Eiendommer med jordskiftesaker i BJERKREIM kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2
Gnr 3
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 20
Gnr 5 Bnr 21
Gnr 5 Bnr 26
Gnr 5 Bnr 28
Gnr 5 Bnr 29
Gnr 5 Bnr 30
Gnr 5 Bnr 36
Gnr 5 Bnr 39
Gnr 5 Bnr 45
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15 Bnr 29
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16
Gnr 17
Gnr 18
Gnr 21
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 17
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 74
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 46
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42
Gnr 43
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61 Bnr 12
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 11
Gnr 68
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 31
Gnr 73 Bnr 197
Gnr 73
Gnr 74
Gnr 75
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78 Bnr 26
Gnr 78 Bnr 27
Gnr 78 Bnr 28
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 10
Gnr 81 Bnr 11
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81 Bnr 13
Gnr 81 Bnr 14
Gnr 81 Bnr 15
Gnr 81 Bnr 17
Gnr 81 Bnr 19
Gnr 81
Gnr 111
Gnr 118 Bnr 12
Gnr 118