Eiendommer med jordskiftesaker i HOF kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 32
Gnr 2 Bnr 33
Gnr 2 Bnr 37
Gnr 2 Bnr 38
Gnr 2 Bnr 39
Gnr 2 Bnr 40
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 42
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2 Bnr 49
Gnr 2 Bnr 50
Gnr 2 Bnr 54
Gnr 2 Bnr 59
Gnr 2 Bnr 63
Gnr 2 Bnr 64
Gnr 2 Bnr 66
Gnr 2 Bnr 71
Gnr 2 Bnr 76
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3 Bnr 46
Gnr 3 Bnr 56
Gnr 3 Bnr 72
Gnr 3 Bnr 80
Gnr 3 Bnr 83
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20 Bnr 18
Gnr 20 Bnr 20
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 22
Gnr 20 Bnr 24
Gnr 20 Bnr 26
Gnr 20 Bnr 28
Gnr 20 Bnr 31
Gnr 20 Bnr 47
Gnr 20 Bnr 50
Gnr 20 Bnr 59
Gnr 20 Bnr 62
Gnr 20 Bnr 69
Gnr 20 Bnr 80
Gnr 20 Bnr 82
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30 Bnr 15
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30 Bnr 20
Gnr 30 Bnr 21
Gnr 30 Bnr 22
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30 Bnr 25
Gnr 30 Bnr 26
Gnr 30 Bnr 27
Gnr 30 Bnr 33
Gnr 30 Bnr 34
Gnr 30 Bnr 37
Gnr 30 Bnr 41
Gnr 30 Bnr 44
Gnr 30 Bnr 46
Gnr 30 Bnr 49
Gnr 30 Bnr 51
Gnr 30 Bnr 52
Gnr 30 Bnr 54
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 16
Gnr 41 Bnr 17
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 21
Gnr 41 Bnr 25
Gnr 41 Bnr 28
Gnr 41 Bnr 31
Gnr 41 Bnr 35
Gnr 41 Bnr 44
Gnr 41 Bnr 45
Gnr 41 Bnr 46
Gnr 41 Bnr 87
Gnr 41 Bnr 92
Gnr 41 Bnr 94
Gnr 41 Bnr 114
Gnr 41 Bnr 117
Gnr 41 Bnr 145
Gnr 41 Bnr 147
Gnr 41
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 19
Gnr 44 Bnr 24
Gnr 44 Bnr 25
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 19
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 83
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 18
Gnr 55 Bnr 19
Gnr 55 Bnr 20
Gnr 55 Bnr 28
Gnr 55 Bnr 31
Gnr 55 Bnr 34
Gnr 55 Bnr 36
Gnr 55 Bnr 44
Gnr 55 Bnr 46
Gnr 55 Bnr 208
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 66
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62 Bnr 16
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 13
Gnr 65 Bnr 15
Gnr 65 Bnr 16
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 11
Gnr 70 Bnr 13
Gnr 70 Bnr 23
Gnr 70 Bnr 25
Gnr 70 Bnr 27
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 11
Gnr 75 Bnr 12
Gnr 75 Bnr 13
Gnr 75 Bnr 15
Gnr 75 Bnr 16
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 11
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 6
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89 Bnr 9
Gnr 89
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92
Gnr FV Bnr 880
Gnr FV
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102
Gnr 111 Bnr 7
Gnr 111 Bnr 8
Gnr 111
Gnr 9032 Bnr 1
Gnr 9032
Gnr 9880 Bnr 1
Gnr 9880