Eiendommer med jordskiftesaker i SONGDALEN kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 29
Gnr 6 Bnr 44
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 27
Gnr 14 Bnr 29
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 51
Gnr 14 Bnr 55
Gnr 14 Bnr 57
Gnr 14 Bnr 58
Gnr 14 Bnr 59
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 20
Gnr 15 Bnr 21
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15 Bnr 26
Gnr 15 Bnr 41
Gnr 15 Bnr 58
Gnr 15 Bnr 80
Gnr 15 Bnr 84
Gnr 15 Bnr 118
Gnr 15 Bnr 128
Gnr 15 Bnr 129
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 13
Gnr 16 Bnr 16
Gnr 16 Bnr 25
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 65
Gnr 19 Bnr 76
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 21
Gnr 24 Bnr 25
Gnr 24 Bnr 44
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 17
Gnr 32
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 13
Gnr 75 Bnr 15
Gnr 75 Bnr 27
Gnr 75 Bnr 44
Gnr 75 Bnr 76
Gnr 75 Bnr 77
Gnr 75 Bnr 88
Gnr 75 Bnr 171
Gnr 75 Bnr 349
Gnr 75 Bnr 364
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 24
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 11
Gnr 78 Bnr 13
Gnr 78 Bnr 14
Gnr 78 Bnr 15
Gnr 78 Bnr 16
Gnr 78 Bnr 17
Gnr 78 Bnr 18
Gnr 78 Bnr 19
Gnr 78 Bnr 23
Gnr 78 Bnr 26
Gnr 78 Bnr 28
Gnr 78 Bnr 29
Gnr 78 Bnr 30
Gnr 78 Bnr 31
Gnr 78 Bnr 32
Gnr 78 Bnr 38
Gnr 78 Bnr 139
Gnr 78 Bnr 186
Gnr 78 Bnr 187
Gnr 78 Bnr 215
Gnr 78 Bnr 216
Gnr 78 Bnr 220
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 9
Gnr 80 Bnr 10
Gnr 80 Bnr 13
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 6
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88 Bnr 9
Gnr 88 Bnr 10
Gnr 88 Bnr 13
Gnr 88 Bnr 14
Gnr 88 Bnr 18
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 7
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 9
Gnr 100 Bnr 12
Gnr 100 Bnr 14
Gnr 100 Bnr 16
Gnr 100 Bnr 22
Gnr 100 Bnr 23
Gnr 100 Bnr 30
Gnr 100 Bnr 62
Gnr 100 Bnr 64
Gnr 100 Bnr 94
Gnr 100 Bnr 96
Gnr 100 Bnr 101
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 11
Gnr 101 Bnr 12
Gnr 101 Bnr 13
Gnr 101 Bnr 14
Gnr 101 Bnr 16
Gnr 101 Bnr 22
Gnr 101 Bnr 23
Gnr 101 Bnr 25
Gnr 101 Bnr 26
Gnr 101 Bnr 43
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102 Bnr 8
Gnr 102 Bnr 10
Gnr 102 Bnr 12
Gnr 102 Bnr 13
Gnr 102 Bnr 14
Gnr 102 Bnr 19
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 10
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104 Bnr 7
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 13
Gnr 104 Bnr 15
Gnr 104 Bnr 26
Gnr 104 Bnr 56
Gnr 104 Bnr 70
Gnr 104 Bnr 113
Gnr 104 Bnr 114
Gnr 104 Bnr 199
Gnr 104 Bnr 300
Gnr 104 Bnr 301
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105 Bnr 9
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 11
Gnr 106 Bnr 12
Gnr 106 Bnr 13
Gnr 106 Bnr 16
Gnr 106 Bnr 17
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107 Bnr 7
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 9
Gnr 110 Bnr 10
Gnr 110 Bnr 11
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110 Bnr 14
Gnr 110 Bnr 15
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 17
Gnr 110 Bnr 18
Gnr 110 Bnr 19
Gnr 110 Bnr 20
Gnr 110 Bnr 21
Gnr 110 Bnr 22
Gnr 110 Bnr 23
Gnr 110 Bnr 24
Gnr 110 Bnr 25
Gnr 110 Bnr 26
Gnr 110 Bnr 27
Gnr 110 Bnr 28
Gnr 110 Bnr 29
Gnr 110 Bnr 30
Gnr 110 Bnr 31
Gnr 110 Bnr 32
Gnr 110 Bnr 33
Gnr 110 Bnr 34
Gnr 110 Bnr 35
Gnr 110 Bnr 36
Gnr 110 Bnr 37
Gnr 110 Bnr 38
Gnr 110 Bnr 39
Gnr 110 Bnr 40
Gnr 110 Bnr 41
Gnr 110 Bnr 42
Gnr 110 Bnr 43
Gnr 110 Bnr 44
Gnr 110 Bnr 45
Gnr 110 Bnr 46
Gnr 110 Bnr 47
Gnr 110 Bnr 48
Gnr 110 Bnr 49
Gnr 110 Bnr 50
Gnr 110 Bnr 51
Gnr 110 Bnr 52
Gnr 110 Bnr 53
Gnr 110 Bnr 54
Gnr 110 Bnr 55
Gnr 110 Bnr 56
Gnr 110 Bnr 57
Gnr 110 Bnr 58
Gnr 110 Bnr 59
Gnr 110 Bnr 60
Gnr 110 Bnr 61
Gnr 110 Bnr 62
Gnr 110 Bnr 63
Gnr 110 Bnr 64
Gnr 110 Bnr 65
Gnr 110 Bnr 66
Gnr 110 Bnr 67
Gnr 110 Bnr 68
Gnr 110 Bnr 69
Gnr 110 Bnr 70
Gnr 110 Bnr 71
Gnr 110 Bnr 72
Gnr 110 Bnr 73
Gnr 110 Bnr 74
Gnr 110 Bnr 75
Gnr 110 Bnr 76
Gnr 110 Bnr 78
Gnr 110 Bnr 79
Gnr 110 Bnr 80
Gnr 110 Bnr 81
Gnr 110 Bnr 82
Gnr 110 Bnr 83
Gnr 110 Bnr 84
Gnr 110 Bnr 85
Gnr 110 Bnr 103
Gnr 110 Bnr 113
Gnr 110 Bnr 114
Gnr 110 Bnr 115
Gnr 110 Bnr 177
Gnr 110 Bnr 187
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116 Bnr 5
Gnr 116 Bnr 6
Gnr 116 Bnr 7
Gnr 116 Bnr 8
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 7
Gnr 117
Gnr 201 Bnr 32
Gnr 201
Gnr 326 Bnr 1
Gnr 326