Eiendommer med jordskiftesaker i BIRKENES kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1 Bnr 30
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 20
Gnr 15 Bnr 23
Gnr 15 Bnr 24
Gnr 15 Bnr 27
Gnr 15 Bnr 29
Gnr 15
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 37
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 19
Gnr 26 Bnr 27
Gnr 26 Bnr 34
Gnr 26 Bnr 40
Gnr 26
Gnr 30
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 10
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38 Bnr 22
Gnr 38 Bnr 25
Gnr 38 Bnr 28
Gnr 38 Bnr 33
Gnr 38
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71 Bnr 12
Gnr 71 Bnr 13
Gnr 71 Bnr 14
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 10
Gnr 76 Bnr 12
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77 Bnr 13
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 29
Gnr 87 Bnr 30
Gnr 87 Bnr 31
Gnr 87 Bnr 36
Gnr 87 Bnr 43
Gnr 87 Bnr 119
Gnr 87 Bnr 227
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88 Bnr 13
Gnr 88 Bnr 14
Gnr 88 Bnr 16
Gnr 88 Bnr 18
Gnr 88 Bnr 19
Gnr 88 Bnr 20
Gnr 88 Bnr 26
Gnr 88 Bnr 28
Gnr 88 Bnr 40
Gnr 88 Bnr 45
Gnr 88 Bnr 56
Gnr 88 Bnr 63
Gnr 88 Bnr 79
Gnr 88 Bnr 101
Gnr 88 Bnr 107
Gnr 88 Bnr 108
Gnr 88 Bnr 111
Gnr 88 Bnr 116
Gnr 88 Bnr 124
Gnr 88 Bnr 138
Gnr 88 Bnr 155
Gnr 88 Bnr 165
Gnr 88 Bnr 172
Gnr 88 Bnr 181
Gnr 88 Bnr 182
Gnr 88 Bnr 188
Gnr 88 Bnr 241
Gnr 88 Bnr 243
Gnr 88 Bnr 261
Gnr 88 Bnr 314
Gnr 88 Bnr 325
Gnr 88 Bnr 579
Gnr 88 Bnr 696
Gnr 88 Bnr 758
Gnr 88 Bnr 771
Gnr 88 Bnr 772
Gnr 88 Bnr 773
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91 Bnr 16
Gnr 91 Bnr 17
Gnr 91 Bnr 46
Gnr 91 Bnr 65
Gnr 91 Bnr 157
Gnr 91 Bnr 158
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 20
Gnr 92 Bnr 21
Gnr 92 Bnr 28
Gnr 92 Bnr 36
Gnr 92 Bnr 42
Gnr 92 Bnr 45
Gnr 92 Bnr 48
Gnr 92 Bnr 52
Gnr 92 Bnr 57
Gnr 92 Bnr 58
Gnr 92 Bnr 60
Gnr 92 Bnr 62
Gnr 92 Bnr 147
Gnr 92
Gnr 94
Gnr 95
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 8
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 7
Gnr 113 Bnr 11
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120 Bnr 10
Gnr 120
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 7
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 9
Gnr 124 Bnr 11
Gnr 124 Bnr 12
Gnr 124 Bnr 15
Gnr 124 Bnr 18
Gnr 124 Bnr 26
Gnr 124
Gnr 125
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 5
Gnr 127
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 13
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 7
Gnr 137 Bnr 8
Gnr 137 Bnr 9
Gnr 137 Bnr 10
Gnr 137 Bnr 11
Gnr 137 Bnr 13
Gnr 137 Bnr 14
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 5
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 3
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143 Bnr 6
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 7
Gnr 144 Bnr 13
Gnr 144 Bnr 14
Gnr 144 Bnr 15
Gnr 144 Bnr 28
Gnr 144 Bnr 29
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 3
Gnr 146
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 6
Gnr 151 Bnr 13
Gnr 151 Bnr 18
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 5
Gnr 152 Bnr 7
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 5
Gnr 153 Bnr 6
Gnr 153 Bnr 8
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 3
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 2
Gnr 156 Bnr 3
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157 Bnr 3
Gnr 157 Bnr 4
Gnr 157 Bnr 5
Gnr 157 Bnr 6
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157 Bnr 8
Gnr 157 Bnr 9
Gnr 157 Bnr 10
Gnr 157 Bnr 12
Gnr 157 Bnr 13
Gnr 157 Bnr 14
Gnr 157 Bnr 15
Gnr 157 Bnr 16
Gnr 157 Bnr 17
Gnr 157 Bnr 18
Gnr 157 Bnr 20
Gnr 157 Bnr 21
Gnr 157 Bnr 22
Gnr 157 Bnr 23
Gnr 157 Bnr 24
Gnr 157 Bnr 25
Gnr 157 Bnr 30
Gnr 157 Bnr 33
Gnr 157 Bnr 34
Gnr 157 Bnr 35
Gnr 157 Bnr 37
Gnr 157 Bnr 38
Gnr 157 Bnr 39
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158 Bnr 3
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 3
Gnr 159 Bnr 4
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 7
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163 Bnr 6
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 6
Gnr 164 Bnr 7
Gnr 164 Bnr 8
Gnr 164 Bnr 9
Gnr 164 Bnr 10
Gnr 164 Bnr 11
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 4
Gnr 166 Bnr 5
Gnr 166 Bnr 6
Gnr 166 Bnr 7
Gnr 166 Bnr 8
Gnr 166 Bnr 9
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 3
Gnr 167 Bnr 4
Gnr 167 Bnr 5
Gnr 167 Bnr 6
Gnr 167 Bnr 7
Gnr 167 Bnr 8
Gnr 167 Bnr 9
Gnr 167 Bnr 11
Gnr 167 Bnr 15
Gnr 167 Bnr 16
Gnr 167 Bnr 17
Gnr 167 Bnr 18
Gnr 167 Bnr 19
Gnr 167 Bnr 23
Gnr 167 Bnr 24
Gnr 167 Bnr 27
Gnr 167 Bnr 30
Gnr 167 Bnr 31
Gnr 167 Bnr 32
Gnr 167 Bnr 33
Gnr 167 Bnr 34
Gnr 167 Bnr 59
Gnr 167
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 4
Gnr 170 Bnr 5
Gnr 170 Bnr 6
Gnr 170 Bnr 7
Gnr 170 Bnr 9
Gnr 170 Bnr 10
Gnr 170 Bnr 12
Gnr 170 Bnr 13
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 2
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172 Bnr 3
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 2
Gnr 173 Bnr 3
Gnr 173 Bnr 4
Gnr 173 Bnr 5
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 7
Gnr 174 Bnr 9
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177