Eiendommer med jordskiftesaker i HAUGESUND kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 44
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 36
Gnr 7 Bnr 42
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 36
Gnr 11 Bnr 38
Gnr 11 Bnr 53
Gnr 11 Bnr 64
Gnr 11
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 32
Gnr 14 Bnr 34
Gnr 14 Bnr 35
Gnr 14 Bnr 36
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 24
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 23
Gnr 19 Bnr 24
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19 Bnr 28
Gnr 19 Bnr 35
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 39
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19 Bnr 42
Gnr 19 Bnr 43
Gnr 19 Bnr 44
Gnr 19 Bnr 45
Gnr 19 Bnr 51
Gnr 19 Bnr 52
Gnr 19 Bnr 53
Gnr 19 Bnr 54
Gnr 19 Bnr 68
Gnr 19 Bnr 78
Gnr 19 Bnr 79
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 18
Gnr 26 Bnr 21
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 26
Gnr 26 Bnr 30
Gnr 26 Bnr 31
Gnr 26 Bnr 136
Gnr 26 Bnr 137
Gnr 26 Bnr 249
Gnr 26 Bnr 453
Gnr 26 Bnr 603
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 20
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27 Bnr 31
Gnr 27 Bnr 60
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 14
Gnr 28 Bnr 15
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28 Bnr 18
Gnr 28 Bnr 19
Gnr 28 Bnr 20
Gnr 28 Bnr 21
Gnr 28 Bnr 22
Gnr 28 Bnr 23
Gnr 28 Bnr 24
Gnr 28 Bnr 25
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 55
Gnr 29 Bnr 125
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 28
Gnr 30 Bnr 29
Gnr 30 Bnr 99
Gnr 30 Bnr 114
Gnr 30 Bnr 117
Gnr 30 Bnr 133
Gnr 30 Bnr 200
Gnr 30 Bnr 202
Gnr 30 Bnr 203
Gnr 30 Bnr 250
Gnr 30 Bnr 259
Gnr 30 Bnr 364
Gnr 30 Bnr 365
Gnr 30 Bnr 366
Gnr 30 Bnr 487
Gnr 30 Bnr 511
Gnr 30 Bnr 571
Gnr 30
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35 Bnr 22
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 14
Gnr 36 Bnr 15
Gnr 36 Bnr 27
Gnr 36 Bnr 28
Gnr 36 Bnr 30
Gnr 36 Bnr 31
Gnr 36 Bnr 32
Gnr 36 Bnr 41
Gnr 36 Bnr 51
Gnr 36 Bnr 69
Gnr 36 Bnr 70
Gnr 36 Bnr 77
Gnr 36 Bnr 78
Gnr 36 Bnr 81
Gnr 36 Bnr 94
Gnr 36 Bnr 96
Gnr 36 Bnr 109
Gnr 36 Bnr 163
Gnr 36 Bnr 474
Gnr 36 Bnr 565
Gnr 36 Bnr 566
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38 Bnr 189
Gnr 38 Bnr 191
Gnr 38
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 163
Gnr 40 Bnr 169
Gnr 40 Bnr 171
Gnr 40 Bnr 173
Gnr 40 Bnr 338
Gnr 40 Bnr 341
Gnr 40 Bnr 342
Gnr 40
Gnr 40 Bnr1008
Gnr 40 Bnr1009
Gnr 40 Bnr1010