Eiendommer med jordskiftesaker i SOLA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 24
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 60
Gnr 1 Bnr 67
Gnr 1 Bnr 73
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 71
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 22
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 28
Gnr 4 Bnr 30
Gnr 4 Bnr 31
Gnr 4 Bnr 32
Gnr 4 Bnr 33
Gnr 4 Bnr 34
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 57
Gnr 5 Bnr 65
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6 Bnr 25
Gnr 6 Bnr 26
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 50
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 39
Gnr 9 Bnr 40
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 21
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10 Bnr 29
Gnr 10 Bnr 32
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10 Bnr 37
Gnr 10 Bnr 42
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 38
Gnr 13 Bnr 72
Gnr 13 Bnr 126
Gnr 13 Bnr 129
Gnr 13 Bnr 130
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 24
Gnr 14 Bnr 26
Gnr 14 Bnr 29
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 40
Gnr 14 Bnr 41
Gnr 14 Bnr 43
Gnr 14 Bnr 44
Gnr 14 Bnr 49
Gnr 14 Bnr 50
Gnr 14 Bnr 52
Gnr 14 Bnr 53
Gnr 14 Bnr 56
Gnr 14 Bnr 60
Gnr 14 Bnr 61
Gnr 14 Bnr 82
Gnr 14 Bnr 83
Gnr 14 Bnr 86
Gnr 14 Bnr 122
Gnr 14 Bnr 240
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 25
Gnr 15 Bnr 32
Gnr 15 Bnr 44
Gnr 15 Bnr 46
Gnr 15 Bnr 47
Gnr 15 Bnr 50
Gnr 15 Bnr 75
Gnr 15 Bnr 88
Gnr 15 Bnr 101
Gnr 15 Bnr 161
Gnr 15 Bnr 206
Gnr 15 Bnr 421
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 11
Gnr 16 Bnr 42
Gnr 16 Bnr 43
Gnr 16 Bnr 45
Gnr 16 Bnr 54
Gnr 16 Bnr 100
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 22
Gnr 17 Bnr 27
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 45
Gnr 17 Bnr 108
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 39
Gnr 20 Bnr 57
Gnr 20 Bnr 61
Gnr 20 Bnr 79
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 24
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 29
Gnr 25 Bnr 32
Gnr 25 Bnr 33
Gnr 25 Bnr 40
Gnr 25
Gnr 26
Gnr 28 Bnr 18
Gnr 28 Bnr 56
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 16
Gnr 31 Bnr 20
Gnr 31 Bnr 26
Gnr 31 Bnr 52
Gnr 31 Bnr 55
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32 Bnr 22
Gnr 32 Bnr 25
Gnr 32 Bnr 27
Gnr 32 Bnr 32
Gnr 32 Bnr 33
Gnr 32 Bnr 36
Gnr 32 Bnr 38
Gnr 32 Bnr 44
Gnr 32 Bnr 45
Gnr 32 Bnr 54
Gnr 32 Bnr 179
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 54
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 52
Gnr 34 Bnr 63
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 26
Gnr 35 Bnr 29
Gnr 35 Bnr 37
Gnr 35 Bnr 49
Gnr 35 Bnr 51
Gnr 35 Bnr 71
Gnr 35 Bnr 74
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36 Bnr 17
Gnr 36 Bnr 18
Gnr 36 Bnr 824
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 30
Gnr 37 Bnr 33
Gnr 37 Bnr 46
Gnr 37 Bnr 89
Gnr 37 Bnr 138
Gnr 37 Bnr 142
Gnr 37 Bnr 143
Gnr 37 Bnr 160
Gnr 37 Bnr 490
Gnr 37