Eiendommer med jordskiftesaker i DRANGEDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 20
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6 Bnr 25
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6 Bnr 28
Gnr 6 Bnr 29
Gnr 6 Bnr 30
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 32
Gnr 6 Bnr 33
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 38
Gnr 6 Bnr 39
Gnr 6 Bnr 42
Gnr 6 Bnr 44
Gnr 6 Bnr 45
Gnr 6 Bnr 46
Gnr 6 Bnr 48
Gnr 6 Bnr 49
Gnr 6 Bnr 54
Gnr 6 Bnr 55
Gnr 6 Bnr 60
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 28
Gnr 7 Bnr 31
Gnr 7 Bnr 33
Gnr 7 Bnr 34
Gnr 7 Bnr 37
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 45
Gnr 7 Bnr 55
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12 Bnr 43
Gnr 12 Bnr 48
Gnr 12 Bnr 49
Gnr 12 Bnr 51
Gnr 12 Bnr 54
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 27
Gnr 14 Bnr 28
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 41
Gnr 14 Bnr 99
Gnr 14 Bnr 101
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15 Bnr 24
Gnr 15 Bnr 26
Gnr 15 Bnr 28
Gnr 15 Bnr 29
Gnr 15 Bnr 31
Gnr 15 Bnr 33
Gnr 15 Bnr 35
Gnr 15 Bnr 37
Gnr 15 Bnr 41
Gnr 15 Bnr 47
Gnr 15 Bnr 49
Gnr 15 Bnr 52
Gnr 15 Bnr 54
Gnr 15 Bnr 59
Gnr 15 Bnr 63
Gnr 15 Bnr 65
Gnr 15 Bnr 95
Gnr 15 Bnr 101
Gnr 15 Bnr 106
Gnr 15 Bnr 108
Gnr 15 Bnr 109
Gnr 15 Bnr 110
Gnr 15 Bnr 115
Gnr 15 Bnr 116
Gnr 15 Bnr 125
Gnr 15 Bnr 131
Gnr 15 Bnr 132
Gnr 15 Bnr 136
Gnr 15 Bnr 178
Gnr 15 Bnr 188
Gnr 15 Bnr 210
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 14
Gnr 16 Bnr 17
Gnr 16 Bnr 21
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17 Bnr 24
Gnr 17 Bnr 27
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 29
Gnr 17 Bnr 30
Gnr 17 Bnr 31
Gnr 17 Bnr 32
Gnr 17 Bnr 36
Gnr 17 Bnr 37
Gnr 17 Bnr 42
Gnr 17 Bnr 46
Gnr 17 Bnr 48
Gnr 17 Bnr 57
Gnr 17 Bnr 58
Gnr 17 Bnr 60
Gnr 17 Bnr 61
Gnr 17 Bnr 68
Gnr 17 Bnr 69
Gnr 17 Bnr 70
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 25
Gnr 19 Bnr 32
Gnr 19 Bnr 62
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 23
Gnr 20 Bnr 26
Gnr 20 Bnr 35
Gnr 20 Bnr 50
Gnr 20 Bnr 51
Gnr 20 Bnr 53
Gnr 20 Bnr 62
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 25
Gnr 21 Bnr 26
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 27
Gnr 23 Bnr 31
Gnr 23 Bnr 40
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 52
Gnr 23 Bnr 65
Gnr 23 Bnr 70
Gnr 23 Bnr 72
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 24
Gnr 24 Bnr 25
Gnr 24 Bnr 30
Gnr 24 Bnr 32
Gnr 24 Bnr 40
Gnr 24 Bnr 56
Gnr 24 Bnr 73
Gnr 24 Bnr 77
Gnr 24 Bnr 184
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 40
Gnr 25 Bnr 42
Gnr 25 Bnr 48
Gnr 25 Bnr 51
Gnr 25 Bnr 77
Gnr 25 Bnr 91
Gnr 25 Bnr 133
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 33
Gnr 26 Bnr 44
Gnr 26
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 14
Gnr 28 Bnr 25
Gnr 28 Bnr 27
Gnr 28 Bnr 28
Gnr 28 Bnr 30
Gnr 28 Bnr 45
Gnr 28 Bnr 46
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 13
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 18
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29 Bnr 20
Gnr 29 Bnr 22
Gnr 29 Bnr 24
Gnr 29 Bnr 25
Gnr 29 Bnr 26
Gnr 29 Bnr 27
Gnr 29 Bnr 28
Gnr 29 Bnr 29
Gnr 29 Bnr 33
Gnr 29 Bnr 34
Gnr 29 Bnr 35
Gnr 29 Bnr 37
Gnr 29 Bnr 38
Gnr 29 Bnr 39
Gnr 29 Bnr 45
Gnr 29 Bnr 46
Gnr 29 Bnr 59
Gnr 29 Bnr 70
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 13
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 20
Gnr 32 Bnr 23
Gnr 32 Bnr 25
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 28
Gnr 32 Bnr 29
Gnr 32 Bnr 31
Gnr 32 Bnr 35
Gnr 32 Bnr 36
Gnr 32 Bnr 42
Gnr 32 Bnr 45
Gnr 32 Bnr 53
Gnr 32 Bnr 57
Gnr 32 Bnr 58
Gnr 32 Bnr 61
Gnr 32 Bnr 63
Gnr 32 Bnr 111
Gnr 32 Bnr 114
Gnr 32 Bnr 115
Gnr 32 Bnr 119
Gnr 32 Bnr 138
Gnr 32 Bnr 153
Gnr 32 Bnr 189
Gnr 32 Bnr 201
Gnr 32 Bnr 211
Gnr 32 Bnr 236
Gnr 32 Bnr 293
Gnr 32 Bnr 348
Gnr 32 Bnr 350
Gnr 32 Bnr 447
Gnr 32 Bnr 456
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 17
Gnr 33 Bnr 20
Gnr 33 Bnr 21
Gnr 33 Bnr 22
Gnr 33 Bnr 27
Gnr 33 Bnr 44
Gnr 33 Bnr 45
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 11
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 21
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 16
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 48
Gnr 42 Bnr 50
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45 Bnr 12
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 23
Gnr 45 Bnr 25
Gnr 45 Bnr 27
Gnr 45 Bnr 39
Gnr 45 Bnr 45
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 14
Gnr 46 Bnr 15
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 65
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 10
Gnr 57 Bnr 12
Gnr 57 Bnr 13
Gnr 57 Bnr 14
Gnr 57 Bnr 17
Gnr 57 Bnr 18
Gnr 57 Bnr 19
Gnr 57 Bnr 28
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 9
Gnr 60 Bnr 10
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62 Bnr 15
Gnr 62 Bnr 16
Gnr 62 Bnr 17
Gnr 62 Bnr 18
Gnr 62 Bnr 19
Gnr 62 Bnr 20
Gnr 62 Bnr 22
Gnr 62 Bnr 24
Gnr 62 Bnr 25
Gnr 62 Bnr 28
Gnr 62 Bnr 37
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 6
Gnr 67 Bnr 7
Gnr 67 Bnr 8
Gnr 67 Bnr 9
Gnr 67 Bnr 12
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 9
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 13
Gnr 68 Bnr 14
Gnr 68 Bnr 15
Gnr 68 Bnr 17
Gnr 68 Bnr 19
Gnr 68 Bnr 20
Gnr 68 Bnr 22
Gnr 68 Bnr 25
Gnr 68 Bnr 26
Gnr 68 Bnr 28
Gnr 68 Bnr 32
Gnr 68 Bnr 33
Gnr 68 Bnr 34
Gnr 68 Bnr 35
Gnr 68 Bnr 37
Gnr 68 Bnr 38
Gnr 68 Bnr 40
Gnr 68 Bnr 44
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69 Bnr 8
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 11
Gnr 69 Bnr 17
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91