Eiendommer med jordskiftesaker i NOME kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 32
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 36
Gnr 3 Bnr 38
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 30
Gnr 5 Bnr 32
Gnr 5 Bnr 35
Gnr 5 Bnr 38
Gnr 5 Bnr 42
Gnr 5 Bnr 43
Gnr 5 Bnr 45
Gnr 5 Bnr 51
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 22
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 26
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 31
Gnr 8 Bnr 33
Gnr 8 Bnr 34
Gnr 8 Bnr 36
Gnr 8 Bnr 37
Gnr 8 Bnr 38
Gnr 8 Bnr 42
Gnr 8 Bnr 43
Gnr 8 Bnr 44
Gnr 8 Bnr 45
Gnr 8 Bnr 46
Gnr 8 Bnr 47
Gnr 8 Bnr 48
Gnr 8 Bnr 49
Gnr 8 Bnr 50
Gnr 8 Bnr 52
Gnr 8 Bnr 53
Gnr 8 Bnr 54
Gnr 8 Bnr 56
Gnr 8 Bnr 57
Gnr 8 Bnr 59
Gnr 8 Bnr 63
Gnr 8 Bnr 65
Gnr 8 Bnr 66
Gnr 8 Bnr 67
Gnr 8 Bnr 69
Gnr 8 Bnr 70
Gnr 8 Bnr 73
Gnr 8 Bnr 74
Gnr 8 Bnr 76
Gnr 8 Bnr 79
Gnr 8 Bnr 82
Gnr 8 Bnr 84
Gnr 8 Bnr 85
Gnr 8 Bnr 87
Gnr 8 Bnr 90
Gnr 8 Bnr 91
Gnr 8 Bnr 94
Gnr 8 Bnr 95
Gnr 8 Bnr 96
Gnr 8 Bnr 98
Gnr 8 Bnr 107
Gnr 8 Bnr 108
Gnr 8 Bnr 109
Gnr 8 Bnr 110
Gnr 8 Bnr 112
Gnr 8 Bnr 115
Gnr 8 Bnr 116
Gnr 8 Bnr 120
Gnr 8 Bnr 121
Gnr 8 Bnr 122
Gnr 8 Bnr 123
Gnr 8 Bnr 124
Gnr 8 Bnr 126
Gnr 8 Bnr 127
Gnr 8 Bnr 130
Gnr 8 Bnr 131
Gnr 8 Bnr 133
Gnr 8 Bnr 134
Gnr 8 Bnr 137
Gnr 8 Bnr 138
Gnr 8 Bnr 141
Gnr 8 Bnr 142
Gnr 8 Bnr 144
Gnr 8 Bnr 145
Gnr 8 Bnr 148
Gnr 8 Bnr 149
Gnr 8 Bnr 152
Gnr 8 Bnr 155
Gnr 8 Bnr 162
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9 Bnr 20
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 21
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 26
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10 Bnr 28
Gnr 10 Bnr 32
Gnr 10 Bnr 33
Gnr 10 Bnr 37
Gnr 10 Bnr 38
Gnr 10 Bnr 39
Gnr 10 Bnr 46
Gnr 10 Bnr 47
Gnr 10 Bnr 48
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 40
Gnr 11 Bnr 59
Gnr 11 Bnr 60
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 88
Gnr 12 Bnr 92
Gnr 12 Bnr 101
Gnr 12 Bnr 116
Gnr 12 Bnr 131
Gnr 12 Bnr 145
Gnr 12 Bnr 171
Gnr 12 Bnr 188
Gnr 12 Bnr 196
Gnr 12 Bnr 202
Gnr 12 Bnr 212
Gnr 12 Bnr 224
Gnr 12 Bnr 225
Gnr 12 Bnr 226
Gnr 12 Bnr 227
Gnr 12 Bnr 228
Gnr 12 Bnr 229
Gnr 12 Bnr 230
Gnr 12 Bnr 231
Gnr 12 Bnr 232
Gnr 12 Bnr 233
Gnr 12 Bnr 234
Gnr 12 Bnr 235
Gnr 12 Bnr 236
Gnr 12 Bnr 237
Gnr 12 Bnr 238
Gnr 12 Bnr 247
Gnr 12 Bnr 252
Gnr 12 Bnr 257
Gnr 12 Bnr 261
Gnr 12 Bnr 319
Gnr 12 Bnr 370
Gnr 12 Bnr 411
Gnr 12 Bnr 421
Gnr 12 Bnr 424
Gnr 12 Bnr 425
Gnr 12 Bnr 426
Gnr 12 Bnr 433
Gnr 12
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23 Bnr 30
Gnr 23 Bnr 48
Gnr 23 Bnr 56
Gnr 23 Bnr 57
Gnr 23 Bnr 58
Gnr 23 Bnr 81
Gnr 23 Bnr 84
Gnr 23 Bnr 90
Gnr 23 Bnr 93
Gnr 23 Bnr 94
Gnr 23 Bnr 95
Gnr 23 Bnr 99
Gnr 23 Bnr 108
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24 Bnr 24
Gnr 24 Bnr 25
Gnr 24 Bnr 41
Gnr 24 Bnr 52
Gnr 24 Bnr 57
Gnr 24 Bnr 59
Gnr 24 Bnr 60
Gnr 24 Bnr 70
Gnr 24 Bnr 72
Gnr 24 Bnr 79
Gnr 24 Bnr 93
Gnr 24 Bnr 95
Gnr 24 Bnr 97
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 27
Gnr 26 Bnr 39
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 18
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29 Bnr 20
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30
Gnr 35
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40 Bnr 12
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 15
Gnr 40 Bnr 16
Gnr 40 Bnr 17
Gnr 40 Bnr 21
Gnr 40 Bnr 24
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 13
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 17
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 19
Gnr 41 Bnr 20
Gnr 41 Bnr 21
Gnr 41 Bnr 22
Gnr 41 Bnr 23
Gnr 41 Bnr 24
Gnr 41 Bnr 25
Gnr 41 Bnr 27
Gnr 41 Bnr 29
Gnr 41 Bnr 30
Gnr 41 Bnr 33
Gnr 41 Bnr 51
Gnr 41 Bnr 55
Gnr 41 Bnr 56
Gnr 41 Bnr 60
Gnr 41 Bnr 64
Gnr 41 Bnr 72
Gnr 41 Bnr 80
Gnr 41 Bnr 81
Gnr 41 Bnr 118
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 53
Gnr 42 Bnr 54
Gnr 42 Bnr 55
Gnr 42 Bnr 57
Gnr 42 Bnr 64
Gnr 42 Bnr 77
Gnr 42 Bnr 78
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 17
Gnr 46 Bnr 20
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 22
Gnr 53 Bnr 32
Gnr 53 Bnr 46
Gnr 53 Bnr 55
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 19
Gnr 55 Bnr 30
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 11
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 21
Gnr 68
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 11
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 16
Gnr 73 Bnr 17
Gnr 73 Bnr 20
Gnr 73 Bnr 21
Gnr 73 Bnr 23
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 11
Gnr 74 Bnr 12
Gnr 74 Bnr 13
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 14
Gnr 77
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 7
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80 Bnr 9
Gnr 80 Bnr 10
Gnr 80 Bnr 11
Gnr 80 Bnr 13
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 10
Gnr 81 Bnr 11
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81 Bnr 13
Gnr 81 Bnr 15
Gnr 81 Bnr 16
Gnr 81 Bnr 17
Gnr 81 Bnr 18
Gnr 81 Bnr 19
Gnr 81 Bnr 20
Gnr 81 Bnr 21
Gnr 81 Bnr 26
Gnr 81 Bnr 28
Gnr 81 Bnr 29
Gnr 81 Bnr 30
Gnr 81 Bnr 32
Gnr 81 Bnr 33
Gnr 81 Bnr 35
Gnr 81 Bnr 36
Gnr 81 Bnr 39
Gnr 81 Bnr 40
Gnr 81 Bnr 41
Gnr 81 Bnr 42
Gnr 81 Bnr 46
Gnr 81 Bnr 49
Gnr 81 Bnr 50
Gnr 81 Bnr 53
Gnr 81 Bnr 58
Gnr 81 Bnr 61
Gnr 81 Bnr 65
Gnr 81 Bnr 67
Gnr 81 Bnr 69
Gnr 81 Bnr 71
Gnr 81 Bnr 72
Gnr 81 Bnr 73
Gnr 81 Bnr 74
Gnr 81 Bnr 78
Gnr 81 Bnr 80
Gnr 81 Bnr 86
Gnr 81 Bnr 89
Gnr 81 Bnr 94
Gnr 81 Bnr 114
Gnr 81 Bnr 147
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 12
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86 Bnr 13
Gnr 86 Bnr 14
Gnr 86 Bnr 15
Gnr 86 Bnr 17
Gnr 86 Bnr 19
Gnr 86 Bnr 20
Gnr 86 Bnr 32
Gnr 86 Bnr 34
Gnr 86 Bnr 35
Gnr 86 Bnr 38
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 10
Gnr 87 Bnr 14
Gnr 87 Bnr 17
Gnr 87 Bnr 23
Gnr 87 Bnr 63
Gnr 87 Bnr 71
Gnr 87 Bnr 72
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88 Bnr 9
Gnr 88 Bnr 12
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 6
Gnr 89 Bnr 7
Gnr 89 Bnr 11
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 13
Gnr 89 Bnr 14
Gnr 89 Bnr 15
Gnr 89 Bnr 25
Gnr 89 Bnr 35
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 15
Gnr 90 Bnr 19
Gnr 90 Bnr 21
Gnr 90 Bnr 23
Gnr 90 Bnr 24
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 14
Gnr 91 Bnr 15
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 9
Gnr 92 Bnr 10
Gnr 92 Bnr 11
Gnr 92 Bnr 12
Gnr 92 Bnr 13
Gnr 92 Bnr 14
Gnr 92 Bnr 16
Gnr 92 Bnr 17
Gnr 92 Bnr 19
Gnr 92 Bnr 20
Gnr 92 Bnr 25
Gnr 92 Bnr 27
Gnr 92 Bnr 28
Gnr 92 Bnr 29
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 12
Gnr 93 Bnr 13
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95 Bnr 7
Gnr 95 Bnr 8
Gnr 95 Bnr 10
Gnr 95 Bnr 11
Gnr 95 Bnr 12
Gnr 95 Bnr 13
Gnr 95 Bnr 14
Gnr 95 Bnr 15
Gnr 95 Bnr 16
Gnr 95 Bnr 17
Gnr 95 Bnr 18
Gnr 95 Bnr 20
Gnr 95 Bnr 23
Gnr 95 Bnr 24
Gnr 95 Bnr 25
Gnr 95 Bnr 26
Gnr 95 Bnr 27
Gnr 95 Bnr 29
Gnr 95 Bnr 30
Gnr 95 Bnr 32
Gnr 95 Bnr 39
Gnr 95 Bnr 40
Gnr 95 Bnr 41
Gnr 95 Bnr 46
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 23
Gnr 99
Gnr ST Bnr VEG
Gnr ST
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 13
Gnr 101 Bnr 18
Gnr 101 Bnr 28
Gnr 101 Bnr 48
Gnr 101 Bnr 64
Gnr 101 Bnr 76
Gnr 101 Bnr 88
Gnr 101 Bnr 259
Gnr 101 Bnr 260
Gnr 101 Bnr 273
Gnr 101 Bnr 306
Gnr 101 Bnr 307
Gnr 101 Bnr 308
Gnr 101 Bnr 319
Gnr 101 Bnr 339
Gnr 101 Bnr 340
Gnr 101 Bnr 447
Gnr 101 Bnr 457
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 8
Gnr 102 Bnr 9
Gnr 102 Bnr 14
Gnr 102 Bnr 15
Gnr 102 Bnr 17
Gnr 102 Bnr 18
Gnr 102 Bnr 21
Gnr 102 Bnr 25
Gnr 102 Bnr 29
Gnr 102 Bnr 30
Gnr 102 Bnr 34
Gnr 102 Bnr 37
Gnr 102 Bnr 48
Gnr 102 Bnr 83
Gnr 102 Bnr 139
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 8
Gnr 103 Bnr 13
Gnr 103 Bnr 18
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104 Bnr 8
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104 Bnr 10
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 12
Gnr 104 Bnr 13
Gnr 104 Bnr 47
Gnr 104 Bnr 61
Gnr 104 Bnr 67
Gnr 104 Bnr 72
Gnr 104 Bnr 73
Gnr 104 Bnr 74
Gnr 104 Bnr 75
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111 Bnr 7
Gnr 111 Bnr 8
Gnr 111 Bnr 9
Gnr 111 Bnr 10
Gnr 111 Bnr 13
Gnr 111 Bnr 14
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 4
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115 Bnr 9
Gnr 115 Bnr 10
Gnr 115 Bnr 11
Gnr 115 Bnr 12
Gnr 115 Bnr 13
Gnr 115 Bnr 15
Gnr 115 Bnr 16
Gnr 115 Bnr 17
Gnr 115 Bnr 18
Gnr 115 Bnr 19
Gnr 115 Bnr 20
Gnr 115 Bnr 21
Gnr 115 Bnr 23
Gnr 115 Bnr 25
Gnr 115 Bnr 28
Gnr 115 Bnr 29
Gnr 115 Bnr 30
Gnr 115 Bnr 79
Gnr 115 Bnr 81
Gnr 115 Bnr 88
Gnr 115 Bnr 92
Gnr 115 Bnr 93
Gnr 115 Bnr 97
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116 Bnr 7
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 7
Gnr 117 Bnr 8
Gnr 117 Bnr 11
Gnr 117 Bnr 12
Gnr 117 Bnr 13
Gnr 117 Bnr 14
Gnr 117 Bnr 15
Gnr 117 Bnr 16
Gnr 117 Bnr 18
Gnr 117 Bnr 21
Gnr 117 Bnr 22
Gnr 117 Bnr 23
Gnr 117 Bnr 24
Gnr 117 Bnr 25
Gnr 117 Bnr 27
Gnr 117 Bnr 28
Gnr 117 Bnr 30
Gnr 117 Bnr 31
Gnr 117 Bnr 32
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 5
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 8
Gnr 119
Gnr 11?
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120 Bnr 13
Gnr 120 Bnr 14
Gnr 120 Bnr 15
Gnr 120 Bnr 16
Gnr 120 Bnr 18
Gnr 120 Bnr 24
Gnr 120 Bnr 27
Gnr 120 Bnr 30
Gnr 120 Bnr 32
Gnr 120 Bnr 33
Gnr 120 Bnr 34
Gnr 120 Bnr 41
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 11
Gnr 122 Bnr 12
Gnr 122 Bnr 13
Gnr 122 Bnr 14
Gnr 122 Bnr 19
Gnr 122 Bnr 20
Gnr 122 Bnr 22
Gnr 122 Bnr 32
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 6
Gnr 123 Bnr 7
Gnr 123 Bnr 8
Gnr 123 Bnr 9
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123 Bnr 11
Gnr 123 Bnr 18
Gnr 123 Bnr 21
Gnr 123 Bnr 23
Gnr 123 Bnr 28
Gnr 123 Bnr 37
Gnr 123 Bnr 40
Gnr 123 Bnr 48
Gnr 123 Bnr 71
Gnr 123 Bnr 84
Gnr 123 Bnr 86
Gnr 123 Bnr 87
Gnr 123 Bnr 88
Gnr 123 Bnr 89
Gnr 123 Bnr 90
Gnr 123 Bnr 91
Gnr 123 Bnr 92
Gnr 123 Bnr 93
Gnr 123 Bnr 94
Gnr 123 Bnr 95
Gnr 123 Bnr 96
Gnr 123 Bnr 97
Gnr 123 Bnr 98
Gnr 123 Bnr 99
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 9
Gnr 124 Bnr 12
Gnr 124 Bnr 15
Gnr 124 Bnr 16
Gnr 124 Bnr 20
Gnr 124 Bnr 22
Gnr 124 Bnr 28
Gnr 124 Bnr 33
Gnr 124 Bnr 35
Gnr 124 Bnr 36
Gnr 124 Bnr 37
Gnr 124 Bnr 41
Gnr 124 Bnr 44
Gnr 124 Bnr 48
Gnr 124 Bnr 51
Gnr 124 Bnr 70
Gnr 124
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201
Gnr 263 Bnr 2
Gnr 263 Bnr 5
Gnr 263 Bnr 10
Gnr 263
Gnr 8 ?
Gnr STAT
Gnr STAT BnrVEGV
Gnr VEGV