Eiendommer med jordskiftesaker i SELJORD kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 24
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 30
Gnr 1 Bnr 31
Gnr 1 Bnr 47
Gnr 1 Bnr 49
Gnr 1 Bnr 51
Gnr 1 Bnr 52
Gnr 1 Bnr 56
Gnr 1 Bnr 57
Gnr 1 Bnr 79
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 25
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 36
Gnr 2 Bnr 37
Gnr 2 Bnr 39
Gnr 2 Bnr 42
Gnr 2 Bnr 43
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 50
Gnr 2 Bnr 52
Gnr 2 Bnr 53
Gnr 2 Bnr 54
Gnr 2 Bnr 56
Gnr 2 Bnr 119
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 54
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11 Bnr 37
Gnr 11 Bnr 38
Gnr 11 Bnr 40
Gnr 11 Bnr 41
Gnr 11 Bnr 42
Gnr 11 Bnr 47
Gnr 11 Bnr 48
Gnr 11 Bnr 51
Gnr 11 Bnr 57
Gnr 11 Bnr 58
Gnr 11 Bnr 64
Gnr 11 Bnr 67
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 26
Gnr 17 Bnr 29
Gnr 17 Bnr 32
Gnr 17 Bnr 40
Gnr 17 Bnr 41
Gnr 17 Bnr 42
Gnr 17 Bnr 43
Gnr 17 Bnr 44
Gnr 17 Bnr 48
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28 Bnr 20
Gnr 28 Bnr 51
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 14
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 30
Gnr 41 Bnr 31
Gnr 41 Bnr 37
Gnr 41 Bnr 42
Gnr 41 Bnr 51
Gnr 41 Bnr 54
Gnr 41 Bnr 58
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 9
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 16
Gnr 43 Bnr 20
Gnr 43 Bnr 21
Gnr 43 Bnr 22
Gnr 43 Bnr 35
Gnr 43 Bnr 39
Gnr 43 Bnr 45
Gnr 43 Bnr 51
Gnr 43 Bnr 55
Gnr 43 Bnr 56
Gnr 43 Bnr 57
Gnr 43 Bnr 67
Gnr 43 Bnr 70
Gnr 43 Bnr 72
Gnr 43 Bnr 73
Gnr 43 Bnr 74
Gnr 43 Bnr 75
Gnr 43 Bnr 81
Gnr 43 Bnr 137
Gnr 43 Bnr 160
Gnr 43 Bnr 161
Gnr 43 Bnr 170
Gnr 43 Bnr 179
Gnr 43 Bnr 199
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 23
Gnr 44 Bnr 26
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 12
Gnr 45 Bnr 13
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 15
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 18
Gnr 45 Bnr 21
Gnr 45 Bnr 22
Gnr 45 Bnr 26
Gnr 45 Bnr 27
Gnr 45 Bnr 31
Gnr 45 Bnr 32
Gnr 45 Bnr 33
Gnr 45 Bnr 34
Gnr 45 Bnr 40
Gnr 45 Bnr 42
Gnr 45 Bnr 46
Gnr 45 Bnr 47
Gnr 45 Bnr 48
Gnr 45 Bnr 49
Gnr 45 Bnr 53
Gnr 45 Bnr 55
Gnr 45 Bnr 59
Gnr 45 Bnr 71
Gnr 45 Bnr 72
Gnr 45 Bnr 80
Gnr 45 Bnr 83
Gnr 45 Bnr 95
Gnr 45 Bnr 97
Gnr 45 Bnr 98
Gnr 45 Bnr 99
Gnr 45 Bnr 118
Gnr 45 Bnr 122
Gnr 45 Bnr 170
Gnr 45 Bnr 174
Gnr 45 Bnr 184
Gnr 45 Bnr 187
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 21
Gnr 46 Bnr 23
Gnr 46 Bnr 27
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 20
Gnr 47 Bnr 49
Gnr 47 Bnr 53
Gnr 47 Bnr 74
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 33
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 21
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63 Bnr 13
Gnr 63 Bnr 14
Gnr 63 Bnr 16
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63 Bnr 19
Gnr 63 Bnr 21
Gnr 63 Bnr 23
Gnr 63 Bnr 33
Gnr 63 Bnr 35
Gnr 63 Bnr 37
Gnr 63 Bnr 48
Gnr 63 Bnr 49
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64 Bnr 9
Gnr 64 Bnr 10
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64 Bnr 12
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64 Bnr 16
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 10
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66 Bnr 8
Gnr 66 Bnr 9
Gnr 66 Bnr 10
Gnr 66 Bnr 11
Gnr 66 Bnr 12
Gnr 66 Bnr 13
Gnr 66 Bnr 14
Gnr 66 Bnr 15
Gnr 66 Bnr 16
Gnr 66 Bnr 17
Gnr 66 Bnr 18
Gnr 66 Bnr 19
Gnr 66 Bnr 20
Gnr 66 Bnr 21
Gnr 66 Bnr 22
Gnr 66 Bnr 23
Gnr 66 Bnr 24
Gnr 66 Bnr 25
Gnr 66 Bnr 26
Gnr 66 Bnr 27
Gnr 66 Bnr 28
Gnr 66 Bnr 33
Gnr 66 Bnr 34
Gnr 66 Bnr 35
Gnr 66 Bnr 36
Gnr 66 Bnr 38
Gnr 66 Bnr 39
Gnr 66 Bnr 42
Gnr 66 Bnr 43
Gnr 66 Bnr 48
Gnr 66 Bnr 50
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 8
Gnr 68 Bnr 9
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 11
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 13
Gnr 68 Bnr 14
Gnr 68 Bnr 15
Gnr 68 Bnr 16
Gnr 68 Bnr 23
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69 Bnr 8
Gnr 69 Bnr 9
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 11
Gnr 69 Bnr 12
Gnr 69 Bnr 13
Gnr 69 Bnr 14
Gnr 69 Bnr 15
Gnr 69 Bnr 16
Gnr 69 Bnr 17
Gnr 69 Bnr 18
Gnr 69 Bnr 19
Gnr 69 Bnr 20
Gnr 69 Bnr 21
Gnr 69 Bnr 22
Gnr 69 Bnr 23
Gnr 69 Bnr 24
Gnr 69 Bnr 25
Gnr 69 Bnr 27
Gnr 69 Bnr 28
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 9
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 12
Gnr 72 Bnr 13
Gnr 72 Bnr 14
Gnr 72 Bnr 15
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 17
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72 Bnr 20
Gnr 72 Bnr 21
Gnr 72 Bnr 23
Gnr 72 Bnr 27
Gnr 72 Bnr 28
Gnr 72 Bnr 31
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 11
Gnr 73 Bnr 14
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73 Bnr 18
Gnr 73 Bnr 20
Gnr 73 Bnr 22
Gnr 73 Bnr 23
Gnr 73 Bnr 30
Gnr 73 Bnr 40
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 10
Gnr 82
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 9
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 9
Gnr 92 Bnr 10
Gnr 92 Bnr 18
Gnr 92 Bnr 24
Gnr 92 Bnr 25
Gnr 92 Bnr 43
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93 Bnr 12
Gnr 93 Bnr 14
Gnr 93 Bnr 16
Gnr 93 Bnr 17
Gnr 93 Bnr 19
Gnr 93 Bnr 20
Gnr 93 Bnr 27
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 9
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107 Bnr 11
Gnr 107 Bnr 13
Gnr 107 Bnr 17
Gnr 107 Bnr 35
Gnr 107 Bnr 36
Gnr 107 Bnr 37
Gnr 107 Bnr 38
Gnr 107 Bnr 39
Gnr 107 Bnr 43
Gnr 107 Bnr 47
Gnr 107 Bnr 50
Gnr 107 Bnr 52
Gnr 107 Bnr 63
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109 Bnr 7
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109 Bnr 12
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 12
Gnr 112 Bnr 14
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 7
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 12
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114 Bnr 16
Gnr 114 Bnr 26
Gnr 114 Bnr 27
Gnr 114 Bnr 28
Gnr 114 Bnr 34
Gnr 114 Bnr 46
Gnr 114
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 7
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 5
Gnr 118 Bnr 24
Gnr 118 Bnr 25
Gnr 118 Bnr 26
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 6
Gnr 123 Bnr 9
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123 Bnr 11
Gnr 123 Bnr 15
Gnr 123 Bnr 16
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 6
Gnr 125 Bnr 17
Gnr 125 Bnr 21
Gnr 125 Bnr 42
Gnr 125
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 4
Gnr 128
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133 Bnr 7
Gnr 133 Bnr 9
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 3
Gnr 134 Bnr 5
Gnr 134 Bnr 6
Gnr 134 Bnr 13
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 6
Gnr 135 Bnr 7
Gnr 135 Bnr 9
Gnr 135 Bnr 10
Gnr 135 Bnr 11
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 11
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 21
Gnr 137 Bnr 22
Gnr 137 Bnr 23
Gnr 137 Bnr 24
Gnr 137 Bnr 25
Gnr 137 Bnr 26
Gnr 137 Bnr 33
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 4
Gnr 138 Bnr 6
Gnr 138 Bnr 7
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 9
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 14
Gnr 140 Bnr 15
Gnr 140 Bnr 16
Gnr 140 Bnr 17
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 3
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 7
Gnr 144 Bnr 8
Gnr 144 Bnr 9
Gnr 144 Bnr 19
Gnr 144 Bnr 20
Gnr 144 Bnr 28
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 10
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 2
Gnr 147
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149