Eiendommer med jordskiftesaker i TIME kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 56
Gnr 1 Bnr 63
Gnr 1 Bnr 91
Gnr 1 Bnr 103
Gnr 1 Bnr 142
Gnr 1 Bnr 143
Gnr 1 Bnr 154
Gnr 1 Bnr 159
Gnr 1 Bnr 189
Gnr 1 Bnr 190
Gnr 1 Bnr 216
Gnr 1 Bnr 348
Gnr 1 Bnr 349
Gnr 1 Bnr 443
Gnr 1 Bnr 449
Gnr 1 Bnr 464
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2 Bnr 37
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 42
Gnr 2 Bnr 43
Gnr 2 Bnr 50
Gnr 2 Bnr 85
Gnr 2 Bnr 140
Gnr 2 Bnr 159
Gnr 2 Bnr 313
Gnr 2 Bnr 318
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 72
Gnr 3 Bnr 73
Gnr 3 Bnr 74
Gnr 3 Bnr 96
Gnr 3 Bnr 97
Gnr 3
Gnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 27
Gnr 7 Bnr 33
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 33
Gnr 8 Bnr 39
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 35
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19 Bnr 106
Gnr 19
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 18
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 272
Gnr 23 Bnr 273
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 19
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24 Bnr 26
Gnr 24 Bnr 32
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 50
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28 Bnr 160
Gnr 28 Bnr 192
Gnr 28 Bnr 193
Gnr 28 Bnr 194
Gnr 28 Bnr 195
Gnr 28 Bnr 196
Gnr 28 Bnr 197
Gnr 28
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 17
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31
Gnr 32
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 24
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 16
Gnr 46 Bnr 17
Gnr 46 Bnr 18
Gnr 46 Bnr 21
Gnr 46 Bnr 28
Gnr 46 Bnr 32
Gnr 46 Bnr 50
Gnr 46 Bnr 52
Gnr 46 Bnr 53
Gnr 46 Bnr 61
Gnr 46 Bnr 81
Gnr 46 Bnr 000
Gnr 46 Bnr 121
Gnr 46 Bnr 175
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 65
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 18
Gnr 55
Gnr 55 Bnr7,13
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 20
Gnr 56 Bnr 37
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 10
Gnr 59 Bnr 11
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 16
Gnr 59 Bnr 24
Gnr 59 Bnr 32
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64 Bnr 12
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 16
Gnr 64
Gnr 121