Eiendommer med jordskiftesaker i VALLE kommune:

Gnr
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 3,4
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23 Bnr 37
Gnr 23 Bnr 58
Gnr 23 Bnr 59
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 22
Gnr 24 Bnr 26
Gnr 24 Bnr 27
Gnr 24 Bnr 28
Gnr 24 Bnr 29
Gnr 24 Bnr 30
Gnr 24 Bnr 31
Gnr 24 Bnr 32
Gnr 24 Bnr 33
Gnr 24 Bnr 37
Gnr 24 Bnr 38
Gnr 24 Bnr 39
Gnr 24 Bnr 40
Gnr 24 Bnr 42
Gnr 24 Bnr 44
Gnr 24 Bnr 45
Gnr 24 Bnr 49
Gnr 24 Bnr 50
Gnr 24 Bnr 62
Gnr 24 Bnr 63
Gnr 24 Bnr 64
Gnr 24 Bnr 65
Gnr 24 Bnr 66
Gnr 24 Bnr 67
Gnr 24 Bnr 68
Gnr 24 Bnr 69
Gnr 24 Bnr 72
Gnr 24 Bnr 73
Gnr 24 Bnr 74
Gnr 24 Bnr 75
Gnr 24 Bnr 76
Gnr 24 Bnr 77
Gnr 24 Bnr 78
Gnr 24 Bnr 82
Gnr 24 Bnr 83
Gnr 24 Bnr 86
Gnr 24 Bnr 91
Gnr 24 Bnr 92
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25 Bnr 27
Gnr 25 Bnr 28
Gnr 25 Bnr 29
Gnr 25 Bnr 30
Gnr 25 Bnr 31
Gnr 25 Bnr 32
Gnr 25 Bnr 33
Gnr 25 Bnr 34
Gnr 25 Bnr 35
Gnr 25 Bnr 36
Gnr 25 Bnr 37
Gnr 25 Bnr 38
Gnr 25 Bnr 39
Gnr 25 Bnr 40
Gnr 25 Bnr 42
Gnr 25 Bnr 44
Gnr 25 Bnr 45
Gnr 25 Bnr 47
Gnr 25 Bnr 48
Gnr 25 Bnr 49
Gnr 25 Bnr 50
Gnr 25 Bnr 51
Gnr 25 Bnr 52
Gnr 25 Bnr 54
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28 Bnr 14
Gnr 28 Bnr 15
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 13
Gnr 31 Bnr 18
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 15
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 10
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 22
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 16
Gnr 43 Bnr 17
Gnr 43 Bnr 20
Gnr 43 Bnr 21
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44 Bnr 15
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 18
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 15
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 17
Gnr 45 Bnr 18
Gnr 45 Bnr 19
Gnr 45 Bnr 20
Gnr 45 Bnr 21
Gnr 45 Bnr 22
Gnr 45 Bnr 23
Gnr 45 Bnr 25
Gnr 45 Bnr 27
Gnr 45 Bnr 28
Gnr 45 Bnr 29
Gnr 45 Bnr 30
Gnr 45 Bnr 31
Gnr 45 Bnr 32
Gnr 45 Bnr 33
Gnr 45 Bnr 34
Gnr 45 Bnr 35
Gnr 45 Bnr 36
Gnr 45 Bnr 39
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 10
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 19
Gnr 46 Bnr 21
Gnr 46 Bnr 22
Gnr 46 Bnr 32
Gnr 46 Bnr 33
Gnr 46 Bnr 34
Gnr 46 Bnr 35
Gnr 46 Bnr 36
Gnr 46 Bnr 37
Gnr 46 Bnr 39
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 11
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 17
Gnr 47 Bnr 19
Gnr 47 Bnr 25
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 15
Gnr 48 Bnr 16
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 16
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50 Bnr 21
Gnr 50 Bnr 22
Gnr 50 Bnr 28
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 19
Gnr 52 Bnr 20
Gnr 52 Bnr 23
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 10
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 10
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 13
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 16
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60 Bnr 18
Gnr 60 Bnr 19
Gnr 60 Bnr 22
Gnr 60 Bnr 24
Gnr 60 Bnr 26
Gnr 60 Bnr 28
Gnr 60 Bnr 29
Gnr 60 Bnr 30
Gnr 60 Bnr 31
Gnr 60 Bnr 32
Gnr 60 Bnr 33
Gnr 60 Bnr 35
Gnr 60 Bnr 36
Gnr 60 Bnr 37
Gnr 60 Bnr 46
Gnr 60 Bnr 51
Gnr 60 Bnr 53
Gnr 60 Bnr 54
Gnr 60 Bnr 55
Gnr 60 Bnr 56
Gnr 60 Bnr 57
Gnr 60 Bnr 59
Gnr 60 Bnr 60
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61 Bnr 12
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61 Bnr 16
Gnr 61 Bnr 17
Gnr 61 Bnr 26
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62 Bnr 15
Gnr 62 Bnr 16
Gnr 62 Bnr 17
Gnr 62 Bnr 18
Gnr 62 Bnr 21
Gnr 62 Bnr 22
Gnr 62 Bnr 23
Gnr 62 Bnr 25
Gnr 62 Bnr 26
Gnr 62 Bnr 29
Gnr 62 Bnr 30
Gnr 62 Bnr 31
Gnr 62 Bnr 34
Gnr 62 Bnr 41
Gnr 62 Bnr 52
Gnr 62 Bnr 53
Gnr 62 Bnr 54
Gnr 62 Bnr 67
Gnr 62 Bnr 68
Gnr 62 Bnr 74
Gnr 62 Bnr 75
Gnr 62 Bnr 106
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 12
Gnr 63 Bnr 13
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63 Bnr 18
Gnr 63 Bnr 19
Gnr 63 Bnr 20
Gnr 63 Bnr 21
Gnr 63 Bnr 23
Gnr 63 Bnr 24
Gnr 63 Bnr 26
Gnr 63 Bnr 27
Gnr 63 Bnr 28
Gnr 63 Bnr 29
Gnr 63 Bnr 30
Gnr 63 Bnr 31
Gnr 63 Bnr 34
Gnr 63 Bnr 40
Gnr 63 Bnr 47
Gnr 63 Bnr 62
Gnr 63 Bnr 74
Gnr 63 Bnr 75
Gnr 63 Bnr 77
Gnr 63 Bnr 83
Gnr 63 Bnr 113
Gnr 63 Bnr 122
Gnr 63 Bnr 128
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 10
Gnr 64 Bnr 12
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64 Bnr 18
Gnr 64 Bnr 19
Gnr 64 Bnr 20
Gnr 64 Bnr 21
Gnr 64 Bnr 28
Gnr 64 Bnr 29
Gnr 64 Bnr 31
Gnr 64 Bnr 33
Gnr 64 Bnr 47
Gnr 64 Bnr 48
Gnr 64 Bnr 50
Gnr 64 Bnr 56
Gnr 64 Bnr 57
Gnr 64 Bnr 58
Gnr 64 Bnr 59
Gnr 64 Bnr 60
Gnr 64 Bnr 61
Gnr 64 Bnr 62
Gnr 64 Bnr 63
Gnr 64 Bnr 64
Gnr 64 Bnr 65
Gnr 64 Bnr 69
Gnr 64 Bnr 70
Gnr 64 Bnr 71
Gnr 64 Bnr 72
Gnr 64 Bnr 73
Gnr 64 Bnr 74
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65 Bnr 13
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65 Bnr 15
Gnr 65 Bnr 16
Gnr 65 Bnr 17
Gnr 65 Bnr 18
Gnr 65 Bnr 19
Gnr 65 Bnr 21
Gnr 65 Bnr 22
Gnr 65 Bnr 24
Gnr 65 Bnr 27
Gnr 65 Bnr 29
Gnr 65 Bnr 30
Gnr 65 Bnr 32
Gnr 65 Bnr 33
Gnr 65 Bnr 34
Gnr 65 Bnr 35
Gnr 65 Bnr 37
Gnr 65 Bnr 39
Gnr 65 Bnr 51
Gnr 65 Bnr 52
Gnr 65 Bnr 55
Gnr 65 Bnr 56
Gnr 65 Bnr 57
Gnr 65 Bnr 60
Gnr 65 Bnr 61
Gnr 65 Bnr 65
Gnr 65 Bnr 68
Gnr 65 Bnr 70
Gnr 65 Bnr 72
Gnr 65 Bnr 76
Gnr 65 Bnr 79
Gnr 65 Bnr 81
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66 Bnr 10
Gnr 66 Bnr 12
Gnr 66 Bnr 13
Gnr 66 Bnr 14
Gnr 66 Bnr 17
Gnr 66 Bnr 18
Gnr 66 Bnr 19
Gnr 66 Bnr 20
Gnr 66 Bnr 21
Gnr 66 Bnr 22
Gnr 66 Bnr 24
Gnr 66 Bnr 25
Gnr 66 Bnr 26
Gnr 66 Bnr 27
Gnr 66 Bnr 28
Gnr 66 Bnr 29
Gnr 66 Bnr 30
Gnr 66 Bnr 31
Gnr 66 Bnr 33
Gnr 66 Bnr 34
Gnr 66 Bnr 35
Gnr 66 Bnr 36
Gnr 66 Bnr 37
Gnr 66 Bnr 38
Gnr 66 Bnr 46
Gnr 66 Bnr 47
Gnr 66 Bnr 48
Gnr 66 Bnr 65
Gnr 66 Bnr 67
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67 Bnr 6
Gnr 67 Bnr 7
Gnr 67 Bnr 8
Gnr 67 Bnr 11
Gnr 67 Bnr 12
Gnr 67 Bnr 13
Gnr 67 Bnr 14
Gnr 67 Bnr 15
Gnr 67 Bnr 16
Gnr 67 Bnr 17
Gnr 67 Bnr 18
Gnr 67 Bnr 19
Gnr 67 Bnr 20
Gnr 67 Bnr 21
Gnr 67 Bnr 56
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 8
Gnr 68 Bnr 9
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 16
Gnr 68 Bnr 17
Gnr 68 Bnr 18
Gnr 68 Bnr 19
Gnr 68 Bnr 20
Gnr 68 Bnr 21
Gnr 68 Bnr 22
Gnr 68 Bnr 24
Gnr 68 Bnr 25
Gnr 68 Bnr 26
Gnr 68 Bnr 27
Gnr 68 Bnr 28
Gnr 68 Bnr 29
Gnr 68 Bnr 31
Gnr 68 Bnr 33
Gnr 68 Bnr 35
Gnr 68 Bnr 36
Gnr 68 Bnr 37
Gnr 68 Bnr 38
Gnr 68 Bnr 39
Gnr 68 Bnr 40
Gnr 68 Bnr 43
Gnr 68 Bnr 47
Gnr 68 Bnr 48
Gnr 68 Bnr 52
Gnr 68 Bnr 54
Gnr 68 Bnr 61
Gnr 68 Bnr 62
Gnr 68 Bnr 64
Gnr 68 Bnr 65
Gnr 68 Bnr 66
Gnr 68 Bnr 67
Gnr 68 Bnr 69
Gnr 68 Bnr 70
Gnr 68 Bnr 71
Gnr 68 Bnr 72
Gnr 68 Bnr 73
Gnr 68 Bnr 76
Gnr 68 Bnr 77
Gnr 68 Bnr 78
Gnr 68 Bnr 79
Gnr 68 Bnr 80
Gnr 68 Bnr 81
Gnr 68 Bnr 82
Gnr 68 Bnr 83
Gnr 68 Bnr 84
Gnr 68 Bnr 85
Gnr 68 Bnr 86
Gnr 68 Bnr 87
Gnr 68 Bnr 90
Gnr 68 Bnr 91
Gnr 68 Bnr 92
Gnr 68 Bnr 94
Gnr 68 Bnr 95
Gnr 68 Bnr 96
Gnr 68 Bnr 100
Gnr 68 Bnr 103
Gnr 68 Bnr 104
Gnr 68 Bnr 105
Gnr 68 Bnr 107
Gnr 68 Bnr 108
Gnr 68 Bnr 109
Gnr 68 Bnr 110
Gnr 68 Bnr 111
Gnr 68 Bnr 115
Gnr 68 Bnr 116
Gnr 68 Bnr 118
Gnr 68 Bnr 119
Gnr 68 Bnr 120
Gnr 68 Bnr 121
Gnr 68 Bnr 124
Gnr 68 Bnr 130
Gnr 68 Bnr 131
Gnr 68 Bnr 132
Gnr 68 Bnr 133
Gnr 68 Bnr 139
Gnr 68 Bnr 141
Gnr 68 Bnr 142
Gnr 68 Bnr 143
Gnr 68 Bnr 144
Gnr 68 Bnr 145
Gnr 68 Bnr 146
Gnr 68 Bnr 147
Gnr 68 Bnr 148
Gnr 68 Bnr 149
Gnr 68 Bnr 150
Gnr 68 Bnr 151
Gnr 68 Bnr 152
Gnr 68 Bnr 153
Gnr 68 Bnr 154
Gnr 68 Bnr 157
Gnr 68 Bnr 158
Gnr 68 Bnr 159
Gnr 68 Bnr 160
Gnr 68 Bnr 161
Gnr 68 Bnr 162
Gnr 68 Bnr 163
Gnr 68 Bnr 164
Gnr 68 Bnr 165
Gnr 68 Bnr 196
Gnr 68 Bnr 197
Gnr 68 Bnr 213
Gnr 68 Bnr 215
Gnr 68 Bnr 278
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69 Bnr 8
Gnr 69 Bnr 9
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 11
Gnr 69 Bnr 12
Gnr 69 Bnr 13
Gnr 69 Bnr 15
Gnr 69 Bnr 16
Gnr 69 Bnr 17
Gnr 69 Bnr 18
Gnr 69 Bnr 19
Gnr 69 Bnr 20
Gnr 69 Bnr 21
Gnr 69 Bnr 25
Gnr 69 Bnr 26
Gnr 69 Bnr 29
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70 Bnr 9
Gnr 70 Bnr 11
Gnr 70 Bnr 12
Gnr 70 Bnr 13
Gnr 70 Bnr 14
Gnr 70 Bnr 15
Gnr 70 Bnr 20
Gnr 70 Bnr 24
Gnr 70 Bnr 25
Gnr 70 Bnr 26
Gnr 70 Bnr 27
Gnr 70 Bnr 29
Gnr 70 Bnr 30
Gnr 70 Bnr 32
Gnr 70 Bnr 91
Gnr 70 Bnr 92
Gnr 70 Bnr 93
Gnr 70 Bnr 94
Gnr 70 Bnr 95
Gnr 70 Bnr 96
Gnr 70 Bnr 97
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 9
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71 Bnr 12
Gnr 71 Bnr 14
Gnr 71 Bnr 16
Gnr 71 Bnr 17
Gnr 71 Bnr 26
Gnr 71
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73