Eiendommer med jordskiftesaker i IVELAND kommune:

Gnr
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9
Gnr 11
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 31
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 11
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 17
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 22
Gnr 20 Bnr 23
Gnr 20 Bnr 24
Gnr 20 Bnr 43
Gnr 20 Bnr 49
Gnr 20 Bnr 62
Gnr 20 Bnr 64
Gnr 20 Bnr 93
Gnr 20
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38
Gnr 41
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63