Eiendommer med jordskiftesaker i BØ kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 24
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 33
Gnr 1 Bnr 35
Gnr 1 Bnr 36
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 16
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 22
Gnr 9 Bnr 28
Gnr 9 Bnr 31
Gnr 9 Bnr 32
Gnr 9 Bnr 35
Gnr 9 Bnr 36
Gnr 9 Bnr 37
Gnr 9 Bnr 38
Gnr 9 Bnr 42
Gnr 9 Bnr 43
Gnr 9 Bnr 44
Gnr 9 Bnr 45
Gnr 9 Bnr 46
Gnr 9 Bnr 47
Gnr 9 Bnr 48
Gnr 9 Bnr 51
Gnr 9 Bnr 52
Gnr 9 Bnr 53
Gnr 9 Bnr 54
Gnr 9 Bnr 55
Gnr 9 Bnr 57
Gnr 9 Bnr 58
Gnr 9 Bnr 60
Gnr 9 Bnr 61
Gnr 9 Bnr 65
Gnr 9 Bnr 66
Gnr 9 Bnr 69
Gnr 9 Bnr 70
Gnr 9 Bnr 71
Gnr 9 Bnr 72
Gnr 9 Bnr 76
Gnr 9 Bnr 78
Gnr 9 Bnr 80
Gnr 9 Bnr 81
Gnr 9 Bnr 82
Gnr 9 Bnr 83
Gnr 9 Bnr 84
Gnr 9 Bnr 86
Gnr 9 Bnr 91
Gnr 9 Bnr 93
Gnr 9 Bnr 94
Gnr 9 Bnr 96
Gnr 9 Bnr 98
Gnr 9 Bnr 106
Gnr 9 Bnr 107
Gnr 9 Bnr 108
Gnr 9 Bnr 111
Gnr 9 Bnr 112
Gnr 9 Bnr 114
Gnr 9 Bnr 115
Gnr 9 Bnr 119
Gnr 9 Bnr 125
Gnr 9 Bnr 131
Gnr 9 Bnr 132
Gnr 9 Bnr 134
Gnr 9 Bnr 138
Gnr 9 Bnr 140
Gnr 9 Bnr 144
Gnr 9 Bnr 145
Gnr 9 Bnr 150
Gnr 9 Bnr 151
Gnr 9 Bnr 153
Gnr 9 Bnr 156
Gnr 9 Bnr 157
Gnr 9 Bnr 158
Gnr 9 Bnr 165
Gnr 9 Bnr 168
Gnr 9 Bnr 171
Gnr 9 Bnr 173
Gnr 9 Bnr 182
Gnr 9 Bnr 188
Gnr 9 Bnr 193
Gnr 9 Bnr 196
Gnr 9 Bnr 209
Gnr 9 Bnr 212
Gnr 9 Bnr 224
Gnr 9 Bnr 248
Gnr 9 Bnr 253
Gnr 9 Bnr 259
Gnr 9 Bnr 312
Gnr 9 Bnr 431
Gnr 9 Bnr 439
Gnr 9 Bnr 440
Gnr 9 Bnr 441
Gnr 9 Bnr 467
Gnr 9 Bnr 486
Gnr 9 Bnr 487
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 26
Gnr 10 Bnr 28
Gnr 10 Bnr 29
Gnr 10 Bnr 30
Gnr 10 Bnr 34
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10 Bnr 37
Gnr 10 Bnr 39
Gnr 10 Bnr 40
Gnr 10 Bnr 41
Gnr 10 Bnr 42
Gnr 10 Bnr 46
Gnr 10 Bnr 48
Gnr 10 Bnr 50
Gnr 10 Bnr 52
Gnr 10 Bnr 55
Gnr 10 Bnr 56
Gnr 10 Bnr 60
Gnr 10 Bnr 62
Gnr 10 Bnr 63
Gnr 10 Bnr 64
Gnr 10 Bnr 65
Gnr 10 Bnr 67
Gnr 10 Bnr 68
Gnr 10 Bnr 69
Gnr 10 Bnr 71
Gnr 10 Bnr 77
Gnr 10 Bnr 79
Gnr 10 Bnr 80
Gnr 10 Bnr 84
Gnr 10 Bnr 85
Gnr 10 Bnr 87
Gnr 10 Bnr 92
Gnr 10 Bnr 97
Gnr 10 Bnr 98
Gnr 10 Bnr 100
Gnr 10 Bnr 102
Gnr 10 Bnr 104
Gnr 10 Bnr 106
Gnr 10 Bnr 111
Gnr 10 Bnr 112
Gnr 10 Bnr 114
Gnr 10 Bnr 116
Gnr 10 Bnr 117
Gnr 10 Bnr 120
Gnr 10 Bnr 121
Gnr 10 Bnr 124
Gnr 10 Bnr 127
Gnr 10 Bnr 129
Gnr 10 Bnr 133
Gnr 10 Bnr 134
Gnr 10 Bnr 144
Gnr 10 Bnr 145
Gnr 10 Bnr 146
Gnr 10 Bnr 147
Gnr 10 Bnr 160
Gnr 10 Bnr 184
Gnr 10 Bnr 191
Gnr 10 Bnr 192
Gnr 10 Bnr 194
Gnr 10 Bnr 195
Gnr 10 Bnr 205
Gnr 10 Bnr 212
Gnr 10 Bnr 254
Gnr 10 Bnr 262
Gnr 10 Bnr 303
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 19
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 35
Gnr 13 Bnr 36
Gnr 13 Bnr 37
Gnr 13 Bnr 44
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 20
Gnr 15 Bnr 21
Gnr 15 Bnr 23
Gnr 15 Bnr 24
Gnr 15 Bnr 25
Gnr 15 Bnr 26
Gnr 15 Bnr 28
Gnr 15 Bnr 33
Gnr 15 Bnr 34
Gnr 15 Bnr 35
Gnr 15 Bnr 39
Gnr 15 Bnr 40
Gnr 15 Bnr 41
Gnr 15 Bnr 43
Gnr 15 Bnr 47
Gnr 15 Bnr 48
Gnr 15 Bnr 49
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 30
Gnr 16 Bnr 31
Gnr 16 Bnr 32
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 15
Gnr 18 Bnr 16
Gnr 18 Bnr 17
Gnr 18 Bnr 18
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 21
Gnr 18 Bnr 23
Gnr 18 Bnr 29
Gnr 18 Bnr 30
Gnr 18 Bnr 31
Gnr 18 Bnr 35
Gnr 18 Bnr 37
Gnr 18 Bnr 38
Gnr 18 Bnr 44
Gnr 18 Bnr 66
Gnr 18 Bnr 67
Gnr 18 Bnr 117
Gnr 18 Bnr 118
Gnr 18 Bnr 119
Gnr 18 Bnr 120
Gnr 18 Bnr 121
Gnr 18 Bnr 122
Gnr 18 Bnr 126
Gnr 18 Bnr 3/4
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 16
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19 Bnr 21
Gnr 19 Bnr 22
Gnr 19 Bnr 24
Gnr 19 Bnr 25
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19 Bnr 27
Gnr 19 Bnr 29
Gnr 19 Bnr 30
Gnr 19 Bnr 31
Gnr 19 Bnr 33
Gnr 19 Bnr 34
Gnr 19 Bnr 35
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 37
Gnr 19 Bnr 38
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19 Bnr 41
Gnr 19 Bnr 43
Gnr 19 Bnr 44
Gnr 19 Bnr 45
Gnr 19 Bnr 46
Gnr 19 Bnr 47
Gnr 19 Bnr 48
Gnr 19 Bnr 49
Gnr 19 Bnr 51
Gnr 19 Bnr 52
Gnr 19 Bnr 53
Gnr 19 Bnr 56
Gnr 19 Bnr 57
Gnr 19 Bnr 58
Gnr 19 Bnr 60
Gnr 19 Bnr 61
Gnr 19 Bnr 64
Gnr 19 Bnr 65
Gnr 19 Bnr 68
Gnr 19 Bnr 71
Gnr 19 Bnr 72
Gnr 19 Bnr 78
Gnr 19 Bnr 81
Gnr 19 Bnr 87
Gnr 19 Bnr 88
Gnr 19 Bnr 89
Gnr 19 Bnr 90
Gnr 19 Bnr 91
Gnr 19 Bnr 93
Gnr 19 Bnr 96
Gnr 19 Bnr 113
Gnr 19 Bnr 114
Gnr 19 Bnr 115
Gnr 19 Bnr 116
Gnr 19 Bnr 118
Gnr 19 Bnr 120
Gnr 19 Bnr 124
Gnr 19 Bnr 125
Gnr 19 Bnr 126
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 21
Gnr 21 Bnr 22
Gnr 21 Bnr 23
Gnr 21 Bnr 24
Gnr 21 Bnr 25
Gnr 21 Bnr 26
Gnr 21 Bnr 27
Gnr 21 Bnr 28
Gnr 21 Bnr 30
Gnr 21 Bnr 32
Gnr 21 Bnr 34
Gnr 21 Bnr 35
Gnr 21 Bnr 36
Gnr 21 Bnr 37
Gnr 21 Bnr 38
Gnr 21 Bnr 39
Gnr 21 Bnr 40
Gnr 21 Bnr 41
Gnr 21 Bnr 42
Gnr 21 Bnr 44
Gnr 21 Bnr 46
Gnr 21 Bnr 47
Gnr 21 Bnr 48
Gnr 21 Bnr 50
Gnr 21 Bnr 55
Gnr 21 Bnr 62
Gnr 21 Bnr 64
Gnr 21 Bnr 68
Gnr 21 Bnr 69
Gnr 21 Bnr 72
Gnr 21 Bnr 76
Gnr 21 Bnr 77
Gnr 21 Bnr 78
Gnr 21 Bnr 80
Gnr 21 Bnr 86
Gnr 21 Bnr 89
Gnr 21 Bnr 92
Gnr 21 Bnr 94
Gnr 21 Bnr 98
Gnr 21 Bnr 103
Gnr 21 Bnr 105
Gnr 21 Bnr 114
Gnr 21 Bnr 126
Gnr 21 Bnr 156
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 22
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25 Bnr 27
Gnr 25 Bnr 28
Gnr 25 Bnr 30
Gnr 25 Bnr 32
Gnr 25 Bnr 33
Gnr 25 Bnr 34
Gnr 25 Bnr 36
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 25
Gnr 26 Bnr 26
Gnr 26 Bnr 27
Gnr 26 Bnr 36
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 14
Gnr 28 Bnr 15
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28 Bnr 20
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28 Bnr 28
Gnr 28 Bnr 36
Gnr 28 Bnr 43
Gnr 28 Bnr 47
Gnr 28 Bnr 51
Gnr 28 Bnr 56
Gnr 28 Bnr 58
Gnr 28 Bnr 64
Gnr 28 Bnr 67
Gnr 28 Bnr 76
Gnr 28 Bnr 85
Gnr 28 Bnr 89
Gnr 28 Bnr 109
Gnr 28 Bnr 115
Gnr 28 Bnr 118
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30 Bnr 21
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 15
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 13
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 21
Gnr 32 Bnr 25
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 27
Gnr 32 Bnr 28
Gnr 32 Bnr 29
Gnr 32 Bnr 32
Gnr 32 Bnr 33
Gnr 32 Bnr 34
Gnr 32 Bnr 35
Gnr 32 Bnr 36
Gnr 32 Bnr 37
Gnr 32 Bnr 38
Gnr 32 Bnr 39
Gnr 32 Bnr 40
Gnr 32 Bnr 41
Gnr 32 Bnr 42
Gnr 32 Bnr 62
Gnr 32 Bnr 63
Gnr 32 Bnr 64
Gnr 32 Bnr 65
Gnr 32 Bnr 66
Gnr 32 Bnr 67
Gnr 32 Bnr 68
Gnr 32 Bnr 69
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37 Bnr 17
Gnr 37 Bnr 28
Gnr 37 Bnr 29
Gnr 37 Bnr 30
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 10
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38 Bnr 12
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38 Bnr 14
Gnr 38 Bnr 15
Gnr 38 Bnr 16
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38 Bnr 20
Gnr 38 Bnr 22
Gnr 38 Bnr 23
Gnr 38 Bnr 29
Gnr 38 Bnr 32
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 10
Gnr 40 Bnr 11
Gnr 40 Bnr 12
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 14
Gnr 40 Bnr 15
Gnr 40 Bnr 16
Gnr 40 Bnr 20
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41 Bnr 15
Gnr 41 Bnr 17
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 19
Gnr 41 Bnr 21
Gnr 41 Bnr 22
Gnr 41 Bnr 24
Gnr 41 Bnr 25
Gnr 41 Bnr 29
Gnr 41 Bnr 36
Gnr 41 Bnr 42
Gnr 41 Bnr 43
Gnr 41 Bnr 48
Gnr 41 Bnr 49
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 18
Gnr 43 Bnr 19
Gnr 43 Bnr 21
Gnr 43 Bnr 30
Gnr 43 Bnr 32
Gnr 43 Bnr 49
Gnr 43 Bnr 51
Gnr 43 Bnr 54
Gnr 43 Bnr 58
Gnr 43 Bnr 60
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 20
Gnr 44 Bnr 21
Gnr 44 Bnr 23
Gnr 44 Bnr 24
Gnr 44 Bnr 26
Gnr 44 Bnr 28
Gnr 44 Bnr 29
Gnr 44 Bnr 30
Gnr 44 Bnr 31
Gnr 44 Bnr 34
Gnr 44 Bnr 38
Gnr 44 Bnr 43
Gnr 44 Bnr 55
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 33
Gnr 46 Bnr 34
Gnr 46 Bnr 37
Gnr 46 Bnr 38
Gnr 46 Bnr 39
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 11
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 16
Gnr 47 Bnr 19
Gnr 47 Bnr 20
Gnr 47 Bnr 22
Gnr 47 Bnr 23
Gnr 47 Bnr 24
Gnr 47 Bnr 25
Gnr 47 Bnr 28
Gnr 47 Bnr 29
Gnr 47 Bnr 30
Gnr 47 Bnr 32
Gnr 47 Bnr 34
Gnr 47 Bnr 35
Gnr 47 Bnr 37
Gnr 47 Bnr 38
Gnr 47 Bnr 39
Gnr 47 Bnr 40
Gnr 47 Bnr 58
Gnr 47 Bnr 99
Gnr 47 Bnr 103
Gnr 47 Bnr 118
Gnr 47 Bnr 130
Gnr 47 Bnr 131
Gnr 47 Bnr 135
Gnr 47 Bnr 152
Gnr 47 Bnr 161
Gnr 47 Bnr 204
Gnr 47 Bnr 233
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 15
Gnr 49 Bnr 20
Gnr 49 Bnr 24
Gnr 49 Bnr 36
Gnr 49 Bnr 37
Gnr 49 Bnr 52
Gnr 49 Bnr 116
Gnr 49 Bnr 179
Gnr 49 Bnr 182
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 15
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50 Bnr 21
Gnr 50 Bnr 23
Gnr 50 Bnr 24
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50 Bnr 27
Gnr 50 Bnr 29
Gnr 50 Bnr 30
Gnr 50 Bnr 33
Gnr 50 Bnr 34
Gnr 50 Bnr 39
Gnr 50 Bnr 41
Gnr 50 Bnr 42
Gnr 50 Bnr 50
Gnr 50 Bnr 51
Gnr 50 Bnr 52
Gnr 50 Bnr 53
Gnr 50 Bnr 54
Gnr 50 Bnr 60
Gnr 50 Bnr 61
Gnr 50 Bnr 64
Gnr 50 Bnr 66
Gnr 50 Bnr 67
Gnr 50 Bnr 68
Gnr 50 Bnr 72
Gnr 50 Bnr 85
Gnr 50 Bnr 86
Gnr 50 Bnr 90
Gnr 50 Bnr 91
Gnr 50 Bnr 94
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 69
Gnr 51 Bnr 130
Gnr 51
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 28
Gnr 53 Bnr 31
Gnr 53 Bnr 32
Gnr 53 Bnr 34
Gnr 53 Bnr 41
Gnr 53 Bnr 42
Gnr 53 Bnr 54
Gnr 53 Bnr 55
Gnr 53 Bnr 69
Gnr 53 Bnr 70
Gnr 53 Bnr 94
Gnr 53 Bnr 98
Gnr 53 Bnr 99
Gnr 53 Bnr 102
Gnr 53 Bnr 106
Gnr 53 Bnr 107
Gnr 53 Bnr 108
Gnr 53 Bnr 113
Gnr 53 Bnr 133
Gnr 53 Bnr 144
Gnr 53 Bnr 145
Gnr 53 Bnr 146
Gnr 53 Bnr 171
Gnr 53 Bnr 206
Gnr 53 Bnr 207
Gnr 53 Bnr 223
Gnr 53 Bnr 251
Gnr 53 Bnr 277
Gnr 53 Bnr 278
Gnr 53 Bnr 279
Gnr 53 Bnr 280
Gnr 53 Bnr 281
Gnr 53 Bnr 284
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55 Bnr 21
Gnr 55 Bnr 22
Gnr 55 Bnr 29
Gnr 55 Bnr 32
Gnr 55 Bnr 35
Gnr 55 Bnr 36
Gnr 55 Bnr 43
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 24
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 10
Gnr 57 Bnr 11
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62 Bnr 16
Gnr 62 Bnr 21
Gnr 62 Bnr 24
Gnr 62 Bnr 30
Gnr 62 Bnr 32
Gnr 62 Bnr 43
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 10
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65 Bnr 13
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65 Bnr 15
Gnr 65 Bnr 17
Gnr 65 Bnr 18
Gnr 65 Bnr 19
Gnr 65 Bnr 21
Gnr 65 Bnr 23
Gnr 65 Bnr 25
Gnr 65 Bnr 26
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 70
Gnr BØ
Gnr BØ BnrKOMM
Gnr ST Bnr VEG
Gnr ST
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155
Gnr 283 Bnr 26
Gnr 283 Bnr 359
Gnr 283 Bnr 384
Gnr 283 Bnr 423
Gnr 283 Bnr 978
Gnr 283
Gnr 360 Bnr 1
Gnr 360
Gnr KOM Bnr VEG
Gnr KOM
Gnr 1064 Bnr 1
Gnr 1064
Gnr KOMM Bnr VEG
Gnr KOMM
Gnr STAT
Gnr STAT BnrVEGV