Eiendommer med jordskiftesaker i RISØR kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 24
Gnr 2 Bnr 25
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3 Bnr 39
Gnr 3 Bnr 40
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 42
Gnr 3 Bnr 43
Gnr 3 Bnr 44
Gnr 3 Bnr 45
Gnr 3 Bnr 46
Gnr 3 Bnr 48
Gnr 3 Bnr 51
Gnr 3 Bnr 52
Gnr 3 Bnr 53
Gnr 3 Bnr 54
Gnr 3 Bnr 55
Gnr 3 Bnr 56
Gnr 3 Bnr 57
Gnr 3 Bnr 59
Gnr 3 Bnr 64
Gnr 3 Bnr 65
Gnr 3 Bnr 66
Gnr 3 Bnr 67
Gnr 3 Bnr 68
Gnr 3 Bnr 69
Gnr 3 Bnr 70
Gnr 3 Bnr 72
Gnr 3 Bnr 73
Gnr 3 Bnr 74
Gnr 3 Bnr 75
Gnr 3 Bnr 76
Gnr 3 Bnr 77
Gnr 3 Bnr 78
Gnr 3 Bnr 79
Gnr 3 Bnr 80
Gnr 3 Bnr 81
Gnr 3 Bnr 82
Gnr 3 Bnr 83
Gnr 3 Bnr 84
Gnr 3 Bnr 85
Gnr 3 Bnr 86
Gnr 3 Bnr 87
Gnr 3 Bnr 88
Gnr 3 Bnr 89
Gnr 3 Bnr 90
Gnr 3 Bnr 91
Gnr 3 Bnr 93
Gnr 3 Bnr 94
Gnr 3 Bnr 95
Gnr 3 Bnr 96
Gnr 3 Bnr 97
Gnr 3 Bnr 98
Gnr 3 Bnr 99
Gnr 3 Bnr 100
Gnr 3 Bnr 101
Gnr 3 Bnr 102
Gnr 3 Bnr 103
Gnr 3 Bnr 104
Gnr 3 Bnr 105
Gnr 3 Bnr 106
Gnr 3 Bnr 107
Gnr 3 Bnr 108
Gnr 3 Bnr 109
Gnr 3 Bnr 110
Gnr 3 Bnr 111
Gnr 3 Bnr 113
Gnr 3 Bnr 114
Gnr 3 Bnr 116
Gnr 3 Bnr 117
Gnr 3 Bnr 118
Gnr 3 Bnr 119
Gnr 3 Bnr 120
Gnr 3 Bnr 121
Gnr 3 Bnr 122
Gnr 3 Bnr 123
Gnr 3 Bnr 124
Gnr 3 Bnr 127
Gnr 3 Bnr 134
Gnr 3 Bnr 136
Gnr 3 Bnr 137
Gnr 3 Bnr 151
Gnr 3 Bnr 152
Gnr 3 Bnr 153
Gnr 3 Bnr 155
Gnr 3 Bnr 156
Gnr 3 Bnr 157
Gnr 3 Bnr 158
Gnr 3 Bnr 159
Gnr 3 Bnr 160
Gnr 3 Bnr 162
Gnr 3 Bnr 164
Gnr 3 Bnr 165
Gnr 3 Bnr 167
Gnr 3 Bnr 168
Gnr 3 Bnr 169
Gnr 3 Bnr 170
Gnr 3 Bnr 171
Gnr 3 Bnr 172
Gnr 3 Bnr 173
Gnr 3 Bnr 174
Gnr 3 Bnr 175
Gnr 3 Bnr 176
Gnr 3 Bnr 177
Gnr 3 Bnr 178
Gnr 3 Bnr 179
Gnr 3 Bnr 182
Gnr 3 Bnr 184
Gnr 3 Bnr 188
Gnr 3 Bnr 197
Gnr 3 Bnr 198
Gnr 3 Bnr 199
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4 Bnr 22
Gnr 4 Bnr 23
Gnr 4 Bnr 24
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 28
Gnr 4 Bnr 29
Gnr 4 Bnr 33
Gnr 4 Bnr 37
Gnr 4 Bnr 44
Gnr 4 Bnr 46
Gnr 4 Bnr 47
Gnr 4 Bnr 51
Gnr 4 Bnr 56
Gnr 4 Bnr 60
Gnr 4 Bnr 67
Gnr 4 Bnr 71
Gnr 4 Bnr 76
Gnr 4 Bnr 80
Gnr 4 Bnr 81
Gnr 4 Bnr 102
Gnr 4 Bnr 108
Gnr 4 Bnr 109
Gnr 4 Bnr 122
Gnr 4 Bnr 123
Gnr 4 Bnr 145
Gnr 4 Bnr 148
Gnr 4 Bnr 160
Gnr 4 Bnr 163
Gnr 4 Bnr 164
Gnr 4 Bnr 165
Gnr 4 Bnr 166
Gnr 4 Bnr 175
Gnr 4 Bnr 204
Gnr 4 Bnr 210
Gnr 4 Bnr 215
Gnr 4 Bnr 216
Gnr 4 Bnr 217
Gnr 4 Bnr 222
Gnr 4 Bnr 263
Gnr 4 Bnr 265
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 25
Gnr 5 Bnr 29
Gnr 5 Bnr 32
Gnr 5 Bnr 33
Gnr 5 Bnr 34
Gnr 5 Bnr 40
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 44
Gnr 5 Bnr 45
Gnr 5 Bnr 48
Gnr 5 Bnr 52
Gnr 5 Bnr 106
Gnr 5 Bnr 107
Gnr 5 Bnr 122
Gnr 5 Bnr 128
Gnr 5 Bnr 168
Gnr 5 Bnr 169
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 26
Gnr 9 Bnr 27
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 29
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 24
Gnr 14 Bnr 26
Gnr 14 Bnr 30
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 60
Gnr 14 Bnr 65
Gnr 14 Bnr 81
Gnr 14 Bnr 108
Gnr 14 Bnr 118
Gnr 14
Gnr 16 Bnr 39
Gnr 16 Bnr 145
Gnr 16
Gnr 16 Bnr1118
Gnr 16 Bnr1121
Gnr 16 Bnr1127
Gnr 16 Bnr1277
Gnr 19
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 29
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26 Bnr 19
Gnr 26 Bnr 21
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 25
Gnr 26 Bnr 26
Gnr 26 Bnr 29
Gnr 26 Bnr 30
Gnr 26 Bnr 33
Gnr 26 Bnr 35
Gnr 26 Bnr 43
Gnr 26 Bnr 58
Gnr 26 Bnr 62
Gnr 26 Bnr 72
Gnr 26 Bnr 119
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27 Bnr 18
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 29
Gnr 27 Bnr 32
Gnr 27 Bnr 50
Gnr 27 Bnr 51
Gnr 27 Bnr 52
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 31
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 18
Gnr 29 Bnr 43
Gnr 29 Bnr 50
Gnr 29 Bnr 53
Gnr 29 Bnr 57
Gnr 29 Bnr 62
Gnr 29 Bnr 68
Gnr 29 Bnr 78
Gnr 29
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33 Bnr 15
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 19
Gnr 33 Bnr 28
Gnr 33 Bnr 37
Gnr 33 Bnr 39
Gnr 33
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 10
Gnr 38 Bnr 12
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38 Bnr 15
Gnr 38 Bnr 16
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38 Bnr 18
Gnr 38 Bnr 19
Gnr 38 Bnr 20
Gnr 38 Bnr 22
Gnr 38 Bnr 23
Gnr 38 Bnr 24
Gnr 38 Bnr 25
Gnr 38 Bnr 26
Gnr 38 Bnr 27
Gnr 38 Bnr 28
Gnr 38 Bnr 29
Gnr 38 Bnr 30
Gnr 38 Bnr 31
Gnr 38 Bnr 32
Gnr 38 Bnr 60
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39 Bnr 43
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 27
Gnr 40 Bnr 32
Gnr 40 Bnr 42
Gnr 40
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 27
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 13
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 15
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 10
Gnr 46 Bnr 18
Gnr 46 Bnr 21
Gnr 46 Bnr 22
Gnr 46 Bnr 23
Gnr 46 Bnr 25
Gnr 46 Bnr 26
Gnr 46 Bnr 34
Gnr 46 Bnr 38
Gnr 46 Bnr 59
Gnr 46 Bnr 93
Gnr 46 Bnr 97
Gnr 46 Bnr 113
Gnr 46 Bnr 138
Gnr 46 Bnr 219
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49 Bnr 19
Gnr 49 Bnr 23
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50 Bnr 18
Gnr 50 Bnr 19
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50 Bnr 21
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50 Bnr 26
Gnr 50 Bnr 29
Gnr 50 Bnr 35
Gnr 50 Bnr 38
Gnr 50 Bnr 39
Gnr 50 Bnr 45
Gnr 50 Bnr 48
Gnr 50 Bnr 52
Gnr 50 Bnr 53
Gnr 50 Bnr 57
Gnr 50 Bnr 72
Gnr 50 Bnr 78
Gnr 50 Bnr 91
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 23
Gnr 51 Bnr 24
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 22
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 27
Gnr 53 Bnr 40
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 42
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 14
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 16
Gnr 56 Bnr 17
Gnr 56 Bnr 18
Gnr 56 Bnr 22
Gnr 56 Bnr 23
Gnr 56 Bnr 25
Gnr 56 Bnr 29
Gnr 56 Bnr 30
Gnr 56 Bnr 31
Gnr 56 Bnr 32
Gnr 56 Bnr 33
Gnr 56 Bnr 47
Gnr 56 Bnr 49
Gnr 56 Bnr 52
Gnr 56 Bnr 55
Gnr 56 Bnr 58
Gnr 56 Bnr 65
Gnr 56 Bnr 69
Gnr 56 Bnr 70
Gnr 56 Bnr 76
Gnr 56 Bnr 94
Gnr 56 Bnr 116
Gnr 56 Bnr 129
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 11
Gnr 58 Bnr 12
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58 Bnr 16
Gnr 58 Bnr 17
Gnr 58 Bnr 18
Gnr 58 Bnr 20
Gnr 58 Bnr 21
Gnr 58 Bnr 22
Gnr 58 Bnr 26
Gnr 58 Bnr 28
Gnr 58 Bnr 38
Gnr 58 Bnr 49
Gnr 58 Bnr 52
Gnr 58 Bnr 53
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59
Gnr 70 Bnr 26
Gnr 70
Gnr 600 Bnr 18
Gnr 600