Eiendommer med jordskiftesaker i FORSAND kommune:

Gnr
Gnr 1
Gnr 2
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 3,4
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14
Gnr 15
Gnr 16
Gnr 17
Gnr 18
Gnr 19
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22 Bnr 28
Gnr 22 Bnr 33
Gnr 22 Bnr 34
Gnr 22 Bnr 35
Gnr 22 Bnr 36
Gnr 22 Bnr 37
Gnr 22 Bnr 38
Gnr 22 Bnr 39
Gnr 22 Bnr 40
Gnr 22 Bnr 41
Gnr 22 Bnr 42
Gnr 22 Bnr 43
Gnr 22 Bnr 44
Gnr 22 Bnr 45
Gnr 22 Bnr 46
Gnr 22 Bnr 47
Gnr 22 Bnr 48
Gnr 22 Bnr 49
Gnr 22 Bnr 50
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 28
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 999
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24
Gnr 25
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33
Gnr 34
Gnr 35
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 17
Gnr 37 Bnr 18
Gnr 37 Bnr 20
Gnr 37 Bnr 29
Gnr 37 Bnr 39
Gnr 37 Bnr 40
Gnr 37 Bnr 45
Gnr 37 Bnr 48
Gnr 37 Bnr 99
Gnr 37 Bnr 112
Gnr 37 Bnr 127
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 36
Gnr 41
Gnr 42
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 17
Gnr 48 Bnr 21
Gnr 48 Bnr 24
Gnr 48 Bnr 25
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 22
Gnr 49 Bnr 23
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54