Eiendommer med jordskiftesaker i SAUDA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 24
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 32
Gnr 2 Bnr 33
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 42
Gnr 2 Bnr 43
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2 Bnr 50
Gnr 2 Bnr 51
Gnr 2 Bnr 52
Gnr 2 Bnr 53
Gnr 2 Bnr 54
Gnr 2 Bnr 55
Gnr 2 Bnr 56
Gnr 2 Bnr 59
Gnr 2 Bnr 60
Gnr 2 Bnr 61
Gnr 2 Bnr 62
Gnr 2 Bnr 63
Gnr 2 Bnr 64
Gnr 2 Bnr 65
Gnr 2 Bnr 69
Gnr 2 Bnr 70
Gnr 2 Bnr 71
Gnr 2 Bnr 72
Gnr 2 Bnr 79
Gnr 2 Bnr 80
Gnr 2 Bnr 81
Gnr 2 Bnr 82
Gnr 2 Bnr 84
Gnr 2 Bnr 85
Gnr 2 Bnr 88
Gnr 2 Bnr 89
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 79
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 3,5
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 18
Gnr 18 Bnr 35
Gnr 18 Bnr 40
Gnr 18 Bnr 50
Gnr 18 Bnr 221
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 23
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 25
Gnr 20 Bnr 27
Gnr 20 Bnr 46
Gnr 20 Bnr 64
Gnr 20 Bnr 66
Gnr 20 Bnr 67
Gnr 20 Bnr 106
Gnr 20 Bnr 133
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 39
Gnr 21 Bnr 42
Gnr 21 Bnr 43
Gnr 21 Bnr 47
Gnr 21 Bnr 61
Gnr 21 Bnr 62
Gnr 21 Bnr 64
Gnr 21 Bnr 86
Gnr 21 Bnr 147
Gnr 21 Bnr 150
Gnr 21 Bnr 164
Gnr 21 Bnr 166
Gnr 21 Bnr 172
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 29
Gnr 22 Bnr 43
Gnr 22 Bnr 151
Gnr 22 Bnr 155
Gnr 22 Bnr 208
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 15
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28 Bnr 81
Gnr 28 Bnr 129
Gnr 28 Bnr 184
Gnr 28 Bnr 196
Gnr 28 Bnr 221
Gnr 28 Bnr 378
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 34
Gnr 29 Bnr 43
Gnr 29 Bnr 62
Gnr 29 Bnr 79
Gnr 29 Bnr 93
Gnr 29 Bnr 96
Gnr 29 Bnr 97
Gnr 29 Bnr 101
Gnr 29 Bnr 103
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 13
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32 Bnr 17
Gnr 32 Bnr 20
Gnr 32 Bnr 21
Gnr 32 Bnr 24
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 58
Gnr 32 Bnr 96
Gnr 32 Bnr 158
Gnr 32 Bnr 159
Gnr 32 Bnr 780
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33 Bnr 24
Gnr 33 Bnr 104
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 26
Gnr 34 Bnr 28
Gnr 34 Bnr 46
Gnr 34 Bnr 48
Gnr 34 Bnr 52
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 11
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 13
Gnr 36 Bnr 14
Gnr 36 Bnr 15
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37 Bnr 33
Gnr 37 Bnr 39
Gnr 37 Bnr 40
Gnr 37 Bnr 53
Gnr 37 Bnr 54
Gnr 37 Bnr 55
Gnr 37 Bnr 56
Gnr 37 Bnr 65
Gnr 37 Bnr 71
Gnr 37 Bnr 73
Gnr 37 Bnr 75
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 21
Gnr 42 Bnr 23
Gnr 42 Bnr 36
Gnr 42 Bnr 40
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 22
Gnr 45 Bnr 50
Gnr 45 Bnr 70
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 16
Gnr 46 Bnr 49
Gnr 46 Bnr 438
Gnr 46 Bnr 440
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66 Bnr 8
Gnr 66 Bnr 9
Gnr 66 Bnr 10
Gnr 66 Bnr 11
Gnr 66 Bnr 12
Gnr 66 Bnr 13
Gnr 66
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76