Eiendommer med jordskiftesaker i TOKKE kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1 Bnr 31
Gnr 1 Bnr 35
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2,3
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 26
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 24
Gnr 14 Bnr 29
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19 Bnr 22
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 39
Gnr 22 Bnr 43
Gnr 22 Bnr 46
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23 Bnr 30
Gnr 23 Bnr 34
Gnr 23 Bnr 37
Gnr 23 Bnr 43
Gnr 23 Bnr 50
Gnr 23 Bnr 51
Gnr 23 Bnr 86
Gnr 23 Bnr 92
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 21
Gnr 24 Bnr 27
Gnr 24 Bnr 28
Gnr 24 Bnr 33
Gnr 24 Bnr 64
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41 Bnr 13
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 16
Gnr 43 Bnr 18
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 18
Gnr 47 Bnr 19
Gnr 47 Bnr 38
Gnr 47 Bnr 56
Gnr 47 Bnr 59
Gnr 47
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63 Bnr 19
Gnr 63 Bnr 20
Gnr 63 Bnr 22
Gnr 63 Bnr 23
Gnr 63 Bnr 24
Gnr 63 Bnr 28
Gnr 63 Bnr 29
Gnr 63 Bnr 31
Gnr 63 Bnr 32
Gnr 63 Bnr 33
Gnr 63 Bnr 36
Gnr 63
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 8
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 11
Gnr 68 Bnr 13
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 19
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 9
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77 Bnr 41
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80 Bnr 7
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80 Bnr 9
Gnr 80 Bnr 10
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81 Bnr 13
Gnr 81 Bnr 14
Gnr 81 Bnr 15
Gnr 81 Bnr 16
Gnr 81 Bnr 24
Gnr 81 Bnr 31
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 15
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 10
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 16
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93 Bnr 16
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94 Bnr 5
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97 Bnr 9
Gnr 97 Bnr 11
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104 Bnr 7
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104 Bnr 10
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105 Bnr 9
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105 Bnr 11
Gnr 105 Bnr 13
Gnr 105 Bnr 14
Gnr 105 Bnr 16
Gnr 105 Bnr 18
Gnr 105 Bnr 19
Gnr 105 Bnr 20
Gnr 105 Bnr 25
Gnr 105 Bnr 26
Gnr 105 Bnr 27
Gnr 105 Bnr 28
Gnr 105 Bnr 30
Gnr 105 Bnr 31
Gnr 105 Bnr 32
Gnr 105 Bnr 39
Gnr 105 Bnr 44
Gnr 105 Bnr 50
Gnr 105 Bnr 52
Gnr 105 Bnr 53
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106 Bnr 10
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 8
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108 Bnr 7
Gnr 108 Bnr 11
Gnr 108 Bnr 12
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111 Bnr 8
Gnr 111 Bnr 9
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113 Bnr 8
Gnr 113 Bnr 9
Gnr 113 Bnr 10
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 6
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114 Bnr 18
Gnr 114 Bnr 19
Gnr 114 Bnr 28
Gnr 114 Bnr 30
Gnr 114 Bnr 31
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115 Bnr 9
Gnr 115 Bnr 10
Gnr 115 Bnr 11
Gnr 115 Bnr 12
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 5
Gnr 116 Bnr 8
Gnr 116 Bnr 12
Gnr 116 Bnr 13
Gnr 116 Bnr 14
Gnr 116 Bnr 15
Gnr 116 Bnr 17
Gnr 116 Bnr 18
Gnr 116 Bnr 19
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 8
Gnr 117 Bnr 9
Gnr 117 Bnr 16
Gnr 117 Bnr 17
Gnr 117 Bnr 18
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 5
Gnr 118 Bnr 6
Gnr 118 Bnr 7
Gnr 118 Bnr 8
Gnr 118 Bnr 9
Gnr 118 Bnr 10
Gnr 118 Bnr 11
Gnr 118 Bnr 12
Gnr 118 Bnr 13
Gnr 118 Bnr 14
Gnr 118 Bnr 15
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 13
Gnr 120 Bnr 15
Gnr 120 Bnr 20
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 13
Gnr 121 Bnr 42
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 7
Gnr 123 Bnr 8
Gnr 123 Bnr 9
Gnr 123 Bnr 10
Gnr 123 Bnr 11
Gnr 123 Bnr 12
Gnr 123 Bnr 13
Gnr 123 Bnr 22
Gnr 123 Bnr 23
Gnr 123 Bnr 24
Gnr 123 Bnr 25
Gnr 123 Bnr 26
Gnr 123 Bnr 37
Gnr 123 Bnr 56
Gnr 123 Bnr 76
Gnr 123 Bnr 77
Gnr 123 Bnr 154
Gnr 123 Bnr 155
Gnr 123 Bnr 156
Gnr 123 Bnr 157
Gnr 123 Bnr 295
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 7
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 12
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125 Bnr 8
Gnr 125 Bnr 9
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 4
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 6
Gnr 126 Bnr 7
Gnr 126 Bnr 8
Gnr 126 Bnr 9
Gnr 126 Bnr 10
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 13
Gnr 126 Bnr 14
Gnr 126 Bnr 48
Gnr 126 Bnr 49
Gnr 126 Bnr 51
Gnr 126 Bnr 57
Gnr 126 Bnr 58
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128 Bnr 4
Gnr 128 Bnr 5
Gnr 128 Bnr 6
Gnr 128 Bnr 8
Gnr 128 Bnr 9
Gnr 128 Bnr 10
Gnr 128 Bnr 11
Gnr 128 Bnr 12
Gnr 128 Bnr 13
Gnr 128 Bnr 15
Gnr 128 Bnr 16
Gnr 128 Bnr 17
Gnr 128 Bnr 19
Gnr 128 Bnr 20
Gnr 128 Bnr 21
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 6
Gnr 129 Bnr 7
Gnr 129 Bnr 9
Gnr 129 Bnr 17
Gnr 129 Bnr 22
Gnr 129 Bnr 25
Gnr 129 Bnr 26
Gnr 129 Bnr 27
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 7
Gnr 130 Bnr 11
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 4
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 6
Gnr 135 Bnr 7
Gnr 135 Bnr 8
Gnr 135 Bnr 9
Gnr 135 Bnr 10
Gnr 135 Bnr 11
Gnr 135 Bnr 12
Gnr 135 Bnr 18
Gnr 135
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 5
Gnr 137 Bnr 6
Gnr 137 Bnr 7
Gnr 137 Bnr 11
Gnr 137 Bnr 12
Gnr 137
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 6
Gnr 139 Bnr 7
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 8
Gnr 140 Bnr 9
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 10
Gnr 141 Bnr 11
Gnr 141 Bnr 12
Gnr 141 Bnr 17
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 9
Gnr 143 Bnr 16
Gnr 143 Bnr 41
Gnr 143 Bnr 49
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 8
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145 Bnr 10
Gnr 145 Bnr 16
Gnr 145 Bnr 25
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 4
Gnr 146 Bnr 5
Gnr 146 Bnr 6
Gnr 146 Bnr 7
Gnr 146 Bnr 8
Gnr 146 Bnr 9
Gnr 146 Bnr 10
Gnr 146 Bnr 19
Gnr 146 Bnr 20
Gnr 146 Bnr 21
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 2
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148 Bnr 3
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149