Eiendommer med jordskiftesaker i RANDABERG kommune:

Gnr
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 11
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 26
Gnr 47 Bnr 27
Gnr 47 Bnr 89
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 19
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 21
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 42
Gnr 48 Bnr 75
Gnr 48 Bnr 91
Gnr 48 Bnr 97
Gnr 48 Bnr 104
Gnr 48 Bnr 161
Gnr 48 Bnr 167
Gnr 48 Bnr 173
Gnr 48 Bnr 187
Gnr 48 Bnr 209
Gnr 48 Bnr 211
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49 Bnr 17
Gnr 49 Bnr 18
Gnr 49 Bnr 19
Gnr 49 Bnr 21
Gnr 49 Bnr 22
Gnr 49 Bnr 24
Gnr 49 Bnr 25
Gnr 49 Bnr 28
Gnr 49 Bnr 31
Gnr 49 Bnr 32
Gnr 49 Bnr 34
Gnr 49 Bnr 45
Gnr 49 Bnr 47
Gnr 49 Bnr 49
Gnr 49 Bnr 54
Gnr 49 Bnr 55
Gnr 49 Bnr 61
Gnr 49 Bnr 62
Gnr 49 Bnr 68
Gnr 49 Bnr 77
Gnr 49 Bnr 78
Gnr 49 Bnr 391
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50
Gnr 51
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 20
Gnr 53 Bnr 21
Gnr 53 Bnr 22
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 26
Gnr 53 Bnr 27
Gnr 53 Bnr 29
Gnr 53 Bnr 30
Gnr 53 Bnr 31
Gnr 53 Bnr 32
Gnr 53 Bnr 33
Gnr 53 Bnr 35
Gnr 53 Bnr 36
Gnr 53 Bnr 37
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 23
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 11
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 13
Gnr 59 Bnr 14
Gnr 59 Bnr 15
Gnr 59 Bnr 17
Gnr 59 Bnr 18
Gnr 59 Bnr 19
Gnr 59 Bnr 20
Gnr 59 Bnr 21
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59 Bnr 23
Gnr 59 Bnr 24
Gnr 59 Bnr 27
Gnr 59 Bnr 28
Gnr 59 Bnr 29
Gnr 59 Bnr 30
Gnr 59 Bnr 31
Gnr 59 Bnr 34
Gnr 59 Bnr 35
Gnr 59 Bnr 36
Gnr 59 Bnr 37
Gnr 59 Bnr 41
Gnr 59 Bnr 42
Gnr 59 Bnr 43
Gnr 59 Bnr 45
Gnr 59 Bnr 46
Gnr 59 Bnr 47
Gnr 59 Bnr 48
Gnr 59 Bnr 50
Gnr 59 Bnr 51
Gnr 59 Bnr 52
Gnr 59 Bnr 53
Gnr 59 Bnr 54
Gnr 59 Bnr 57
Gnr 59 Bnr 60
Gnr 59 Bnr 63
Gnr 59 Bnr 65
Gnr 59 Bnr 66
Gnr 59 Bnr 68
Gnr 59 Bnr 69
Gnr 59 Bnr 71
Gnr 59 Bnr 76
Gnr 59 Bnr 77
Gnr 59 Bnr 81
Gnr 59 Bnr 83
Gnr 59 Bnr 93
Gnr 59 Bnr 103
Gnr 59 Bnr 108
Gnr 59 Bnr 112
Gnr 59 Bnr 125
Gnr 59 Bnr 126
Gnr 59 Bnr 128
Gnr 59 Bnr 129
Gnr 59 Bnr 130
Gnr 59 Bnr 136
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 21
Gnr 61 Bnr 26
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62 Bnr 15
Gnr 62 Bnr 17
Gnr 62 Bnr 18
Gnr 62 Bnr 19
Gnr 62 Bnr 20
Gnr 62 Bnr 21
Gnr 62 Bnr 23
Gnr 62 Bnr 28
Gnr 62 Bnr 31
Gnr 62 Bnr 46
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 15
Gnr 63