr 2081 Bnr 10
Gnr 2081 Bnr 14
Gnr 2081 Bnr 18
Gnr 2081 Bnr 19
Gnr 2081 Bnr 20
Gnr 2081 Bnr 28
Gnr 2081
Gnr 6001 Bnr 1
Gnr 6001
Gnr 9018 Bnr 1
Gnr 9018 Bnr 4
Gnr 9018
Gnr 9313 Bnr 1
Gnr 9313 Bnr 4
Gnr 9313
Gnr 9319 Bnr 1
Gnr 9319 Bnr 2
Gnr 9319 Bnr 3
Gnr 9319
Gnr 9950 Bnr 1
Gnr 9950 Bnr 2
Gnr 9950 Bnr 3
Gnr 9950
Gnr 9956 Bnr 1
Gnr 9956 Bnr 2
Gnr 9956