Eiendommer med jordskiftesaker i VENNESLA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 24
Gnr 1 Bnr 33
Gnr 1 Bnr 34
Gnr 1 Bnr 43
Gnr 1 Bnr 51
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 24
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 32
Gnr 2 Bnr 33
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 36
Gnr 2 Bnr 39
Gnr 2 Bnr 40
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 42
Gnr 2 Bnr 43
Gnr 2 Bnr 44
Gnr 2 Bnr 45
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2 Bnr 49
Gnr 2 Bnr 50
Gnr 2 Bnr 51
Gnr 2 Bnr 52
Gnr 2 Bnr 54
Gnr 2 Bnr 55
Gnr 2 Bnr 56
Gnr 2 Bnr 57
Gnr 2 Bnr 58
Gnr 2 Bnr 59
Gnr 2 Bnr 60
Gnr 2 Bnr 61
Gnr 2 Bnr 62
Gnr 2 Bnr 65
Gnr 2 Bnr 66
Gnr 2 Bnr 67
Gnr 2 Bnr 68
Gnr 2 Bnr 69
Gnr 2 Bnr 70
Gnr 2 Bnr 71
Gnr 2 Bnr 72
Gnr 2 Bnr 73
Gnr 2 Bnr 74
Gnr 2 Bnr 75
Gnr 2 Bnr 76
Gnr 2 Bnr 77
Gnr 2 Bnr 78
Gnr 2 Bnr 79
Gnr 2 Bnr 80
Gnr 2 Bnr 81
Gnr 2 Bnr 83
Gnr 2 Bnr 85
Gnr 2 Bnr 86
Gnr 2 Bnr 88
Gnr 2 Bnr 89
Gnr 2 Bnr 90
Gnr 2 Bnr 91
Gnr 2 Bnr 120
Gnr 2 Bnr 121
Gnr 2 Bnr 122
Gnr 2 Bnr 125
Gnr 2 Bnr 129
Gnr 2 Bnr 132
Gnr 2 Bnr 142
Gnr 2 Bnr 143
Gnr 2 Bnr 152
Gnr 2 Bnr 153
Gnr 2 Bnr 183
Gnr 2 Bnr 202
Gnr 2 Bnr 222
Gnr 2 Bnr 248
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 46
Gnr 4 Bnr 59
Gnr 4 Bnr 374
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 26
Gnr 5 Bnr 33
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 47
Gnr 5 Bnr 53
Gnr 5 Bnr 56
Gnr 5 Bnr 57
Gnr 5 Bnr 95
Gnr 5 Bnr 112
Gnr 5 Bnr 119
Gnr 5 Bnr 137
Gnr 5 Bnr 156
Gnr 5 Bnr 263
Gnr 5 Bnr 275
Gnr 5 Bnr 302
Gnr 5 Bnr 313
Gnr 5 Bnr 314
Gnr 5 Bnr 319
Gnr 5 Bnr 325
Gnr 5 Bnr 326
Gnr 5 Bnr 332
Gnr 5 Bnr 350
Gnr 5 Bnr 384
Gnr 5 Bnr 413
Gnr 5 Bnr 415
Gnr 5 Bnr 417
Gnr 5 Bnr 432
Gnr 5 Bnr 451
Gnr 5 Bnr 489
Gnr 5 Bnr 749
Gnr 5 Bnr 753
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 20
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6 Bnr 25
Gnr 6 Bnr 26
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6 Bnr 28
Gnr 6 Bnr 29
Gnr 6 Bnr 30
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 32
Gnr 6 Bnr 33
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 35
Gnr 6 Bnr 36
Gnr 6 Bnr 37
Gnr 6 Bnr 38
Gnr 6 Bnr 39
Gnr 6 Bnr 42
Gnr 6 Bnr 43
Gnr 6 Bnr 44
Gnr 6 Bnr 45
Gnr 6 Bnr 46
Gnr 6 Bnr 47
Gnr 6 Bnr 48
Gnr 6 Bnr 49
Gnr 6 Bnr 50
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6 Bnr 52
Gnr 6 Bnr 54
Gnr 6 Bnr 55
Gnr 6 Bnr 67
Gnr 6 Bnr 69
Gnr 6 Bnr 70
Gnr 6 Bnr 71
Gnr 6 Bnr 75
Gnr 6 Bnr 78
Gnr 6 Bnr 83
Gnr 6 Bnr 88
Gnr 6 Bnr 89
Gnr 6 Bnr 90
Gnr 6 Bnr 98
Gnr 6 Bnr 100
Gnr 6 Bnr 109
Gnr 6 Bnr 116
Gnr 6 Bnr 126
Gnr 6 Bnr 130
Gnr 6 Bnr 145
Gnr 6 Bnr 148
Gnr 6 Bnr 158
Gnr 6 Bnr 161
Gnr 6 Bnr 170
Gnr 6 Bnr 173
Gnr 6 Bnr 176
Gnr 6 Bnr 178
Gnr 6 Bnr 179
Gnr 6 Bnr 180
Gnr 6 Bnr 185
Gnr 6 Bnr 199
Gnr 6 Bnr 204
Gnr 6 Bnr 210
Gnr 6 Bnr 214
Gnr 6 Bnr 226
Gnr 6 Bnr 230
Gnr 6 Bnr 234
Gnr 6 Bnr 239
Gnr 6 Bnr 240
Gnr 6 Bnr 241
Gnr 6 Bnr 242
Gnr 6 Bnr 243
Gnr 6 Bnr 249
Gnr 6 Bnr 259
Gnr 6 Bnr 260
Gnr 6 Bnr 291
Gnr 6 Bnr 292
Gnr 6 Bnr 300
Gnr 6 Bnr 309
Gnr 6 Bnr 313
Gnr 6 Bnr 315
Gnr 6 Bnr 320
Gnr 6 Bnr 329
Gnr 6 Bnr 330
Gnr 6 Bnr 372
Gnr 6 Bnr 381
Gnr 6 Bnr 392
Gnr 6 Bnr 395
Gnr 6 Bnr 397
Gnr 6 Bnr 403
Gnr 6 Bnr 404
Gnr 6 Bnr 436
Gnr 6 Bnr 477
Gnr 6 Bnr 480
Gnr 6 Bnr 484
Gnr 6 Bnr 506
Gnr 6 Bnr 510
Gnr 6 Bnr 518
Gnr 6 Bnr 561
Gnr 6 Bnr 562
Gnr 6 Bnr 578
Gnr 6 Bnr 601
Gnr 6 Bnr 603
Gnr 6 Bnr 604
Gnr 6 Bnr 610
Gnr 6 Bnr 616
Gnr 6 Bnr 623
Gnr 6 Bnr 624
Gnr 6 Bnr 625
Gnr 6 Bnr 639
Gnr 6 Bnr 661
Gnr 6 Bnr 666
Gnr 6 Bnr 669
Gnr 6 Bnr 670
Gnr 6 Bnr 677
Gnr 6 Bnr 701
Gnr 6 Bnr 707
Gnr 6 Bnr 711
Gnr 6 Bnr 718
Gnr 6 Bnr 733
Gnr 6 Bnr 734
Gnr 6 Bnr 735
Gnr 6 Bnr 736
Gnr 6 Bnr 742
Gnr 6 Bnr 746
Gnr 6 Bnr 778
Gnr 6 Bnr 788
Gnr 6 Bnr 789
Gnr 6 Bnr 790
Gnr 6 Bnr 809
Gnr 6 Bnr 816
Gnr 6 Bnr 823
Gnr 6 Bnr 824
Gnr 6 Bnr 826
Gnr 6 Bnr 828
Gnr 6 Bnr 858
Gnr 6 Bnr 863
Gnr 6 Bnr 884
Gnr 6 Bnr 885
Gnr 6 Bnr 891
Gnr 6 Bnr 914
Gnr 6 Bnr 994
Gnr 6
Gnr 6 Bnr1192
Gnr 6 Bnr1201
Gnr 6 Bnr1202
Gnr 6 Bnr1203
Gnr 6 Bnr1204
Gnr 6 Bnr1267
Gnr 6 Bnr1275
Gnr 6 Bnr1383
Gnr 6 Bnr1411
Gnr 6 Bnr1449
Gnr 6 Bnr1479
Gnr 6 Bnr1480
Gnr 6 Bnr1483
Gnr 6 Bnr1535
Gnr 6 Bnr1543
Gnr 6 Bnr1573
Gnr 6 Bnr1575
Gnr 6 Bnr1576
Gnr 6 Bnr1641
Gnr 6 Bnr1762
Gnr 6 Bnr1777
Gnr 6 Bnr1782
Gnr 6 Bnr1791
Gnr 6 Bnr1795
Gnr 6 Bnr1800
Gnr 6 Bnr1855
Gnr 6 Bnr1881
Gnr 6 Bnr1918
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 30
Gnr 7 Bnr 34
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 44
Gnr 7 Bnr 54
Gnr 7 Bnr 76
Gnr 7 Bnr 77
Gnr 7 Bnr 78
Gnr 7 Bnr 81
Gnr 7 Bnr 97
Gnr 7 Bnr 106
Gnr 7 Bnr 107
Gnr 7 Bnr 108
Gnr 7 Bnr 142
Gnr 7 Bnr 151
Gnr 7
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 26
Gnr 10 Bnr 33
Gnr 10 Bnr 34
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 24
Gnr 21 Bnr 33
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 25
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 150
Gnr 23 Bnr 187
Gnr 23 Bnr 196
Gnr 23 Bnr 197
Gnr 23 Bnr 280
Gnr 23 Bnr 417
Gnr 23 Bnr 477
Gnr 23 Bnr 497
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 19
Gnr 24 Bnr 22
Gnr 24 Bnr 28
Gnr 24 Bnr 29
Gnr 24 Bnr 30
Gnr 24 Bnr 31
Gnr 24 Bnr 33
Gnr 24 Bnr 36
Gnr 24 Bnr 37
Gnr 24 Bnr 41
Gnr 24 Bnr 42
Gnr 24 Bnr 44
Gnr 24 Bnr 59
Gnr 24 Bnr 79
Gnr 24 Bnr 83
Gnr 24 Bnr 88
Gnr 24 Bnr 95
Gnr 24 Bnr 105
Gnr 24 Bnr 111
Gnr 24 Bnr 112
Gnr 24 Bnr 117
Gnr 24 Bnr 139
Gnr 24 Bnr 146
Gnr 24 Bnr 149
Gnr 24 Bnr 164
Gnr 24 Bnr 208
Gnr 24 Bnr 224
Gnr 24 Bnr 226
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 22
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 18
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29 Bnr 22
Gnr 29 Bnr 68
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 14
Gnr 31 Bnr 16
Gnr 31 Bnr 29
Gnr 31 Bnr 44
Gnr 31 Bnr 46
Gnr 31 Bnr 79
Gnr 31 Bnr 82
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 22
Gnr 32 Bnr 23
Gnr 32 Bnr 29
Gnr 32 Bnr 33
Gnr 32 Bnr 34
Gnr 32 Bnr 36
Gnr 32 Bnr 49
Gnr 32 Bnr 50
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 15
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38 Bnr 12
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38 Bnr 14
Gnr 38 Bnr 15
Gnr 38 Bnr 16
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38 Bnr 18
Gnr 38 Bnr 19
Gnr 38 Bnr 20
Gnr 38 Bnr 21
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 16
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 19
Gnr 41 Bnr 22
Gnr 41 Bnr 24
Gnr 41 Bnr 25
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 17
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 32
Gnr 49 Bnr 47
Gnr 49 Bnr 50
Gnr 49
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 25
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 11
Gnr 58 Bnr 12
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58 Bnr 16
Gnr 58 Bnr 17
Gnr 58 Bnr 18
Gnr 58 Bnr 19
Gnr 58 Bnr 20
Gnr 58 Bnr 21
Gnr 58 Bnr 22
Gnr 58 Bnr 23
Gnr 58 Bnr 24
Gnr 58 Bnr 26
Gnr 58 Bnr 27
Gnr 58 Bnr 28
Gnr 58 Bnr 29
Gnr 58 Bnr 30
Gnr 58 Bnr 31
Gnr 58 Bnr 32
Gnr 58 Bnr 34
Gnr 58 Bnr 35
Gnr 58 Bnr 36
Gnr 58 Bnr 37
Gnr 58 Bnr 38
Gnr 58 Bnr 39
Gnr 58 Bnr 40
Gnr 58 Bnr 41
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61 Bnr 12
Gnr 61 Bnr 32
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 19
Gnr 74 Bnr 23
Gnr 74 Bnr 25
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 8
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78 Bnr 10
Gnr 78 Bnr 11
Gnr 78 Bnr 14
Gnr 78 Bnr 15
Gnr 78 Bnr 16
Gnr 78 Bnr 19
Gnr 78 Bnr 20
Gnr 78 Bnr 22
Gnr 78 Bnr 23
Gnr 78 Bnr 25
Gnr 78 Bnr 26
Gnr 78 Bnr 27
Gnr 78 Bnr 28
Gnr 78 Bnr 29
Gnr 78 Bnr 30
Gnr 78 Bnr 32
Gnr 78 Bnr 33
Gnr 78 Bnr 34
Gnr 78 Bnr 35
Gnr 78 Bnr 36
Gnr 78 Bnr 37
Gnr 78 Bnr 38
Gnr 78 Bnr 40
Gnr 78 Bnr 44
Gnr 78 Bnr 46
Gnr 78 Bnr 49
Gnr 78 Bnr 57
Gnr 78 Bnr 68
Gnr 78 Bnr 78
Gnr 78 Bnr 79
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 11
Gnr 79 Bnr 12
Gnr 79 Bnr 13
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79 Bnr 16
Gnr 79 Bnr 19
Gnr 79 Bnr 20
Gnr 79 Bnr 22
Gnr 79 Bnr 23
Gnr 79 Bnr 24
Gnr 79 Bnr 25
Gnr 79 Bnr 26
Gnr 79 Bnr 27
Gnr 79 Bnr 28
Gnr 79 Bnr 29
Gnr 79 Bnr 30
Gnr 79 Bnr 31
Gnr 79 Bnr 32
Gnr 79 Bnr 38
Gnr 79 Bnr 68
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 10
Gnr 82 Bnr 15
Gnr 82 Bnr 17
Gnr 82 Bnr 18
Gnr 82 Bnr 20
Gnr 82 Bnr 21
Gnr 82 Bnr 27
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 9
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84 Bnr 11
Gnr 84
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 9
Gnr 87 Bnr 10
Gnr 87 Bnr 11
Gnr 87 Bnr 12
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 6
Gnr 88 Bnr 7
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88 Bnr 10
Gnr 88 Bnr 17
Gnr 88 Bnr 43
Gnr 88
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 11
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91 Bnr 14
Gnr 91 Bnr 15
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 12
Gnr 92 Bnr 13
Gnr 92 Bnr 14
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 8
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93 Bnr 12
Gnr 93 Bnr 13
Gnr 93 Bnr 14
Gnr 93 Bnr 15
Gnr 93 Bnr 16
Gnr 93 Bnr 17
Gnr 93 Bnr 18
Gnr 93 Bnr 19
Gnr 93 Bnr 20
Gnr 93 Bnr 21
Gnr 93 Bnr 22
Gnr 93 Bnr 23
Gnr 93 Bnr 24
Gnr 93 Bnr 26
Gnr 93 Bnr 27
Gnr 93 Bnr 28
Gnr 93 Bnr 29
Gnr 93 Bnr 31
Gnr 93 Bnr 32
Gnr 93 Bnr 33
Gnr 93 Bnr 34
Gnr 93 Bnr 36
Gnr 93 Bnr 37
Gnr 93 Bnr 38
Gnr 93 Bnr 39
Gnr 93 Bnr 40
Gnr 93 Bnr 41
Gnr 93 Bnr 42
Gnr 93 Bnr 45
Gnr 93 Bnr 46
Gnr 93 Bnr 48
Gnr 93 Bnr 60
Gnr 93 Bnr 61
Gnr 93 Bnr 63
Gnr 93 Bnr 64
Gnr 93 Bnr 65
Gnr 93 Bnr 66
Gnr 93 Bnr 67
Gnr 93 Bnr 69
Gnr 93 Bnr 70
Gnr 93 Bnr 72
Gnr 93 Bnr 73
Gnr 93 Bnr 76
Gnr 93 Bnr 79
Gnr 93 Bnr 80
Gnr 93 Bnr 84
Gnr 93 Bnr 85
Gnr 93 Bnr 86
Gnr 93 Bnr 87
Gnr 93 Bnr 88
Gnr 93 Bnr 89
Gnr 93 Bnr 92
Gnr 93 Bnr 93
Gnr 93 Bnr 94
Gnr 93 Bnr 96
Gnr 93 Bnr 97
Gnr 93 Bnr 103
Gnr 93 Bnr 143
Gnr 93 Bnr 148
Gnr 93 Bnr 149
Gnr 93 Bnr 150
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 11
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 11
Gnr 96 Bnr 16
Gnr 96 Bnr 21
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99 Bnr 40
Gnr 99 Bnr 47
Gnr 99 Bnr 67
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102 Bnr 8
Gnr 102 Bnr 13
Gnr 102 Bnr 16
Gnr 102 Bnr 21
Gnr 102
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200 Bnr 7
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 19
Gnr 201